Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Neka Sv. Jakov ostane primorsko selo

Korisnička ocjena:  / 4
LošeNajbolje 

svjakov1Oko osamdeset vlasnika kuća u Svetom Jakovu podnijelo je opsežan podnesak s primjedbama na prijedlog urbanističkog plana uređenja mjesta s nizom prijedloga koje objavljujemo u cijelosti.

 

Predmet: Prijedlog urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov (UPU 24) -primjedbe i prijedlozi

U odnosu na prijedlog urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov (u nastavku: „Prijedlog UPU"), objavljenog na mrežnim stranicama grada Malog Lošinja, te predstavljenog na javnom izlaganju dana 21. srpnja 2014. godine, potpisnici ovog podneska daju sljedeće primjedbe i prijedloge.
1. Općenito

Prostornim planom uređenja grada malog Lošinja (u nastavku: „Prostorni plan"), naselje Sveti Jakov kategorizirano je kao kulturno-povijesna cjelina i to sa statusom povijesne seoske cjeline (stranica 118 Prostornog plana). Ovakva kategorizacija između ostaloga nalaže sljedeće obveze:
„Proširenje građevinskih područja postojećih naselja, planirati na način kojim bi se zadržala homogenost slike povijesnog naselja, kvalitetna ekspozicija." (članak 253.);
„ Ne dozvoljava se širenje građevinskih područja u smjeru prilaznih cesti s kojih se doživljavaju kvalitetne vizure na povijesnu jezgru naselja." (članak 254, stavak 1.).

Prijedlogom UPU ovi se zahtjevi ne poštuju, već naprotiv, od njih se u određenim bitnim segmentima odstupa. Proširenje građevinskog područja i izgradnja planirana Prijedlogom UPU ne jamče zadržavanje, već razbijanje homogenosti slike povijesnog naselja Sveti Jakov. Uz to, prema Prijedlogu UPU građevinsko područje intenzivno bi se širilo upravo u smjeru prilaznih cesta s kojih se doživljavaju kvalitetne vizure na povijesnu jezgru naselja.

Prema Prostornom planu, najznačajniji resurs zone Osor - Nerezine (koja obuhvaća i naselje Sveti Jakov) čine „ljepote krajobraza, očuvane prirodne vrijednosti kao i bogatstvo kulturne baštine (...)" (točka 1.3.1, stranica 131). Zahvatima koji se planiraju izvesti po Prijedlogu UPU, sva se ova obilježja nepotrebno narušavaju. Naime, učinci koji će se predloženim zahvatima eventualno postići nisu ni približno adekvatni prirodnim i kulturno - povijesnim vrijednostima koje će se tim postupkom sigurno narušiti.

Status kulturno-povijesne cjeline naselje Sveti Jakov između ostalog duguje činjenici da je koliko-toliko uspjelo očuvati prostorni i arhitektonski integritet. Taj je integritet nažalost već narušen izgradnjom apartmanskih naselja na južnom, jugoistočnom, te sjeverozapadnom cijelu naselja.

Potpisnici ovog podneska smatraju da je prostorni i arhitektonski integritet ove povijesne seoske cjeline time već pretrpio dovoljno štete, te da taj trend definitivno treba zaustaviti. Prijedlogom UPU međutim doprinosi se daljnjoj urbanizaciji i apartmanizaciji naselja i to na način koji odudara od duha i biti ove povijesne seoske cjeline, te ukazuje na potpuno pomanjkanje smisla za očuvanje njegova identiteta i njegovih specifičnosti.

Vlasnici kuća za odmor u naselju Sveti Jakov jesu osobe iz različitih krajeva Hrvatske kao i različitih zemalja Europe. Među njima ima istaknutih ličnosti iz oblasti poduzetništva, industrije i umjetnosti. Oni ne posjećuju Sveti Jakov tjedan dana u godini (kao što je slučaj s gostima u iznajmljenim apartmanima), već tu obitavaju godinama, navraćajući ne samo ljeti, već tijekom cijele godine. Takvu vrstu klijentele trebala bi prigrliti svaka jedinica lokalne samouprave zainteresirana za održivi razvoj ne-masovnog turizma. Razlog njihova izbora Svetog Jakova leži upravo u njegovoj autohnosti. Oni ne žele da njihovo boravište u Svetom Jakovu izgleda kao novoizgrađeno gradsko naselje. Svaki pokušaj urbaniziran)a i apartmanizacije naselja potpuno je dakle suprotan ciljevima s kojima su ti ljudi odabrali Sveti Jakov kao svoje boravište.

Jedno od bitnih obilježja po kojima se otok Lošinj razlikuje od otoka Krka je u tome što se Lošinj relativno uspješno protivi nesmiljenoj apartmanizaciji, kojom se prirodna baština devastira na uštrb kratkotrajnog profita uz trajno nasljeđe u obliku mnoštva novoizgrađenih apartmanskih objekata koje ne pohodi nitko izuzev tijekom turističke sezone. Potpisnici ovoga podneska, vlasnici objekata u Svetom Jakovu, željeli bi da Grad Mali Lošinj tako i nastavi, jer to je ispravan put. Prijedlog UPU Sveti Jakov međutim stvara ozbiljnu dvojbu je li tome još uvijek tako.

