Izvješće o radu gradskog Poglavarstva 15.6.2005.-17.10.2006.

Korisnička ocjena:  / 0
LošeNajbolje 

aIZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA MALOG LOŠINJA ZA RAZDOBLJE OD 15.6.2005. DO 17.10.2006. GODINE

 

Dosadašnji ciljevi rada bili u analiziranje i mogućnosti Grada u obavljanju javno određenih mjernica izabrane vlasti, u skladu s financijskim mogućnostima Proračuna i dotacija iz države i Primorsko-goranske Županije.

- Analizirati pristup prema otocima i otočkoj specifičnosti smatram da je više deklarativan a manje realan.

- Stvara se javno mijenje da otočani previše traže da budu nešto posebno od svih drugih.

- Nemamo iste uvjete u zdravstvu, socijali, školstvu, prometu, a to su upravo resori na koje mi na lokalnoj razini ne možemo utjecati previše.

- U razdoblju od 15. lipnja 2005. do 17. listopada 2006. godine održano je 63 sjednica Gradskog poglavarstva, od toga 27 redovnih i 36 izvanrednih sjednica.

- Ukupno je razmatrano 623 točaka dnevnog reda.

- Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na razmatranje i usvajanje proslijeđeno je 40 prijedloga.

- Gradsko poglavarstvo održalo je sjednice i u malim mjestima: Ilovik, Veli Lošinj, Susak, Unije, Punta Križa, Ćunski.

- Gradsko poglavarstvo je na svojoj 9. izvanrednoj sjednici 22. studenog 2005. godine prihvatilo Sporazum o aktivnostima na provedbi projekta "Mali Lošinj - grad bez rada na crno", te na istoj sjednici je Sporazum potpisana sa Savezom samostalnih sindikata Hrvatske.

- Gradonačelnik je u vremenu od lipnja 2005. do kraja svibnja 2006. godine primio 678 građana . . .

 

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI RADOVA U RAZDOBLJU  OD 1. SIJEČNJA DO 30. RUJNA 2006. GODINE

Sukladno Proračunu Grada Malog Lošinja za 2006. godinu u razdoblju od 01. siječnja do 18. listopada 2006. godine realizirani su sljedeći radovi po programima:

1. IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SA KOMUNALNIM PODUZEĆEM

Izvršen je otkup zemljišta potrebnog za realizaciju projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Kalvarija u Malom Lošinju. Projekt se realizira sredstvima Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, utrošena sredstva za otkup u visini 110.000,00 kn.

Izvedena je rekonstrukcija fekalnog kolektora Zagazinjine – sjever u dužini od 540 m čime je dovršen projekt prepumpavanja otpadnih voda iz malološinjskog zaljeva preko crpne postaje Škverić na izgrađeni podmorski ispust Kijac. Radovi su stajali 1.100.000,00 kn.

Izveden je ogranak kanalizacije od Zagrebačke ulice do ulice Mate Vidulića u dužini od 120 m čime je omogućen priključak na kanalizaciju 12 kuća u staroj jezgri Malog Lošinja. Ujedno je rekonstruiran gradski vodovod uz vrijednost radova od 360.000,00 kn.

Izveden je nastavak izgradnje kanalizacije na predjelu Kaštel u dužini od 115 m i izgrađen novi vodovod. Vrijednost radova je 340.000,00 kn.

Ugovorena je izrada projektne dokumentacije za uređenje kanalizacije na području Velog Lošinja. Izvršitelj projekta je Rijekaprojekt Vodogradnja, glavni projektant Raul Valčić.

Izradit će se projekt kanalizacije i ishoditi načelna dozvola za kanalizaciju Velog Lošinja i tada po fazama realizirati pojedine dionice. Uz suglasnost Mjesnog odbora Veli Lošinj definirani su prioriteti realizacije. Grad sufinancira u iznosu od 160.000,00 kn.

2. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Svrha programa je osigurati stanovništvu i gospodarskim subjektima bolje uvjete života i poslovanja, te širenje i podizanje kvalitete komunalne opremljenosti naselja i predjela.

- Uređenje raskrižja na županijskoj cesti Dječji vrtić – skladišna zona Kalvarija. Izrađen je glavni i izvedbeni projekt, riješeni su imovinsko-pravni odnosi, otkupljeno je zemljišta na trasi proširenja raskrižja, zatražene su potrebne suglasnosti građevinska dozvola, proveden postupak javnog nadmetanja te kao najpovoljniji ponuditelj odabrana tvrtka Elektro voda d.o.o. Cres. Vrijednost radova je 4.000.000,00 kn.

