Grad za nju

Korisnička ocjena:  / 14
LošeNajbolje 

gradBez ikakvog dramaturškog naboja održana je i treća sjednica novog saziva Gradskog vijeća. Lagano i bez po muke prošli su svi prijedlozi gradonačelnice Kučić. Iako je sve prošlo lagano s izvjesnom i uvjerljivom većinom sjednica nije bila nezanimljiva. Upravo obrnuto. Ona je pokazala da u ovom sazivu, za razliku od prošlog ima dinamike. Prema riječima gradonačelnice bacale su se bombe i bezobrazno ju se provociralo pitanjima o podnošenju ostavke zbog laganja i zbog dodjeljivanja zemljišta svome tati 

Iako oporba nema nikakve šanse utjecati na bilo kakvu odluku zbog čvrste većine čije je vezivno tkivo osobni materijalni interes (ugovori bez natječaja, isplata nezakonitih potpora, zapošljavanju snaha i prijateljica) i naivnost izmanpuliranih vijećnica, oporba jako o ozbiljno grize barem na početku mandata. Za sada mala i borbena oporba unosi živost u radu lokalnog parlamenta iako nema nikakve šanse da može na bilo što utjecati. Takva oporba, koliko će izdržati biti takvom jest pitanje, je očito problem gradonačelnici i vlasti koja u sebi ima konstrukcijsku grešku. Vlast je temeljena na osobnim materijalnim interesima i na naivnosti u osnovi idealisitičkih vijećnica koje u politici ne traže nikakav osobni interes. Na oprobi je da svojim djelovanjem otvori oči tom naivnom dijelu ove neprirodne vlasti ali i javnosti. 

Sprdanje s institutom vijećničkog pitanja
Kao i na početku svake sjednice i ova je počela s vijećničkim pitanjima. Pravo na vjećnička pitanja su regularana Zakonom (ZLR(P)S), Statutom i Poslovnikom. Institut vijećničkog pitanja je demokratski alat kojim daje pravo vijećnicima da „preslušavaju" gradonačelnicu. Ona po Zakonu i Statutu ima obvezu i mora odgovoriti vijećniku na postavljena pitanja. Vijećnik ima pravo komentirati taj odgovor. I tu priča staje. Zadnja je na vijećniku. Izabrani vijećnik je predstavnik građana a gradonačelnica je njihovo odnosno njegovo izvršno tijelo, tijelo koje izvršava odluke-naloge predstavničkog tijela.

Novi predsjednik Gradskog vijeća ne zna ili ga ne zanima što piše u Poslovniku već ga samo zanima dati dovoljno prostora i vremena gradonačelnci i njenom političkom potrčku da relativiziraju ozbiljne optužbe vijećnika Ivkovića koji je u vijećničkom pitanju dokazao da gradonačelnica svjesno laže.

Svojim bezobraznim, protustatutarnim i protuposlovničkim vođenjem sjednice predsjednik je obesmislio institut vijećničkog pitanja. Bolje rečeno sprdao se s njim. Nakon postavljnog pitanja gradonačelnica nije odgovorila na pitanje hoće li zbog laganja podnijeti ostavku ali je zato otovorena rasprava o vijećničkom pitanju. Nakon toga je predsjednik dozvolio na aktualnom satu raspravu o pitanju u kojoj je sudjelovao i vitez bez mača koji tako slatko i s velikim zaštitničkim žarom branio gradonačelnicu i njene laži. Na pitanje vijećnika Ivkovića hoće li zbog laganja oko povrata Tovara Gradu podnijeti ostavku umjesto odgovora na to pitanje tek nakon rasprave o vijećničkom pitanju (!) koju je ona završila tek je lakonski s hinjenim smiješkom odgovorila da je pitanje o njenoj ostavci bezobrazna provokacija. Pitanju se čudila kao njen stranački kolega iz Kutine. Očekivano ne pada joj na pamet podnijeti ostavku iako je uhvaćena u laži.

Demokratski standardi na Lošinju su očito jako niski. Nema te laži, greške, počinjene štete ili krivog poteza radi kojega bi na Lošinju gradonačelnica bila spremna podnijeti politička odgovornost. To joj nije ni u peti.

Politički harakiri Gradskog vijeća
Održana sjednica je pokazala karakter i liderske sposobnosti novog predsjednika. Nažalost, kao i njegov prethodnik svoju funkciju predsjednika lokalnog pralamenta, u naravi je to najviša politčka funkcija u Gradu, svodi na funkciju običnog čuvara lika i dijela gradonačelnice. Na takav način se najviša vlast baca pod noge svom izvršnom tijelu - gradonačelnici. Vijeće, odnosno predsjednik i pasivna većina vijećnika koji čine novu vlast pokazuje da ni ovo vijeće ne želi biti najviše tijelo vlasti na otoku već to pravo nezakonito samoprepušta gradonačelnici. I ovo Vijeće će umjesto predstavničkog tijela građana biti tek obična glasačka mašina ne odveć sposobne gradonačelnice. Umjesto odgovornosti prema građanima koji su izbarali Vijeće, njegova većina je odlučila da će biti odgovorno samo gradonačelnici. Kao da ih je ona, a ne građani tamo postavila.