Potpisnici ovog podneska ne sumnjaju u stručne kvalifikacije autora Prijedloga UPU, no drže da autori nisu dovoljno i na odgovarajući način valorizirali prirodnu, kulturnu i graditeljsku baštinu naselja Sveti Jakov, te joj nisu osigurali odgovarajuću zaštitu. Potpisnici ovog podneska pozivaju autore Prijedloga UPU da posjete naselje Sveti Jakov, gdje će im netko od potpisnika sa zadovoljstvom ukazati na sve specifičnosti naselja.
Potpisnici vjeruju da bi takav način pripreme doveo do bitno drukčijih rješenja u Prijedlogu UPU.
2. Pogrešne premise

Autori Prijedloga UPU navode kako prema popisu stanovništva iz 2011. godine Sveti Jakov na trenutno izgrađenoj površini od 8,6 ha ima 77 stanovnika, te da će se izgradnjom dodatnih 2,95 ha broj stanovnika povećati na 103 („Sažetak za javnost", točka 1.1.). Ovaj zaključak rezultat je puke statističke metode, ali bez sagledavanja stvarne situacije. Prema podacima iz Prostornog plana, udio stanova za odmor u naselju Sveti Jakov iznosi 91% (točka 1.2.2.3, stranica 41), što znači da udio stanova za stanovanje iznosi 9%. Dakle, za očekivati je da bi od 2,95 ha koji se planiraju dodatno izgraditi, tek 9% služilo stanovanju, odnosno trajnom boravku u naselju, dok bi preostalih 91% predstavljalo kuće za odmor. Potpisnici smatraju da ove brojke ne opravdavaju tako opsežne zahvate u prostoru, uz toliko devastirajući učinak na povjesni, urbani i krajobrazni identitet naselja.
3. Pojedinačna rješenja Prijedloga UPU
3.1. Cestovni promet
Prigovara se uvođenju sabirne ceste, jer se njome bez ikakve stvarne potrebe zadire u integritet naselja sa statusom povijesne seoske cjeline. Ovo predstavlja pokušaj urbanizacije, za koji ne postoji nikakvakvo opravdanje. U „Sažetku za javnost", pod točkom 1.4.1. navodi se kako je glavni cilj u razvoju cestovne mreže „postizanje zadovoljavajuće kvalitete prometa kao i sigurnosti sudionika u njemu. " Međutim, stvarne prometne potrebe naselja čak ni tijekom ljetne turističke sezone nisu takve da bi zahtijevale izgradnju sabirne ceste. Naprotiv, postojeća cestovna infrastruktura u cijelosti udovoljava potrebama (izuzev problema parkirališnog prostora, pa izgradnja odnosno uređenje parkirališnih površina predstavlja korisnu i dobrodošlu zamisao).
Naravno, postojeću cestovu infrastrukturu svakako bi trebalo obnoviti unutar postojećih gabarita, u smislu obnove asfalta (koji je uglavnom oštećen uslijed prolazaka građevinske mehanizacije uposlene na izgradnji novih apartmanskih objekata). Ukratko, u mjeri u kojoj je jedinica lokalne samouprave već dopustila apartmanizaciju naselja, bilo bi lijepo kada bi otklonila posljedice što ih je apartmanizacija ostavila na cestovnoj infrastrukturi.
Gabariti predložene cestovne infrastrukture upravo su zastrašujući uzimajući u obzir izgled i narav naselja, kao i njegove prometne potrebe. Cesta poprečnog presjeka 7,5 metara uz širinu koridora od 12 ili 20 metara odgovarala bi uvjetima koji vladaju u gradu Zagrebu ili možda Opatiji, ali definitivno ne spada u naselje Sveti Jakov. Ovo pogotovo ima li se na umu da po Prijedlogu UPU sabirna cesta ima prolaziti kroz Zonu ,,C" kao područje koje uživa posebnu zaštitu kulturnih dobara (v. Prilog 3A - „Područja posebnih uvjeta korištenja i primjene planskih mjera zaštite").
Izgradnja slijepe ulice sa statusom „ostale ulice", s početkom na k.č.br. 199/2, te širinom koridora 20 metara (!), predstavlja akt nasilja nad prostorom.
Predloženo rješenje po kojemu bi kompleks građevinskog zemljišta na sjevernom rubu naselja bio „opasan" dvjema cestama od kojih jedna ima status „kolnopješačke ulice" u obliku obrnutog slova L, širine koridora 12 metara, a druga slijepu ulicu sa statusom „ostale ulice", širine koridora 20 metara, nema nikakva logičnog opravdanja, a istovremeno narušava izgled toga dijela naselja.
Nadalje, prigovara se i prijedlogu da se postojeća cesta prema groblju proširi na 7,5 m poprečnog presjeka, jer za to ne postoji nikakva potreba. Uz to, nigdje u Prijedlogu UPU nije navedeno gdje bi ta cesta trebala završiti, da li na postojećoj lokaciji (kod vidikovca tete Olge) ili se planira kakva dogradnja.