- Uređenje ceste kroz skladišno-servisnu zonu, od raskrižja do trafostanice Lošinj II. Izrađen je glavni i izvedbeni projekt, rješavaju se imovinsko-pravni odnosi, a u tijekuje otkup zemljišta za trasu nove ceste.

- Dovršena je izgradnja ceste Jamina – Bočac čime se dobilo 106 novih parkirnih mjesta i omogućena je nova regulacija prometa na predjelu Bočaca koja je daleko povoljnija za stalne žitelje i goste. Omogućen je pristup do nove osnovne škole i sportske dvorane.

- Dovršenje Rive lošinjskih kapetana sa završnim kamenim popločenjem, postavljanjem žardinjera i ugradbom kamenih elemenata s priključnim ormarima za nautičare. Sanirana su oštećenja na kamenoj kocki na dijelu ulice kroz Trg RH i zamijenjene oštećene kamene pasice novim pasicama od kamenih kocki u bijeloj boji.

3. PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE

Prema potrebama i zahtjevima Mjesnih odbora postavljeno je više novih rasvjetnih tijela u Ćunskom i Nerezinama. U Velom Lošinju je u tijeku zamjena konzola rasvjetnih tijela na obali. Postavljena su rasvjetna tijela kod autobusne čekaonice u Nerezinama i Artatorama. Utrošeno 265.000,00 kn.

4. UREĐENJE PRIVREMENOG AUTOBUSNOG STAJALIŠTA NA ŠKVERIĆU

Zbog osiguravanja kvalitetnijih uvjeta prihvata gostiju i putnika uređeno je privremeno autobusno stajalište na Škveriću sa autobusnom čekaonicom. Uređena je javna rasvjeta. Utrošeno je 244.000,00 kn.

5. UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Izvršeno je održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Nerezine, Sv. Jakov, Artatore, u Malom Lošinju i Velom Lošinju. Utrošeno je 248.000,00 kn.

Obnovljena je horizontalne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama u Gradu Malom Lošinju. Utrošeno je 79.000,00 kn.

Uređena su parkirališta Škverić, Budovina, kod sportske dvorane Bočac i Haračićeva - Čikat.

6. ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA

Popravljen je i zamijenjen gornji dio konstrukcije mulića br. 2 i 3. na Runjici za koje je zbog trošnosti bila izdata zabrana korištenja od strane Lučke kapetanije Rijeka, Ispostava Mali Lošinj.

Sanirana je plaža Dječje bolnice u Velom Lošinju koja je bila oštećena uslijed orkanske bure u veljači ove godine. Za održavanje pomorskog dobra utrošeno 470.000,00 kn.

7. INVESTICIONO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA U NASELJIMA

PREMA ISKAZANIM PRIORITETIMA MJESNIH ODBORA

- Uređenje platoa autobusne čekaonice u Beleju

- Uređenje autobusnog stajališta u Nerezinama

- Čišćenje cisterne na otoku Susku

- Uređenje ceste Srem – Plat

- Rušenje zida i proširenje javne površine u ulici Braće Vidulića broj 12

- Sanacija puta na otoku Susku

- Proširenje okretišta u uvali Zela Koromačno

- Proširenje parkirališta u uvali Mrtvaška

- Uređenje autobusnog stajališta u Artatorama

- Sanacija kamenog popločenja javnih površina u Velom Lošinju

- Uređen je novi sanitarni čvor na otoku Susku. Na istočnoj fasadi kluba iseljenika dio neiskorištenog skladišta je preuređen u sanitarni čvor sa posebnim ulazima

- Uređenje pristupnog puta na Iloviku, nabavka i ugradba rukohvata ispred ambulante i prilaz moru na sjevernoj plaži Ilovika,

- Izvedba vodovodnog priključka i uređenje platoa tuševa na dvije lokacije u uvali Zagazinjine.

Ukupno utrošeno 500.000,00 kn.

8. OPREMANJE URBANOM OPREMOM

Nabavljene su nove klupe za područje Grada Malog Lošinja i za sva naselja. Nabavljene su nove košarice za otpatke, spremnici za baterije i spremnici za stare lijekove. Ukupno je utrošeno 155.000,00 kn.

