Golf: Odglumljena javna rasprava

Korisnička ocjena:  / 6
LošeNajbolje 

golfJučer je odglumljena još jedna formalnost potrebna za prikazivanje zakonitosti postupka kojim će biti omogućena izgradnje dva golf igrališta na Mataldi. U pomalo komičnom igrokazu javnog izlaganja Studije utjecaja zahvata na okoliš za golf na Mataldi od pedesetak prisutnih možda su tek trećina bili građani za koje je javno izlaganje i moralo biti organizirano. Ostale dvije trećine prisutnih bili su predstavnici investitora, angažirani stručnjaci, odnosno plaćenici, kako ih je nazvao jedan od pristunih građana, koji su izradili studiju te projektanti, anonimni lobisti projekta i druge osobe interesno povezane s investitorom 

Dakle, od pedesetak prisutnih više od dvije trećine bili su ovisnici o novcu naručitelja projekta. No ono malo prisutnih građana je ipak – uz kolutanje očiju i škrgut zuba plaćenika i financijskih ovisnika o lovi iz Sibira – iskazalo nezadovoljstvo izrađenom studijom. Zanimljivo je da dvije najvažnije i najodgovornije osobe za ovaj zahvat, Mihajlo Perenčević i Ana Kučić nisu prisustvovali javnom izlaganju. Naknadno se ustanovilo da je gradonačelnica ipak bila prisutna, ali u tajnosti. Sjedila je na na galeriji, ali van vidnog polja posjetitelja. O ovom strateški važnom, a po okoliš Punte Križa pa i šire možda sudbonosnom projektu nije se oglasila. 

Strategije kao mrtvo slovo na papiru
O promišljenosti projekta i o tome koliko se u Malom Lošinju drži do usvojene strategija pokazuje i činjenica da namjeravani zahvat golfa na Mataldi, na površini većoj od 3 milijuna kvadrata ne postoji ni u jedinom od tri strateška dokumenta Grada. Golfa nema u Prostornom planu Grada Malog Lošinja, nema ga ni u Planu ukupog razvoja (PUR-u) 2013.-2020. čije važenje je produženo do kraja 2021.g., a nema ga ni u Programu održivog razvoja turizma za isti period. U dva od tri plana nema niti jedne jedine riječi o golfu. Tek se u Programu održivog razvoja turizma riječ golf spominje jedan jedini put i to u Prilogu I: Istraživanja stavova lokalnog stanovništva o turizmu. U njemu se navodi

Ponudu 'wellnessa', 'poslovnog turizma' i 'kulturnog turizma' lokalno stanovništvo ocjenjuje najmanje perspektivnima, dok se 'golf' ne smatra relevantnim proizvodom za Grad Mali Lošinj.

Istraživanje je provedeno 2012. godine. Iako lokalno stanovništvo ne smatra golf relevantnim i bez obzira što ga niti jedan gradski strateški dokument ne predviđa, sadašnja gradonačelnica, a ondašnja zamjenica gradonačelnika, je u prosincu 2013. nakon prve prezentacije golfa požurila izraziti javnu podršku projektu i to u ime Grada! Već tada je jasno pokazala koliko drži do stavova svojih građana i koliko su joj oni bitni. Postavlja se pitanje je li sadašnja šutnja gradonačelnice u vezi s golfom i njeno skrivanje na galeriji za vrijeme izlaganja i rasprave stvarni ili taktički odmak od projekta golf s obzirom na nove koalicijske partnere koji barem dekalarativno ne podržavaju golf.

Iako, dakle, građani nisu za golf, iako golfa nema nigdje u strateškim i prostornim planovima Grada projekt se ipak našao pred dobivanjem lokacijske dozvole. A da građani za gradonačelnicu i investitore nisu važni i da ih nitko i ne želi slušati pokazuje i vrijeme održavanja javne rasprave u špici turističke sezone. U ovo vrijeme oni nemaju mogućnosti pročitati Studiju koja s Glavnom ocjenom ima oko 700 stranica. No upoznavanje građana s tom materijom partnerima u projektu nije u interesu pa je javna rasprava zato i zakazana u špici sezone da bi se odvijala u vrijeme kad su građani okupirani. Jasno je da se radi samo odrađivanju forme i fingiranju zakonitosti procedure.