Napominje se da je grad Mali Lošinj bio sudionik projekta pod nazivom „Kamen most - kamen Krasa, Istre i Kvarnera - očuvanje baštine i osvješćivanje o tradicionalnim tehnikama, eksploataciji i uporabi kamena", čiji je cilj naglasiti važnost očuvanja suhozidne baštine. Obzirom da je cijelo naselje Sveti Jakov premreženo starim suhozidima, predložena izgradnja novih odnosno proširenje postojećih cesta nužno bi dovela do potrebe rušenja velike količine postojećih suhozida, što bi predstavljalo neoprostivo nasilje nad ovim vrijednim segmentom graditeljske baštine.

Općenito, predložena rješenja u pogledu cestovnog prometa daju naslutiti da je zamisao autora Prijedloga UPU provoditi daljnju nesmiljenu apartmanizaciju i urbanizaciju naselja, protivno svim načelima očuvanja povijesne seoske cjeline, te prirodne odnosno građevinske baštine.

3.2. Proširenje i namjena građevinskog područja na dijelu k.č. br. 250/15
Proširenje građevinskog podučja naselja na dio k.č.br. 250/15 predstavlja grubo zadiranje u prirodni krajobraz naselja. Ovaj čin nema apsolutno nikakva urbanističkog opravdanja, već je očito motiviran drugim ciljevima, što najbolje proizlazi iz činjenice da ovdje nije riječ o sustavnom rješenju, već o individualnom „izbačaju" građevinskog područja u kompletno zelenilo tamo gdje građevinskog područja inače nema, i to samo u pogledu dijela jedne čestice.
Način na koji je namjera proširenja građevinskog područja na ovu česticu prezentirana (bolje rečeno, nije prezentirana) zainteresiranoj javnosti, samo je dodatni razlog za sumnju u motive ovoga postupka.
Proširenje građevinskog područja na zemljišta koja se nalaze s donje (tj. istočne) strane prilazne ceste ka groblju predstavlja čisto nasilje nad prirodnom baštinom, koje potpisnici ovoga podneska najoštrije osuđuju.
Sukladno Prostornom planu, „od izgradnje se štite panoramski vrijedne vizure" (točka 3.4.3.1, stranica 250). Lokacija o kojoj je riječ jedna je od panoramski najvrjednijih vizura u Svetom Jakovu. Stoga dopuštanje izgradnje na toj lokaciji predstavlja izravno kršenje citirane odredbe Prostornog plana.
Potpisnici su svjesni da se sam čin proširenja građevinskog zemljišta izravno tiče Prostornog plana, i u tom pogledu će ustrajati na nakani da se Prostorni plan u odgovarajućem dijelu izmijeni ili poništi. U međuvremenu, potpisnici prigovaraju namjeni koja je toj čestici dodijeljena u Prijedlogu UPU. Namjena je naime „pretežito poslovna", što između ostaloga podrazumijeva izgradnju gospodarskih građevina, te hotela i pansiona. Drugim riječima, jedan od najljepših prirodnih krajobraza u selu ne kani se takvime sačuvati, već se njegovu vlasniku (ili daljnjem kupcu zemljišta) namjerava omogućiti da tamo sagradi hotel ili pansion (!). To je posve suprotno proklamiranim ciljevima očuvanja krajobraza kao i imperativima uređenja naselja sa statusom povijesne seoske cjeline. Ako se tom zemljištu već namjerava dodijeliti neka urbanistička funkcija, neka tamo bude javni park (v. točku 3.3. dolje). To će predstavljati najmanju štetu.

3.3. Uvođenje i pozicija javnog parka
Na poziciji koja ide »sjeveroistočnim rubom k.č.br. 65/1, na području omeđenom katastarskim česticama broj 56/8, 56/1, 64/2, te 64/5, predviđen je javni park. Tome se potpisnici ovoga podneska protive, i to iz sljedeća dva razloga.
Prvo, naselju Sveti Jakov nije potreban javni park. Naime, gotovo cijelo naselje predstavlja park, jer većina kuća (izuzev možda onih novijih, ali o tome treba pitati one koji određuju uvjete građenja i izdaju građevinske dozvole) ima velike i lijepo održavane okućnice, koje krasi autohtono raslinje (poput masline, smokve, amule, oleandera, agava i lavande). Uz to, cijelo je naselje okruženo bujnom vegetacijom.