9. UREĐENJE STAMBENOG FONDA

Kalvarija Proveden je postupak pozivnog nadmetanja za izradu tehničke dokumentacije glavnog i izvedbenog projekta višestambene zgrade u Malom Lošinju na k.č. 1507/4 k.o. Mali Lošinj-grad (Kaštel) i na k.č. 187 k.o. Mali Lošinj-grad (Kalvarija). Vrijednost izrade dokumentacije je 240.000,00 kn. Zemljište je vlasništvo Grada Malog Lošinja, te se po ishođenju građevinske dozvole početkom 2007. planira početak radova. U dvije zgrade planira se izgraditi po 6 dvosobnih i jednosobnih stanova, odnosno ukupno 12 stanova.

Izrađen je projekt rekonstrukcije postojeće ruševine na k.č. 1246/1 k.o. Mali Lošinj – grad. Izrađen je idejni projekt, glavni i izvedbeni. Ishođena je lokacijska dozvola i podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu.

Provedeno je javno nadmetanje za rekonstrukciju ruševne zgrade Braće I. i S. Vidulića 89. U tijeku je odabir najpovoljnijeg ponuditelja. Radovi započinju početkom studenog 2006. godine. Planirano je uređenje tri manja stana.

10. GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA

Izvršeno je uređenje i rekonstrukcija poslovnih prostora sukladno novoutvrđenim namjenama i provedenim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora s ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika i turista za odgovarajućom trgovačkom ponudom, i to:

- G. Garibaldi 35, Mali Lošinj, namjena liječnička ordinacija,

- Vl. Gortana 11, Mali Lošinj, namjena frizerski salon

- Vl. Nazora 4, Nerezine, namjena izložbena galerija

- Trg Ž. Fašizma 5, Mali Lošinj, prodavaonica pekarskih proizvoda

- Vl. Gortana 71, Mali Lošinj, prodavaonica autohtonih suvenira

- O.M.Tita Veli Lošinj, pivnica, uređenje sanitarija

- Vl. Gortana 43, Mali Lošinj, namjena krojačka radionica

- Vl. Gortana 13, Mali Lošinj, poslovne prostorije udruge ribara

- Vl. Gortana 65, desno, Mali Lošinj, namjena izdavačka djelatnost.

Ukupno je utrošeno 700.000,00 kn.

11. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE

Izvršeni su radovi na uređenju knjižnice i kino sale u Velom Lošinju čime su stvoreni uvjeti za kvalitetno korištenje prostora.

Izvode se radovi na uređenju fasade knjižnice i kino sale u Velom Lošinju. Vrijednost radova 233.000,00 kn.

12. INVESTICIONO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORIJA GRADSKE UPRAVE

Izvršeno je uređenje hola i uređene su poslovne prostorije u prizemlju čime su stvoreni uvjeti za pružanje kvalitetnije usluge građanima. Uređene su poslovne prostorije na I katu.

Uvedena je klimatizacija poslovnih prostorija u zgradi Grada Malog Lošinja, Gradskoj upravi, Poreznoj upravi, Upravi za katastar, Državnoj upravi i Državnom inspektoratu.

13. ZAŠTITA OKOLIŠA

Pored odvoza komunalnog otpada sa otoka Suska, Ilovika od ove godine vrši se i odvoz komunalnog otpada sa otoka Unije.

Pripremljen je postupak javnog nadmetanja za obavljanje usluga uklanjanja komunalnog otpada odloženog na lokacija Grobotine – otok Susak, uvala Vrulje - otok Unije i uz poljski put prema uvali Maračuol – otok Unije. Odabrana je kao najpovoljnija ponuda Elektro voda d.o.o. Cres.

Za početak radova predviđen je listopad 2006. godine. Rok izvedbe je 50 kalendarskih dana, a radovi se izvode. Financiranje: 50 % Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, 25 % Županija Primorsko-goranska i 25 % Grad Mali Lošinj.IZVJEŠĆE PO

REALIZACIJI PROGRAMA IZ PRORAČUNA GRADA MALOGA LOŠINJA ZA 2006.- URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM OD 1.1. DO 30.09.2006.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Odgoj i obrazovanje

Program: Redovni program predškolskog odgoja

-Analizirana je potreba zapošljavanja defektologa u ustanovu Dječji vrtić Cvrčak radi osiguravanja stručnog rada djetetu sa posebnim potrebama. Sproveden je natječaj, po zaključku Gradskog poglavarstva, radi zapošljavanja defektologa na određeno vrijeme, četiri sata tjedno. Nakon sprovedenih natječaja, i za puno radno vrijeme, na kojima nije uspjela popuna zaposlen je odgajatelj na pola radnog vremena, a natječaj se ponavlja. Sredstva su izmjenama i dopunama proračuna osigurana (za pola radnog vremena). Za rad s djecom s posebnim potrebama sprovedene su radionice za edukaciju stručnih djelatnika vrtića.

