Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Privatizacija prava na sudjelovanje u planiranje prostora

Korisnička ocjena:  / 6
LošeNajbolje 

presudaInteres javnosti nije zadovoljen isključivo kroz mogućnost sudjelovanja u javnoj raspravi sukladno članku 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, već interes javnosti postoji kroz cijeli navedeni postupak, odlučila je u svome Rješenju Povjerenica za informiranje u predmetu žalbe na odbijanje pristupa informacijama i naložila Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije da u roku od osam dana tražiteljima dostavi tražene Programske osnove za planiranje zahvata golf igrališta na Mataldi 

U istome rješenju odbacila je zahtjev tražitelja za uvid u popratni dopis uz koji je stručna podloga dostavljena tvrtki Jadranka, jer – navodi se u rješenju - dopis ne postoji iz razloga što je stručnu podlogu Zavod dostavio putem svog ravnatelja osobno na sastanku s predsjednikom uprave Jadranke Šolićem. 

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije izradila je u srpnju prošle godine navedeni dokument kao stručnu podlogu u procesu planiranja 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana PGŽ, a na istovremeni zahtjev dvije stranke, Inicijative Čovjek po mjeri otoka i Arsena Mujagića, odbila je omogućiti pristup tom dokumentu.

Kao što je već pisano na ovim stranicama pod naslovom Skrivanje procesa planiranja prostora Zavod za prostorno uređenje PGŽ napravio je niz proceduralnih pogrešaka koje jasno upućuju ili na neznanje u primjeni zakona ili na spregu s interesima privatnog kapitala da javni prostor podredi i stavi u službu tog kapitala.

Teško je vjerovati da Zavod za prostorno uređenje ne poznaje ili ne zna interpretirati Zakon o pravu na pristup informacijama i da je to razlog da na zahtjev na pristup informacijama odgovara neobičnom i zakonu nepoznatom formom očitovanja, a ne zakonom predviđenim rješenjem. Još je teže vjerovati da je procedura primijenjena u ovom slučaju uobičajena te da na zahtjeve za pristup informacijama i inače odgovara ravnatelj ustanove munjevitom brzinom u roku od samo jednog dana.

Sve su ovo indicije da je projekt golf igrališta na Mataldi s investitorom dogovoren, favoriziran i štićen od ugroza potencijalno ljubopitljive i kritički raspoložene javnosti. „Vašem zahtjevu ne možemo udovoljiti jer se radi o radnom dokumentu u fazi izrade I. izmjena i dopuna Prostornog plana PGŽ te bi se mogao ugroziti proces izrade dokumenta prostornog uređenja", navodi se u odbijenici. Informirani građani - dakle - mogli bi ugroziti proces prostornog planiranja! Proces koji bi se trebao provoditi u interesu građana, koji predviđa različite oblike uključenosti građana i kojemu javna rasprava o prostornom planu treba biti tek završni, a ne početni korak sudjelovanja građana.

Test razmjernosti i javnog interesa
Na žalbu upućenu Povjerenici za informiranje Zavod dobija detaljnu uputu da je dužan izdati rješenje umjesto dostavljenog očitovanja te da treba provesti test razmjernosti i javnog interesa ako smatra da tražena informacija u cijelosti ili svojim dijelovima nije za javnost.

Što je test razmjernosti i javnog interesa? U članku 16. Zakona o pravu na pristup informacijama propisana je obveza provođenja testa razmjernosti i javnog interesa kojim je tijelo javne vlasti dužno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. ovog Zakona te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Pravo na ograničenje informacije je definirano zakonom u točno određenim slučajevima kao što su npr osobni podaci, poslovna ili profesionalna tajna.

Osim što je zakon jasan i nedvosmislen, na web stranicama http://www.pristupinfo.hr objavljen je i niz uputa javnim tijelima kako provoditi Zakon o pravu na pristup informacijama. No usprkos tome Zavod za prostorno uređenje PGŽ oglušuje se na uputu povjerenice i ovaj put umjesto šturog očitovanja dostavlja strankama žaliteljima opširno rješenje o odbijanju pristupa informacijama s detaljnim opisom prostornog planiranja, a bez ijedne riječi o tome je li i s kojim argumentima je izvršio nalog o obavezi provođenja testa razmjernosti i javnog interesa. Zavod za prostorno uređenje PGŽ ovoga puta ustvrđuje da se radi o radnom i nezavršenom dokumentu te da bi stoga moglo doći do pogrešnog tumačenja sadržaja dokumenta i time (nečijim pogrešnim tumačenjem sadržaja dokumenta?!) ugroziti proces prostornog planiranja.

U međuvremenu je Inicijativa Čovjek po mjeri otoka uputila istovjetni zahtjev za pristup informaciji u Grad Mali Lošinj, čije su dvije osobe ključne za proces prostornog planiranja, ne samo po službenoj dužnosti nego i prema posebnoj odluci Gradskog vijeća, gradonačelnica Ana Kučić i (tadašnja) pročelnica za komunalni sustav Tanja Jović imenovane posebnim promatračicama i aktericama zaduženim za  komunikacije u procesu izmjena prostornog plana županije koje izmjene trebaju omogućiti realizaciju planiranih golf igrališta tvrtke Jadranka. Iz Grada je stigla informacija da Grad Mali Lošinj ne posjeduje traženi dokument, što znači da nitko nije dobio niti zatražio uvid u taj dokument, dokument koji je temelj za planiranje velikog i značajnog prostora za čije planiranje je Grad Mali Lošinj odgovoran i trebao bi biti barem zainteresiran nakon što je odgovornost prepustio Županiji.

Jednak nedostatak radoznalosti i inicijative pokazao je i Odbor Gradskog vijeća za prostorno planiranje (čija sam članica) koji ne održava sastanke, nema pravilnik, poslovnik niti išta slično što bi reguliralo pravila rada, a čiji predsjednik i članovi ne odgovaraju na upućene im dopise.

Planiranje prostora je javna stvar
Nakon svega opisanoga predmet dolazi ponovo pred Povjerenicu za informiranje, upućen opet paralelno od istih dvoje žalitelja. Povjerenica je prihvatila argumentaciju žalitelja koji su istaknuli da Zavod ne može usklađivati stavove i mišljenja s privatnim trgovačkim društvom, osporili da Programska osnova nije završeni dokument te prigovorili da nije proveden test razmjernosti i javnog interesa. Povjerenica navodi da sama činjenica što je dokument predan investitoru potvrđuje da se radi o završenom dokumentu. Isto tako činjenicu da je projekt golfa na Mataldi odlukom Županijske skupštine proglašen projektom od interesa za Primorsko-goransku županiju te da je najava projekta praćena nizom novinskih tekstova ističe kao dokaze tome da za navedeni projekt postoji interes javnosti.

Argumentaciju povjerenice vrijedi pročitati u cijelosti. Prostorno planiranje ne može biti poslovna niti ikakva druga vrst tajne i povlaštene aktivnosti: Planiranje prostora je res publica, javna stvar. U svjetlu ovog rješenja koje navodi da se interes javnosti za proces prostornog planiranja ne iscrpljuje samo javnom raspravom na kraju, već da interes javnosti postoji i treba biti zadovoljen kroz cijeli navedeni postupak, vrijedi citirati dio Smjernica za provedbu članka 11. -  savjetovanje s javnošću (http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/) koje je dala Povjerenica za primjenu članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama.

„Nužno je jasno naznačiti razliku između uključivanja javnosti onako kako to propisuju posebni propisi – Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o održivom gospodarenju otpadom i provedbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S obzirom da Zakon o pravu na pristup informacijama ne predviđa supsidijarnu primjenu odredbe članka 11. već upravo navodi da provedba savjetovanja s javnošću osim internetske može biti upotpunjena i drugim oblicima, odnos općeg režima savjetovanja prema Zakonu o pravu na pristup informacijama i posebnih režima valja tumačiti na način da se provedba savjetovanja (javne rasprave) prema posebnom propisu koja nije sukladna proceduri za savjetovanje s javnošću prema Zakonu o pravu na pristup informacijama u osnovnim elementima ne može smatrati ispunjenjem obveze prema Zakonu o pravu na pristup informacijama već se očekuje da se povrh posebnih procedura omogući i internetsko savjetovanje sukladno članku 11.

Pojednostavljeno, to znači da se uključivanje javnosti prema posebnim propisima, ako ono nije provedeno prema osnovnim elementima Zakona o pravu na pristup informacijama - u smislu načina provedbe, trajanja savjetovanja i objave izvješća o provedenom savjetovanju s razlozima zašto dio zaprimljenim priloga nije moguće uvažiti – ne može smatrati ispunjenom zakonskom obvezom onako kako je to propisano Zakonom o pravu na pristup informacijama. Stoga se preporuča da se prilikom provedbe javne rasprave ili drugih oblika savjetovanja prema posebnim propisima, također omogući internetsko savjetovanje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama."

Narušeno povjerenje u Zavod za prostorno uređenje PGŽ
Ove smjernice jasno pokazuju da bi za strateške odluke, za one koje bitno zadiru u karakter i namjenu prostora (pa i preustroja gradske) valjalo upitati o tome i građane. Ove smjernice ukazuju na to da nije dovoljno organizirati hinjeno savjetovanje na kraju balade sa slabo posjećenim tribinama bez ključnih političkih aktera, a koje nitko nije lud dekorirati svojim beznačajnim i bezuspješnom prisutnošću niti je dovoljno na argumentirane primjedbe odgovarati jednom lakonskom i beskrajno bahatom rečenicom „Ne prihvaća se" bez i jedne riječi obrazloženja.

Uzmimo kao primjer posljednju Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9) u kojoj se navodi da će se planom preispitati uvjeti smještaja i načina gradnje za tri točke. Jasno je da ovako sročenom odlukom koja ne znači baš ništa kao zmija noge skrivaju pravi sadržaj tih izmjena, koji je predočen članovima i članicama Odbora za prostorno planiranje u navrat nanos sazvanoj prezentaciji i koja valjda slijedom načina na koji je cilj te dopune formuliran treba do posljednjeg trenutka za građane ostati tajnom.

Grad Mali Lošinj, baš kao i Zavod za prostorno uređenje PGŽ trebali bi proaktivno objavljivati informacije i pozvati građane na savjetovanja u ovakvim pitanjima. Ovo su, jasno, samo smjernice. Možemo iz Grada Malog Lošinja opet i opet čuti da je sve po zakonu, ali poštovanje građana, demokratska kultura pa i samozadovoljstvo samoproglašenim statusom prvog od tisuću otoka zahtijevalo bi malo više truda u uvažavanja mišljenja građana nego što je trud u dva predizborna mjeseca.

Cijeli ovaj slučaj oko opravdavanja tajnosti procesa prostornog planiranja Punte Križa ostavlja značajno narušenim povjerenje javnosti prema Zavodu za prostorno uređenje PGŽ, koji je ustrajno branio privatiziranje prava na sudjelovanje u prostornom planiranju i odlučio se na uskratu informacija od javnog interesa kako ne bi ugrozio planove privatnog investitora kojemu na sastanku u četiri oka uručuje naručenu stručnu podlogu. Ostaje otvorenim pitanje povjerenja u instituciju koja bi trebala biti prvi i najvažniji jamac toga da će u procesu planiranja biti zadovoljen interes javnosti, gotovo po definiciji suprotstavljen interesu privatnog kapitala koji nastoji prostor isključiti iz opće upotrebe u interesu oplodnje svog kapitala.

Ova nas argumentacija također ponovo dovodi na pozornicu Punte Križa kao dijela mreže Natura 2000, kao područja na koji se odnosi Zakon o zaštiti okoliša i kao područja koje je svojim krajobraznim i ostalim vrijednostima ključni resurs ove zajednice. Zadovoljenje interesa javnosti nije samo pravo te javnosti nego i obaveza ove zajednice prilikom donošenja dalekosežne odluke o tome tko će, na koji način, pod kojim uvjetima i s kojim posljedicama raspolagati i upravljati ovim prostorom.

Zahtjev za pristup informacijama i odbijenica


Žalba protiv rješenja


Rješenje Povjerenice za informiranje

Komentari: 

07 # *Gost 2018-04-25 19:57
Golf će dobiti dozvolu u limburgu mjesecu...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
128 # Borba s vjetrenjacamaNevenka MJ 2018-04-25 22:20
Cestitke na ustrajnosti. Ovo se zove hrabrost, upornost i dosljednost. Nase institucije koje trebaju stiti prvenstveno javni interes, sramotno su wantnestrucne. A moglo bi biti materijala i za sumnju u nacinu poslovanja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
141 # Pogodovanje u prostornom planiranjuIstraživać 2018-04-26 09:46
Dali će se ikad znat tko je dozvolio gradnju onog rugla od zgradurine na Rukaviću koja se nikako ne uklapa u ovaj naš prelijep otok i vizuru Lošinja, te nagrđuje izgled grada gledajući sa svih strana.Tko je dozvolio gradnju na 90%-tnoj iskorištenosti parcele dok drugima iskorištenost ne smije biti veća od 30%? Također me zanima tko je sudjelovao u izradi takvog prostornog plana i kome se pogodovalo? Dali će itko za to odgovarati? Jeli slučajno vlasnik parcele bio u odboru za prostorno planiranje?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
039 # Lucidni investitorLuce 2018-04-26 11:04
Bez obzira što se iz aviona vidi da zgrada nije po planu nije bilo problema s izdavanjem dozvole a neće biti problem ni sa uporabnom jer je nadzor promišljeno odabran.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
040 # Sukob interesa-ma neeeeegost 2018-04-26 11:14
Dozvolila je Jadranka Hofman a nadzire gradnju Mario Hofman. S obzirom da se radi o stupovima društva tu nema sukoba interesa.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
042 # A moglo bi slučajno bitiLisac 2018-04-26 10:57
Vlasnik parcele je Mikelj Kačinari, a da li je on bio u Odboru za prostorno planiranje treba pitati Nedica jer je on bio prsskednik GV.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
024 # Botox terapijaFakabund 2018-04-26 12:10
Citat:
IZ ČLANKA: Jednak nedostatak radoznalosti i inicijative pokazao je i Odbor Gradskog vijeća za prostorno planiranje (čija sam članica) koji ne održava sastanke, nema pravilnik, poslovnik niti išta slično što bi reguliralo pravila rada, a čiji predsjednik i članovi ne odgovaraju na upućene im dopise.
Kad ne bi bilo ničeg drugog (a ima toga ohoho ...) samo ovo bi bio dokaz da se s novom postavom vlasti ništa nije promijenilo. A tako će biti i s kozmetičkim zahvatom reorganizacije Uprave da ispod naslaga šminke sve ostane isto.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
027 # 17 riječi za skrivanje namjeregost 2018-04-26 15:07
A i ova im je dobra :cry: "Uzmimo kao primjer posljednju Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9) u kojoj se navodi da će se planom preispitati uvjeti smještaja i načina gradnje za tri točke. Jasno je da ovako sročenom odlukom koja ne znači baš ništa kao zmija noge skrivaju pravi sadržaj tih izmjena, koji je predočen članovima i članicama Odbora za prostorno planiranje u navrat nanos sazvanoj prezentaciji i koja valjda slijedom načina na koji je cilj te dopune formuliran treba do posljednjeg trenutka za građane ostati tajnom."
Znači donose "Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj" da sa nazivom od 17 (sedamnajest) riječi sakriju koje izmjene i za koga se rade.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
027 # nakarada u Žutoj kućigrađanin koji ne trpi šljam 2018-04-26 15:28
Aha, oni bi kao nešto mijenjali, ali još ne zna šta. Čekaju da im Miha, Pinki i još netko to došapne?
Valjda bi prvo nekakva struka trebala preispitati sporne činjenice, pa ako dođe do zaključka da stvarno nešto treba mijenjati, onda se donosi Odluka o izmjeni plana, sa konkretnim smjernicama.
Ali kod nas uvijek sve mora ići naopako. Zna se, HDZ. To je njihovo shvaćanje demokracije.
Na Rabu postoji posebna ustanova za određene pacijente, na Lošinju takve zapošljavaju u Žutoj kući.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
113 # Svakome prema zaslugamaFreddy 2018-04-26 16:17
Citat građanin koji ne trpi šljam:
Aha, oni bi kao nešto mijenjali, ali još ne zna šta. Čekaju da im Miha, Pinki i još netko to došapne?
Valjda bi prvo nekakva struka trebala preispitati sporne činjenice, pa ako dođe do zaključka da stvarno nešto treba mijenjati, onda se donosi Odluka o izmjeni plana, sa konkretnim smjernicama.
Ali kod nas uvijek sve mora ići naopako. Zna se, HDZ. To je njihovo shvaćanje demokracije.
Na Rabu postoji posebna ustanova za određene pacijente, na Lošinju takve zapošljavaju u Žutoj kući.
U Ustavu RH nigdje ne piše da je zabranjeno biti idiot, a građani na izborima slobodno biraju koga hoće.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
517 # Odgoj za glasače HDZagost 2018-04-26 16:44
Citat Freddy:
Citat građanin koji ne trpi šljam:
Aha, oni bi kao nešto mijenjali, ali još ne zna šta. Čekaju da im Miha, Pinki i još netko to došapne?
Valjda bi prvo nekakva struka trebala preispitati sporne činjenice, pa ako dođe do zaključka da stvarno nešto treba mijenjati, onda se donosi Odluka o izmjeni plana, sa konkretnim smjernicama.
Ali kod nas uvijek sve mora ići naopako. Zna se, HDZ. To je njihovo shvaćanje demokracije.
Na Rabu postoji posebna ustanova za određene pacijente, na Lošinju takve zapošljavaju u Žutoj kući.
U Ustavu RH nigdje ne piše da je zabranjeno biti idiot, a građani na izborima slobodno biraju koga hoće.
Točno, ali u Ustavu piše i da su sve vjerske zajednice jednake pred zakonom i odvojene od države, ali u stvarnosti katolička Crkva je toliko jednakija da sprječava uvođenje građanskog odgoja u školama, a vjeronaukom odgaja generacije idiota da glasuju za HDZ.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
141 # Na pogrešnom otokuBrava 2018-04-27 07:30
Građanin koji ne trpi živi na krivom otoku, preporučam mu Rab zbog infrastrukture koju navodi ili jedan od stotina nenastanjenih.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
032 # pogrešni otokBumblebee 2018-04-27 11:53
Citat Brava:
Građanin koji ne trpi živi na krivom otoku, preporučam mu Rab zbog infrastrukture koju navodi ili jedan od stotina nenastanjenih.
Ovime se direktno potvrđuje da na ovom otoku vlada šljam, korupcija i kriminal.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
121 # Jaki dokaziBrava 2018-04-27 21:49
Citat Bumblebee:
Citat Brava:
Građanin koji ne trpi živi na krivom otoku, preporučam mu Rab zbog infrastrukture koju navodi ili jedan od stotina nenastanjenih.
Ovime se direktno potvrđuje da na ovom otoku vlada šljam, korupcija i kriminal.
Analiziraj se malo, prvo izvrjeđaš ljude, a kad dobiješ odgovori kakav zaslužuješ onda ti je to dokaz za vladavinu šljama, korupcije i kriminala na ovom otoku. Svojim tvrdnjama dokazuješ da si mali, zavidni i nekulturni niškorist.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # Bujica nekulturnih uvreda umjesto argumenatagost 2018-04-28 08:50
Citat Brava:
Citat Bumblebee:
Citat Brava:
Građanin koji ne trpi živi na krivom otoku, preporučam mu Rab zbog infrastrukture koju navodi ili jedan od stotina nenastanjenih.
Ovime se direktno potvrđuje da na ovom otoku vlada šljam, korupcija i kriminal.
Analiziraj se malo, prvo izvrjeđaš ljude, a kad dobiješ odgovori kakav zaslužuješ onda ti je to dokaz za vladavinu šljama, korupcije i kriminala na ovom otoku. Svojim tvrdnjama dokazuješ da si mali, zavidni i nekulturni niškorist.
Odgovor na navodnu uvredu iznošenjem činjenica o sumnjivim izmjenama planova bujicom primitivnih uvreda (mali, zavidni, nekulturni, niškorist) također je potvrda da na ovom otoku vlada šljam, korupcija i kriminal. To nije argument da toga na ovom otoku nema.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # logika ti nije baš jača stranaBumblebee 2018-04-28 10:56
Citat Brava:
Citat Bumblebee:
Citat Brava:
Građanin koji ne trpi živi na krivom otoku, preporučam mu Rab zbog infrastrukture koju navodi ili jedan od stotina nenastanjenih.
Ovime se direktno potvrđuje da na ovom otoku vlada šljam, korupcija i kriminal.
Analiziraj se malo, prvo izvrjeđaš ljude, a kad dobiješ odgovori kakav zaslužuješ onda ti je to dokaz za vladavinu šljama, korupcije i kriminala na ovom otoku. Svojim tvrdnjama dokazuješ da si mali, zavidni i nekulturni niškorist.
Kao prvo, neke ljude je nemoguće izvrijeđati, jer postoje argumenti.
S druge strane, dovoljno je usporediti lajkove na tvom i mom komentaru, skupljaš palce dole kao onaj troll čije ime niti ne želim spominjati.
Osim toga, ni logika ti nije baš jača strana, ali ti to iz istog razloga ne možeš skontati, pa se koprcaš kao riba u vlastitoj mreži.
Zato ja tebi ovom prigodom preporučam, don't worry, be happy.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
121 # Para vrti gdje burgija nećeAlien iz svemira 2018-04-28 13:09
Kada pogledaš webove GML, TZML i one ruske firme, te pročitaš plaćene članke u Novom listu, Globusu i Jutarnjem listu u kojima se redovito svršava kako je samozvani Otok vitalnosti od strane nekog blogera ili novinara kojemu je dodatno plaćen sedmodnevni boravak u hotelu, probaj saznati razloge radi čega je taj otok osvojio prestižnu nagradu u odnosu na druge destinacije koje se uopće ne spominju. Nema nikakve argumentacije.