Drugo, smjestiti javni park u najstrožu povijesnu jezgru naselja nema nikakva opravdanja, a protivi se samoj naravi i tradiciji predmetnog naselja.
Dakle, ako autor Prijedloga doista smatra da Svetom Jakovu treba javni park, neka ga smjesti u dio koji je namijenio izgradnji novih objekata i/ili na dio k.č.br. 250/15.

3.4. Prijedlozi u pogledu rješavanja drugih stvarnih potreba naselja
Potpisnici ovoga podneska predlažu da se Prijedlogom UPU riješe i sljedeće stvarne i praktične potrebe naselja.
3.4.1. Uređenje mjesne plaže te puta do plaže
Prostornim planom predviđeno je da pri uređenju naselja treba između ostaloga „planirati uređenje plaža kao većim dijelom uređenog prostora, djelomično izmijenjenog prirodnog obilježja (...)" (točka 2.3.3, stranica 186).
U neposrednoj blizini naselja Sveti Jakov nalaze se dvije plaže, koje gotovo isključivo koriste stanovnici, vlasnici kuća, te turisti koji borave u naselju. Put do jedne od njih (uvala Lanena) u nekoliko je navrata uređivan trudom i zalaganjem vlasnika kuća, ali je u takvom stanju da mu treba ponovno uređenje, između ostaloga i u cilju izbjegavanja ozljeda (betonska površina puta vrlo je oštećena, a putem se kreću i djeca, te slabije pokretne osobe).
Obala u uvali Lanena ponad plaže, te sa sjeverne strane plaže nekada je bila ograđena potpornim suhozidom. On je u dijelu ponad plaže potpuno nestao (vjerojatno usljed djelovanja mora te odnošenja kamena kao građevinskog materijala), a sa sjeverne strane plaže postoji još samo u tragovima, tj. koliko ga na okupu održava korijenje stabala. Nedostatak zaštitnog suhozida doveo je i dovodi do erozije tla u more, koja narušava izgled plaže, ali i predstavlja opasnost od ozljede usljed odrona veće količine materijala ili kamena.
Stoga potpisnici ovog podneska predlažu da se Prijdlogom UPU predvidi uređenje pristupnog puta do plaže u uvali Lanena i to obnovom betonskog pokrova, kao i izgradnja odnosno obnova potpornog suhozida ponad i sa sjeverne strane plaže.

3.4.2. Postupanje s otpadom

Člankom 51. Prijedloga, nadležnost u postupanju s otpadom u cijelosti se dodjeljuje nadležnom komunalnom poduzeću. To uključuje i „smještaj i uređenje prostora za smještaj spremnika (kontejnera)" otpada. Trenutni smještaj i uređenje prostora za smještaj spremnika nisu zadovoljavajući. Glavni prostor za smještaj spremnika nalazi se na samom ulazu u naselje i to odmah do kapelice, što svakome tko posjećuje naselje definitivno narušava vizuru. Ostali prostori za smještaj spremnika uopće nisu uređeni.
Potpisnici ovoga podneska stoga predlažu da se u članku 51. Prijedloga UPU uređenje prostora za smještaj spremnika (kontejnera) propiše kao obveza (a ne samo kao ovlast) nadležnog komunalnog poduzeća, te da se kao obvezni element uređenja tih prostora propiše postavljanje umjetnih pregrada koje će na odgovarajući način zakrivati spremnike (kontejnere).
Nadalje, potpisnici predlažu da se člankom 51. Prijedloga UPU propiše kako lokacija prostora za smještaj spremnika mora biti takva da ne narušava ili čim manje narušava vizuru naselja, te da u svakom slučaju ta lokacija ne smije biti na ulazima u naselje.
3.4.3. Vrsta javne rasvjete
Prostornim planom upućuje se na „ uporabu ekoloških rasvjetnih tijela pri izvedbi nove javne rasvjete te na postepenu supstituciju postojeće javne rasvjete" (članak 231, stavak 5.).
Postojeća javna ravjeta u naselju Sveti Jakov isključivo je ne-ekološka i preagresivna za naselja ovakvog tipa.
Predlaže se u članku 33. Prijedloga UPU propisati obvezu zamjene postojeće javne rasvjete ekološkim ravjetnim tijelima.

Komentari: 