Svoju zadaću u Vijeću većina shvaća kao zadaću glasačkog mehanizam u funkciji bezpogovornog potvrđivanja svih prijedloga koji im dođu na stol od strane stroge „šefice". Umjesto da Gradsko vijeće bude najviše predstavničko tijelo građana koje vodi Grad ono će ostatit tek protokolarna i nužna formalna faza potvrđivanja odluka koje je već donijela gradonačelnica. Tako su simbolički rečeno na svojoj trećoj sjednici predsjednik i Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja javno izvršili političko harakiri, glazbenom terminologijom slikovito se može reći: umjesto prve violine odlučili su biti zadnja rupa na svirali. Umjesto da budu predstavnici građana i da vode Grad odlučili su da će samo i bez razmišljanja ispunjavati naloge svoga izvršnog tijela.

Bog je prvo sebi stvorio bradu
Dnevni red ove 3. sjednice održane nakon gotovo pola godine od izbora pokazao je da se gradonačelnica misli baviti sama sobom, a ne potrebama i interesima građana. Umjesto „Grad za tebe" sad je očito da imamo Grad za nju. Uglavnom se ovo Vijeće bavi njenim hirovima, njenim osobnim standardom (njenom plaćom), i njenom ispunjavanju želja podobnim investitorima. Tako si je odlučila dignuti plaću na pogrešan način i bez ikakvog obrazloženja. Nema niti jedne jedine riječi obrazloženja za predloženu odluku.

Na temelju čega onda odlučuju vijećnici? Umjesto da je zbog promjene Zakona i Statuta i ukidanja funkcije zamjenika gradonačelnica predložila novu odluku o visini plaće gradonačelnika predložila je da GV stavi van snage odluku o smanjenju plaće za vrijeme trajanja pandemije. Kako pandemija još traje jasno je odluka o stavljanju van snage te odluke izaziva reakcije vijećnika i javnosti. Zbog toga je još gluplji prijedlog da se stavi van snage odluka o smanjenju plaće umjesto da se donese nova odluka o plaći gradonačelnice. Vijećnici su prihvaćanjem predložene odluke o stavljanju van snage odluke o smanjenju vratili na snagu Odluku o izmjeni i dopuni odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa (Sl.n. PGŽ br. 8/2017) koja nije u skladu ni sa Zakonom, a ni sa Statutom Grada Malog Lošinja. Dakle, uz pomoć genijalaca iz Odbora za pravno statutarna pitanja Gradsko vijeće je na prijedlog još većih pravnih genijalaca iz gradske uprave odlučilo da će si gradonačelnica isplaćivati plaću - prema nezakonitoj i protustatutarnoj odluci o plaći.

Odluka koja je sada na snazi, u kojoj se određuje i visina plaće nepostojećeg zamjenika, nije bila zakonita ni kad je donešena, a kamoli sad kad je ukinut zamjenik gradonačelnika u Gradu Malom Lošinju.

Gradonačelnik i njegov zamjenik nemaju nikakva prava iz radnog odnosa. Niti jedan gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika u Hrvatskoj nije potpisao ugovor o radu, a ni neće. Ali zato će u Gradu Malom Lošinju voljom ovog Gradskog vijeća gradonačelnica primati plaću temljem odluke o plaći iz radnog odnosa. Njena prava, pa i pravo na plaću proizlaze iz profesionalnog obavljanja dužnosti prema Zakonu, a ne iz radnog odnosa.

Toliko o sposobnostima Ane Kučić i njenih stručnih službi. Nisu kadri predložiti niti jednu odluku, a da nije nezakonita ili da nije usvojena u nezakonitoj procedri.

Umjesto interesima građana, rješavanjem problema u zdravstvu, stambenih i drugih životnih problema građana, Gradsko vijeće se bavi osobnim standardom gradonačelnice i cestom dugom 44 m na Zagazinama koja je važna samo tamo nekom investitoru. Tako je Gradsko vijeće proglasilo jednu malu zemljišnu česticu javnim dobrom u općoj upotrebi (opet s manjkavom procedurom) kako bi naknadno pokrili nečije prethodne nezakonite radnje. U naravi se radi o čestici koje se nalazi unutar već izgrađene ceste. Zanimljivo je da je Grad ishodio građevinsku dovolu za cestu, a da projekt nije platio ni kune. Cesta je izgrađena, a da Grad opet nije potrošio niti jednu jedinu kunu na nju. Ta izgrađena cesta nije planirana u Proračunu Grada ni u 2020. a ni 2021. g.. Ista cesta nije uopće predviđena ni u Planovima razvojnih programa Grada ni u 2020., a ni u 2021. g.

