Razvoj civilnog društva ili razvoj klijentelističke mreže?

Korisnička ocjena:  / 45
LošeNajbolje 

fingerZamislite da vidite poziv na utrku. Želite se natjecati. Volite trčati, znate trčati, ali poznato vam je samo startno mjesto. Cilj je maglovit, a pravila su suspendirana. Tijekom utrke ustanovite da s vama trče slijepi i šepavi, da se natječu oni koji imaju ugrađene motore i oni koji imaju krila. Utrku sude stanovnici iz druge galaksije i lokalni eksperti 

Ne, ovo nije odlomak iz Vodiča za autostopere kroz galaksiju. Ovo je primjenjiva analogija za provedbu Javnog poziva za prijavu programa/projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Malog Lošinja za 2019. godinu, koji je u ovoj prispodobi, lako je pogoditi, spomenuta utrka. Magloviti cilj je raspon između najmanjeg i najvišeg iznosa nekog programskog područja koji je moguće dobiti, ali ne znate ga i možete ga samo naslutiti. Pravila su napisana u Uredbi Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i u Pravilniku o financiranju programa/ projekata / manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Malog Lošinja. Postoje i Kriteriji za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi te Kriteriji za vrednovanje programa u socijalnoj skrbi Grada Malog Lošinja.

Na papiru je sve jasno. Problem s pravilima je, kako to obično biva, što služe samo da zadovolje formu i nitko za njih ne mari. Suci koji sude utrku su, sukladno pravilima, natjecateljima nepoznati, ali valja vjerovati da postoje jer

„Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata/manifestacija nezavisno je stručno ocjenjivačko tijelo koje mogu sačinjavati predstavnici Grada, Istarske županije, znanstvenih i stručnih institucija i nezavisni stručnjaci za područja obuhvaćena prioritetnim područjima javnog poziva/natječaja, a imenuje ga Gradonačelnik na prijedlog nadležnog upravnog odjela." (citat iz članka 29. gradskog Pravilnika).

Morala sam spomenuti članove Povjerenstva iz Istarske županije zato jer su (još jedan) aljkav previd nastao u prepisivačkoj praksi tuđeg dokumenta koji odlično ilustrira šlampav i neznalački postupak kojim je gradska uprava, s nikad više zaposlenih i nikad više pravnika, odlučila provoditi samovolju dijeleći javni novac – dakle moj i vaš – mimo bilo kakvih suvislih kriterija osim činjenice da to mogu.

Arbitrarnost
Pred članove Povjerenstva, predstavnike Grada i institucija te nezavisne eksperte koji su čitali i vrednovali projekte udruga – što se, navodno, svelo na dvoje zaposlenih u gradskoj upravi - postavljena je nemoguća misija: odrediti bodovnu listu predloženih programa sedamdeset raznorodnih entiteta među kojima su Folklorna grupa Manfrina, Zubotehnički laboratorij Lubina i Maksimović, Društvo tjelesnih invalida, Društvo za zaštitu životinja ili udruga IDEM i ja te temeljem te bodovne liste odrediti protuvrijednost u kunama. Jasno je da se to nije dogodilo.

Kako bi se i moglo dogoditi? Kojim biste indikatorima uspješnosti, relevantnosti, učinkovitosti i efektivnosti usporedili niz projekata posve različitih područja djelovanja?

Upravo zato da bi se taj izbor mogao dogoditi, potrebna su pravila. Insistiranje na pravilima nije prebrojavanje anđela na vrhu igle bez smisla i razloga, nego jedini mogući način sprječavanja samovolje, arbitrarnosti i uvjet donošenja odluka ne po babi i stričevima, političkoj i ostaloj podobnosti, nego prema stupnju uspješnosti u zadovoljavanju javnih potreba.

Bez obzira na postojanje niza pravila, od Uredbe Vlade RH pa do kriterija, što je učinio Grad Mali Lošinj? Grad Mali Lošinj je u Proračunu Grada Malog Lošinja predvidio 860.000 kn za „Razvoj civilnog društva", 1.000.000 kuna za sportske klubove i 65.000 kuna za tehničku kulturu. Za sport i tehničku kulturu sve je jasno – unaprijed planirana sredstva raspoređuju se sukladno kriterijima i na prijedlog Zajednice tehničke kulture i Zajednice sportova, prema kriterijima koji su primjenjivi za sve udruge u tim područjima djelovanja.