-Predložen je i obrazložen prijedlog za povećanje cijene usluge od 01.09.(prijedlog prihvatilo Upravno vijeće), sukladno financijskom planu ustanove.

Program: Izvannastavni program

-Sa Osnovnom i Srednjom školom sklopljeni su Ugovori za tekuće donacije kojima se financiraju različite radionice i aktivnosti. Vrši se kontrola primjene i namjenskog trošenja. Do sada utrošeno 131.188,70 kn.

-Provodi se program kreditiranja i stipendiranja studenata prema ugovorima. Do sada utrošeno 388.570,00 kn. Donesena Odluka o kreditiranju 10 novih studenata i 5 poslije diplomanata. Povećan iznos kredita/stipendije od 01.01.2007. na 800 kn.

Trenutno aktivno 50.-tak kredita/stipendija. Predložena izmjena Odluke o kreditiranju i stipendiranju studenata sa ciljem olakšavanja vračanja kredita odličnim studentima i osobama koje se nakon studija zaposle u GML:

-Provodi se program pomoći prosvjetnim djelatnicima podstanarima prema zaključku Gradskog poglavarstva. Do sada utrošeno 45.042,00 kn.

-Donesena odluka o financiranju nabavke školskih udžbenika za djecu iz malih mjesta (Ilovik, Susak, Unije, Ustrine, Belej, Punta Križa, Sv.Jakov) od I-VIII razreda. Utrošit će se oko 30.000,00 kn.

-Provodi se – ugovoreno s Autotransom- sufinanciranje prijevoza djece iz malih mjesta u vrtić u Nerezine. Do sada utrošeno 14.040,00 kn.

Program: Ulaganje u objekte ustanova u odgoju i školstvu

-Za izgradnju Osnovne škole, po privremenom okončanom obračunu, utrošeno u ovoj godini 195.799,00 kn. Koordinirane su aktivnosti sa nadležnim ministarstvom, investitorom opreme, i osnovnom školom oko isporuke opreme iz tendera. Sve zapreke uklonjene, očekuje se dobijanje uporabne dozvole od nadležne Službe za prostorno uređenje…Ispostave u Malom Lošinju.

-Sproveden je postupak nadmetanja te je tijekom ljetnih mjeseci izvršena rekonstrukcija kuhinje u Dječjem vrtiću Cvrčak. Utrošeno 295.787,00 kn.

-Pokrenut je postupak radi prodaje starih zgrada osnovne škole, sukladno Ugovoru o financiranju izgradnje i opremanju građevine nove osnovne škole, čime bi se sredstva namijenila za daljnje ulaganje u osnovno školstvo (sportska dvorana, igralište). Očekuju se potezi Ministarstva i Županije.

Kultura

Program: Redovna djelatnost ustanova

-Koordinirane aktivnosti na prikupljanju ponuda za likovno-kazališno-glazbena događanja u okviru programskih aktivnosti za ljeto (Grad-Pučko otvoreno učilište). Programske aktivnosti uspješno izvršene.

-Nastavljen je postupak izdvajanja knjižnične djelatnosti iz Pučkog otvorenog učilišta i osnivanje ustanove knjižnica i čitaonica Mali Lošinj. Ustanova je registrirana na Trgovačkom sudu te je započela s radom 01.10. o.g. I Izmjenama i dopunama proračuna osigurano financijsko poslovanje nove ustanove. Potpisan Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa između ustanova.

-Potpisan Sporazum, prihvaćen na gradskim poglavarstvima, između Grada Cresa i Malog Lošinja kojim su strane sporazumne da će nastaviti postupak izdvajanja muzejske djelatnosti iz Pučkog otvorenog učilišta i osnivanja zasebnih muzeja. Prihvaćen na oba Gradska poglavarstva.

U tijeku radnje u cilju osnivanja Lošinjskog muzeja.

-Inicirana izrada projekta uređenja ljetne terase Kina Vladimira Nazora. Sprovedeno nadmetanje za izvođenje radova i poništeno zbog većeg iznosa od planiranog. Reduciran troškovnik i predloženo fazno uređenje. Preraspodjelom sredstava unutar ustanove, osigurat će se veći iznos te će se ponoviti nadmetanje za I fazu uređenja ljetne terase Kina.

Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture

-Koordinirani radovi na investiciji popločenja loggie u Arheološkoj zbirci Osor. Utrošeno 104.590,00 kn.