0 0 # ne bu to tak prošlovikendaš 2014-07-28 07:28
Sv. Jakov je predviđen da bude spavaonica M.Lošinja kao i Ćunski, svi to znaju ali nitko se ne usudi to javno priznati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # FraziranjeDino 2014-07-28 09:21
Citat vikendaš:
Sv. Jakov je predviđen da bude spavaonica M.Lošinja kao i Ćunski, svi to znaju ali nitko se ne usudi to javno priznati.
Ima tu i privatnih špekulantskih i poduzetničkih interesa, pa će i ove primjedbe i prijedlozi završiti u košu. Priče o očuvanju vizura i povijesnih jezgri naselja te očuvanju suhozidne baštine su obvezatne fraze političara o održivom razvoju koje se u praksi ignoriraju. Tako će biti i s prijedlogom očuvanja suhozida u Svetom Jakovu unatoč i usprkos tome što Grad M.L. sudjeluje u projektu očuvanja na račun EU. Lovu će uzeti, suhozide srušiti i posao ide dalje.
volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # BokaFalsa 2014-07-28 09:39
A moš mislit plana kome je Lujo predsjednik.Taj nezna niti govoriti kako Bog zapovijeda i zato ga tamo drže.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
2 0 # karpejanimujo 2014-07-28 11:34
Citat Falsa:
A moš mislit plana kome je Lujo predsjednik.Taj nezna niti govoriti kako Bog zapovijeda i zato ga tamo drže.
Lujo je rođen u Sv. Jakovu i ne vjerujem da radi protiv svog mjesta, biti će da mu netko prijeti pa mora tako raditi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
2 0 # Nes ti zastitePierino 2014-07-29 14:31
Mislim da bi sto se prostornog planiranja tice trebalo oduzeti rijec vikendasima. Vecina vikendasa po malim mjestima na otoku Losinju i Cresu gradila je bezpravno, te su se debelo okoristili novim zakonom o legalizaciji.

Sada kada su spekulacijom dobili vrijedne nekretnine, spoceli su se pozivati na zastitu i ocuvanje prirode i indetiteta.

Dok se je dradilo leva-leva po Bucanju, Nerezinama, Punta Krizi.....onda nikome nije bilo do ocuvanja vizure i zastite prirode. pa ako vikendasi vec zele zastitu prirode, neka uzmu tesku mehanizaciju i neka krenu put Bucanja i dagala rusi sve.

Ovaj problem treba rijesiti struka, a ne nekakvi vikendasi kojima je jedino u interesu vlastiti interes.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # StručnjaciZumba 2014-07-29 14:45
Citat Pierino:
Mislim da bi sto se prostornog planiranja tice trebalo oduzeti rijec vikendasima. Vecina vikendasa po malim mjestima na otoku Losinju i Cresu gradila je bezpravno, te su se debelo okoristili novim zakonom o legalizaciji.
Znači, zbog onih koji su gradili bespravno, riječ treba oduzeti svima pa i onima koji su se držali propisa. Po tome bi i svim građanima Lošinja trebalo odizeti glas jer su mnogi gradili bespravno Citat:
Dok se je dradilo leva-leva po Bucanju, Nerezinama, Punta Krizi.....onda nikome nije bilo do ocuvanja vizure i zastite prirode.
Ovdje nije riječ o Bučanju, Nerezinama i Punti Križa nego Svetom Jakovu.
Citat:
pa ako vikendasi vec zele zastitu prirode, neka uzmu tesku mehanizaciju i neka krenu put Bucanja i dagala rusi sve.
A zašto samo vikendaši? Zašto ne gradska vlast i inspekcije?Citat:
Ovaj problem treba rijesiti struka,
Da je struka radila svoj posao ne bi bilo divlje i bespravne gradnje. Ali da je struka radila svoj posao ne bi stručnjaci imali vile i debele bankovne račune.Citat:
a ne nekakvi vikendasi kojima je jedino u interesu vlastiti interes.
Zato je stručnjacima u interesu tuđi interes i zato ga svim silama brane. Za honorar.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # ...Pierino 2014-07-29 15:33
Upravo tako. Ne vidim razlog zasto bi se prostorni plan krojio po mijeri vikendasa?
najbolje da se mjesta pretvorre u zagrebacke i ljubljanske cetvrti.

Tvoja tvrdnja da je puno gradjana losinja gradilo bespravno je nebuloza kojom pokusavas relativizirati ovaj problem. Pitanje je da li su gradjani Losinja gradili da rijese stambeno pitanje ili su gradili uz obalnu crtu, da se imaju kamo doci kupati. Pogledaj malo oglasnu plocu u opcini pa ce ti biti jasno. Bucanje je cijelo vikend naselje koje jos treba legalizirati, u Punta Krizi, pogledaj obalnu liniju gdje su neposredno pred legalizaciju nikle vikendice. Kada bi tvoja tvrdnja bila istinita tada bi svaki losinjan koji ima zemljiste uz more (a ima ih puno) imao i kucu na tom zemljistu. Moja obitelj ima 5000 m2 uz more i nema kuce na tom zemljistu, hrpa vikendasa ima samo 500m2 i obavezno kucu na tom zemljistu. Zakon o legalizaciji je pljuska svakom postenom gradjaninu koji postuje zakone.

Zasto bi se Sveti jakov odvajao od slucaja Bucanja, Nerezina ili Svetog jakova? Je li to druga drzava, opcina, Zupanija?

"Struka" se ne bavi time da li Janez ili Tomislav grade bespravno, time se bavi inspekcijski nadzor. No svejedno ako postoje zakoni, trebamo ih se drzati i postivati ih i ja i Tomislav i Janez iz ove price. To sto netko krsi zakon (kriminaac) nije krivnja struke.


