Gradsko vijeće s ograničenom odgovornošću

Korisnička ocjena:  / 2
LošeNajbolje 

smokvaPrisjetimo se malo ljeta 2016. godine, mjeseca lipnja. Održana je sjednica Gradskog vijeća, a na sjednici rasprava o golfu na Mataldi. Tada su lošinjski gradski vijećnici većinom glasova usvojili prijedlog Podrške projektu gradnje golf igrališta na Mataldi u Punti Križa investitora Jadranka d.d. Vijeću se obratio i predsjednik uprave Jadranke Sanjin Šolić s tvrdnjom da nitko nema razloga za zabrinutost jer će svi imati priliku detaljnog uvida čim projekt bude gotov i da će se u izgradnju krenuti isključivo u suradnji s Gradom. Tako je izvijestio Novi list ... 

Tadašnji gradonačelnik Cappelli je izjavio: "... da smo duboko svjesni da je otok ograničen prostor kojem je osnovni resurs okoliš i priroda, stoga će njihovo očuvanje značiti i uspjeh. Cilj je da projekt uspije zbog građana i njihovog zapošljavanja također." Zanimljiva je i sigurnost vijećnika Kamalića koji je tada odrješito ustvrdio kako nema nikakve dvojbe da će studije biti ozbiljno izrađene. Kakve garancije i od koga ih je dobio tom prilikom nije objasnio. A bilo bi dobro da nas je o tome informirao ...

Kao gradonačelnik Cappelli nas je tada upozorio da Grad jest dao svoju potporu, ali ne pod svaku cijenu, već uz obaveznu suradnju s građanima. Vijećnici su se složili da su donošenjem odluke o podršci i praćenjem cijelog projekta odgovorni da se projekt izvede u skladu sa zakonom, ali i sa zakonima prirode. Pa su - svjesni velike opasnosti po okoliš uz tako rizičan invazivni zahvat - obećali da će budno pratiti svaki korak u procesu izrade plana. No otvorenim ostaje pitanje jesu li gradski vijećnici bili nesvjesni činjenice da su se davanjem podrške incijativi investitora zapravo odrekli zakonskog prava na prostorno planiranje na vlastitom području, te da su to pravo predali županiji ili su pilatovski oprali ruke od golfa. Naime, incijativom koju su zdušno podržali, investitor je zahtijevao da izgradnju golf terena i pratećih objekata može izvoditi neposrednom primjenom županijskog plana. Dakle, vijećnici su se u naše ime odrekli prava sudjelovanja Grada u planiranju tako osjetljivog zahvata kroz izmjenu svog prostornog plana i izradu UPU-a Matalda. Odrekavši se prava kojim je Grad mogao u potpunosti kontrolirati sve procese, vijećnici su korištenje Matalde prepustili na volju investitoru i županiji, a Gradsko vijeće se većinom glasova proglasila vijećem s ograničenom odgovornošću.

Smokvin list
Da bi prikrilo ovu sramotnu radnju gradsko vijeće donijelo je kao smokvin list odluku kojom su imenovali "predstavnike grada Tanju Jović i Anu Kučić da prate donošenje plana svojom nazočnošću i komunikacijom s tijelima Primorsko-goranske županije". Tekst unutar navodnika je doslovni citat iz odluke. Tom odlukom su samo hinili brigu o prostoru. Da je spomenuta tvrdnja o smokvinom listu točna pokazuju događaji nakon toga.

U potupku izrade izmjena županijskog plana koji se golf planira na Mataldi, a po zahtjevu investitora, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije. izrađuje stručnu podlogu "Programske osnove za planiranje golf igrališta "Matalda".

Stručnu podlogu Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije dostavlja samo investitoru. Ne dostavlja je ni Gradu niti osobama koje je Gradsko vijeće zadužilo da prate, nazoče i komuniciraju s tijelima županije. Zavod je naprosto ignorirao lošinjsku gradsku vlast kao nebitnog čimbenika planiranja eksploatacije vlastitog prostora. Premda je vijeće navodno pokazalo brigu te je svojom odlukom naložilo i sadašnjoj gradonačelnici da budno prati sve faze izrade plana, Zavod za prostorno planiranje Primorsko – goranske županije i investitor sami u miru i tišini, neometani od bilo čijeg ekološkog, sociološkog i/ili gospodarskog cjepidlačenja napreduju u očito sjajnoj komunikaciji. Naime, Zavod za prostorno uređenje PGŽ je izradio stručnu podlogu "Programske osnove za planiranje golf igrališta "Matalda" te sada od investitora pismenim putem traži da osigura (čitaj: sam izradi) stručnu podlogu koja sadrži elemente potrebne za određivanje lokacijskih uvjeta za neposrednu provedbu projekta golf igrališta. Dakle, tijelo koje izrađuje izmjenu plana traži od investitora da mu kaže šta želi da se ubaci u plan. A osobe ovlaštene od zastupnika građana Malog Lošinja niti prate nit nazoče, a niti komuniciraju s tijelima županije koja izrađuju plan.

Sve i da su osobe zadužene od Gradskog vijeća i bile uključene u ovaj postupak, odnosno da su i dobile stručnu podlogu "Programske osnove za planiranje golf igrališta Matalda", šta bi one s njom i radile? Koji i čiji stav, koju i čiju politiku bi u tom slučaju provodile, koje i čije interese bi zastupale, iz odluke vijeća se ne da razaznati. Gradsko vijeće podržalo je projekt golfa na Mataldi, o kome vijećnici ne znaju ništa, o čijim učincima i utjecajima na prirodu ne znaju ništa i čiji su svi ekonomski elementi, uključujući i zapošljavanje za kojim je posegnuo Cappelli, potpuno nepoznati. Iako se ne zna ništa, unaprijed se daje podrška i bez ikakve stvarne kontrole se prepušta drugima planiranje 320 hektara zemljišta uz vlastito samoisključivanje od odgovornosti.

S obzirom na postupanje županije i investitora odnosno Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Jadranke d.d. predlažemo da osobama koje su u ime Grada Malog Lošinja zadužene da prate, nazoče i komuniciraju s tijelima Primorsko-goranske županije da to probaju i ostvarivati. Jedina osnova po kojoj to mogu, jer to žalosno komični Zaključak Gradskog vijeća od 17. lipnja 2016. godine nije, jest prema odredbama Zakona o pravu na pristup infomacijama i putem zahtjeva za pristup informacijama.

S obzirom na stvarni interes zaduženih osoba za tu temu vjerojatnije je da će stručnu podlogu prije vidjeti na ovoj stranici zahvaljujući građanima i udrugama koji, iako nisu za to od Gradskog vijeća zaduženi, prate sve faze izrade izmjene prostornog plana županije kojim se na netransparetan način, onako poprijeko, želi omogućiti gradnja golfa koji je po svoj prilici samo hir dokonih milijardera. Da se ne radi o hiru zasigurno bi pristup golfu bio puno ozbiljniji, temeljitiji, javniji i transparentniji.


odluka
podloga