Postavlja se pitanje ako ta cesta nije planirana u Proračunu, a ni u Planu razvojnih programa, kako je i zašto Grad uopće ishodio građevinsku dozvolu za tu cestu. Kako je cesta izgrađena ako Grad nije potrošio niti jednu jedinu kunu za nju? Ispada da je Grad na crno izgradio tu cestu!

Upravni ugovor kao igra skrivača
Umjesto da je predložila odluka o plaćanju dopunskog osiguranja za umirovljenike kao što je obećala u izbornoj kampanji gradonačelnica je Gradskom vijeću predložila upravo suprotnu odluku. Predložila je, a osam veličanstvenih vijećnika je prihvatilo, odluku kojom će građani Malog Lošinja platiti njenu grešku odnosno porezni dug koji je nepotrebno a svjesno sama napravila. Naravno i ta odluka kako ju je predložila i kako je usvojena je nezakonita, pogrešna i manjkava, a ni taj prijedlog odluke nije obrazložen niti jednom jedinom riječi.

Kako i zašto je nastao porezni dug i tko je za njega odgovoran gradonačelnica nema potrebu objasniti, a nitko ju to ne smije  - očito - ni pitati. Kao da je normalno da Grad bude porezni dužnik. Za nestrpljive za sada obavijest da će o razlozima nastanka tog poreznog duga grada biti riječi u idućem članku.

Bez riječi obrazloženja predloženu Odluku o sklapanju upravnog ugovora o namirenju poreznog duga Vijeće je prihvatilo voljom većine. Odluka je pogrešna jer gradonačelnici za ispunjenje obveza Grada i sklapanje toga ugovora ne treba suglasnost; uredno ispunjavanje obveza je njena nadležnost i obveza. Takav ugovor može i mora potpisati samo gradonačelnica, a da o tome ikoga išta pita. Ali ono što mora pitati, odnosno tražiti od Gradskog vijeća, a to joj nije palo na pamet, je suglasnost da može raspolagati s gradskom imovinom iznad cenzusa od 0,5% prošlogodišnjeg Proračuna. Porezni dug je deset puta veći od tog cenzusa. Gradonačelnica nije tražila, a Vijeće nije donijelo zakonitu odluku o raspolaganju nekretninama i/ili imovinom. Zbog toga će upravni ugovor o namirenju poreznog duga biti nezakonit ako Gradsko vijeće ne donese zakonitu odluku o raspolaganju imovinom/nekretninama u vlasništvu Grada.

Ono što su gradonačelnica i njen izvjestitelj, začudo odvjetnik iz Zagreba, a ne gradski službenik zadužen za financije, propustitlijasno reći jeste da je pravomoćno utvrđeno kako je Grad Mali Lošinj morao, a nije, izdati račun i obračunati PDV, i da je taj račun trebao izdati partneru koji mu je isporučio stanove. Taj račun i obračunati PDV predstavljaju priznati porezni trošak, a obračunati PDV u računu predstavlja porezno pravo na odbitak partneru. Zbog neizdavanja računa partner je ostao bez milijunskog troška koji za sobom nosi posljedicu i obvezu plaćanja poreza na dobit koje nema. Neizdavanjem računa i neobračunavanjem PDV-a partner je ostao bez prava na korištenje PDV-a pa iznos koji Grad mora platiti po upravnom ugovoru predstavlja upravo iznos štete koji je Grad prouzročio partneru.

Kako partneru u projektu ne može poput gradonačelnice zakazati sjednicu Vijeća i predložiti da Vijeće donese odluku da građani plate nečiju grešku, ne treba biti posebno mudar da bi se pretpostavilo kako će Gradskom vijeću biti ispostavljeno još troškova za naknadu štete od Grada zbog neizdavanja računa i štete povezane s tim.

Jasno je da će se zbog tvrdoglave, kapriciozne i nesposobne gradonačelnice na stolu ovog Gradsko vijeća naći još odluka koje će opterećivati gradski proračun, a koje će imati veze s Rukavićem.

Dok god postoji u Vijeću većina kojoj nije problem odlučivati da će građani plaćati njene greške gradonačelnica se može veselo i bezbrižno i dalje kreveljiti po društvenim mrežama.

Ova sjednica jasno je pokazala kako će proći i ovaj mandat gradonačelnice. Brinut će o sebi i njoj milim investitorima. Svi ostali neka se strpe još tri i pol godine!