Po tvojoj cudnoj logici, ako ja udjem u tvoje dvoriste i ukradem bicikl, tome je kriva policija??
Svasta
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Pekmez efendijaZumba 2014-07-29 16:29
Citat Pierino:
Upravo tako. Ne vidim razlog zasto bi se prostorni plan krojio po mijeri vikendasa?
A ja ne vidim zašto se ne bi krojio po mjeri vlasnika kuća i prema željama onih koji žele da selo ostane onakvo kakvo je bilo kad su kupovali kuće. Ne znam jesi li pročitao primjedbe na predloženi plan, ali ja jesam i premda nemam kuću u sv. Jakovu podupirem želju da ga se ne devastira prema interesima građevinarske mafije.
Citat:
Tvoja tvrdnja da je puno gradjana losinja gradilo bespravno je nebuloza kojom pokusavas relativizirati ovaj problem.
To nije nebuloza, nego apsolutna činjenica o kojoj svjedoči broj zahtjeva za legalizacijuCitat:
Pitanje je da li su gradjani Losinja gradili da rijese stambeno pitanje ili su gradili uz obalnu crtu, da se imaju kamo doci kupati.
Navedi kuću i vlasnika iz Sv. Jakova koji je gradio uz obalnu crtu.Citat:
Bucanje je cijelo vikend naselje koje jos treba legalizirati, u Punta Krizi, pogledaj obalnu liniju gdje su neposredno pred legalizaciju nikle vikendice.
kakve to veze ima s ovim zahtjevom da se ne izvode ludosti s javnim parkom u Sv. Jakovu, cestom koja ne vodi nikamo u Sv. Jakovu, narušavanjem vizure Sv. Jakova i devastacijom suhozida u Sv. Jakovu?Citat:
Zasto bi se Sveti jakov odvajao od slucaja Bucanja, Nerezina ili Svetog jakova?
Zato što se radi o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov (UPU 24), a ne uređenja Bučanja ili Nerezina. Jednostavno kao pekmez.Citat:
"Struka" se ne bavi time da li Janez ili Tomislav grade bespravno, time se bavi inspekcijski nadzor.
A inspektorski nadzor vrši nestruka?Citat:

Po tvojoj cudnoj logici, ako ja udjem u tvoje dvoriste i ukradem bicikl, tome je kriva policija??Svasta
Prema mojoj čudnoj logici policija bi bila kriva ako ne otkrije tko mi je ukrao bicikl. Isto tako je struka kriva što nije zaustavljala bespravnu gradnju što joj je bio posao.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # pekmezPierino 2014-07-29 18:15
Nitko normalan ne smatra da se Sveti jakov treba devastirati ili pogodovati gradjevinskoj mafiji, ali sigurno vikendasi nisu ti, osim ako nisu strucno kvalificiran za takve poslove. ocito da u Hrvatkoj jos uvijek neki poput tebe zaziru od obrazovanih ljudi...jxxx skolu, svatko moze biti arhitekt.

To sto je netko kupio kucu za odmor pred 20 god ne daje mu za pravo da se mijesto pretvori u spavaonicu i da zivi samoonda kada gospoda vikendasi dodju na more.


Ja neznam broji zahtjeva koji su podnjeli lokalci, a koji su podnjeli vikendasi, a vise sam nego siguran da ih neznas niti ti. Prije par dana sam bio u urbanistickom uredu, a tamo imas nekoliko kutija sa zahtjevima iz Bucanja.

Ti ocito zelis relativizirati problem bespravne gradnje po modelu "pa i drugi su". Ali nisu svi! Po meni, razlika je dignuti kat na kuci ili graditi u prvom red uz more. Prozivati nekoga imenom, prezimenom i adresom, a ostati anoniman je nesto sto ja ne radim, a ti ako imas hrabrosti pa od mene to zahtjevas.....i zadji sa imenom, prezimenom i adresom tih iz "struke" koji su podebljali racune dozvoljavajuci bespravnu gradnju....ili ih anonimno prijavi ( zasto nemas hrabrosti).

Da malo kuzis stvar, shvatio bi da "struka" koja se bavi urbanistickim planiranjem nisu gospoda koja sijede po uredima u gradu ili opcini (tamo su inzinjeri arh, grad i dipl.iur). I oni su zakazali, ali to je Hrvatska javna sluzba.
Urbanistico planiranje bi trebali raditi ljudi specijalizirani za to....sada da li je to ovdje slucaj, pitanje??