-Završeni radovi iz I faze rekonstrukcije III kata i tavana Palače Fritzy. Sprovedeno nadmetanje za II fazu rekonstrukcije III kata i tavana palače Fritzy. Radovi završeni prije ljeta. Utrošeno za obje faze 895.081,14 kn, u ovoj god.

Predstoji izrada postava zbirke Mihičić, prema ponudi dosadašnjeg autora postava, nabava rasvjetnih tijela, za III kat-novi prostor i uvođenje klimatizacije kao i korekcija stropa prema zahtjevu Konzervatora. Radnje se planiraju završiti do kraja studenog.

-Inicirana pomoć kod matične knjižnice u Rijeci radi pomoći u izradi projektnog zadatka, kao podloge, za izradu projekta proširenja knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju. Kao najveći problem postavlja se pitanje vlasništva nad Domom kulture, koje Ministarstvo obrane, usprkos pismenim zahtjevima i sastancima, još nije prenijelo na Grad.Očekuje se pozitivno rješenje Ministarstva.

Na Gradskom poglavarstvu prihvaćen projektni zadatak, odabrana varijanta širenja knjižnice te je raspisan natječaj za izradu projektne dokumentacije. Ministarstvo kulture osiguralo 500.000,00 kn.

-U Domu kulture postavljena klimatizacija velike dvorane. Utrošeno 18.300,00 kn.

-U Velom Lošinju izvedeni radovi na uređenju Kulturnog doma. Utrošeno 210.648,89 kn.

-Nakon konzultacija sa matičnim, Etnografskim muzejem iz Istre, izrađen projektni zadatak za rekonstrukciju mlina za masline, Tuorića, u Nerezinama u Muzej maslinarstva. Prijedlog predložen Gradskom poglavarstvu na usvajanje nakon čega će se sprovesti javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije.

Šport i tehnička kultura

Program: Upravljanje sportskim objektima

-Nakon provedenog nadmetanja ugovoreni i završeni radovi na rekonstrukciji svlačionica i WC-a, na katu Sportske dvorane. Vrijednost investicije 205.000,00 kn.

-Nakon završenog uvođenja centralnog grijanja (I faza) u Sportskoj dvorani, sproveden natječaj za II fazu (klimatizacija). Radovi ugovoreni i nedavno započeti, do sada potrošeno 274.000,00 kn, procjena do kraja investicije ukupno oko 673.000,00 kn.

-Završeno preostalo uređenje dječjeg igrališta na Zagazinjinama. Utrošeno 175.000,00 kn. Potrebno stalno održavanje objekta te ponovno stavljanje koša koji je protupravno skinut.

-U pripremi projekt uređenja skate parka koji je prihvaćen na Gradskom poglavarstvu. Obrađene potencijalne lokacije, anketirani učenici Osnovne i srednje škole kao i stanovnici Bočaca, koji je izabran kao privremena lokacija. Postoje raspoloživa sredstva u 2006.g.

Na sjednici gradskog Poglavarstva prihvaćen projektni zadatak za uređenje dječjeg igrališta na Malinu. U tijeku je raspis nadmetanja za izradu projektne dokumentacije.

Program: programska aktivnost ureda

-Prikupljeni podaci o sportašima s rezultatima, utvrđeni mjesečni iznosi naknada. Gradsko poglavarstvo o tome donijelo zaključak, o visini naknade i sportašima amaterima. Planirana vrijednost 20.000,00 kn

-Donesena odluka, nakon prikupljanja zahtjeva, o pokroviteljstvu Grada za pojedine sportske manifestacije i klubove. Planirana vrijednost 60.000,00 kn

-Organizirano sudjelovanje Grada na Svjetskom danu sporta, uključeni svi klubovi i institucije. Utrošeno 12.136,00 kn

Zdravstvo i socijalna skrb

Program: Zdravstveni program Grada

-Koordinacija oko financiranja pripravnosti u Domu zdravlja. Gradsko poglavarstvo prihvatilo Sporazum. Planirana vrijednost 560.000,00 kn

-Koordinacija oko kapitalnih donacija Domu zdravlja. Gradsko poglavarstvo prihvatilo kapitalne investicije. Započeo sa radom mamograf. Utrošeno do sada 60.190,00 kn.

-Financiran projekt kapitalne pomoći zubotehničkom laboratoriju u Domu zdravlja. Utrošeno 30.000,00 kn.

-Analizirana aktivnost financiranja županijskih i ostalih humanitarnih udruga (koje nisu posebno navedene u Proračunu), donesena odluka na Gradskom poglavarstvu.

