Kučić ne podržava nezakonitosti

Korisnička ocjena:  / 8
LošeNajbolje 

cjenikNa poziv inicijative Čovjek po mjeri otoka da se očitujete u vezi s nelegalnim postavljanjem pontona u uvali Čikat za najavljenu i od strane Lošinj Hotels & Villas reklamiranu nelegalnu marinu te da poduzme zakonom predviđene mjere gradonačelnica je dala sljedeći odgovor »

Nastavno na Vaš mail od dana 10. lipnja 2017. godine, u kojem tražite očitovanje Grada Malog Lošinja povodom postavljanja pontona u uvali Čikat, na samom početku želim istaknuti kako Grad Mali Lošinj i ja osobno kao gradonačelnica ne podržavamo niti jedno nezakonito djelovanje neovisno o njegovoj namjeni.
Iz tog razloga, gradske službe su proučile sve podatke i dostupne informacije, te u ovom navedenom slučaju postupile sukladno zakonskim odredbama i propisima. 

Dana 16. lipnja 2017. godine Grad Mali Lošinj uputio je Ministarstvu turizma Prigovor na tumačenje kategorizacije Marina STARI GAT od 18. ožujka 2014. godine, te upit o kategorizaciji novih pontona - privezišta po novoj lokacijskoj dozvoli kojim smo argumentirano izjavili i obrazložili da se sa navedenom kategorizacijom ne slažemo i da na nju stavljamo prigovor te tražimo da se tumačenje „privezište jednako marina11 obustavi od primjene dok se ne ujednači propis iz pomorstva, prostornog uređenja i turizma. Isti dopis uputili smo na znanje Ministarstvu mora, prometa i veza, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, te Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i turizam Primorsko goranske županije.

Dana 19. lipnja 2017. godine Grad Mali Lošinj podnio je Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Žalbu na lokacijsku dozvolu klasa:UP/l 350-05/17-03/7, urbroj: 2170/1- 03-05/3-17-7 od 25. svibnja 2017. godine za izgradnju privezišta PRa u funkciji ugostiteljsko - turističke zone Čikat. Naime, temeljem Zakona o prostornom uređenju, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, te na osnovu Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja, Urbanističkog plana uređenja Čikat i izdane Lokacijske dozvole utvrđeni su elementi za žalbu, stoga je Grad u zakonskom roku izjavio Žalbu na navedenu lokacijsku dozvolu.

Istog dana, 19. lipnja 2017. godine Grad je tvrtki Jadran ka hoteli d.o.o. uputio dopis, poslan na znanje i Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i turizam Primorsko goranske županije, kojim od njih kao koncesionara tražimo da uklone sve reklame kojima se promovira marina na Čikatu, te napominjemo kako su dužni pridržavati se Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem Stari gat u uvali Čikat, kao i namjene iz Prostornog plana Grada Malog Lošinja te Lokacijske dozvole na kojoj je naznačeno da su privezišta u funkciji ugostiteljsko turističke zone i na njima nije dopušteno boraviti.

marinacikat