Po tvojem shvacanju, dozvoljeno je krsenje zakona dok god ti nitko ne kaze da nesmijes, iako su zakoni jasno pisani za svakoga. Sa takvom logikom nije ni cudo da kaskamo za razvijenim svijetom. Ako se vodimo tvojom logikom na svakog stanovnika treba imati jednog krimanalistu, jednog prometnog policajca, jednog gradjevinskog inspektora, poreznog inspektora etc, etc...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Ja u kope ti u spadeZumba 2014-07-29 18:49
Citat Pierino:
Nitko normalan ne smatra da se Sveti jakov treba devastirati ili pogodovati gradjevinskoj mafiji, ali sigurno vikendasi nisu ti, osim ako nisu strucno kvalificiran za takve poslove.
A čemu onda služi javna rasprava? Reci ti nama gdje piše da je vikendašima zabranjeno sudjelovati u javnoj raspravi ako nisu kvalificirani "za te poslove". I koji su to "ti poslovi".Citat:
ocito da u Hrvatkoj jos uvijek neki poput tebe zaziru od obrazovanih ljudi...jxxx skolu, svatko moze biti arhitekt.
Izrada prijedloga i donošenje prostornog plana nije monopol arhitekata. U tome imaju pravo sudjelovati svi zainteresirani bilo kao vlasnici zemlje ili zgrada ili kao žitelji nekog kraja, poduzetnici, umirovljenici, ekolozi i t.d. Tome služi javna rasprava. Na kraju PP ne donose arhitekti nego gradsko vijeće izabrano na izborima. U njemu ne mora biti ni jedan arhitekt ;-) Citat:
To sto je netko kupio kucu za odmor pred 20 god ne daje mu za pravo da se mijesto pretvori u spavaonicu i da zivi samoonda kada gospoda vikendasi dodju na more.
Daje mu pravo na obranu svojih interesa. A u ovom slučaju vidim obranu od zamisli za gradnju ceste koja ne vodi nikamo, javnog parka i rušenja gromača.Citat:
Ja neznam broji zahtjeva koji su podnjeli lokalci, a koji su podnjeli vikendasi, a vise sam nego siguran da ih neznas niti ti. Prije par dana sam bio u urbanistickom uredu, a tamo imas nekoliko kutija sa zahtjevima iz Bucanja.
Tema nije Bucanje nego Sveti Jakov.Citat:
Ti ocito zelis relativizirati problem bespravne gradnje po modelu "pa i drugi su". Ali nisu svi!
A ti očito želiš proturiti priču o tome kako vikendaši kroz PP hoće legalizirati bespravnu gradnju, što nije istina. Kakve veze ima tema primjedbi na PP za Sv. Jakov sa bespravnom gradnjom?Citat:
Po meni, razlika je dignuti kat na kuci ili graditi u prvom red uz more.
Evo ga opet! Ama kakva te gradnja u prvom redu do mora spopala u vezi s ovom temom :lol: Da li si ti uopće pročitao primjedbe na plan? Čini mi se da nisi jer pričaš o stvarima koje nemaju veze s primjedbama.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # barbakanknezić 2014-07-29 21:20
ne dirajte u Sv. Jakov, mnogi su na njemu slomili zube, !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Lijepi Sv. JakovAna-Maria 2014-08-03 18:57
Prije nekoliko godina posjetila sam Sv. Jakov i odusevila se ljepotom tog malog mijesta. Ne znam da li se radi o vikendasima ili starosjediocima , ali me odusevilo kako su stare kuce i okucnice uredene i njegovane. Razumijem vlasnike tih kuca u Sv. Jakovu da su zabrinuti zbog novih planova. Nadam se da ce se njihov glas ipak poslusati i da ce to mjesto ostati tako lijepo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


ZADNJI KOMENTARI

 • Grad za nju

  ... 19.09.2021 10:30
  ...
  Sa ove sjednice gradskog vijeća naučili smo da je pohlepa jača od korone.
   
 • Grad za nju

  gost 18.09.2021 15:54
  Ajmo reć
  Probaj ti staviti na papir njeno "ajmo reć" i "na neki način" trabunjanje. A zapisničaru ...
   
 • Grad za nju

  Bezjak 18.09.2021 10:29
  Ne crkni magarče dok trava ne naraste
  Zato ne treba čekati kraj mandata nego sva predizborna obećanja A. K. preraditi na realnost ...
   
 • Grad za nju

  gost 18.09.2021 07:57
  Nedić: Sedam je veći broj od sedam
  I sada će taj i takav znalac opet raditi kao profesor. Jadna djeca ...
   
 • Grad za nju

  Wiking 17.09.2021 20:58
  Kleptokracija na djelu
  hr.wikipedia.org/.../... (http://hr.wikipedia.org/wiki/Kleptokracija)
   
 • Grad za nju

  DD 17.09.2021 16:06
  Živopisna trulež
  Morbidna bezosjećajnost plus beskrajni egoizam Ane Kučić su znakovi moralnog truljenja kao ...
   
 • Grad za nju

  Tko poživi pričat će 17.09.2021 13:37
  Umirovljenici nemojte brinuti
  Na pitanje vijećnika Cavedonija kad će Grad umirovljenicima počet plaćati dopunsko zdravstveno ...
   
 • Grad za nju

  gost 17.09.2021 12:21
  Crvena Hrvatska
  Izbori su prošli a do narednih izbora sve će se zaboraviti. Zato je brže bolje pred svoju novu ...
   