FINANCIJE I PRORAČUN

-Analizirani novi kapitalni projekti za financiranje iz povrata poreza na dohodak. Predložen Dodatak I Sporazuma o zajedničkom financiranju sa Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka te Ugovor o realizaciji projekta izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda na otoku Lošinj i Ugovor o uređenju raskrižja Kalvarija. Obostrano potpisani dodatak I Sporazuma i ugovori. U tijeku je realizacija ugovora: Kanalizacijski kolektor Zagazinjine, kanalizacija ul. Mate Vidulića i predjela Kaštel i raskrižje Kalvarija

-Izrada prijedlog raznih ugovora za financiranje projekata iz proračuna.

-Radnje na obradi zahtjeva i potreba te oblikovanje prijedloga I izmjene i dopune Proračuna GML za 2006. Usvojeno na GV.

-Radnje na oblikovanju prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu GML

-Predložen prijedlog za uspostavu Lokalne riznice. Gradsko poglavarstvo prihvatilo prijedlog. U tijeku upoznavanje i početne radnje za uvođenje.

OSTALO

-Aktivnosti oko oblikovanja zahtjeva za povrat bivših vojnih objekata


Izvješće o radu Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo

U okviru poslova ovog Upravnog odjela, u 2006. godini izvršeno je sljedeće:

-premašen plan prihoda od naknade za koncesije na pomorskom dobru za 32,9% (100%-tna naplata)

-sa danom 30. rujna 2006. godine ostvarena 90%-tna naplata po osnovi gradskih poreza od kada je Upravni odjel preuzeo naplatu istih;

-naplaćeno 90% zaduženja po osnovi korištenja javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa (1.133.276,00 kn;

-naplaćeno 85% zaduženja po osnovi korištenja javne površine za postavu kioska i ostalih pokretnih naprava (477.245,00 kn);

-kandidiran i odobren projekt kod Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za izradu projektne dokumentacije za poduzetničku zonu;

-kandidirani projekti za sufinanciranje kod Primorsko-goranske županije, i to za sljedeće programe:

-razvojni projekt iz područja održivog razvoja – Lošinjski dani maslina

-projekt iz programa zaštite i revitalizacije kulturnih dobara – Zvjezdarnica “Manora”

-razvojni projekt iz područja zaštite okoliša – Utvrđivanje stanja svjetlosnog zagađenja na području Grada Malog Lošinja – Izrada plana mjera zaštite i sprečavanja

-razvojni projekt iz područja prostornog planiranja – Izrada prostornog plana

-u planu za sljedeću godinu je prijava na natječaje za sufinanciranje iz područja održavanja pomorskog dobra, te plansko upravljanje istim kroz puno širi obuhvat pomorskog dobra koji će biti uključen u Godišnji plan raspolaganja pomorskim dobrom za 2007. godinu čime se želi postići maksimalna kontrola na plažama i uvalama koje prije nisu bile obuhvaćene Planom, kroz uključivanje puno većeg broja nosilaca koncesijskih odobrenja

U periodu od lipnja mjeseca 2005. zaključno sa rujnom 2006. gradska uprava je na području socijalne politike nastavila provoditi dotadašnji socijalni program kojega je nadopunila i poboljšala na slijedeći način:

Presjek činjenica vezanih uz provođenje socijalnog programa Grada Malog Lošinja

- Pomoć socijalno ugroženim osobama se u Gradu Malom Lošinju ostvaruje putem Odluke o Zaštiti socijalnog standarda građana koja je u svibnju 2006. godine izmijenjena na način da su povećani cenzusi za 150-200,00 kuna u odnosu na dotadašnje te se na taj način povećala razina soc. zaštite građana.

- Specifičnost socijalne slike Grada Malog Lošinja je izrazita sezonska karakteristika , koja proizlazi iz činjenice da su tijekom ljetnog perioda godine ugroženi građani uglavnom u mogućnosti sami sebi pomoći dok je tijekom zime povećan pritisak na gradske i državne programe tako da gradske službe u skladu sa time i djeluju (ne traži se na jesen prosjek primanja u zadnja 3 mjeseca, kroz interventne mjere se u zimskim mjesecima više pomaže i sl.)

Grad Mali Lošinj je do sada uvijek uspijevao u skladu sa mogućnostima povećavati proračunske iznose, koje troši za navedene potrebe , na način da isti uglavnom prate povećanje životnih troškova i da koliko je god moguće uspijevaju pokriti potrebe ugroženih građana. Uspješno djelovanje na području socijale višekratno je potvrđeno i od strane odgovornih osoba iz resornog ministarstva.