Umalo sam zaboravio spomenuti i plaćene tekstove koje sami pišu, a objavljuju se na portalu Otoci.net. Za razliku od drugih medija, portal Otoci.net barem stavi jasnu napomenu da se radi o plaćenom članku, no politika objavljivanja je svuda ista. Koliko platiš toliko dobiješ. I novinari moraju od nečega živjeti.
Da, zaboravio sam spomenuti još i lokalni radio koji je u rukama svemoćnika.

Prije nekoliko godina sa Lošinja je izvještavala Slađana Vignjević, mlada novinarka Novog lista. U početku su to bili sveobuhvatni članci koji su pokrivali razne teme sa ovih otoka.
Sve do jednog članka o "rekonstrukciji " Alhambre, a u kontekstu građevinske inspekcije.
Nakon tog članka postalo je vidljivo da je novinarka djelomično morala korigirati svoj stav po pitanju neovisnog izvještavanja.
Dotična novinarka je jednog dana dobrovoljno ili prisilno otišla sa Lošinja, a od tog dana u toj tiskovini u rubrici Otoci, sa Lošinja nema drugih objava osim gore već pomenute samohvale i svršavanja po čitateljstvu.
Istina, povremeno se nešto objavi i u Crnoj kronici.

Prema svemu navedenom, Sveto trojstvo je zavladalo medijima i u njima objavljuju što hoće i koliko hoće.
Javnost je isključena.

Javnosti je za sada na raspolaganju jedino portal Volim Lošinj, gdje građani imaju mogućnost pisati članke i komentirati iste. Ukoliko pročitaš samo članke u zadnjih dva, tri mjeseca, godinu dana ili više, make your choice, uvidjet ćeš da su članci potkrijepljeni čvrstim argumentima i dokazima dovoljnim za nekoliko kaznenih prijava.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # Neovisno izvještavanje u vrijeme sinergijePanda 2018-04-28 14:20
Citat Alien iz svemira:
Prije nekoliko godina sa Lošinja je izvještavala Slađana Vignjević, mlada novinarka Novog lista. U početku su to bili sveobuhvatni članci koji su pokrivali razne teme sa ovih otoka.
Sve do jednog članka o "rekonstrukciji" Alhambre, a u kontekstu građevinske inspekcije.
Nakon tog članka postalo je vidljivo da je novinarka djelomično morala korigirati svoj stav po pitanju neovisnog izvještavanja.
Dotična novinarka je jednog dana dobrovoljno ili prisilno otišla sa Lošinja, a od tog dana u toj tiskovini u rubrici Otoci, sa Lošinja nema drugih objava osim gore već pomenute samohvale i svršavanja po čitateljstvu.
Istina, povremeno se nešto objavi i u Crnoj kronici.
Nakon njenog odlaska dulje vrijeme je s Lošinja izvještavala zaposlenica TZ ML. Tako je sjedila na dvije stolice, a o čemu i kako je izvještavala dosta je reći ZNA SE. Jer šefica joj je tada bila direktorica TZ Đurđica Šimičić. Sada je managerica kod Šolića. Neovisno izvještavanje, my ass :sad:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # bukkakejapanac 2018-04-28 14:20
Citat Alien iz svemira:
Kada pogledaš webove GML, TZML i one ruske firme, te pročitaš plaćene članke u Novom listu, Globusu i Jutarnjem listu u kojima se redovito svršava kako je samozvani Otok vitalnosti od strane nekog blogera ili novinara kojemu je dodatno plaćen sedmodnevni boravak u hotelu,
drugim riječima, medijski bukkake po čitateljstvu
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # Propaganda umjesto informacijaWD 40 2018-04-28 15:45
Citat Alien iz svemira:
Kada pogledaš webove GML, TZML i one ruske firme, te pročitaš plaćene članke u Novom listu, Globusu i Jutarnjem listu u kojima se redovito svršava kako je samozvani Otok vitalnosti od strane nekog blogera ili novinara kojemu je dodatno plaćen sedmodnevni boravak u hotelu, probaj saznati razloge radi čega je taj otok osvojio prestižnu nagradu u odnosu na druge destinacije koje se uopće ne spominju. Nema nikakve argumentacije.
Umalo sam zaboravio spomenuti i plaćene tekstove koje sami pišu, a objavljuju se na portalu Otoci.net. Za razliku od drugih medija, portal Otoci.net barem stavi jasnu napomenu da se radi o plaćenom članku, no politika objavljivanja je svuda ista. Koliko platiš toliko dobiješ. I novinari moraju od nečega živjeti.
Da, zaboravio sam spomenuti još i lokalni radio koji je u rukama svemoćnika.
Svatko tko prati medije mogao je zapaziti mnoštvo napisa o senzacionalnim investicijama Jadranke u turističke kapacitete na Lošinju i njihovoj sukladnosti s gradskim planovima održivog razvoja Lošinja u destinaciju s pet zvjezdica, a oni pažljiviji mogli su uočiti da svi ti napisi sliče kao jaje jajetu. Već i površna analiza sadržaja napisa, njihove kompozicije, izbora riječi i standardnih sintagmi o otoku vitalnosti, zdravlja, miomirisa, održivosti i kreativnosti odaje zajednički model izbrušen u gradskoj i Jadrankinoj službi za odnose s javnosti. Time je nekad koliko toliko vidljiva granica između priopćenja, sponzoriranih članaka i novinarskih napisa potpuno nestala. Sponzoriranim novinarstvom gradska vlast i uprava Jadranke partnerski ostvaruju punu kontrolu medija, a novinari poput potplaćenih svjedoka na sudu javnosti plasiraju propagandu umjesto informacija.

Iz članka Sponzorirano novinarstvo objavljenom prije tri godine na ovom portalu:

volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
216 # mali mužzombi 2018-04-27 07:32
Citat građanin koji ne trpi šljam:
Aha, oni bi kao nešto mijenjali, ali još ne zna šta. Čekaju da im Miha, Pinki i još netko to došapne?
Valjda bi prvo nekakva struka trebala preispitati sporne činjenice, pa ako dođe do zaključka da stvarno nešto treba mijenjati, onda se donosi Odluka o izmjeni plana, sa konkretnim smjernicama.
Ali kod nas uvijek sve mora ići naopako. Zna se, HDZ. To je njihovo shvaćanje demokracije.
Nije kriv samo HDZ, Pinki je poslagao svoje ljude po svim strankama i može haračiti po otoku kako god želi. Na Punta križi će nam izgraditi golf igralište, u Orlecu solarnu elektranu, Čikat će pretvoriti u zonu rezerviranu za bogate Ruse i Amerikance... :sad:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 0 # Post koga se ne bi posramioBrava 2018-04-28 13:11
Citat građanin koji ne trpi šljam:
Aha, oni bi kao nešto mijenjali, ali još ne zna šta. Čekaju da im Miha, Pinki i još netko to došapne?
Valjda bi prvo nekakva struka trebala preispitati sporne činjenice, pa ako dođe do zaključka da stvarno nešto treba mijenjati, onda se donosi Odluka o izmjeni plana, sa konkretnim smjernicama.
Ali kod nas uvijek sve mora ići naopako. Zna se, HDZ. To je njihovo shvaćanje demokracije.
Na Rabu postoji posebna ustanova za određene pacijente, na Lošinju takve zapošljavaju u Žutoj kući.
Ovo se zove razina iliti nivo. Vrijeđati ljude na ovakav način i dobivati palčeve gore govori najviše o vama samima. Mali, jadni .... niškorist.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
116 # 1Kosta 2018-04-28 13:46
A ti si faca velika? Možda jesi visoko poletio iz istih razloga zbog kojih balon leti...
Vlast bi se trebalo samo hvaliti i maziti...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # Coitus PulsBumblebee 2018-04-28 13:52
Citat Brava:
Ovo se zove razina iliti nivo. Vrijeđati ljude na ovakav način i dobivati palčeve gore govori najviše o vama samima. Mali, jadni .... niškorist.
Palci gore/dole jasno odražavaju stav ili anketu građana o pojedinim komentarima.
Za više informacija vidi:
volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Što vrijeđa ljude?Solomon 2018-04-28 13:53
Citat Brava:
Citat građanin koji ne trpi šljam:
Aha, oni bi kao nešto mijenjali, ali još ne zna šta. Čekaju da im Miha, Pinki i još netko to došapne?
Valjda bi prvo nekakva struka trebala preispitati sporne činjenice, pa ako dođe do zaključka da stvarno nešto treba mijenjati, onda se donosi Odluka o izmjeni plana, sa konkretnim smjernicama.
Ali kod nas uvijek sve mora ići naopako. Zna se, HDZ. To je njihovo shvaćanje demokracije.
Na Rabu postoji posebna ustanova za određene pacijente, na Lošinju takve zapošljavaju u Žutoj kući.
Ovo se zove razina iliti nivo. Vrijeđati ljude na ovakav način i dobivati palčeve gore govori najviše o vama samima. Mali, jadni .... niškorist.
Spustimo loptu i raspravljajmo kao razumni ljudi. Započnimo s time da navedeš što je uvredljivo u tekstu koji si citirao, a dobio je palčeve gore.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 0 # Vrijeme je za šparogeBrava 2018-04-28 15:39
Citat Solomon:
Citat Brava:
Citat građanin koji ne trpi šljam:
Aha, oni bi kao nešto mijenjali, ali još ne zna šta. Čekaju da im Miha, Pinki i još netko to došapne?
Valjda bi prvo nekakva struka trebala preispitati sporne činjenice, pa ako dođe do zaključka da stvarno nešto treba mijenjati, onda se donosi Odluka o izmjeni plana, sa konkretnim smjernicama.
Ali kod nas uvijek sve mora ići naopako. Zna se, HDZ. To je njihovo shvaćanje demokracije.
Na Rabu postoji posebna ustanova za određene pacijente, na Lošinju takve zapošljavaju u Žutoj kući.
Ovo se zove razina iliti nivo. Vrijeđati ljude na ovakav način i dobivati palčeve gore govori najviše o vama samima. Mali, jadni .... niškorist.
Spustimo loptu i raspravljajmo kao razumni ljudi. Započnimo s time da navedeš što je uvredljivo u tekstu koji si citirao, a dobio je palčeve gore.
U potpunosti se slažem, privaćam prijedlog tuljana da brojimo palčeve gore, ali da uključimo sve građane Malog Lošinja i da to provodimo svake četiri godine treće nedjelje u svibnju. Inače vaša anketa ima jednu ali presudnu manu a to što niste reprezentivni uzorak, prvo pravilo statističkih analiza.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Ovo nije statistikaSolomon 2018-04-28 15:57
Citat Brava:
Citat Solomon:
Citat Brava:
Citat građanin koji ne trpi šljam:
Aha, oni bi kao nešto mijenjali, ali još ne zna šta. Čekaju da im Miha, Pinki i još netko to došapne?
Valjda bi prvo nekakva struka trebala preispitati sporne činjenice, pa ako dođe do zaključka da stvarno nešto treba mijenjati, onda se donosi Odluka o izmjeni plana, sa konkretnim smjernicama.
Ali kod nas uvijek sve mora ići naopako. Zna se, HDZ. To je njihovo shvaćanje demokracije.
Na Rabu postoji posebna ustanova za određene pacijente, na Lošinju takve zapošljavaju u Žutoj kući.
Ovo se zove razina iliti nivo. Vrijeđati ljude na ovakav način i dobivati palčeve gore govori najviše o vama samima. Mali, jadni .... niškorist.
Spustimo loptu i raspravljajmo kao razumni ljudi. Započnimo s time da navedeš što je uvredljivo u tekstu koji si citirao, a dobio je palčeve gore.
U potpunosti se slažem, privaćam prijedlog tuljana da brojimo palčeve gore, ali da uključimo sve građane Malog Lošinja i da to provodimo svake četiri godine treće nedjelje u svibnju. Inače vaša anketa ima jednu ali presudnu manu a to što niste reprezentivni uzorak, prvo pravilo statističkih analiza.
A zašto nisi prihvatio moj prijedlog da navedeš što je uvredljivo u tekstu koji si citirao, a dobio je palčeve gore? Ja nisam predložio brojanje palčeva gore. Moje pitanje nije anketno nego direktno pitanje tebi koji tvrdiš da u tekstu ima nečeg uvredljivog. Za odgovor na to pitanje "reprezentativn i uzorak" si ti sam jer jedini tvrdiš da je uvredljivo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
102 # Sam u kućiBrava 2018-04-28 16:37
Citat Solomon:
Citat Brava:
Citat Solomon:
Citat Brava:
Citat građanin koji ne trpi šljam:
Aha, oni bi kao nešto mijenjali, ali još ne zna šta. Čekaju da im Miha, Pinki i još netko to došapne?
Valjda bi prvo nekakva struka trebala preispitati sporne činjenice, pa ako dođe do zaključka da stvarno nešto treba mijenjati, onda se donosi Odluka o izmjeni plana, sa konkretnim smjernicama.
Ali kod nas uvijek sve mora ići naopako. Zna se, HDZ. To je njihovo shvaćanje demokracije.
Na Rabu postoji posebna ustanova za određene pacijente, na Lošinju takve zapošljavaju u Žutoj kući.
Ovo se zove razina iliti nivo. Vrijeđati ljude na ovakav način i dobivati palčeve gore govori najviše o vama samima. Mali, jadni .... niškorist.
Spustimo loptu i raspravljajmo kao razumni ljudi. Započnimo s time da navedeš što je uvredljivo u tekstu koji si citirao, a dobio je palčeve gore.
U potpunosti se slažem, privaćam prijedlog tuljana da brojimo palčeve gore, ali da uključimo sve građane Malog Lošinja i da to provodimo svake četiri godine treće nedjelje u svibnju. Inače vaša anketa ima jednu ali presudnu manu a to što niste reprezentivni uzorak, prvo pravilo statističkih analiza.
A zašto nisi prihvatio moj prijedlog da navedeš što je uvredljivo u tekstu koji si citirao, a dobio je palčeve gore? Ja nisam predložio brojanje palčeva gore. Moje pitanje nije anketno nego direktno pitanje tebi koji tvrdiš da u tekstu ima nečeg uvredljivog. Za odgovor na to pitanje "reprezentativni uzorak" si ti sam jer jedini tvrdiš da je uvredljivo.
Uspoređivati psihijatrijsku bolnicu na Rabu s žutom kućom na Lošinju za tebe nije uvreda za ljude koji tamo rade, za njihovu djecu, obitelji, prijatelje. To govori samo o tebi Solomone jer vjerojatno nemaš ni obitelj, ni djecu, niti prijatelje. Ostavi HDZ, SDP,... i njihove demokracije. To je tvoj stav i eto ti ga.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # In medias resBumblebee 2018-04-28 17:28
Citat Brava:
Uspoređivati psihijatrijsku bolnicu na Rabu s žutom kućom na Lošinju za tebe nije uvreda za ljude koji tamo rade, za njihovu djecu, obitelji, prijatelje. To govori samo o tebi Solomone jer vjerojatno nemaš ni obitelj, ni djecu, niti prijatelje. Ostavi HDZ, SDP,... i njihove demokracije. To je tvoj stav i eto ti ga.
Raspitaj se kod zaposlenih u žutoj kući, možeš napraviti i anketu sa reprezentativni m uzorkom, pa ćeš saznati da je tamo luda kuća. Ne zahvaljujući običnim zaposlenicima nego njihovim šefovima.
tu su ti detaljnija objašnjenja:
volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # Svakome prema zaslugamaCrna Marica 2018-04-29 11:47
Citat Bumblebee:
Raspitaj se kod zaposlenih u žutoj kući, možeš napraviti i anketu sa reprezentativnim uzorkom, pa ćeš saznati da je tamo luda kuća. Ne zahvaljujući običnim zaposlenicima nego njihovim šefovima.
djelatnici sa gorčinom rade što im se naredi, a šefovi su korumpirani i nemaju pojma o poslu. zato feštaju, režu torte i izigravaju hostese i klaunove.
ali doći če jednom kraj i toj lakrdiji.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # Led je krenuo, pa kom obojci kom opanciOstap 2018-04-29 12:45
Citat Crna Marica:
djelatnici sa gorčinom rade što im se naredi, a šefovi su korumpirani i nemaju pojma o poslu. zato feštaju, režu torte i izigravaju hostese i klaunove. ali doći če jednom kraj i toj lakrdiji.
Kao što je netko rekao, u Novom listu se o Lošinju piše samo u rubrici Vanity Fair i u Crnoj kronici.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
115 # Tema: privatizacija prava na planiranje prostoraSolomon 2018-04-28 17:39
Citat Brava:
Uspoređivati psihijatrijsku bolnicu na Rabu s žutom kućom na Lošinju za tebe nije uvreda za ljude koji tamo rade, za njihovu djecu, obitelji, prijatelje. To govori samo o tebi Solomone jer vjerojatno nemaš ni obitelj, ni djecu, niti prijatelje. Ostavi HDZ, SDP,... i njihove demokracije. To je tvoj stav i eto ti ga.
Kad u Žutoj kući pripreme prijedlog da GV donese "Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj" da pod naslagom od 17 riječi sakriju koje, kakve, zašto i za koga se izmjene rade moraš se zapitati jesu li psihički zdravi da ih ne sumnjičiš za korumpiranost. A to što ti svim silama trabunjanjem o vrijeđanju nastojiš skrenuti raspravu sa teme privatizacije prava na planiranje prostora i lekcije koja je očitana birokraciji govori o tebi koji vjerojatno imaš obitelj ili prijatelje zaposlene u Žutoj kući od kojih možeš očekivati usluge nedostupne nama običnim građanima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # bilo bi čudno da se ne slažeš sa samim sobomBumblebee 2018-04-28 17:14
prošli tjedan je bilo vrijeme za downhill, sada je vrijeme za šparoge, lijepo od tebe što nas obavještavaš o svojim kretanjima, ali za to normalni ljudi obično koristi FB
vidi:
volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
533 # PrivilegijeRobinzon 2018-04-26 22:34
U ovom dokumentu, koji se zove Informacija o aktivnostima na izradi 1. izmjena Prostornog plana županije, dobro se vidi kakav privilegirani položaj ima Jadranka i kako je sve unaprijed dogovoreno. Sve su ekspertize i "ekspertize" tu samo reda radi da zamažu oči. Jedva čekamo da Genov&Mujagić objave stručnu podlogu kad im je dostave. Hoće li to ugroziti projekt golfa????????
www2.pgz.hr/doc/kolegij-zupana/2017-2021/026/tocka01.pdf
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
929 # Što se krivo rodi...A.M. 2018-04-27 13:29
Projekt je ugoržen od samog početka zbog načina, koncepta i metodologije po kojem se misli doći od građevinske dozvole za golf. Dodouše mora se priznati da se takav način u praksi već se pokazao kao operativan pa nema razloga da ga investitor mijenja. U sportu kažu da se ekipa koja dobiva ne mijenja, dakle Miha zamisli a onda Šolić, gradonačelnik, župan...osigura ju da se birokratski "gordijeki" čvor sam odmotava. Građanima ostaje samo zavist kako netko može mijenjati obalu i cjeli otok prema svom trenutnom hiru a drugi (ostala stoka sitnog zuba, jalnuši i diletanti) ne mogu staviti klima uređaj na fasadu ili etažirati zgradu.