Unutar skupine Razvoj civilnog društva, koja se spominje isključivo u proračunu ali ne i u natječaju, natječaj je raspisan za dva programska područja: kulture i socijalne skrbi i zdravstva. Tu davatelj financijskih sredstava zanemaruje propise i pravilnike, zamućuje vodu svojem Povjerenstvu i javnosti te čini udruge nemoćnima da uopće shvate kriterije:

- ne određuje koliko novca za koje područje djelovanja,

- ne određuje koliko je projekata moguće predložiti,

- ne određuje najmanji i najviši mogući iznos sredstava koje je moguće dobiti

- i najvažnije od svega, ne određuje ciljeve dodjele sredstava.

Nedostatak ciljeva i prioriteta
Svaki utrošak proračunskog novca ima (nadajmo se) neki cilj. Zato u gradskom Pravilniku i piše:

„U postupku donošenja proračuna, prije raspisivanja javnog poziva/natječaja za dodjelu financijskih sredstava utvrditi prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima na lokalnoj razini, a usklađeni s dokumentima regionalne i nacionalne razine".

Prepjevano na nebirokratski jezik, to znači da bi Grad trebao napisati ne samo da će nekome dati novac jer se time bavi, nego ZAŠTO će ga dati i što njime želi postići. Pogledamo li, primjerice, natječaj za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi Primorsko-goranske županije, vidjet ćemo što oni, uz ostale, naročito žele poticati: programe očuvanja i njegovanja kulturne baštine, poticanje kreativnih i kulturnih industrija, suradnju kreativnih i kulturnih industrija sa školama i razvoj publike. Njihovom Povjerenstvu sve je odmah jasno: ima definirane ciljeve.

Pogledajmo pak kakve je smjernice tekstom javnog natječaja dobilo lošinjsko povjerenstvo:

„programi udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnostima iz kulture, a za koje se procijeni da su od interesa za Grad Mali Lošinj".

Temeljem čega bi se to procijenilo? Zanimljivo je da u natječaju Grada Malog Lošinja u poglavlju pod naslovom III. PODRUČJU KULTURE stoji: „Za navedene programe u proračunu Grada Malog Lošinja predviđeno je 860.000 kuna." Svatko tko zna funkcionalno čitati, a nije bacio pogled na proračun, zaključio bi da je to iznos predviđen za kulturu. Ali ne! To je ukupni iznos za razvoj civilnog društva (što god to značilo). I da – u Gradu Malom Lošinju imaju – namjernih ili nenamjernih? – problema s funkcionalnim pisanjem.

Jabuke i kruške, profitni i neprofitni sektor
Zato područje socijalne skrbi i zdravstva, uredno navedeno u zasebnom poglavlju, nema naveden planirani iznos potpora. Zbrajanjem jabuka i krušaka, profitnog i neprofitnog sektora, snažno proturiječi gradskom Pravilniku, koji u članku 11. određuje uvjete potencijalnim korisnicima proračunskog novca:

- Da su registrirani kao udruge ili druge OCD (organizacije civilnog društva) čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,

- da su upisani u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar,

- da su upisani u Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar,

- da su se svojim statutom opredijelile za obavljanje aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,     

- da je program/projekt/manifestacija koju prijave na javni poziv/natječaj prihvatilo nadležno tijelo OCD kroz usvajanje godišnjeg programa rada.

Bez obzira na te, premda prepisane, ali ipak vlastite odredbe, Grad Mali Lošinj u natječaj uz udruge navodi i „pravne i fizičke osobe koje djeluju u području socijalne skrbi i zdravstva" koje imaju registrirano sjedište u Malom Lošinju. Ne znamo koliko se je pravnih i fizičkih osoba registriranih u Malom Lošinju za područje socijalne skrbi i zdravstva javilo na natječaj za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima niti koliko je uopće njih bacilo pogled na taj natječaj, a koliko odmah zaključilo da se to na njih ne odnosi, no za jednu od njih pouzdano znamo da su iz samog Grada Malog Lošinja dobili uputu da se natječu.