TABLICA SA POPISOM SUBVENCIJA I PRIBLIŽNIM BROJEM KORISNIKA

 

NAZIV POMOĆI

IZNOS POMOĆI U VAŽEĆOJ ODLUCI

Broj korisnika i napomene

1.

Subvencioniranje autobusne karte učenicima i studentima

Dvije povratne karte godišnje po učeniku ukoliko studiraju van županije, ukoliko su u Rijeci subvencioniramo razliku do prvog mjesta na kopnu(Kraljevica)-Ugovor sa Autotransom

 

2.

Subvencioniranje školskog obroka

Prosječno oko 150,00 kn mjesečno po učeniku

Cca. 60 učenika tijekom školske godine

3.

Subvencioniranje troškova vrtića

Prosječno oko 300,00 kuna mjesečno po djetetu

17-25 djece

4.

Dodjela pomoći roditeljima novorođenog djeteta

800,00 kuna po djetetu, ukoliko su roditelji korisnici našeg programa 1.000,00 kuna

Roditeljima u malim mjestima dodjeljuje se 5.000,00 kuna

50-60 djece godišnje

(primijećen trend povećanja broja novorođene djece, uveden običaj čestitanja svakom roditelju)

5

Subvencioniranje hrane za dojenčad

200,00 kuna mjesečno ukoliko patronažna služba zatraži

Cca. 5 majki godišnje

6.

Pružanje pomoći i njege u kući (dostava obroka)

Prosječno oko 300,00 kuna mjesečno po korisniku

5-10 korisnika

7.

Subvencija komunalne naknade

100 % iznos kom.naknade, koji bi inače korisnik bio dužan plaćati

Cca 120-140 obitelji (uključeni i samci)

8.

Subvencija odvoza kućnog smeća

100 % iznos odvoza smeća, koji bi inače korisnik bio dužan plaćati

 25-35 obitelji (uključeni i samci)

9.

Subvencija potrošnje vode

4 m3 vode mjesečno po korisniku

120-140 obitelji (uključeni i samci)

10

Subvencija najamnine stana

 250,00-550,00 kuna, u zavisnosti od broja članova obitelji, te subvencija zaštićenih najmoprimaca  .      

10 zaštićenih najmoprimaca i 5-10 podstanara (povećava se broj subvencija podstanarstva za mlade obitelji iz razloga što sve više njih može ugovorom o podstanarstvom dokazati svoj status)

11

Subvencija troškova električne energije

40 kuna po korisniku mjesečno

120-130 obitelji (uključeni i samci)

12

Subvencija zimnice

Od 200,00 kuna na više, po korisniku

Cca 120 korisnika, Kroz program zimnice pružena pomoć i djeci ( 25-30 ) invalida i poginulih branitelja dom.rata sa našeg područja.

13

Subvencija komunalnih usluga sprovoda

Ukoliko se tijekom godine pojavi potreba za subvencijom

 

17

Dodjela pomoći invalidnim osobama

 Iznos određuje poglavarstvo na kraju godine u zavisnosti od proračunskih mogućnosti,

Broj se odredi u suradnji sa Centrom korisnika   

18

Interventne mjere

Po potrebi u svakom pojedinačnom slučaju

20-30 puta se pomogne tijekom godine kome je potrebno.

Između ostalog kroz ovu mjeru se u suradnji sa Centrom za soc. rad.  pomoglo obiteljima kojima je to bilo potrebno u svezi sa nabavom udžbenika

19

Ostali troškovi

neodređen

 

20

Financiranje smještaja u psihijatrijske ustanove

Do 3.000,00 kuna mjesečno smještaj u privatne psihijatrijske ustanove

Nije korišteno tijekom 2006. godine

(prestala potreba za pomaganjem dotadašnjeg korisnika , novi se nije pojavio)

21

Subvencija drva za ogrjev

Plaća Županija uz našu suradnju

Cca 20 -30 osoba

22

DONACIJE UDRUGAMA U PODRUČJU SOCIJALE

 

Značajno su povećani iznosi za rad pojedinih udruga (Crveni Križ, IDEM, Udruga Umirovljenika itd.)

23

JEDNOKRATNA POMOĆ UMIROVLJENICIMA

Dodijeljeno prvi put u 2005. – pomoć dobilo cca 1.350,00 umirovljenika po 100 kuna

 

 

U tekućoj godini po pitanju prevencije i borbe protiv ovisnosti poduzete su sijedeće mjere:

1. Grad je financirao dolazak psihijatra koji su radili jednom mjesečno kao savjetovalište za omladinu roditelje koji imaju djecu s poremećajem ponašanja.