A možda će netko ipak zaustaviti takvu praksu...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
131 # Obliti privatorum publica curateBumblebee 2018-04-27 11:46
Mislim da je vladajuća kasta na svim nivoima u RH potpuno zsstranila i zaboravila na staru latinsku izreku, koja je na odgovarajući način ugrađena u Ustav RH i Zakon o prostornom uređenju i gradnji.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
226 # Zakon o prostornom uređenjuAlien iz svemira 2018-04-27 14:10
Citat Bumblebee:
Mislim da je vladajuća kasta na svim nivoima u RH potpuno zsstranila i zaboravila na staru latinsku izreku, koja je na odgovarajući način ugrađena u Ustav RH i Zakon o prostornom uređenju i gradnji.


Načelo ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa

Članak 11.

(1) U svrhu ostvarivanja ciljeva prostornog uređenja nadležna tijela državne uprave, tijela i osobe određeni posebnim propisima i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prosuđuju i međusobno usklađuju javni interes i pojedinačne interese koje moraju poštivati u obavljanju poslova prostornog uređenja, pri čemu pojedinačni interesi ne smiju štetiti javnom interesu.

(2) Javni interes zaštićuje se razgraničenjem prostora za javne namjene primjenom odgovarajućih prostornih normi i prostornih standarda od ostalog prostora vodeći pri tome računa da svi korisnici, koliko je to moguće, podjednako snose teret razgraničenja.


Ako gospodin župan ne zna za ovaj članak, Zavod za prostorno planiranje bi to svakako trebao znati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
121 # Neka briga o javnim interesima štiti osobnu koristBlade Runner 2018-04-27 14:45
Pouke dubrovačke plemićke vlasti
Neka briga o javnim interesima štiti osobnu korist

Dubrovačko je plemstvo imalo svu vlast u Republici, ali je često djelovalo u interesu svih slojeva. Za razliku od današnjih uprava, ono je shvaćalo da se interesi elite ne mogu ostvariti bez zadovoljenja zajedničkih potreba

Dubrovački sustav upravljanja državom pokazao se učinkovitim, barem unutar srednjovjekovni h okvira. Poznati natpis s ulaza u negdašnju dvoranu Velikog vijeća pri Kneževu dvoru »Obliti privatorum, publica curate« (»Zaboravite osobne stvari, brinite se za javne«), bio je ideal kojemu je trebao težiti svaki plemić pri vođenju državnih poslova.

matica.hr/.../...

Poruka HDZ-ove vlasti: Sve za vlast, vlast nizašto.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
119 # Obliti privatorum, publica curateDron 2018-04-28 10:28
Citat Blade Runner:
Poznati natpis s ulaza u negdašnju dvoranu Velikog vijeća pri Kneževu dvoru »Obliti privatorum, publica curate« (»Zaboravite osobne stvari, brinite se za javne«), bio je ideal kojemu je trebao težiti svaki plemić pri vođenju državnih poslova.
Ovo je dobro, Dubrovačka republika je u Srednjem vijeku bila naprednija i plemenitija od ovih naših lakrdijaša koji se kriju iza nepostojeće demokracije i ispraznih floskula.
U stvari, ovu poruku bi iz protesta trebalo zalijepiti na fasade svih institucija koje se bave prostornim planiranjem.

Činjenica je da se danas većina lakrdijaša bavi politikom isključivo radi vlastitih, a ne radi javnih interesa.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
137 # Opus publicum privatis commodisInverzija 2018-04-28 11:11
U Gradu Malom Lošinju je normalno da građevinski poduzetnik bude predsjedink Odobora za prostorno planiranje i da nikome na padne na pamet da ga zamoli ili priupita da prijavi mogući sukob intresa.

U GML je noramalno da penzioner bude predsjedink Odbora za gospodarstvo i razvoj i da nikome ne padne na pamet pitanje da li je noramlno da takav odbor vodi penzioner.

U GML je noramlno da se baviš politkom odnsono javnim poslom zarad privatnog interesa. To jest normalno
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
28 0 # coitus interumpuskeko 2018-04-28 12:02
Citat Inverzija:
U Gradu Malom Lošinju je noramlno da građevinski poduzetnik bude predsjedink Odobora za prostorno planiranje i da nikome na padne na pamet da ga zamoli ili priupita da prijavi mogući sukob intresa.

U GML je noramalno da penzioner bude predsjedink Odbora za gospodarstvo i razvoj i da nikome ne padne na pamet pitanje da li je noramlno da takav odbor vodi penzioner.

U GML je noramlno da se baviš politkom odnsono javnim poslom zarad privatnog interesa. To jest normalno
Što to ima u ljudima tužno da ulaze u tuđe živote ???
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
130 # Coitus ergo sunPohlepović 2018-04-28 12:50
Tužno je kad čovjek nema nikakav moralni orjentir. Nije privatna stvar kad si predsjednik Odbora za prostorno planiranje ili Odbora za gospodarstvo. Gospoda su preuzeli važne javne funkcije i onda mogu raditi za svoj interes umjesto javni i svi bi morali "čkomiti" i praviti se glupi. Ako nismo glupi i pitamo onda smo jadni? Odjebi s licemjernim moraliziranjem.

Zbog takvih kao ti smo "Prvi od 1000".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
128 # Masturbator kekoVD 2018-04-28 12:51
Citat keko:
Citat Inverzija:
U Gradu Malom Lošinju je noramlno da građevinski poduzetnik bude predsjedink Odobora za prostorno planiranje i da nikome na padne na pamet da ga zamoli ili priupita da prijavi mogući sukob intresa.

U GML je noramalno da penzioner bude predsjedink Odbora za gospodarstvo i razvoj i da nikome ne padne na pamet pitanje da li je noramlno da takav odbor vodi penzioner.

U GML je noramlno da se baviš politkom odnsono javnim poslom zarad privatnog interesa. To jest normalno
Što to ima u ljudima tužno da ulaze u tuđe živote ???
A što to ima u ljudima pokvareno da brane nečije pravo da vrši javnu dužnost uz sukob interesa. I da brani one koji se politikom bave samo radi vlastite koristi?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1415 # ...bovva 2018-04-29 21:19
A koji je razlog Arsenovog obračuna s Jadrankom i gradom? Zar nije do nedavno surađivao s vlasnicima Jadranke na projektu Rukavić??
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
315 # ...Rin Tin Tin 2018-04-29 21:59
Citat bovva:
A koji je razlog Arsenovog obračuna s Jadrankom i gradom? Zar nije do nedavno surađivao s vlasnicima Jadranke na projektu Rukavić??
iz istog razloga radi kojeg pas liže svoja jaja
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1213 # Zašto netko misli svojom glavom?gost 2018-04-29 22:06
Ako je suradivao s vlasnicima Jadranke ne znači da su ga kupili ili lobotomizirali. To govori o prevladavajućem konceptu djelovanja isključivo kroz prizmu vlastitog intersa. Možda nisu svi takvi...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
99 # Rob pokornigost 2018-04-30 09:46
Citat bovva:
A koji je razlog Arsenovog obračuna s Jadrankom i gradom? Zar nije do nedavno surađivao s vlasnicima Jadranke na projektu Rukavić??
Pa jel suradnja na jednom mora značiti šutnju i pristanak na sve drugo pa makar ti s*ali po glavi?? Da li postaješ rob pokorni onima s kojim surađuješ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1019 # .Korpo Morto 2018-04-29 21:56
Ja u njegovom pisanju ne vidim nikakvog osobnog obračuna. Ne vidim nikakvu osobnu crtu već objektivno, analitičko i racionalno gledanje na lokalnu vlast i licemjernu birokraciju. Valjda se to smije?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
99 # BovvaAktualni članak 2018-04-29 21:58
I samo da napomenem da znam da je potpisnik ovog članka gđa. Genov, a ne g. Mujagić, ali pitanje je postavljeno na zadnje objavljeni članak zbog vjerovatnosti da je gore objavljeni članak trenutno najposječeniji na ovom portalu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1511 # ...Bovva 2018-04-29 22:01
Citat Korpo Morto:
Ja u njegovom pisanju ne vidim nikakvog osobnog obračuna. Ne vidim nikakvu osobnu crtu već objektivno, analitičko i racionalno gledanje na lokalnu vlast i licemjernu birokraciju. Valjda se to smije?
Naravno da se smije, ali svi znamo da se iza kulise odvija obračun s ljudima s kojima je jučer sjedio
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1414 # Mozda obračun s glupostimagost 2018-04-29 22:19
Ja ne znam koji se obračun vodi iz kulisa. Po cemu je njegovo pisanje obracun s nekim? Objektivne analize nisu obračun.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1412 # ...Licemjer 2018-04-30 09:34
A di je bio do sada?
Napucali su ga iz svojih krugova i sad pjeva borbene jer nema pristup Jadrankinoj sisi.
"It ain't over till the fat lady sings"
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1315 # Odgovor samodeklarirano m licemjeruArsen Mujagić 2018-04-30 10:46
Nemam običaj regirati na komentare u kojima kojima me se osobno vrijeđa. A takvih je na ovoj stranici bilo puno. Ipak, anonimnom komentatoru koje sam sebe naziva licemjerom (vjerojatno se takvim samokvalificira o podsvjesnim refleksom) ću odgovoriti.

Iz konkteksta komentara je jasno da ipak mene smatra licemjerom jer pita "A di je bio do sada?. Budući sam osjetljiv na licemjerstvo odgovoriti ću licemjeru na pitanje gdje sam bio do sada. Bio sam tu i pisao, doduše pod pseudonimom. Tako sam dana 20.10.2014. napisao članak "Čikat kao vlastito dvorište investitora" pod nickom Zoon politikon. Istoga dana sam poslao i mail tadašnjem predsjedniku gradskog vijeća Nediću u kojima sam ga upozorio na probleme sa namjerom da GV da suglasnost na koncesije za plaže na Čikatu (dva dana prije sjedince na kojoj će GV dati suglasnost). Usmeno sam na to upozorio i tadašnjeg gradončelnika i sadašnju gradončelnicu. U svakom trenutku mogu to dokazati. Još prije toga, u srpnju 2014. sam napisao tekst "Doktrina šoka" u kojem sam predvidio događanja i postupanja svih koja će omogućiti nesmetani put za investicijski prasak.

Jako je puno tekstova na ovoj stranici koje sam prije napisao, doduše pod pseudonimom. Da ne nabrajam tesktove Licemjeru navest ću samo imena pod kojim sam pisao pa može provjeriti gdje sam bio svo ovo vrijeme:
Zoon polikon; G.A. Potemkin; Profesor Okultis i Pubis Publikum.