Radi se o Zubotehničkom laboratoriju Lubina i Maksimović, koji je na poziciji proračuna Grada Malog Lošinja za razvoj civilnog društva (!) dobio 14.000 kuna, 140% više nego prethodne 2018. godine, za sufinanciranje hladnog pogona. Zubotehnički laboratorij zacijelo nije udruga niti organizacija civilnog društva, nije neprofitni pravni subjekt, nije upisan u Registar udruga (Ministarstvo uprave) niti Registar neprofitnih organizacija (Ministarstvo financija), teško je vjerovati da ima Statut, godišnji program rada i nadležno tijelo koje te dokumente usvaja. Usprkos tome, Grad Mali Lošinj uputio je Zubotehnički laboratorij, u odgovoru na primjedbu u okviru javnog savjetovanja o proračunu za 2019. godinu, da se javi na ovaj natječaj.

Zubotehnički laboratorij Lubina i Maksimović je u javnom savjetovanju uputio Gradu prijedlog da proračunskim sredstvima sufinancira nabavu 3 D printera za izradu modela za proteze (98.422,50 kn), nabavu MAP 400+MOTIO (za skeniranje modela za proteze) (189.000,00 kn) i peći za sinterizaciju materijala (96.200,20 kn) te održavanje hladnog pogona (9.000,00 kuna mjesečno). Prvi prijedlog je djelomično prihvaćen, u izvješću s javne rasprave Grad najavljuje financiranje kompletne nabave 3D printera kroz više godina, a u proračun za 2019. godinu uvrštava Zubotehnički laboratorij iznosom od 40.000,00 kn. Drugi i treći prijedlog su odbijeni, dok za posljednji prijedlog, sufinanciranje troškova hladnog pogona, upućuje na prijavu na javni poziv za prijavu programa/projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba i djelomično udovoljava zahtjevu.

Komedija zabune
Zaobiđimo kao nevažna pitanja koja se nameću iz ove odluke o sufinanciranju hladnog pogona zubotehničkog laboratorija (projektnim jezikom to bi bila institucionalna podrška koja bi trebala biti natječajem najavljena kao mogući predmet financiranja), kao što je stavljanje jednog pravnog subjekta u povlašteni položaj pred ostalima (na području Malog Lošinja ima više ordinacija koje se bave istom vrstom posla) ili pak pitanja hoće li usluga pružena korištenjem proračunskim sredstvima nabavljene opreme biti naplaćena po tržišnim cijenama. Ostaje otvoreno pitanje kako je proračunski novac za razvoj civilnog društva dodijeljen pravnom subjektu čiji ustrojstveni oblik nije neprofitni i koji nije organizacija civilnog društva.

U odgovoru na prigovor Centra za zdravo odrastanje IDEM i ja na natječajnu proceduru, Grad Mali Lošinj je o ovom kršenju procedure odgovorio:

„U javnom pozivu Grad Mali Lošinj je naveo kako, između ostaloga, pravo prijave imaju ustanove u socijalnoj skrbi, udruge, pravne i fizičke osobe koje djeluju u području socijalne skrbi i zdravstva".

Pa upravo na taj javni poziv i na odluku slijedom poziva prigovor i jest upućen! Javni poziv mora biti sukladan Zakonu, Uredbi, Pravilniku, Kriterijima. Posvuda – osim u Malom Lošinju. Kao u nekoj komediji zabune, Grad Mali Lošinj, s nikad više zaposlenih pravnika, odgovara da je procedura natječaja u redu jer to opravdava u natječaj ugrađena proceduralna pogreška.

Dodatno zapanjuje izglednost, potvrđena odgovorom na prigovor, da u Gradu stvarno vjeruju da postoji – što implicira da u njega nisu ni zavirili - dokument koji se naziva Kriteriji za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ 4/13).

Nije samo formalnost ni razlika tipa šija i vrat da su u tim Službenim novinama objavljena četiri dokumenta različita za svako područje, s različitim kriterijima za svako od njih. Što znači da bi njihova primjena zahtijevala odvajanje područja djelovanja i da se u istom košu za vrednovanje nikad ne bi mogli naći toliko raznorodne udruge kao što su Lošinj Events i udruga multiple skleroze. Ali u tom slučaju ne bi se niti moglo odlučivati manirom carskog dekreta nego bi ipak morala biti pokazana neka logika financiranja.

Udružena bahatost s neznanjem
Jedno od važnih načela dodjele proračunskog novca je kontrolabilnost njegova trošenja. Tome služi proračun, kako Grada i udruge tako i projekta. Zato pravila nalažu da se onaj idealni i željeni proračun poslan Gradu nakon odluke o dodjeli financijske potpore prilagodi iznosu te potpore. Dakle, da se sačini novi proračun u novim gabaritima.