A kakva je zapravo studija?
Studija i Glavna ocjena zahvata na okoliš je neozbiljan dokument čija jedina svrha je udovoljavanje zahtjevu naručitelja da se prikaže zaključak kako je planirani golf na Mataldi prihvatljiv za okoliš. Kakva je naručena takva studija je isporučena.

Sasvim očekivano od skupo plaćene Studije; zaključci su da golf na Mataldi, koji će izrovati 3 milijuna kvadrata netaknute prirode i iskrčiti desetine hektara šume, ima beznačajan, prihvatljiv, umjeren ili u najgorem slučaju utjecaj ispod razine značajnosti. Otprilike, utjecaj golfa na okoliš je izjednačen sa štetom od branja cvijeća ili šparoga.

Da bi takvi zaključci bili mogući trebalo je proizvesti, frizirati i naštimati neke podatke, a neke je trebalo sakriti. Tako je terensko istraživanje noćnih vrsta ptica provedeno kroz tri noći. Dnevne vrste ptica se istraživalo dva dana više. A radi se o zahvatu na više od 3 milijuna kvadata. Jasno je da takvo istraživanje nije ozbiljno i da ono ne može dati relevantne podatke iz kojih bi se mogli izvući utemeljeni podaci i još važnije utemeljeni zaključci. Naravno, studijom se samo bilježi prisutnost ali ne i brojnost ili značajnost vrsta.

Sličnom površnošću se istraživala prisutnost i značajnost šišmiša. Zaštita šišmiša jedan je od prioriteta zaštite Ekološke mreže Republike Hrvatske. Na teritoriju Republike Hrvatske zabilježeno je 35 vrsta šišmiša sve su strogo zaštićene zavičajne divlje svojte na temelju Zakona o zaštiti prirode, odnosno Pravilnika o proglašenju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim. U skladu s time ubijanje, ozljeđivanje, hvatanje, uznemirivanje i uzimanje iz prirode te uništavanje staništa na kojem zimuju ili se razmnožavaju je strogo zabranjeno. I ovakvo površno studijsko istraživanje, bolje rečeno kratka ekskurzija na Mataldu, je zabilježilo 6 rodova i 10 vrsta šišmiša. Neovisno o gubicima staništa prema sudiji - neće se dogoditi ništa bitno. Unutar zahvata na Mataldi nisu samo šišmiši na crvenoj lsitu ugorženih vrsta. To Studija olako, površni i formalistički obrađuje.

Šumske tajne
Kako se skrivaju i krivo prezentiraju podaci u Studiji govori i primjer šuma. U studiji se navodi da su šume unutar obuhvata golfa privatne šume odnosno da su u vlasništvu Biskupije Krk. To je neistinit podatak i on se nije mijenjao za vrijeme izrade studije ili nakon toga. Vlasnik šuma je Republika Hrvatska koja je i upisani posjednik šuma. No bez obzira na to Studija barata podatkom da su šume privatne.

Osim što se navode krivi podaci za šumu, neki podaci se i skrivaju. Tako u Studiji nigdje ne postoji jasan i precizan podatak o površini krčenja šuma. Jučer na javnom izlaganju izrađivači studije su ležerno izjavili da će se točan podatak o krčenju šuma znati nakon izgradnje golf igrališta! U studiji se samo utvđuje da će se prenamjeniti više od 100 ha šume. Podatka o krčenju nema, već se opisno navodi da će veći dio prenamjenje šume biti iskrčen. Izračun gubitka općekorisnih funkcija šuma se računa na 102 ha iz čega bi se moglo zaključiti da se krči svih 102 ha. Kako se mogu utvrditi stvarni utjecaji na okliš ako autori studije ne znaju koliko će se šume krčiti? Pitanje je retoričko. Oni znaju koliko će se šume krčiti i baš zato nema preciznog podatka o tome već imamo samo opisne ocjene i indirektne podatke.

Neovisno o kvaliteti Studije i o tome što ovaj postupak ocjene utjecaja na okoliš ima ozbiljnih problema suštinskog sukoba interesa te što je postupak netransparentan, u kome Ministarstvo (tć) samo krši propise o javnosti rada, svima je jasno da će ova neozbiljna Studija dobiti zeleno svjetlo. Zadnja crta obrane protiv nerazumnog projekta ostat će pravosuđe. Hrvatsko ili pravosuđe Europske unije.