Mogu biti sve ali ne mogu biti i nisam licmjer.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
910 # ...Licemjer 2018-04-30 23:29
Da, prije pada iz milosti ste pisali pod pseudonimima, a tek odnedavno pod vlastitim. O motivima neću.
Licemjerje je opipljivo, a ironija slatka.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # ne vjerujemhranitelj tuljana 2018-05-01 07:10
Citat Licemjer:
Da, prije pada iz milosti ste pisali pod pseudonimima, a tek odnedavno pod vlastitim. O motivima neću.
Licemjerje je opipljivo, a ironija slatka.
Gospodine "Licemjeru" zar vi želite reći da je autor članka surađivao s ekipom protiv koje je onda istovremeno - anonimno pisao?
Ne vjerujem da je tako, to bi bilo stvarno nisko, imate li dokaze za vaše sulude tvrdnje?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
84 # Suradnja je stvar interesaBn 2018-05-01 09:54
Citat hranitelj tuljana:
Citat Licemjer:
Da, prije pada iz milosti ste pisali pod pseudonimima, a tek odnedavno pod vlastitim. O motivima neću.
Licemjerje je opipljivo, a ironija slatka.
Gospodine "Licemjeru" zar vi želite reći da je autor članka surađivao s ekipom protiv koje je onda istovremeno - anonimno pisao?
Ne vjerujem da je tako, to bi bilo stvarno nisko, imate li dokaze za vaše sulude tvrdnje?
Vjeruj ti šta god hoćeš da vjeruješ ali u krugu gradske vlasti i uprave svi su znali da se pod Zoon Politikon, Pubis Publikum itd. krije A.M. Jer što im je govorio to je i pisao pa su lako prepoznali i znali. A suradnja na jednom projektu ne obvezuje automatski i na suradnju na nekom drugom.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
92 # ...Licemjer 2018-05-01 10:27
Citat Bn:
Vjeruj ti šta god hoćeš da vjeruješ ali u krugu gradske vlasti i uprave svi su znali da se pod Zoon Politikon, Pubis Publikum itd. krije A.M. Jer što im je govorio to je i pisao pa su lako prepoznali i znali. A suradnja na jednom projektu ne obvezuje automatski i na suradnju na nekom drugom.
Ne znam jesu li znali ili ne.
Volio bih znati, jer kad se dogodi takva situacija kao sa AM, pa ipak se zna kada je počeo pisati pod pravim imenom.
Otkad piše pod pravim imenom, piše kao da ga je spopao mesijanski kompleks i sav teret svijeta je na njegovim leđima.
To su ti motivi u koje nisam ranije htio ulaziti.
Hvala, lp
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Sebehraneći trolBn 2018-05-01 10:43
Zanimljivo. Odgovorio sam hranitelju tuljana neka vjeruje što god hoće, a na to mi odgovara Licemjer kojeg je hranitelj tuljana sugestivno pitao Gospodine "Licemjeru" zar vi želite reći da je autor članka surađivao s ekipom protiv koje je onda istovremeno - anonimno pisao? i istaknuo Ne vjerujem da je tako, to bi bilo stvarno nisko, imate li dokaze za vaše sulude tvrdnje? Izgleda da je h.t. spao na to da komunicira sam sa sobom jer ga kao serijskog trola drugi ne žele hraniti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
10 0 # ?hranitelj tuljana 2018-05-01 11:13
Citat Bn:
Zanimljivo. Odgovorio sam hranitelju tuljana neka vjeruje što god hoće, a na to mi odgovara Licemjer kojeg je hranitelj tuljana sugestivno pitao Gospodine "Licemjeru" zar vi želite reći da je autor članka surađivao s ekipom protiv koje je onda istovremeno - anonimno pisao? i istaknuo Ne vjerujem da je tako, to bi bilo stvarno nisko, imate li dokaze za vaše sulude tvrdnje? Izgleda da je h.t. spao na to da komunicira sam sa sobom jer ga kao serijskog trola drugi ne žele hraniti.
Smiješni/tragič ni ste, komentatore "Bn".
Čitajući komentare i brojeći "palce dolje" koje daju "različiti" entiteti koje ovdje nazivamo "komentatorima" , dalo bi se razaznati kako ste uistinu duboko uvjereni kako, eto, na Lošinju svi misle kao vlasnik portala, uz eto izuzetak dijela ekipe iz "žute kuće" i moje malenkosti, tako da i nema drugog objašnjenja da svatko tko se pojavi u komentatorskoj sekciji a nije 100% niz dlaku vlasniku, bez svake sumnje mora biti "hranitelj tuljana". Haha i ha.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Zona sumrakaBn 2018-05-01 12:44
Ne znam šta pjesnik želi reći, ali moja malenkost ima samo jedno objašnjenje za ovaj fenomen: nick Licemjer napiše "Da, prije pada iz milosti ste pisali pod pseudonimima, a tek odnedavno pod vlastitim." da bi ga nick hranitelj tuljana pitao "Gospodine "Licemjeru" zar vi želite reći da je autor članka surađivao s ekipom protiv koje je onda istovremeno - anonimno pisao? Ne vjerujem da je tako, to bi bilo stvarno nisko, imate li dokaze za vaše sulude tvrdnje?". Na što mu moja malenkost ponudi odgovor, ali na njega ne odgovori H.T. kome sam uputio svoj odgovor nego nick Licemjer. Zato moja malenkost misli da svatko tko raspravlja s hraniteljom tuljana upada u zonu sumraka gdje ne znaš tko je tko, ali znaš da je H.t.čovjek s misijom i kompleksom intelektualnog ninje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Prava strana portalaFloki 2018-05-01 17:14
Citat Bn:
Ne znam šta pjesnik želi reći,
Da ti pokušam prevesti. Mislim da pjesnik želi reći da su dio ekipe iz "žute kuće" i njegova pjesnićka malenkost izuzetak na ovom portalu jer ne misle kao vlasnik portala pa su na pravoj strani.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
913 # "...oni misle da ste vi bezveznjaci ..."A. M. 2018-05-01 18:31
Osjećam se sretno kao seksualni objekt iskorišten za moralno-intelek taulnu masturbaciju hranitelja tuljana. U ekstatičnim trenucima samozadovoljstv a hranitelj tuljana pita i odgovara sam sebi, da li je autor članka anonimno pisao protiv ekipe s kojom je surađivao. I naravno da je to stvarno nisko, suptilno sugerira hranitelj tuljana.

Da se njegova umjetna inteligencija ne bi trošila na borbu sa sumnjama oko moga licemjerja i posljedične niskosti ponavljam ono što sam već u prethodnom komentaru i napisao. Da, ja sam anonimno pisao kako on to kaže protiv ekipe s kojom sam “surađivao”. Priznajem, dakle, da sam napisao članak “Čikat kao vlastito dvorište investitora” 20. 10. 2014., dva dana prije sjednice Gradskog vijeća. Priznajem da sam 19. 10. 2014. napisao e-mail koji sam 20.10.2014. u 00.01 minutu poslao tadašnjem predsjedniku Gradskog vijeća Nediću. U prilogu komentara šaljem dokaz o slanju tog e-maila. Dakle, prije nego što sam anonimno i javno pisao protiv ekipe s kojom “surađujem” istoj ekipi sam osobno, privatno i neanonimno iskazivao svoj stav ili mišljenje o stvarima o kojima svaki građanin u demokratskom društvu ima pravo iznositi stav. Mislim da licemjer ne može biti osoba koja u brk kaže ono što misli i onome s kim “surađuje”, pa ni ako taj stav ponovno javno iznese makar i pod pseudonimom. Uvjeren sam da se to prije može nazvati dosljednošću.

Prema sadržaju i kontekstu komentara hranitelja tuljana o milosti, sisanju i suradnji te podrazumijevaju ćoj lojalnosti i zahvalnosti može se zaključiti da je njegovo mentalni sklop ostao u feudalnim, srednjovjekovni m okvirima shvaćanja prema kojima postoje vladari i podanci koji će za svoju poslušnost biti nagrađeni milošću vladara da ih ostavi na životu. Na sreću ta vremena su prošla, ali vijest o tome nije doprla do osobe koja krije svoj identitet pod nadimkom hranitelj tuljana.

Ovo je screenshot zaglavlja spomenute e-mail poruke na kojem je vidljivo kome i kada sam je poslao:Citiram cjeloviti sadržaj ove e-mail poruke Anti Nediću sa svim tipfelerima i pravopisnim pogreškama čiji elementi će se naći u kasnije objavljenim člancima pod pseudonimom:

Anoto,
samo kratki osvrt na namjeru Jadranke da na silu i brzinu ishodi koncesiju na Čikatu. Ovim putem neću o stvarnim ciljevima i namjerama koje stoje iza toga i poslejdicam koje to može izazavti. Uglavnom, moj zaključak je da oni misle da ste vi bezveznjaci pa će te progutati svašta...

Postupanja Jadranke oko koncesije plaža na Čikatu pokazuje još jednom svu bezobzirnost investitora i nepoštivanje kako propisa i zakona tako i loklne samouprave. Postupak traženja koncesije za Čikat je preuranjen i neprovediv. Naime zahvat koji oni predviđaju u predloženom idejnom rješenju na pomorskom dobru nije u skladu s PPUG. Nastavljaju srljati, nepripremljeni idu u investicije. Žure dok se netko ne sjeti ljudi što vi hoćete, što radite?

Županija u svom zahtjevu za dostavu mišljenja utvrđuje da ima Lokacijsku informaciju, opet od županisjkog ureda da se četice nalaze unutar izdvojenih područja gospodarske zone izvan naselja turističke namjene i sportsko rekreacijske zone i korektno upozoravaju da se radi o građenju n pomorskom dobru i ograničavanju javne upotrebe naplatom ulaska na djelove plaža.

Bilo kakvo građenje pogotov na pomorskom dobru nije moguće bez građevinskih dozvola a građevinske dozvole u pravilu (osim kad se radi o ovom investitoru) izdaju se temeljem prostornih planova. Uređenej plaže definirano je u više odredbi PPUG-a, a najvažnija je u čl. 42.

Čl.42. odredbi za provođenje PPUG kaže da se do donođenja UPU-a dozvoljava samo dohranjivanje žala, obnova postojećih betonskih ili kamenih podloga, popločenja i sl.).

Da ne bi bilo nedoumica, citam čl.42. Odrebi z provođenje PPUG-a

„U građevinskim područjima sporta i rekreacije i građevinskim područjima naselja će se način uređenja plaže odrediti urbanističkim planovima uređenja, pričemu se pored planiranih mogu utvrditi dodatne lokacije uređenih plaža.

Kada je to određeno urbanističkim planom uređenja na plaži se može graditi otvoreni bazeni i građevina s pratećim sadržajima neto površine do 100 m2. U građevini je dozvoljeno planirati javne sanitarije, kabine, spremište i ugostiteljski sadržaj površine do 20 m2 s terasom koja je natkrivena tendom ili pergolom kapaciteta do 40 mjesta.

Do donošenja Urbanističkog plana uređenja, dozvoljava se rekonstrukcija i održavanje postojećih plaža (dohranjivanje žala, obnova postojećih betonskih ili kamenih podloga, popločenja i sl.).“

Dakle bez UPU Čikt nije moguće dati suglasnost ni za milimetar gradnje na bilo kojo plaži na Ćiktu a gradnja je predmet koncesije...

Ideja da će dio plaže biti po naplatom, a dio ne, da že dio biti besplatan ili samo za goste hotela je također s PPUG-om.

Protiv arhitekta Rusana koji je izradio Idejno rješenj protivno prostornim planovima treba podniet prijavu komori.

O političkim aspektima ti ne želim docirati.

Također je u sukobu s PPUG koji utvrđuje:

„Uređena morska plaža je nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske
strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju, većim dijelom uređenog i djelomično izmijenjenog prirodnog obilježja, te infrastrukturno i sadržajno (tuševi, kabine i sanitarni uređaji) uređen kopneni prostor neposredno povezan s morem, označen i zaštićen s morske strane“

Koncepcija iz idejnog rješenja to ne omogućava. Izgrdnja, molova, pontona, bazena svako j moguća tek nako usvajana UPU-a Čikat koji će to omogućiti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 0 # ???hranitelj tuljana 2018-05-01 22:34
Licemjer i ja nismo ista osoba...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # Mozda toga nisi svjestangost 2018-05-01 22:43
Vjeruj mi-jesi. Ti si i licemjer...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # I bude tako...Baba 2018-05-02 10:53
"U takvoj je situaciji sasvim moguće da su šokirani ministri, župani, državni službenici po uredima, agencijama i uredima područne samouprave te predstavnici lokalne vlasti spremni ovdje zažmiriti, ondje prešutjeti, zaobići uobičajene ili propisane procedure, standarde i propise kako bi se ispunile želje ili zahtjevi investitora koji se razmahuje tokim novcem" napisano je skoro 5 mjeseci prije toga, ponoćnog, maila.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # poricanje kao mehanizam obraneYoda 2018-05-02 11:30
Sada očekujem od gospodina koji je prethodno izrekao povijesnu rečenicu da otočani ne mogu biti objekti apetita kapitala, poricanje da je ikada primio tvoj mail.
Inače bi kao predsjednik gradskog vijeća sigurno upozorio vijećnike na nepobitne činjenice koje si naveo u mailu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
510 # Pad u nemilostYX 2018-05-01 09:18
Citat Licemjer:
Da, prije pada iz milosti ste pisali pod pseudonimima, a tek odnedavno pod vlastitim.
Koju, kakvu i čiju milost je uživao prije da možeš reći kako je sada pao iz nje :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
513 # ###Estragon 2018-05-01 11:46
Citat Licemjer:
Da, prije pada iz milosti ste pisali pod pseudonimima, a tek odnedavno pod vlastitim. O motivima neću.
Licemjerje je opipljivo, a ironija slatka.
A što tebe boli ona stvar hoće li netko pisati pod pseudonimom ili svojim imenom. Nisam znao da je na Lošinju zabranjeno pisati pod pseudonimom. Inače, pisanje pod pseudonimom nije ništa novo, potiče još iz doba Apoksiomena.

Valjda je važnije što piše, a ne tko piše.

Istina boli, a gradska vlast je još u prethodnim mandatima pokazala svoje lice i naličje. Nije jedna osoba ostala bez posla zato jer je na krivom mjestu rekla koju riječ više. Znamo da sve to spada u diskretni šarm HDZ-a.
Isto tako, poznato je da je kritiziranje vlasti pod pseudonimom, mnogo češća pojava u totalitarnim režimima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Anonimno je legitimnoad 2018-05-01 15:52
Citat Estragon:
Citat Licemjer:
Da, prije pada iz milosti ste pisali pod pseudonimima, a tek odnedavno pod vlastitim. O motivima neću.
Licemjerje je opipljivo, a ironija slatka.
A što tebe boli ona stvar hoće li netko pisati pod pseudonimom ili svojim imenom. Nisam znao da je na Lošinju zabranjeno pisati pod pseudonimom. Inače, pisanje pod pseudonimom nije ništa novo, potiče još iz doba Apoksiomena.
Podsjećamo da je uredništvo od osnutka stranice tekstom uvodnika zastupalo glavne argumente za pravo na anonimnost istaknute i u ovom napisu, a u Novom listu od 20. listopada 2006. to je još jednom istaknuto:

Cijeli članak:
volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
144 # KikićuSonia 2018-05-01 17:26
Ajde Kikiću pusti ta svoja sranja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Sranja koja štite od tiranijegost 2018-05-02 08:37
Citat Sonia:
Ajde Kikiću pusti ta svoja sranja.
To nisu njegova sranja. To su demokratska dostignuća slobodnog svijeta koja užasavaju totalitariste svih boja jer otežavaju tiraniju većine nad manjinom i gušenje kritike odmazdom prema kritičarima. Citiram iz članka: "Protections for anonymous speech are vital to democratic discourse. Allowing dissenters to shield their identities frees them to express critical, minority views . . . Anonymity is a shield from the tyranny of the majority."
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Profesor demokracijegost 2018-05-07 09:13
Citat Sonia:
Ajde Kikiću pusti ta svoja sranja.
Kikić je za vas bivše komunjare u adezeju i drugim partijama profesor iz demokracije.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # Pristup Jadrankinoj sisiGumiflex 2018-05-01 10:30
Citat Licemjer:
A di je bio do sada?
Napucali su ga iz svojih krugova i sad pjeva borbene jer nema pristup Jadrankinoj sisi.
"It ain't over till the fat lady sings"
Na koju Jadranku misliš? Nije poznato da je imao pristup sisi bilo koje od važnih lošinjskih Jadranki :P
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
813 # IZJAVA DANAgost 2018-04-30 10:01
Vi o Arsenu samo da zabašurite temu članka o pogodovanju Županije Šoliću i Rusima u svezi s golfom. Ovo je iz današnjeg Poslovnog dnevnika
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
215 # poznato je da se ona stvar ne može produžiti golfomNivea 2018-04-30 10:16
Citat gost:
Vi o Arsenu samo da zabašurite temu članka o pogodovanju Županije Šoliću i Rusima u svezi s golfom. Ovo je iz današnjeg Poslovnog dnevnika
ovaj yebač rumene kadulje se pravi blesav, namjerno laže ili živi na nekoj drugoj planeti.
niti u gradskom vijeću nema 99% podršku, a kamoli 99% podršku stanovništva.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
123 # golfska struja99 % 2018-04-30 10:30
Citat Nivea:
ovaj yebač rumene kadulje se pravi blesav, namjerno laže ili živi na nekoj drugoj planeti.
niti u gradskom vijeću nema 99% podršku, a kamoli 99% podršku stanovništva.
Dobio batine od Morića pa misli da će ga samohvala rehabilitirati. Povero mona !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
115 # FaceliftingBotox 2018-04-30 12:05
Citat Nivea:
Citat gost:
Vi o Arsenu samo da zabašurite temu članka o pogodovanju Županije Šoliću i Rusima u svezi s golfom. Ovo je iz današnjeg Poslovnog dnevnika
ovaj yebač rumene kadulje se pravi blesav, namjerno laže ili živi na nekoj drugoj planeti. niti u gradskom vijeću nema 99% podršku, a kamoli 99% podršku stanovništva.
Yebač vjeruje anketi Millenium promocije, tvrtke koju su angažirali "Jadranka hoteli" za njegu i prikaz uljepšane stvarnosti. Anketa je provedena na uzorku od 300 radnika Jadranke d.d. pod nadzorom uhljebljenog sindikalnog povjerenika. Onaj 1 % što nedostaje je zbog krivog prepisivanja odgovora na anketna pitanja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # nice tryCoitus Puls 2018-04-30 14:05
Citat Botox:
Yebač vjeruje anketi Millenium promocije
Ako je ovo istina, onda Yebač ničemu ne vjeruje, nego je naručio anketu kao ručak u Velom žalu.
A u toj firmi tko ne dođe na otvaranje dućana u Velom ili krivo zaokruži anketu, taj dobiva otkaz.
Da je pravi Yebač, onda je trebao angažirati firmu Coitus Puls, koja uzima u istraživanje uzorak cijele yebene otočke populacije, nema prepisivanja, a rezultati su puno pouzdaniji.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # sve je bijelo, sve je bijelosuper hik 2018-04-30 17:46
Citat Coitus Puls:
Citat Botox:
Yebač vjeruje anketi Millenium promocije
Ako je ovo istina, onda Yebač ničemu ne vjeruje, nego je naručio anketu kao ručak u Velom žalu.
A u toj firmi tko ne dođe na otvaranje dućana u Velom ili krivo zaokruži anketu, taj dobiva otkaz.
Da je pravi Yebač, onda je trebao angažirati firmu Coitus Puls, koja uzima u istraživanje uzorak cijele yebene otočke populacije, nema prepisivanja, a rezultati su puno pouzdaniji.
Na čemu su ti dobro plaćeni Jadrankini menađeri ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
19 # TennesseeWhiskey 2018-04-30 18:23
Citat super hik:
Na čemu su ti dobro plaćeni Jadrankini menađeri ?
Netko je spominjao enormne količine Jack Danielsa.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
122 # Svi k'o jedanKim Jong Šolić 2018-04-30 13:25
Takvu podršku od 99% nema ni Kim Jong Un u Sjevernoj Koreji za lansiranje atomske bombe na Ameriku...
Ovaj iz Koreje je mala beba za Šolića.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # Vjerodostojan kao HDZCiciban 2018-04-30 14:36
Citat Kim Jong Šolić:
Takvu podršku od 99% nema ni Kim Jong Un u Sjevernoj Koreji za lansiranje atomske bombe na Ameriku...
Ovaj iz Koreje je mala beba za Šolića.
Šolić je zapravo muljator, vjerodostojan kao HDZ. Novinar pita "Kakva je reakcija stanovništva?", a muljator odgovara - Odlična, imamo podršku, rekao bih, 99 posto stanovništva po tom pitanju. ... On bi rekao :lol: Pa isto tako je mogao reći i da ima 100 % podrške kad zna da ga novinarski najamnik neće pitati odkud mu ta suluda brojka. A dalje kaže: "Golf se planira i na Cresu, ali na dijelu koji administrativno pripada otoku Lošinju. Sve smo izložili i Gradskom vijeću Cresa i Gradskom vijeću Lošinja. Na Lošinju je bio jedan glas protiv, a Županijska skupština sve je podržala. Sve je usklađeno i s Crkvom, na čijem zemljištu to radimo. Mislim da možemo reći da imamo svu potrebnu podršku za projekt." Na pitanje o podršci stanovništva muljator odgovara na pitanje koje mu nije postavljeno; hvali se totalnom podrškom gradskih vijeća Cresa i Malog Lošinja (osim jednog glasa u lošinjskom), Županijske skupštine i da je sve usklađeno s Crkvom. I zaključuje "Mislim da možemo reći da imamo svu potrebnu podršku za projekt". I zaista to može reći ... Zna da ga novinar neće opomenuti da nije pitao za podršku vijećnik, skupštinar i popova nego za reakciju stanovništva. Pa može s*rati štogod ga je volja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
220 # Ugroza projekta od informirane javnostigost 2018-04-30 15:40
Koja podrška stanovništva kad mu se servira samo propaganda bez informacija? Pravi novinar Šolića bi pitao o kakvoj 99 postotnoj javnoj podršci priča kad se prostorno planiranja Punte Križa radi u najvećoj tajnosti čak i od gradskih dužnosnika. I kad Zavod za prostorno uređenje PGŽ grčevito sprječava da javnost dozna što se planira na prostoru Matalde da informirano stanovništvo ne bi ugrozilo planove privatnog investitora. Kojem zato u četiri oka uručuju naručenu stručnu podlogu. :cry:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
113 # udri jače manijačefranc 2018-04-30 20:17
Citat Kim Jong Šolić:
Takvu podršku od 99% nema ni Kim Jong Un u Sjevernoj Koreji za lansiranje atomske bombe na Ameriku...
Ovaj iz Koreje je mala beba za Šolića.
Neće im trebati atomska bomba kad ih stisne Nikolaj. Danas ih je propitivao za zdravlje cijeli dan u vili K.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # nigdje doktora, a zdravstveni turizam cvjetadr House 2018-04-30 21:07
Citat franc:
Neće im trebati atomska bomba kad ih stisne Nikolaj. Danas ih je propitivao za zdravlje cijeli dan u vili K.
jel to je taj zdravstveni turizam o kojemu se priča?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # ...Bovva 2018-05-01 17:33
Zašto mi admin već dvaput briše komentar u kojem komentatoru Francu postavljam pitanje sada već treći put!?

Pitanje glasi;

Kako ti g.Franc znaš; kada, koga i gdje propituje Nikolai???

Molim admina da mi ne briše komentar u kojemu postavljam pitanje (ne)vrijeđajuće g sadržaja jer ću u protivnom Screenshot-ane slike na kojima je vidljivo da sam komentar objavio kao i da je kasnije obrisan, iskoristiti kao dokaz da je upravo na ovom portalu za pojedince ograničena komunikacija, a Vi nam pišete o "Privatizaciji na prava"
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # čitaj ovo brzo jer će i ova 2 komentara biti obrisanaATP 2018-05-01 18:11
Citat Bovva:
Zašto mi admin već dvaput briše komentar u kojem komentatoru Francu postavljam pitanje sada već treći put!?

Pitanje glasi;

Kako ti g.Franc znaš; kada, koga i gdje propituje Nikolai???

Molim admina da mi ne briše komentar u kojemu postavljam pitanje (ne)vrijeđajućeg sadržaja jer ću u protivnom Screenshot-ane slike na kojima je vidljivo da sam komentar objavio kao i da je kasnije obrisan, iskoristiti kao dokaz da je upravo na ovom portalu za pojedince ograničena komunikacija, a Vi nam pišete o "Privatizaciji na prava"

mućni malo glavom, ne očekuješ valjda da ti netko ovdje odaje izvore svojih informacija
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
311 # Spamanje, trolanje ...Admin. 2018-05-01 18:52
Citat Bovva:
Zašto mi admin već dvaput briše komentar u kojem komentatoru Francu postavljam pitanje sada već treći put!?
Pitanje glasi;
Kako ti g.Franc znaš; kada, koga i gdje propituje Nikolai???
Molim admina da mi ne briše komentar u kojemu postavljam pitanje (ne)vrijeđajućeg sadržaja jer ću u protivnom Screenshot-ane slike na kojima je vidljivo da sam komentar objavio kao i da je kasnije obrisan, iskoristiti kao dokaz da je upravo na ovom portalu za pojedince ograničena komunikacija, a Vi nam pišete o "Privatizaciji na prava"
Članak piše o privatizacija prava na sudjelovanje u planiranje prostora, a ne o privatizaciji na prava. A kad anonimni posjetitelj postavlja zahtjev anonimnom komentatoru da pojasni svoju kriptičnu poruku administrator to ocjenjuje kao "spamanje" i "trolanje" te briše.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
169 # Neprimjerena tolerancijaSD 2018-05-02 09:50
Mislim da je admin pokazao neprimjerenu toleranciju a trebao je intervenirati već pri trećem komentaru po redu "Dali će se ikad znat tko je dozvolio gradnju onog rugla od zgradurine na Rukaviću koja se nikako ne uklapa u ovaj naš prelijep otok i vizuru Lošinja, te nagrđuje izgled grada gledajući sa svih strana.Tko je dozvolio gradnju na 90%-tnoj iskorištenosti ..". Taj komentar nema nikakve veze s temom rješenje Povjerenice za informiranje i trebao je biti smjesta obrisan. Možda tada raspravu o temi napisa ne bi zagušilo mnoštvo nepripadajućih komentara dežurnih trolova.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Kad lažeš laži pametnoPinokio 2018-05-04 09:04
Iz članka
Citat:
Cijeli ovaj slučaj oko opravdavanja tajnosti procesa prostornog planiranja Punte Križa ostavlja značajno narušenim povjerenje javnosti prema Zavodu za prostorno uređenje PGŽ, koji je ustrajno branio privatiziranje prava na sudjelovanje u prostornom planiranju i odlučio se na uskratu informacija od javnog interesa kako ne bi ugrozio planove privatnog investitora kojemu na sastanku u četiri oka uručuje naručenu stručnu podlogu.
Zavod za prostorno uređenje PGŽ laže da je stručna podloga dostavljena investitoru "na način da je uručena osobno predsjedniku Uprave gosp Sanjinu Šoliću na radnom sastanku ." u pismu upućenom žaliteljima: volim-losinj.org/.../... Dostavljena je investitoru u privitku ovog dopisa

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # zapetljani u vlastite lažiGepetto 2018-05-04 09:59
Citat Pinokio:
Zavod za prostorno uređenje PGŽ laže da je stručna podloga dostavljena investitoru "na način da je uručena osobno predsjedniku Uprave gosp Sanjinu Šoliću na radnom sastanku ." Dostavljena je investitoru u privitku ovog dopisa
Ovdje se više ne zna tko nam više laže, GML, Zavod ili firma sa Dražice. Do grla su se zapleli u vlastite laži, više im ni rukavice ne mogu pomoći.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Sinergija laganjaWD 40 2018-05-04 11:31
Citat Gepetto:
Citat Pinokio:
Zavod za prostorno uređenje PGŽ laže da je stručna podloga dostavljena investitoru "na način da je uručena osobno predsjedniku Uprave gosp Sanjinu Šoliću na radnom sastanku ." Dostavljena je investitoru u privitku ovog dopisa
Ovdje se više ne zna tko nam više laže, GML, Zavod ili firma sa Dražice. Do grla su se zapleli u vlastite laži, više im ni rukavice ne mogu pomoći.
Ali zato imaju punu kontrolu nad medijima. Priča o ovoj laži sigurno neće biti na stranici Otoci u Novom listu. Evo zašto:
Sponzoriranim novinarstvom gradska vlast i uprava Jadranke partnerski ostvaruju punu kontrolu medija, a novinari poput potplaćenih svjedoka na sudu javnosti plasiraju propagandu umjesto informacija.
Iz članka Sponzorirano novinarstvo objavljenom prije tri godine na ovom portalu: volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Prvi od 1000, ali ne Lošinjgost 2018-05-04 13:30
Na prvom od 1000 ni ovako što nećemo skoro imati: Cres: Sjednice Gradskog vijeća odsada u izravnom video prijenosu. Gradsko vijeće Grada Cresa na svojoj je zadnjoj sjednici jednoglasno usvojilo novi Poslovnik koji je, kako je istaknuto, prvi cjeloviti dokument nakon 9 godina. Najvažnije promjene koje Poslovnik donosi su ukidanje tajnog glasanja, te uvođenje obvenog video prijenosa sjednica na internetu. Uz to, povećan je broj radnih tijela koja se mogu formirati na konstituirajućo j sjednici vijeća, a u slučaju da Vijeće ostane bez predsjednika i dopredsjednika, dane su ovlasti gradonačelniku da sazove sjednicu.
gradonacelnik.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # pošto kilo mozga?2 DEM 2018-05-04 14:13
Mogli bi i ovi naši transparentno prenositi sjednice, ionako su svi gotovo jednoglasni. Oporba je kao ono meksičko pivo (Mlaka pišalina) ili ne zna.
Sve odluke su ionako unaprijed dogovorene po kantunima u kirurškim rukavicama, a predstava na ekranima će biti samo farsa.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Sinergija lažiFakabund 2018-05-05 09:49
Citat Gepetto:
Citat Pinokio:
Zavod za prostorno uređenje PGŽ laže da je stručna podloga dostavljena investitoru "na način da je uručena osobno predsjedniku Uprave gosp Sanjinu Šoliću na radnom sastanku ." Dostavljena je investitoru u privitku ovog dopisa
Ovdje se više ne zna tko nam više laže, GML, Zavod ili firma sa Dražice. Do grla su se zapleli u vlastite laži, više im ni rukavice ne mogu pomoći.
Srećom tu je povjerenica za informiranje (dok je HDZ ne smijeni kao Daliju Orešković da ne brani i kažnjava sukob interesa). Očitala im je bukvicu o obvezi informiranja javnosti i upozorila na obvezu provođenja testa razmjernosti javnog interesa.

Opširnije o testu na stranici gradonacelnik.h r. Zvuči kao da je za primjer neispunjenja obveza iz zakona uzet slučaj Zavoda za prostorno uređenje PGŽ ... Osim laganja o uručenju dokumenta investitoru :P

Zakon o pravu na pristup informacijama uveo je obvezu provedbe testa razmjernosti i javnog interesa prilikom ograničavanja prava pristupa informacijama. No, tokom prvih godina primjene Zakona zabilježena je pogrešna praksa rješavanja zahtjeva kojim se traže informacije koje potpadaju pod neko od zakonskih ograničenja. Službenici za informiranje su tako često odbijali zahtjeve bez provedbe testa razmjernosti („informacija je štićena, zahtjev se odbija“), ignorirajući tako članak 16. Zakona. No, ovakva praksa se mijenja s početkom rada Ureda Povjerenice za informiranje, koja počinje rješavati žalbe građana, novinara i aktivista, koji pak postaju sve informiraniji o vlastitom pravu na pristup informacijama (a posebice o žalbenom postupku). Ovo rezultira brojnim odlukama Povjerenice kojima se ukidaju rješenja službenika, te se predmet vraća na ponovno postupanje, uz uputu o obvezi provedbe testa razmjernosti i javnog interesa.

Unatoč tome, postojale su, i nadalje postoje, velike poteškoće u testovima razmjernosti i javnog interesa koje provode službenici za informiranje. Još je uvijek prisutna praksa u kojoj službenici za informiranje test provode pro forma, što je vidljivo iz sadržaja rješenja kojim se zahtjevi odbijaju („proveden je test proporcionalnos ti i javnog interesa, zahtjev se odbija“). Naime, provedba testa proporcionalnos ti mora rezultirati smislenom i uvjerljivom argumentacijom (neovisno o tome da li se zahtjev odobrava ili odbija). Ukoliko test nije popraćen ovom argumentacijom, možemo tvrditi da test razmjernosti i javnog interesa zapravo uopće nije ni proveden, te je gotovo sigurno da će Povjerenica za informiranje odlučiti u korist podnositelja zahtjeva. Naime, Povjerenica za informiranje razmatra argumentaciju dostavljenu u žalbi građana, te argumentaciju dostavljenu u negativnom rješenju službenika (odnosno rezultate provedenog testa). Ako negativno rješenje nema valjanu argumentaciju, Povjerenica za informiranje će gotovo uvijek narediti dostavu tražene informacije.

Naposljetku, čak i kada službenici za informiranje uz provedeni test proporcionalnos ti ponude argumentaciju, ona često nije kvalitetna. Povjerenica za informiranje ističe kako se brojni službenici ne odmaknu od vlastitih promišljanja o tome što bi bilo primjereno objaviti ili ne, umjesto da razmotre sve moguće argumente 'za' i 'protiv' objave. Cilj je, dakle, testa razmjernosti u svakom konkretnom slučaju odvagnuti dva prava (interesa) koja su nasuprotna (npr. pravo na pristup informacijama i pravo zaštite osobnih podataka). Cilj je testa javnog interesa razmotriti da li unatoč ograničenju, informacija ipak treba biti javno dostupna. Javni interes za objavom informacije uvijek je prisutan kada se radi o pitanjima zaštite okoliša, ugrožavanju javnog zdravlja, prijetnji obrani i javnoj sigurnosti, potrošnje proračunskih sredstava, zakonitosti rada tijela, odgovornog upravljanja imovinom, kršenja ljudskih prava, moguća politička korupcija. No, postoje i neke situacije u kojima je ograničavanje pristupa informaciji u javnom interesu (primjer: odbijanje davanja informacija o rasporedu specijalnih vojnih postrojbi na granici, jer bi to ugrozilo obranu i sigurnost zemlje). Na samom kraju, iako ime instituta testa razmjernosti i javnog interesa ne ukazuje na to, isti sadrži i test štete. Naime, sastavni je dio provedbe testa ustanoviti sve moguće negativne posljedice u slučaju dostave (odnosno objave) tražene informacije.