 • Grad za nju

  Voajer 17.09.2021 10:31
  Sluganstvo se isplatilo
  Sramoćenje pred onima koji znaju za sram njemu ne smeta a njegovi hadezejci ne znaju šta ...
   
 • Grad za nju

  gost 17.09.2021 10:13
  Nedić je džabe krečio
  Točku o povećanju svoje plaće Gradonačelnica je povukla s politikantskim obrazloženjem da je ...
   
 • Grad za nju

  gost 17.09.2021 09:48
  Muljator, spletkar i sluga pokorni
  Što drugo očekivat od lika koji je godinama bio podoban za predsjednika ogranka Sanaderove ...
   
 • Grad za nju

  Na zapadu ništa novo 16.09.2021 17:49
  bravo Deva, isti si kao Elvis
  Stvarno se na snimci ne vide svi gradski vijećnici, i stoga se ni ne vidi kako je tko ...
   
 • Grad za nju

  Grunf 16.09.2021 16:23
  Leteći cirkus Ane Kučić
  Ova sjednica obećava i ubuduće dobru zabavu. Bolju od Letećeg cirkusa Monti Pajtona. Sve ...
   
 • Grad za nju

  gost 16.09.2021 15:45
  Manjkavi zapisnici
  A u zapisnicima sa sjednica na kojima je gradonačelnica mahnitala za govornicom po pola ...
   
 • Grad za nju

  Vito 16.09.2021 15:11
  muljanje i laganje kao modus operandi
  I mene je ova situacija potaknula da pogledam snimak ne samo zadnje sjednice, nego i nekoliko ...
   
 • Grad za nju

  Tariguz 16.09.2021 14:00
  Muljator
  Ovo o bacanju bombi i provociranju pitanjima me navelo da pogledam snimak sjednice. nekako ...
   
 • Grad za nju

  gost 16.09.2021 12:28
  dvaput je dvaput
  Taj dio grada ipak sada bolje izgleda nego prije, zar ne? :lol: i.imgur.com/XZJARjX.jpg ...
   
 • Grad za nju

  Boško Buha 16.09.2021 11:24
  12 godina faxa
  Nije tema članka, ali sad me stvarno zanima jel to politika ili pogodovanje ili totalno ...
   
 • Grad za nju

  Nedjeljko 16.09.2021 11:09
  Da
  Poznata je korisnicima kvaliteta njegove gradnje, na daleko se pročula. A ova zgrada, zašto ...
   
 • Grad za nju

  gost 16.09.2021 10:13
  Obnova baštine
  Možemo se mi zezati na Mujagićev račun. Ali da se on nije prihvatio posla i dan danas bi u ...
   
 • Grad za nju

  hranitelj tuljana 16.09.2021 09:36
  JTM
  Lažnjače nepismeni, što misliš, bi li u tom slučaju naglo prestali ovi članci i ...
   
 • Grad za nju

  EKG 16.09.2021 09:20
  Skidanje s gradonačelnice
  Prije nje nije se imalo "na koga tresti" zbog tolikih propusta, pogrešaka i nedemokratskih ...
   
 • Grad za nju

  gost 16.09.2021 08:48
  Izopačena demokracija
  Živimo mi u demokraciji, ali izopačenoj, hadezeovskoj demokraciji. Džabe nam glasovanje kad ...
   
 • Grad za nju

  hranitelj tuljana 16.09.2021 08:17
  Good morning
  Da sam ja danas gradonačelnik,j a bi izgradnju aerodroma i Matalde dao gospodinu Mujagiću.prije ...
   
 • Grad za nju

  hranitelj tuljana 16.09.2021 06:15
  Probudite se
  Mislim da su odluke neke provincijalne političarke u vrijeme kad je u velikoj većini onoga ...
   
 • Grad za nju

  veliki dužnici 15.09.2021 19:32
  pravi se javili
  Evo udruženja velikih obrtnika direktora i dužnika, jedan je dužan preko milijuna za poslovni ...
   
 • Neodrživi turizam

  Žuja 14.09.2021 18:07
  Izvrsna prilika
  Ali i glavešine nas znaju zabaviti. Naročito gradonačelnica. Na fejsu je razdragano objavila ...
   
 • Neodrživi turizam

  gost 14.09.2021 10:06
  Karnevalska mudrost
  Autori karnevalskog testamenta su bili mudriji od svih ovih glavešina. Pa su izrecitirali ...
   
 • »Nedolična poza instagramuše«

  gost 13.09.2021 10:06
  Fešta za ništa
  Festival LOŠINJSKIM JEDRIMA OKO SVIJETA reklamiraju slikom broda koji niti je lošinjski ...
   
 • Neodrživi turizam

  gizmo 12.09.2021 17:57
  Pušiona
  Mrtvašku je u izbornoj kampanji koristio i Komadina. Samo što je SDP tu pobijedio a HDZ ...