Članak 35(3) Pravilnika navodi: „Prije konačnog potpisivanja ugovora, nadležni upravni odjel, po potrebi, će zatražiti reviziju obrasca proračuna kako bi procijenjeni troškovi odgovarali iznosu financijske potpore i realnim troškovima u odnosu na predložene aktivnosti." Ovaj korak u Gradu Mali Lošinj jednostavno se preskače. Ne da im se ni navoditi koji su iznos dali kojem projektu istog prijavitelja. „Ostale programske aktivnosti" je formulacija koja dobro odražava nevoljkost da se išta stvarno vrednuje i nemogućnost da se utrošak proračunskog novca kontrolira.

Jedva čekam da odem na konzultacije gradskim ekspertima da me upute kako takvu odluku i ugovor uskladiti s financijskim izvještajnim obrascem koji pita koliko je za koju stavku odobreno, a koliko utrošeno!

I na kraju – naravoučenije

Ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava porasla je u odnosu na prethodnu godinu 21,73%, za sportske udruge 17,65% i za tehničku kulturu 44%. Povećanje proračunske potpore pojedinim udrugama (s pridruženim Zubotehničkim laboratorijem) iz kategorije razvoj civilnog društva kreće se od 6 do 60%.

Samo je nekoliko iznimki čiji je doprinos zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima ocijenjen nedostojnim proračunskog povećanja. To su Plavi svijet, Centar za zdravo odrastanje, Društvo za zaštitu životinja, Lošinjski karneval, Pokret za život, Udruga Bonaca i Klapa Augusta.

Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja jedan je od najvećih gubitnika u procesu dodjele financijskih potpora udrugama (i pridruženom Zubotehničkom laboratoriju) za prethodne i tekuću 2019. godinu jer je sa 60.000 dolaskom nove izvršne vlasti spao na 20.000 i posljednje se dvije godine ustalio na 30.000.

Zato je zatražen uvid u ocjenu predloženih projekata, tri različita projekta iz tri različita područja. Obrazac za procjenu kvalitete ima dvije razine ocjenjivanja: institucionalna sposobnost prijavitelja i partnera i relevantnost programa. Zanimljivo je da je institucionalna sposobnost prijavitelja – iskustvo i stručni kapaciteti, upravljački kapaciteti, osoblje, oprema i sposobnost vođenja proračuna te struktura upravljanja projektom ocijenjena za sva tri projekta različito - mada se radi o istoj institucionalnoj sposobnosti. Teško je objašnjivo da su u sva tri projekta ocijenjeni iskustvo i kapaciteti partnerske organizacije, mada dva projekta uopće nemaju partnere u projektu, a jedini projekt koji se provodi u partnerstvu (sa Zavodom za javno zdravstvo PGŽ) dobio je manje bodova za sposobnosti partnera od projekta u kojem su ocijenjene sposobnosti nepostojećeg partnera.

Kruna ove natječajne procedure su završni komentari koje valja citirati u cijelosti:

„Programi namijenjeni djeci (4. programsko područje). Financijski su podržani od Grada Malog Lošinja u okviru mogućnosti proračuna. (Vraga! - opaska autorice). Prednost kod provoditelja programa je da ima i znanja i kapaciteta pronalaženja drugih izvora financiranja."

scan1

Prednost ili mana? Prednost bi značila bodove koji se preračunavaju u novac. Nasuprot tome, nedostatak je ako su izostali bodovi i novac.

Naravoučenije ove procjene projekata je da sposobni neka si traže drugdje, a oni drugi dobit će od Grada.

Šteta što to ne piše u kriterijima.

Provedbom ovog natječaja (koji u usporedbi s dosadašnjima još najviše izgleda kao pravi) Grad Mali Lošinj je još jednom pokazao da nema kapaciteta, sposobnosti i vještina za njegovu provedbu, znanja o problemima koji se rješavaju razvojem civilnog društva te da umjesto kriterija Malim Lošinjem vlada voluntarizam.

Izgradnja civilnog društva je floskula iza koje se skriva održavanje klijentelističke mreže, fine mreže interesnih sfera, međusobne ovisnosti i zaštite, koje pokapaju svaku ideju o mogućnosti izgradnje civilnog društva.