Za sam kraj nekoliko praktičnih informacija koje mogu biti od koristi. Provedba testa razmjernosti i javnog interesa omogućuje produljenje roka za rješavanje zahtjeva za dodatnih 15 dana. Informacije o potrošnji javnih sredstava se moraju dostaviti, i bez provedbe testa (osim ako se ne radi o klasificiranom podatku). Nije dopušteno odbiti zahtjev za nekim dokumentom samo zato jer sadrži informacije koje ne mogu biti javne. U takvim je slučajevima osjetljive informacije potrebno cenzurirati (zacrniti), a ostatak dokumenta dostaviti podnositelju zahtjeva. Ako je zatražen klasificirani podatak (zaštićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka), prethodno provedbi testa, potrebno je zatražiti mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost.
gradonacelnik.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # +Pinkio 2018-05-04 13:35
Ma nije moguće da lažu?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # što očekivati još?gost 2018-05-04 14:50
Tko laze taj krade....
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Hvala zviždaču!Bojana Genov 2018-05-07 08:45
Citat Pinokio:
Iz članka
Citat:
Cijeli ovaj slučaj oko opravdavanja tajnosti procesa prostornog planiranja Punte Križa ostavlja značajno narušenim povjerenje javnosti prema Zavodu za prostorno uređenje PGŽ, koji je ustrajno branio privatiziranje prava na sudjelovanje u prostornom planiranju i odlučio se na uskratu informacija od javnog interesa kako ne bi ugrozio planove privatnog investitora kojemu na sastanku u četiri oka uručuje naručenu stručnu podlogu.
Zavod za prostorno uređenje PGŽ laže da je stručna podloga dostavljena investitoru "na način da je uručena osobno predsjedniku Uprave gosp Sanjinu Šoliću na radnom sastanku ." u pismu upućenom žaliteljima: Dostavljena je investitoru u privitku ovog dopisa
volim-losinj.org/.../...
Zabrinjavajuće je da ova ustanova, koja u svome nazivu ima JAVNA, ima zadaću štititi javni interes i biti jamac zakonitosti postupanja pri donošenju prostornih planova.

Hvala zviždaču koji je objavio ovaj dopis, iz ne znam kojih izvora, ali koji izgleda autentičan i koji još jednom jasno dokazuje da Zavodu za prostorno uređenje PGŽ nije vjerovati.

Prilažem odgovor koji su iz Zavoda za prostorno uređenje PGŽ poslali meni, isti takav i Povjerenici za informiranje, da dopisa nema nego je stručna podloga uručena osobno.


i.imgur.com/mIEQ9GS.jpg
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Golf na milist i nemilost prevarantimagost 2018-05-07 09:24
Kakvu izmjenu plana mozemo očekivati od takve Javne ustanove?
A GML je rekao nas to ne zanima a na žalost ne zanima ni gradonačelenicu a sad jos manje Jovičku koji u ime grada imaju nazočiti...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Što naručić to dobiš...gost 2018-05-07 12:35
Možemo očekivati izmjenu plana kakvu je naručio investitor. Javna ustanova se pokazala kao lojalan partner...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Lupeži u Zavodugost 2018-05-04 15:41
Prestrašno....
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Lupeški sustavFakabund 2018-05-06 09:18
Citat gost:
Prestrašno....
Nisu lupeži ovi u Zavodu nego je cijeli sustav lupeški. Ako ne vjeruješ postavi si pitanje kako je moguće da završni dokument o planiranju golfa na Mataldi u ime ruskog investitora dobije Šolić na ruke, a Grad Mali Lošinj, citiram iz članka, "čije su dvije osobe ključne za proces prostornog planiranja, ne samo po službenoj dužnosti nego i prema posebnoj odluci Gradskog vijeća, gradonačelnica Ana Kučić i (tadašnja) pročelnica za komunalni sustav Tanja Jović imenovane posebnim promatračicama i aktericama zaduženim za komunikacije u procesu izmjena prostornog plana županije koje izmjene trebaju omogućiti realizaciju planiranih golf igrališta tvrtke Jadranka" ne dobije. A možda nije ni obaviješten da je dokument zgotovljen. U svakom slučaju, kako piše Genovica, "Iz Grada je stigla informacija da Grad Mali Lošinj ne posjeduje traženi dokument, što znači da nitko nije dobio niti zatražio uvid u taj dokument, dokument koji je temelj za planiranje velikog i značajnog prostora za čije planiranje je Grad Mali Lošinj odgovoran i trebao bi biti barem zainteresiran nakon što je odgovornost prepustio Županiji. Jednak nedostatak radoznalosti i inicijative pokazao je i Odbor Gradskog vijeća za prostorno planiranje (čija sam članica) koji ne održava sastanke, nema pravilnik, poslovnik niti išta slično što bi reguliralo pravila rada, a čiji predsjednik i članovi ne odgovaraju na upućene im dopise." Pa zar to nije prestrašno kao dokaz da je cijeli sustav lupeški kad je takvo što moguće?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Smokvin list ili političke manekenkePRdac 2018-05-06 09:35
Stvarno su dobir članci na ovoj stranci. U siječnju ove godine na tu temu je napisano:

"Dakle, vijećnici su se u naše ime odrekli prava sudjelovanja Grada u planiranju tako osjetljivog zahvata kroz izmjenu svog prostornog plana i izradu UPU-a Matalda. Odrekavši se prava kojim je Grad mogao u potpunosti kontrolirati sve procese, vijećnici su korištenje Matalde prepustili na volju investitoru i županiji, a Gradsko vijeće se većinom glasova proglasila vijećem s ograničenom odgovornošću.

Smokvin list
Da bi prikrilo ovu sramotnu radnju gradsko vijeće donijelo je kao smokvin list odluku kojom su imenovali "predstavnike grada Tanju Jović i Anu Kučić da prate donošenje plana svojom nazočnošću i komunikacijom s tijelima Primorsko-goran ske županije". Tekst unutar navodnika je doslovni citat iz odluke. Tom odlukom su samo hinili brigu o prostoru. Da je spomenuta tvrdnja o smokvinom listu točna pokazuju događaji nakon toga.

U potupku izrade izmjena županijskog plana koji se golf planira na Mataldi, a po zahtjevu investitora, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goran ske županije. izrađuje stručnu podlogu "Programske osnove za planiranje golf igrališta "Matalda".

Stručnu podlogu Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goran ske županije dostavlja samo investitoru. Ne dostavlja je ni Gradu niti osobama koje je Gradsko vijeće zadužilo da prate, nazoče i komuniciraju s tijelima županije. Zavod je naprosto ignorirao lošinjsku gradsku vlast kao nebitnog čimbenika planiranja eksploatacije vlastitog prostora. Premda je vijeće navodno pokazalo brigu te je svojom odlukom naložilo i sadašnjoj gradonačelnici da budno prati sve faze izrade plana, Zavod za prostorno planiranje Primorsko – goranske županije i investitor sami u miru i tišini, neometani od bilo čijeg ekološkog, sociološkog i/ili gospodarskog cjepidlačenja napreduju u očito sjajnoj komunikaciji. Naime, Zavod za prostorno uređenje PGŽ je izradio stručnu podlogu "Programske osnove za planiranje golf igrališta "Matalda" te sada od investitora pismenim putem traži da osigura (čitaj: sam izradi) stručnu podlogu koja sadrži elemente potrebne za određivanje lokacijskih uvjeta za neposrednu provedbu projekta golf igrališta. Dakle, tijelo koje izrađuje izmjenu plana traži od investitora da mu kaže šta želi da se ubaci u plan. A osobe ovlaštene od zastupnika građana Malog Lošinja niti prate nit nazoče, a niti komuniciraju s tijelima županije koja izrađuju plan." Samo bih dodao to da te dvije osobe ni ne zanima navedena tematika. One su svjesne da su smokvin list i ta uloga im i odgovara. Ali možda će zbog takve svoje uloge i odgovarati...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # Tko sam ja?mustra 2018-05-06 10:33
A onda na jednom javnom sastanki gospodin Dario Dlaka usklikne: "Tko sam ja da preispitujem odluke gradonačelnice" ? Bolje rečeno, odnosno prevedeno:"tko sam ja da uopće sumnjam u nepogrešivost Nepogrešive"? Gospodin je došao na javni sastanak po "porciju" već otrcanih izlaganja i poluinformacija od "Nepogrešive". Dakle, tko i kako se to odlučuje o nama građanima? Osobe bez osobnog mišljenja, osobnosti i bilo kakvog osobnog kritičkog odnosa prema stvarima i pojavama.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Pokoran a vijećnikSU 2018-05-09 19:30
Citat mustra:
A onda na jednom javnom sastanki gospodin Dario Dlaka usklikne: "Tko sam ja da preispitujem odluke gradonačelnice"?
Pitanje je retoričko, a time sadrži i odgovor. D.D. je građanin pokorni, dakle negacija građanina svjesnog svojih demokratskih prava. No taj i takav pokorni građanin bio je lošinjskom HDZu pogodan mamac za svoje birače pa se zajedno s ostalim muljom našao na listi za GV. I tako je ušao u GV. Kao građanin pokorni odmah je izišao da napravi mjesto jednoj političkoj zvijezdi u usponu kojoj otac krči put.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # wNevjernik 2018-05-06 12:03
Inače bi netko trebao gradonačelnici objasniti da demokratski izbori nisu konklave na kojima se bira Božji namjesnik na zemlji i koji se ne propitkuje. Upravo obrnuto, demokratska vlast stalno mora biti pod sumnjom...Puno ce bura jos puhati dok ona i HDZ-ovci to shvate.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # Znaju znanje: ZNA SE!gost 2018-05-06 12:32
Citat Nevjernik:
Inače bi netko trebao gradonačelnici objasniti da demokratski izbori nisu konklave na kojima se bira Božji namjesnik na zemlji i koji se ne propitkuje. Upravo obrnuto, demokratska vlast stalno mora biti pod sumnjom...Puno ce bura jos puhati dok ona i HDZ-ovci to shvate.
Shvatili su to hadezejci ali znaju i kako se kupuje potencijalna oporba i mediji. Oporbi dadeš komadić vlasti, moguće kritičare uhljebiš, a mediji prodaju ono što tržište traži i hoće platiti. Vidi pod nastavak Šolićeve ofenzive za golf i aerodrom :o
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
17 # nije šija nego vratpero 2018-05-07 11:21
Citat gost:
Shvatili su to hadezejci ali znaju i kako se kupuje potencijalna oporba i mediji. Oporbi dadeš komadić vlasti, moguće kritičare uhljebiš, a mediji prodaju ono što tržište traži i hoće platiti. Vidi pod nastavak Šolićeve ofenzive za golf i aerodrom :o
Nije to Šolićeva nego Nikolajeva ofenziva. :-*
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # ZakucavanjeKuki 2018-05-07 14:49
Citat pero:
Citat gost:
Shvatili su to hadezejci ali znaju i kako se kupuje potencijalna oporba i mediji. Oporbi dadeš komadić vlasti, moguće kritičare uhljebiš, a mediji prodaju ono što tržište traži i hoće platiti. Vidi pod nastavak Šolićeve ofenzive za golf i aerodrom :o
Nije to Šolićeva nego Nikolajeva ofenziva. :-*
Nikolaj je vlasnik tima i strateg, ali Šolić je igrač u reketu, centar koji svojom visinom i masom treba donijeti pobjedu. Prvo je nadigrao lokalne amatere na prezentaciji u Belviju. Zatim je prošle nedjelje imao briljantan nastup u Jutarnjem listu, a jučer zakucavanje na dvije stranice u Nedjeljnom Novom listu s fotkom u punoj visini koja je jedva stala na stranicu :lol: Da li je za iduću nedjelju kupljen prostor i novinar u Večernjaku pita se uzbuđena publika.


i.imgur.com/vVAdFjC.jpg
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # parodijakopilot 2018-05-07 15:22
Citat Kuki:
Nikolaj je vlasnik tima i strateg, ali Šolić je igrač u reketu, centar koji svojom visinom i masom treba donijeti pobjedu. Prvo je nadigrao lokalne amatere na prezentaciji u Belviju. Zatim je prošle nedjelje imao briljantan nastup u Jutarnjem listu, a jučer zakucavanje na dvije stranice u Nedjeljnom Novom listu s fotkom u punoj visini koja je jedva stala na stranicu :lol: Da li je za iduću nedjelju kupljen prostor i novinar u Večernjaku pita se uzbuđena publika.
Uveli su vlastite avio linije tako da su u periodu od 24.6.2018 to 16.9.2018. (zašto ne tokom cijele godine?) od male češke tvrte Silver Air unajmili jedan od 2 aviona kojima tvrtka raspolaže, tipa Let L-410 Turbolet sa 17 sjedišta. Putovanja su na relaciji Pula, Zagreb, Split, nedjeljom Lugano.
I to stavlja u novine na dvije stranice. Totalna parodija.

www.airportmalilosinj.hr/.../

en.wikipedia.org/wiki/Silver_Air_(Czech_Republic)

Ok, znači problem sa aerodromom je riješen, kraj priče. :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # ###Apoksiomen 2018-05-07 16:05
Citat Kuki:
a jučer zakucavanje na dvije stranice u Nedjeljnom Novom listu s fotkom u punoj visini koja je jedva stala na stranicu :lol:
Nema ništa od golfa dok u nekim novinama ne izađe fotografija Jordana, Kukoča i Šolića, sve jedan pored drugoga sa golf palicama u prirodnoj veličini.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # alfa & betahortenzija 2018-05-07 17:23
Citat Kuki:
Nikolaj je vlasnik tima i strateg, ali Šolić je igrač u reketu, centar koji svojom visinom i masom treba donijeti pobjedu. Prvo je nadigrao lokalne amatere na prezentaciji u Belviju. Zatim je prošle nedjelje imao briljantan nastup u Jutarnjem listu, a jučer zakucavanje na dvije stranice u Nedjeljnom Novom listu s fotkom u punoj visini koja je jedva stala na stranicu :lol: Da li je za iduću nedjelju kupljen prostor i novinar u Večernjaku pita se uzbuđena publika.
Nikolaj nije ni vlasnik ni glavni strateg, priča je puno kompliciranija nego što nam Šole i Gari prezentiraju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Rizični kapital s privatnom ponudomSivonja 2018-05-11 10:06
Citat hortenzija:
Citat Kuki:
Nikolaj je vlasnik tima i strateg, ali Šolić je igrač u reketu, centar koji svojom visinom i masom treba donijeti pobjedu. Prvo je nadigrao lokalne amatere na prezentaciji u Belviju. Zatim je prošle nedjelje imao briljantan nastup u Jutarnjem listu, a jučer zakucavanje na dvije stranice u Nedjeljnom Novom listu s fotkom u punoj visini koja je jedva stala na stranicu :lol: Da li je za iduću nedjelju kupljen prostor i novinar u Večernjaku pita se uzbuđena publika.
Nikolaj nije ni vlasnik ni glavni strateg, priča je puno kompliciranija nego što nam Šole i Gari prezentiraju.
Rasplet priče bi mogao biti sličan priči o Agrokoru. Nije slučajno u Nadzorni odbor ruske Jadranke imenovan notorni hrvatski financijaš, bivši ministar u Vladi HDZ-a Škegro. Prije više od dva mjeseca sam o tome napisao:
Vjerojatno je Jadrankinoj menađeriji (timu managera) potreban kao stručnjak za naviganje u mutnim vodama financijskih kanala. Znamo da je Jadranka d.d. u 98,56% vlasništvu Beta Ulaganja d.o.o, a sada namjerava istisnuti preostali sitniš do 100 % vlasništva.. No društvo s ograničenom odgovornošću Beta Ulaganja Zagreb je samo paravan za svog osnivača i jedinog člana Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennosty u Upravlyayuschay a Kompaniya Promsvyaz, ili skraćeno UK Promsvyaz, fonda za upravljanje investicijskim fonodovima, koji je pak kao podružnica u 100% vlasništvu Promsvyazbanke, čiji vlasnici su ruski oligarsi braća Ananiev, trenutno nešto kao ruski Todorići. Naime, krajem prošle godine prasnula je vijest "Russia’s central bank said on Friday that it would nationalise Promsvyazbank, the country’s ninth largest lender ..."(Ruska središnja banka priopćila je u petak kako će nacionalizirati Promsvyazbanku, devetog najvećeg vjerovnika u zemlji). Nisam primijetio da su hrvatski mediji o tome išta izvijestili, pa vrijedi istaknuti s kakvim se ushitom izvještavalo o bujici kapitala iz hladnog Sibira koja je zapljusnula obale Lošinja. Kako će se i hoće li se nacionalizacija Promsvyazbanke vlasnika ruskog fonda koji je vlasnik tvrtke Beta ulaganja koja je pak vlasnik Jadranke d.d. odraziti na to poduzeće ostaje da se vidi. Kako je objavljeno na stranici Jadranke, Borislav Škegro je, pored ostalog, predsjednik nadzornog odbora društva QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom i direktor u društvu AEQUITAS UPRAVLJANJE d.o.o. Možda su ga u Jadranki angažirali kao mahera za investicijske fondove " rizičnog kapitala s privatnom ponudom" :P

screenshot komentara


A na moj komentar netko se nadovezao i napisao da "paravan iza kojeg se skrivaju pravi vlasnici Jadranke d.d. na svojoj web stranici još uvijek ima tekst od prije 4 godine kad su ruska braća Ananiev bili ugledni bankari:
O nama
Beta ulaganja su društvo s ograničenom odgovornošću, osnovano krajem 2012. u Zagrebu s ciljem ulaganja u turističke projekte u Sredozemlju.
Osnivač i vlasnik Beta ulaganja je UK Promsvyaz, jedno od vodećih društava za upravljanje investicijskim fondovima u Rusiji, koje uz nekoliko otvorenih i zatvorenih fondova upravlja i jednim od vodećih mirovinskih fondova u toj zemlji. UK Promsvyaz se orijentirao na strateška ulaganja diljem svijeta koja stečenim tvrtkama i lokalnim zajednicama u kojima ti gospodarski subjekti posluju jamče stabilnost i sigurnost. UK Promsvyaz je u 100% vlasništvu Promsvyazbanke, jedne od vodećih ruskih banaka. Sjedište banke je u Moskvi i jedan od suvlasnika je Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD).
betaulaganja.hr/.../o-nama_2
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 0 # promatrač iz susjedstvaBovva 2018-05-08 16:01
Pa da čujemo? Zanima nas koliko tko upliće Mihu i Nikolaja u priče?? Tko je Nikolaj? Koja je njegova uloga? Zna li tko to pobliže opisati? Ili se samo ne argumentirano neke ljude upliće u neukusne kontekste?
Smatrate li da time ne ugrožavate privatnost ljudi koji borave na našem otoku? Trebamo li ih potjerat pa da ih bude još više bez posla, a ugostitelji da manje rade?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # Kad tajni zajaše na javno dobroKosta 2018-05-08 17:33
Privatni istražitelju možemo okrenuti priču. Tko su Miha i Nikolaj, i što su oni tebi da ih tako čuvaš?

Slijedeće pitanje je tko su Miha i Nikolaj da mogu otimati javni prostor na Čikatu bez suvišnih pitanja?

Strah "da ih bude još više bez posla" vjeruj u ovoj situaciji kad nitko nema dovoljno radnika je demagoška floskula koja treba zaštiti ljude raznih fela i tajne ulagače iz tajnih službi stranih država a čiji si ti pijun.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # MANJAPAN 2018-05-08 17:50
Citat Kosta:
Privatni istražitelju možemo okrenuti priču. Tko su Miha i Nikolaj, i što su oni tebi da ih tako čuvaš?
Slijedeće pitanje je tko su Miha i Nikolaj da mogu otimati javni prostor na Čikatu bez suvišnih pitanja?
Strah "da ih bude još više bez posla" vjeruj u ovoj situaciji kad nitko nema dovoljno radnika je demagoška floskula koja treba zaštiti ljude raznih fela i tajne ulagače iz tajnih službi stranih država a čiji si ti pijun.
Kako bi rekao pokojni Bepi Bakalaric Ljepo ime imate Lopovi Lopovi !
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # zamjena tezatokar 2018-05-08 18:31
Citat Bovva:
Smatrate li da time ne ugrožavate privatnost ljudi koji borave na našem otoku? Trebamo li ih potjerat pa da ih bude još više bez posla, a ugostitelji da manje rade?
Bez posla će prije svega ostati "menageri koji vole brze automobile" a plaćeni su tri do četiri puta više od domaćih za isto radno mjesto.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Voliš pitat al' nebi odgovaraogost 2018-05-09 19:08
Pa da te čujemo Bovva. Odgovori Kosti na pitanje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
8 0 # prvo ti meni moga didu, a onda će ja tebi padobrancaBovva 2018-05-10 11:24
Citat gost:
Pa da te čujemo Bovva. Odgovori Kosti na pitanje.
neka se odgovori prvo meni, nisam ja na kvizu!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # screenshot 2018-05-10 12:45
Citat Bovva:
Citat gost:
Pa da te čujemo Bovva. Odgovori Kosti na pitanje.
neka se odgovori prvo meni, nisam ja na kvizu!!


mislim da ti ne treba bolji odgovor
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Mali od špijunaGost 2018-05-10 14:16
Bovva je kvisling...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Tandara mandaraDomestos 2018-05-10 16:22
Citat Gost:
Bovva je kvisling...
Ja mislim da je Bovva hranitelj tuljana. Ima običaj ušutjeti kad se s nečim osramoti, a onda ga nešto izazove da opet rikne kao lav u obranu gradske vlasti, ruskih investitora, crkve, hdz-a, branitelja ... Od kako se osramotio sa Aninim zubalom zubala nije ga bilo za čuti do sada. Odaje ga postavljanje bujice pitanja i teorija zavjere o lažnim palčevima gore i palčevima dolje
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Dežurni na internetu čuva svoje čedoGhost 2018-05-10 17:51
A moglo bi biti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # moje ime ovdje znači pravdahranitelj tuljana 2018-05-10 23:09
A kako sam se ja točno osramotio s "Aninim zubalom"?

Jednostavno nisam smatrao potrebnim dalje raspravljati sa vrjeđateljima žena i onima kojima "bi bilo zanimljivo da strada netko od okupljenih građana". A i bilo je gadljivo čitati izmotavanja kako se radi o "općepoznatoj" stilskoj figuri (jedino koju nitko nikad nije u tom smislu upotrijebio ali nećemo sad dokaze valjda tražiti...)

Vidim da vas zbunjuje je li netko h.t. E, pa pogledajte u naslov komentara. Crvena slova su naslov komentara a onda nakon povlake pišu neka crna slova. Ako crnim slovima piše "hranitelj tuljana" (bez navodnika" onda sam vjerojatno ja. Ako piše nešto drugo onda nisam ja. Jednostavno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # Ozbiljno?!gost 2018-05-11 06:24
Tvoje ime ovdje znaci pravda? Idi pa se lijeci.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # Tvoje ime ovdje znači trolanjeSivonja 2018-05-11 12:45
Citat hranitelj tuljana:
A kako sam se ja točno osramotio s "Aninim zubalom"?
A i bilo je gadljivo čitati izmotavanja kako se radi o "općepoznatoj" stilskoj figuri (jedino koju nitko nikad nije u tom smislu upotrijebio ali nećemo sad dokaze valjda tražiti...)
Što, zar nije dopušteno biti originalan pa srdačan smijeh (pravi ili usiljeni) nazvati sunčanjem zubi, budući da se pri smijanju zubima baš to i radi: Izlaže ih se suncu? Nisam znao da za opisivanje političarskog prigodnog osmijeha postoje propisane stilske figure niti da se mora navesti paragraf zakona kao dokaz legitimne uporabe :lol: A ako ti iz nekog razloga smeta riječ zubalo podsjećam te da zubalo nisu samo zubi, nego i desni. A i njih, zajedno sa zubima, Ana rado pokazuje. Vidi slike:

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
14 # Kupovanje naklonostiGost 2018-05-11 14:25
Motivi trolanja hranitelja tuljana su jednaki kao i onih usplahirenih apologeta koji lajkaju svaku objavu ove koja sunča zubalo. On je uvijek materijalni...
Jadno ...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
7 0 # tko je tkoBovva 2018-05-12 18:56
mislim da ti ne treba bolji odgovor

Da da :)znamo kako to ide sa lajkovima na ovom portalu :) Sve i da dobješ lajk, ujutro će ti ga Kikić pretvoriti u dislike, i to svi znamo!

Obrišite nam ono što na Čikatu gradimo i što će mo još graditi.Možete, ali samo ovdje na ovom portalu. Vi ste trovači, i trujete svijest građana.

Projekti koji su zacrtani će se i ostvariti, bilo da se radi o aerodromu heliosu ili golf projektu. Znate zašto!? Kako ste mi ono vi, šaćica aktivista s ovog portala pisala odgovor na moje konstruktivno pitanje; pitanje je glasilo; Kako mi amin može brisati kometar u kojemu postavljam pitanje ne vrijeđajućeg sadržaja

Dobjem odgovor; iz istog razloga zašto si i pas liže jaja, jer može!
boga ti !? Ako ko' može pričati što se može, onda je to Jadranka, jer Jadranka pokazuje kako se može, Jadranka gura cijeli grad i sve ustanove, pa svi plešu kako Jadranka svira i tako će ostati. A vi niste ni najmanju kadenu sa Nikolajevog mula skinuli, a kamoli da će te zaustaviti gradnju aerodroma ili Golf Resorta. Ne budite smješni!

Bovva je inače kvisling, i takvih nas je više od Vas svih, ali to po lajkovima neće nikada biti vidljivo, jer naravno, tu se već pokazalo više puta da je za kvislinge pisanje zabranjeno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Kvisling Bovva laže kao Pinokiogost 2018-05-12 19:51
Citat Bovva:
Kako ste mi ono vi, šaćica aktivista s ovog portala pisala odgovor na moje konstruktivno pitanje; pitanje je glasilo; Kako mi amin može brisati kometar u kojemu postavljam pitanje ne vrijeđajućeg sadržaja
Dobjem odgovor; iz istog razloga zašto si i pas liže jaja, jer može! boga ti !?
Lažeš. Odgovor "iz istog razloga radi kojeg pas liže svoja jaja" dobio si na sasvim drugo pitanje, a ne na pitanje o brisanju komentara. Lažeš kao Zavod za prostorno uređenje PGŽ da je stručna podloga dostavljena investitoru "na način da je uručena osobno predsjedniku Uprave gosp Sanjinu Šoliću na radnom sastanku." A kao kvislinzi Jadranke lažete iz istog razloga i jednako glupo kad postoje dokazi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # ovo još nisam čuo :-)John Doe 2018-05-12 19:53
Citat Bovva:
mislim da ti ne treba bolji odgovor
Da da :)znamo kako to ide sa lajkovima na ovom portalu :) Sve i da dobješ lajk, ujutro će ti ga Kikić pretvoriti u dislike, i to svi znamo!Jadan Kikić, 24/7 dežura na portalu i pretvara nečije lajkove u dislajkove, vjerovatno i obratno. Mislim da ga više veseli da ti napiše sarkastičan komentar nakon kojega se osjećaš posran od glave do pete.

I btw, daj nam pošalji koji screeshot, kao dokaz da lajkovi i dislakovi umjesto prema gore idu prema dole.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # Ne zna kvisling što je screenshotgost 2018-05-12 20:01
Citat John Doe:
I btw, daj nam pošalji koji screeshot, kao dokaz da lajkovi i dislakovi umjesto prema gore idu prema dole.
Dobar :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # klasa optimistJohn Doe 2018-05-12 21:33
Citat Bovva:
Projekti koji su zacrtani će se i ostvariti, bilo da se radi o aerodromu heliosu ili golf projektu.
Da, Helios i aerodrom su zacrtani, ali ste već godinama nesposobni to ostvariti.
Evo ti nekoliko nasumičnih članaka iz Novog lista iz davnih dana iz kojih se vidi da ne znate tko vam glavu nosi.
Sve što ste na Čikatu napravili, napravili ste na silu, jer jedino tako znate, deri, ruši i zabetoniraj.

novilist.hr/.../...

novilist.hr/.../...

novilist.hr/Vijesti/Regija/Otoci/Losinjski-uzlet-sve-blizi-Novi-otocni-aerodrom-u-pogonu-vec-iduceg-ljeta?articlesrclink=related

A što se golfa tiče, on je zacrtan samo u glavama tvojih šefova i ništa više.
Kao i ona neka marina na Čikatu, gdje je netko zabetonirao vas. :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # čija nana crnu vunu predeoprah 2018-05-13 08:54
Citat John Doe:
Da, Helios i aerodrom su zacrtani, ali ste već godinama nesposobni to ostvariti.
Evo ti nekoliko nasumičnih članaka iz Novog lista iz davnih dana iz kojih se vidi da ne znate tko vam glavu nosi.
Sve što ste na Čikatu napravili, napravili ste na silu, jer jedino tako znate, deri, ruši i zabetoniraj.
A što se golfa tiče, on je zacrtan samo u glavama tvojih šefova i ništa više.
Kao i ona neka marina na Čikatu, gdje je netko zabetonirao vas. :lol:
Ma kakvi aerodrom, golf ili helios, nema love za platiti izvođače radova ni za izvedene radove a kamoli neke nove. Braća izgradili sebi vile, plaže i tenis terene i sada neka dugove plaća netko drugi. Zašto me to neodoljivo podsjeća na Todorića i Agrokor ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Sex and drugs and rock and rollKama Sutra 2018-05-13 09:21
Citat oprah:
Zašto me to neodoljivo podsjeća na Todorića i Agrokor ?
mene sve više podsjeća na lutku za napuhavanje
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # helloDJ Tramp 2018-05-10 12:58
Citat Bovva:
Citat gost:
Pa da te čujemo Bovva. Odgovori Kosti na pitanje.
neka se odgovori prvo meni, nisam ja na kvizu!!
Ne znam ja na čemu si, ali pitanja su ti na nivou ponosnog amerikanca koji se čudi zašto im neka budala svako malo pobije pola škole.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # dan pobjedeurban 2018-05-10 07:37
Citat Bovva:
Pa da čujemo? Zanima nas koliko tko upliće Mihu i Nikolaja u priče?? Tko je Nikolaj? Koja je njegova uloga? Zna li tko to pobliže opisati? Ili se samo ne argumentirano neke ljude upliće u neukusne kontekste?
Nikolaj je jučer na svečanom mimohodu u Moskvi bio uz Putina.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Negdje privatna a negdje javna osobagost 2018-05-10 07:53
Dakle Putinov bliski suradnik mulja na Čikatu s koncesijom na muliću?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Lošinjski KazačokNikita 2018-05-10 10:13
Citat gost:
Dakle Putinov bliski suradnik mulja na Čikatu s koncesijom na muliću?
Prema nekim vijestima može se reći da je Putin sada vlasnik Jadranke i koncesionar cijelog Čikata. A
ako je točna vijest da je ruska država nacionalizirala banku braće Ananiev koja je preko vlastitog poduzeća Beta ulaganja otkupila dionice Jadranke Šolić je sada Putinov zaposlenik :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # zora puca dan se bijeližudija 2018-05-14 10:58
Citat Nikita:
Prema nekim vijestima može se reći da je Putin sada vlasnik Jadranke i koncesionar cijelog Čikata. A
ako je točna vijest da je ruska država nacionalizirala banku braće Ananiev koja je preko vlastitog poduzeća Beta ulaganja otkupila dionice Jadranke Šolić je sada Putinov zaposlenik :lol:
Ima puno putinovih zaposlenika u Jadranci i Gradu ML, ali državne institucije to toleriraju. :zzz
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # dan pobjedeJohn Doe 2018-05-10 08:13
Citat urban:
Nikolaj je jučer na svečanom mimohodu u Moskvi bio uz Putina.
ja sam pored Putina vidio samo onog prikrivenog četnika Vučića kako se Putinu polako ali sigurno uvlači u guzicu
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
157 # joomlahranitelj tuljana 2018-05-10 16:00
Brojiti palce gore i dolje koji se pojavljuju na platformi koja je tako tehnički koncipirana da sve članke i sve komentare i sve "palce" može unijeti jedna jedina osoba te onda te palce i komentare koristiti kao reprezentativni pokazatelj javnog mijenja na Apsyrtides je u najmanju ruku neozbiljno, da ne upotrijebim neki teži izraz... Prije nekog vremena napravio sam pokus i u kratko vrijeme uspio unijeti 7 palaca a dalje mi se - nije dalo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # ptica rugalica i hibridno fabriciranjeJohn Doe 2018-05-11 18:34
Citat hranitelj tuljana:
Brojiti palce gore i dolje koji se pojavljuju na platformi koja je tako tehnički koncipirana da sve članke i sve komentare i sve "palce" može unijeti jedna jedina osoba te onda te palce i komentare koristiti kao reprezentativni pokazatelj javnog mijenja na Apsyrtides je u najmanju ruku neozbiljno, da ne upotrijebim neki teži izraz... Prije nekog vremena napravio sam pokus i u kratko vrijeme uspio unijeti 7 palaca a dalje mi se - nije dalo.
Prvo mi nije jasno zašto si se nastavio na moj komentar, ali ti mogu reći samo ovo.
Za razliku od FB koji priznaje samo lajkove, joomla ima i mogućnost unlajkanja komentara. Nije savršeno, ali meni se to čini puno demokratičnije. Viđao sam komentare koji imaju više od 20 lajkova, ne vjerujem da ih je naštancala samo jedna osoba, i to pisac komentara.

I još nešto, ako ne želiš da te ljudi smatraju trollom, onda se niti nemoj ponašati kao troll. Isto vrijedi i za kretene, "pedere" i korumpirame političare.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # palac doljegost 2018-05-11 18:59
Nisam htio da hranim trola pa nisam napisao da jako sumnjam kako sve "palce" može unijeti jedna jedina osoba u kratko vrijeme i da je on uspio unijeti 7 palaca. Lik je bolestan od muke što ne može ugasiti ovaj portal ili barem kontrolirati komentare .
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # O golfu baš kad ljudi rade, kad sunce žeže i kad je vrhunac turističke sezoneFaul 2018-07-15 14:20
Objava na fejsu Čovjek po mjeri otoka: Grad Mali Lošinj izvijestio je građane o javnoj raspravi o I. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Primorsko-goran ske županije i istovremenoj raspravi u strateškoj studiji utjecaja na okoliš tih izmjena.

Učinio je to prilično nevoljko, sudeći po poveznicama na njihovim stranicama koji vode samo na odluku o javnoj raspravi, a ne i dokumente o kojima se raspravlja.
Pokazujemo njihovu poveznicu samo kao dokumentaciju neprofesionalno sti i nerazumijevanja toga da je vlast servis građana.
www.mali-losinj.hr/.../

Javno izlaganje o predloženim izmjenama održat u srijedu, 18. srpnja 2018. u Malom Losinju , u Palaci Fritzi, Vladimira Gortana 35, s pocetkom u 16.00 sati, već prema ustaljenim običajima u vrijeme kad ljudi rade, kad sunce žeže i kad je vrhunac turističke sezone.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Ne talasajFolirant 2018-07-16 08:41
Citat Faul:
Javno izlaganje o predloženim izmjenama održat u srijedu, 18. srpnja 2018. u Malom Losinju , u Palaci Fritzi, Vladimira Gortana 35, s pocetkom u 16.00 sati, već prema ustaljenim običajima u vrijeme kad ljudi rade, kad sunce žeže i kad je vrhunac turističke sezone.
Objavili a boga mole da nitko ne dođe :cry:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # GV s ograničenom odgovornošćugost 2018-07-16 13:09
Citat Folirant:
Citat Faul:
Javno izlaganje o predloženim izmjenama održat u srijedu, 18. srpnja 2018. u Malom Losinju , u Palaci Fritzi, Vladimira Gortana 35, s pocetkom u 16.00 sati, već prema ustaljenim običajima u vrijeme kad ljudi rade, kad sunce žeže i kad je vrhunac turističke sezone.
Objavili a boga mole da nitko ne dođe :cry:
Ma sve to je obično foliranje jer GV je pristalo na plan po kojem će investitor moći graditi golf terene i prateće objekte neposrednom primjenom županijskog plana. Već je pisano da su se vijećnici "u naše ime odrekli prava sudjelovanja Grada u planiranju tako osjetljivog zahvata kroz izmjenu svog prostornog plana i izradu UPU-a Matalda" i sve prepustili na volju investitoru i županiji. Tako se Gradsko vijeće većinom glasova proglasila vijećem s ograničenom odgovornošću piše u članku od prije pola godine
volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # ima li pilota u avionu ?šojka 2018-07-16 13:23
Citat gost:
Ma sve to je obično foliranje jer GV je pristalo na plan po kojem će investitor moći graditi golf terene i prateće objekte neposrednom primjenom županijskog plana. Već je pisano da su se vijećnici "u naše ime odrekli prava sudjelovanja Grada u planiranju tako osjetljivog zahvata kroz izmjenu svog prostornog plana i izradu UPU-a Matalda" i sve prepustili na volju investitoru i županiji. Tako se Gradsko vijeće većinom glasova proglasila vijećem s ograničenom odgovornošću piše u članku od prije pola godine
Ovo je najgori sastav gradskog vijeća od 1990. godine do danas.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Predstavnici gradaJura 2018-07-16 16:54
Citat gost:
Već je pisano da su se vijećnici "u naše ime odrekli prava sudjelovanja Grada u planiranju tako osjetljivog zahvata kroz izmjenu svog prostornog plana i izradu UPU-a Matalda" i sve prepustili na volju investitoru i županiji. Tako se Gradsko vijeće većinom glasova proglasila vijećem s ograničenom odgovornošću piše u članku od prije pola godine
volim-losinj.org/.../...
"Da bi prikrilo ovu sramotnu radnju gradsko vijeće donijelo je kao smokvin list odluku kojom su imenovali "predstavnike grada Tanju Jović i Anu Kučić da prate donošenje plana svojom nazočnošću i komunikacijom s tijelima Primorsko-goran ske županije" piše u tom članku. Zanima me da li je Tanja Jović i nakon sječe pročelnica ostala u tom sasvim nevažnom tijelu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # muda pod bubregebarkariol 2018-07-16 21:06
Citat Jura:
"Da bi prikrilo ovu sramotnu radnju gradsko vijeće donijelo je kao smokvin list odluku kojom su imenovali "predstavnike grada Tanju Jović i Anu Kučić da prate donošenje plana svojom nazočnošću i komunikacijom s tijelima Primorsko-goranske županije" piše u tom članku.
ovakvu sramotu ne može sakriti ni cijela smokva, a ne jedan smokvin list
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Privatizacija prava na sudjelovanje u planiranje prostoraClint 2018-08-06 12:30
Interessante Seite. Das Design und die nuetzlichen Informationen gefallen mir
besonders gut.

My website: tolle mode kaufen
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # RoyceCokeAndersonMyday 2023-09-27 10:16
celebrex pills
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

● ZADNJI KOMENTARI

 • Svaštara br. 2

  Charlesgal 13.07.2024 11:51
  Установка окон ПВХ в кирпичном доме!
  Желаем Вам хорошего дня! Торговый дом "Окна М": okna-m.ru/ (https://okna-m.ru/) уже больше 30 лет предлагает услуги в области по производству и установке пластиковых окон (ПВХ) и остеклению балконов, лоджий - в Москве и Московской области, а так же в ...

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Abc 12.07.2024 13:01
  Lopovi popustili budalama
  Ministarstvo odbilo Rodne studije, Plenković je očito popustio Domovinskom pokretu. Reakcije pljušte,. www.nacional.hr/.../ (https://www.nacional.hr/stizu-reakcije-ministarstvo-odbilo-rodne-studije-pavlicek-ovo-je-pobjeda-normalne-hrvatske/)

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  NN 11.07.2024 16:49
  Politika & kriminal
  Batarelovu udrugu prijavili zbog sumnje u tešku financijsku prevaru, propituju kako je potrošeno gotovo 7,5 milijuna eura Zaklada Solidarna prijavila je udrugu Vigilare nizu državnih institucija

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 16:24
  Bez afektiranja, molim
  Deder ti odgovori na pitanje i jasno napiši tko i kada je uveo rodnu ideologiju u Hrvatsku i tko je potjerao te ljude van i pokrenuo zamjenu stanovništva

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 15:18
  Zna se
  Joj, oprosti nisam znao da si jučer pao s Marsa i da ne znaš na koga mi u Hrvatskoj mislimo kad kažemo "ZNA SE".

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 15:16
  A koji to?
  Netko je rekao da ćemo biti nacija qrvi i konobara, ali ne ćemo ni to... nestajemo skroz. Hvala @hdz

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 15:14
  Odgovori na postavljeno pitanje
  Pitanje je glasilo Tko i kada je uveo rodnu ideologiju u Hrvatsku? A tko je potjerao te ljude van i pokrenuo zamjenu stanovn tko suištva

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Figa 11.07.2024 15:09
  Može li jadnije?
  Iza kulisa Vladinog hvalisanja najvećom zaposlenošću ikad. Nekad smo bili industrijska sila, a sad ljudi najviše rade kao blagajnici i konobari Prvi put u novijoj povijesti više nemamo najviše zaposlenih u prerađivačkoj industriji

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 15:03
  Koji preokret...
  Kakvi sad "antirodni pokreti" kad "rodna ideologija ne postoji", prvi se odluči pa ću vidjeti... ... ne znam zašto te smetaju borci protiv Nečega "što ne postoji"...

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 14:48
  Ne izmotavaj se
  Nisi odgovorio na pitanje

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 14:42
  Lupetaš...
  Na pitanje nisi odgovorio. Molitvena okupljanja “viteza” i “ratnika” na gradskim trgovima nisu u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju i Ustavom. Toleriranjem njihovog djelovanja vladajući ignoriraju stavove hrvatske javnosti, a podrška koju im je ...

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 14:36
  ...
  Za sarjakazam i ironiju kažu treba inteligencija. Na od 2 i 3 stavljeni su u navodnike. Kao što je postojanje marksistički studija sam po sebi dokaz postojanja marksističke ideologije, isto vrijedi i za rodne studije. Sve te tvrdnje jednako su ...

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 14:33
  Zna SE
  ZNA SE jako dobro, ali vidiš da ima ljudi koji te koji su to učinili, nazivaju "desničarima", "domoljubima", "nacionalistima " i "katotalibanima" A oni samo uredno provode plan, davno opisan u pjesmi: Mislili su neki već nas neće biti; Ni veselje svoje ...

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 14:31
  ???
  Gdje si vidio da voditeljica marksističkih studija negira postojanje marksističke ideologije?

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 14:09
  Tko to tamo vlada?
  Tko i kada je uveo rodnu ideologiju u Hrvatsku? A tko je potjerao te ljude van i pokrenuo zamjenu stanovništva? Možda neki Internacional isti u državi kojim vladaju nacionalno svjesni domoljubi?

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  ..... 11.07.2024 14:01
  Ne budali, curice
  Udružili se budale i lopovi a pridružili im se osim Markićke i popovi. A sve to da se skrene pažnja s bijede i propasti.

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 13:12
  LoL
  1. Svaki pojam je izmišljen, svaka riječ je Izmišljena. 2. "Voditeljica Marksističkih studija: ne postoji marksistička ideologija". 3. Voditeljica Arheološki studija: "ne postoji arheologija, to je izmišljen pojam".

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  ..... 11.07.2024 12:26
  Curice, obrazuj se
  www.index.hr/.../2580286.aspx (https://www.index.hr/vijesti/clanak/voditeljica-rodnih-studija-rodna-ideologija-je-izmisljen-pojam/2580286.aspx)

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 12:16
  Ma nemoj
  Dakle ne postoji skup ideja (Ideologija (fra. idéologie, od grčkog, ideja i logos) je termin kojim se označava obuhvatni sklop ideja koje uključuju način na koji pojedinac ili grupa gledaju na svijet, te ciljeve, očekivanje i aktivnosti.), koja podučava ...

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  ..... 11.07.2024 12:13
  Lopovi i budale
  čovjek kojeg DP gura za državnog tajnika lagao da ima faks i godinama od županije nezakonito primao veliku plaću. Dok nije diplomirao u BIH, Marinko Beljo imao je srednju stručnu spremu organizatora pruge, no uredno je radio na mjestu za koje treba ...

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 12:09
  Ali... ja hranim tuljane...
  A ako neki muškarac ustvrdi da je žena? Inače, neki dan sam raspravljao s komentatorom De Bilom (vjerujem da si to ti), i ja mu vjerujem, da je onako kako se nazvao, da je zaista riječ o De Bilu. S druge strane vi sve ove godine grickate i papate i ...

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  .... 11.07.2024 11:59
  .....
  Budala je onaj trol što se potpisuje kao hranitelj tuljana a ne želi da mu sin "sutra bude žensko, a prekosutra nebinarna osoba". Jedan od Markićkinih sljedbenika koji vjeruje da postoji rodna ideologija.

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 11:45
  .....
  Ne, oni koji hrane tuljana nisu budale ako zaista hrane tuljane. Ali ako se netko potpiše kao Napoleon to ne znači da je francuski car.

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  NN 11.07.2024 11:35
  .......
  Zoran Milanović večer proveo družeći se s Joeom Bidenom u Bijeloj kući Kolinda Grabar Kitarović je svojevremeno došla samo do ograde Bijele kuće, a Plenkovića nikada kao premijera ondje nisu ni zvali. Piše Telegram.

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 10:21
  ...
  Onda si zbunjen. "vidi se po potpisu kamo spadaš". Moj potpis je hranitelj tuljana. Hranitelji tuljana su budale?

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 09:23  
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 09:16
  ...
  Znači smatraš da su njegovatelji i hranitelji domaćih ili divljih životinja, oni koji timare i hrane tuljane, morske kornjače ili slično - budale?!

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 08:06
  Potpis
  Za tebe se nema šta zamišljati. Vidi se po potpisu kamo spadaš :D

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 10.07.2024 20:57
  Uvijek ima veća budala
  Zamislite tek kolike su budale one koji su uveli rodnu ideologiju, potjerali 400.000 mladih ljudi van i pokrenuli postupak zamjene stanovništva kakav nije zabilježen u hrvatskoj povijesti, nazivaju "nacionalistima "?!?!

  Read more...

   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Fr 10.07.2024 19:35
  Tko vlada Hrvatskom?
  'Hrvatskom vladaju lopovi i budale. Kad bi ti nacionalisti jednom pročitali Krležu, ime bi mu brisali s groba'kaže režiser Rajko Grlić. Za svoje današnje partnere, vladajući su prije govorili da su to gole budale. Ovi, koji su se kleli da nikada neće ...

  Read more...

ZADNJI KOMENTARI (desno)

 • Svaštara br. 2

  Charlesgal 13.07.2024 11:51
  Установка окон ПВХ в кирпичном доме!
  Желаем Вам хорошего дня! Торговый дом "Окна М": okna-m.ru/ (https://okna-m.ru/) уже больше ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Abc 12.07.2024 13:01
  Lopovi popustili budalama
  Ministarstvo odbilo Rodne studije, Plenković je očito popustio Domovinskom pokretu. Reakcije ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  NN 11.07.2024 16:49
  Politika & kriminal
  Batarelovu udrugu prijavili zbog sumnje u tešku financijsku prevaru, propituju kako je ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 16:24
  Bez afektiranja, molim
  Deder ti odgovori na pitanje i jasno napiši tko i kada je uveo rodnu ideologiju u Hrvatsku ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 15:18
  Zna se
  Joj, oprosti nisam znao da si jučer pao s Marsa i da ne znaš na koga mi u Hrvatskoj mislimo ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 15:16
  A koji to?
  Netko je rekao da ćemo biti nacija qrvi i konobara, ali ne ćemo ni to... nestajemo skroz. Hvala ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 15:14
  Odgovori na postavljeno pitanje
  Pitanje je glasilo Tko i kada je uveo rodnu ideologiju u Hrvatsku? A tko je potjerao te ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Figa 11.07.2024 15:09
  Može li jadnije?
  Iza kulisa Vladinog hvalisanja najvećom zaposlenošću ikad. Nekad smo bili industrijska sila ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 15:03
  Koji preokret...
  Kakvi sad "antirodni pokreti" kad "rodna ideologija ne postoji", prvi se odluči pa ću ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 14:48
  Ne izmotavaj se
  Nisi odgovorio na pitanje
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 14:42
  Lupetaš...
  Na pitanje nisi odgovorio. Molitvena okupljanja “viteza” i “ratnika” na gradskim trgovima nisu ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 14:36
  ...
  Za sarjakazam i ironiju kažu treba inteligencija. Na od 2 i 3 stavljeni su u navodnike. Kao ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 14:33
  Zna SE
  ZNA SE jako dobro, ali vidiš da ima ljudi koji te koji su to učinili, nazivaju "desničarima" ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 14:31
  ???
  Gdje si vidio da voditeljica marksističkih studija negira postojanje marksističke ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 14:09
  Tko to tamo vlada?
  Tko i kada je uveo rodnu ideologiju u Hrvatsku? A tko je potjerao te ljude van i pokrenuo zamjenu ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  ..... 11.07.2024 14:01
  Ne budali, curice
  Udružili se budale i lopovi a pridružili im se osim Markićke i popovi. A sve to da se skrene ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 13:12
  LoL
  1. Svaki pojam je izmišljen, svaka riječ je Izmišljena. 2. "Voditeljica Marksističkih ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  ..... 11.07.2024 12:26
  Curice, obrazuj se
  www.index.hr/.../2580286.aspx ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 12:16
  Ma nemoj
  Dakle ne postoji skup ideja (Ideologija (fra. idéologie, od grčkog, ideja i logos) je termin ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  ..... 11.07.2024 12:13
  Lopovi i budale
  čovjek kojeg DP gura za državnog tajnika lagao da ima faks i godinama od županije nezakonito ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 12:09
  Ali... ja hranim tuljane...
  A ako neki muškarac ustvrdi da je žena? Inače, neki dan sam raspravljao s komentatorom ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  .... 11.07.2024 11:59
  .....
  Budala je onaj trol što se potpisuje kao hranitelj tuljana a ne želi da mu sin "sutra bude ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 11:45
  .....
  Ne, oni koji hrane tuljana nisu budale ako zaista hrane tuljane. Ali ako se netko potpiše kao ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  NN 11.07.2024 11:35
  .......
  Zoran Milanović večer proveo družeći se s Joeom Bidenom u Bijeloj kući Kolinda Grabar ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 10:21
  ...
  Onda si zbunjen. "vidi se po potpisu kamo spadaš". Moj potpis je hranitelj tuljana. Hranitelji ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 09:23
  .....
  Ne znači.
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 11.07.2024 09:16
  ...
  Znači smatraš da su njegovatelji i hranitelji domaćih ili divljih životinja, oni koji timare ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Gost 11.07.2024 08:06
  Potpis
  Za tebe se nema šta zamišljati. Vidi se po potpisu kamo spadaš :D
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  hranitelj tuljana 10.07.2024 20:57
  Uvijek ima veća budala
  Zamislite tek kolike su budale one koji su uveli rodnu ideologiju, potjerali 400.000 mladih ...
   
 • Glas za Domovinski pokret bit će glas za HDZ

  Fr 10.07.2024 19:35
  Tko vlada Hrvatskom?
  'Hrvatskom vladaju lopovi i budale. Kad bi ti nacionalisti jednom pročitali Krležu, ime bi ...