Činjenica je da to savjetovalište i nije ispunilo očekivanja radi stida koji osjećaju adolescenti i njihovi roditelji tako da je posjećenost bila slaba.

2. Grad je sufinancirao “Školu životnih vještina” koja se provodila u šestim razredima osnovne škole uz dlazak psihologa za individualni rad s učenicima, a u organizacij ZZJZ.

3. Grad je sufinancirao i bio pokrovitelj “Lošinjske ljetne škole o alkoholizmu” u sklopu koje su održane i dvije tribine za građanstvo. Jedna na temu narkomanije koju je održao prof. Sakoman i druga na temu alkoholizma koju je održala prof. Tončević. I jedna i druga tribina bile su izuzetno slabo posjećene uprkos eminentnim stručnjacima koji su ih vodili i koje je izuzetno teško dovesti na otok.

4. Grad financira Klub liječenih alkoholičara kao vid borbe protiv alkoholizma.

U slijedećoj godini u planu nam je preispitati rad savjetovališta za mladeži i omladinu kako bismo poboljšali dostupnost i kvalitetu rada.

Zatražiti ćemo i financirati Školu životnih vještina za osmoškolce kao vid prevencije ovisnosti.

Sufinancirati ćemo II lošinjsku ljetnu školu o alkoholizmu kao i financiranje udruga koje se bave prevencijom i rehabilitacijom ovisnika.

Podupiremo rad medija koji se bave prevencijom ovisnosti kroz emisije, članke itd.

Nadalje, otvoreni smo za sve ideje i aktivnosti koje su u službi prevencije, a koje građani mogu ili žele predložiti


Poslovni prostori i stanovi u vlasništvu Grada

Poslovni prostori

Osnovni problemi:

Sređuje se stanje vlasništva Grada jer postoje poslovni prostori za koje postoje dugovanja prema Gradu Malom Lošinju, a nisu vlasništvo Grada ili je vlasništvo sporno.

Poslovni prostori nisu etažirani.

Većina dosadašnjih sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora nisu solemnizirani i nemaju snagu javno bilježničke isprave te se dugovanja zakupnika prema Gradu ne mogu naplatiti ovrhom, niti Grad može doći u posjed poslovnih prostora mirnim putem.

Dosadašnji zakupnici su imali obvezu da sami financiraju troškove uređenja poslovnih prostora. Većina njih su u prostoru dugi niz godina. S obzirom na velike troškove ulaganja dešavalo se da isti po početku obavljanja djelatnosti prestanu sa plaćanjem zakupnine. Protiv istih se vode sudski sporovi, kako za naplatu potraživanja, tako i za iseljenje iz prostora. Zbog toga Grad ima velike sudske troškove kao i troškove procjene ulaganja i troškove izmakle dobiti koju bi Grad ostvario po sadašnjim cijenama.

S obzirom da dosadašnji generalni zastupnik B. Stanić više ne vodi sporove često je puta (zbog nedostatka dokumentacije i saznanja o postignutom) potrebno raditi izvješća za što je tužen zakupnik, da li samo za povrat posjeda ili za nepodmirena dugovanja, na koja treba obračunavati kamate za određene periode. U slučajevima kada zakupnici nisu tuženi zbog nepodmirenih dugovanja, već samo za povrat posjeda, moguće je utužiti zakupnika samo za zadnje tri godine, odnosno pet godina kada nastupa opći zastarni rok, što znači da se period prije ne računa.

5. Da bi se izbjegli problemi ne amortiziranih ulaganja zakupnika Grad Mali Lošinj je početkom 2006. godine donio novu Odluku o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada kojom daje u zakup uređene prostore i zakupnik u startu nema potraživanja prema Gradu, niti sam bez odobrenja Grada može raditi preinake u prostoru.

6. Neki poslovni prostori koriste se bez Odluke i pravne osnove. Grad ulaže napore da dođe u posjed istih.

Osim navedenog Grad Mali Lošinj je:

Došao mirnim putem u posjed 6 prostora, od čega 4 raskid ugovora ( J. Lalić. V.Vodarić, dučan u Ćunskom, Sokolić u Nerezinama, Grgec u Sv. Jakovu) a za 2 su se vodili sudski sporovi ( Luetić, Memed-krojačka radiona)

Obnovio 4 ugovora o zakupu postojećim zakupnicima koji redovno izvršavaju obveze prema Gradu, u postupku jedna obnova ugovora.

Uredio 9 poslovnih prostora. Objavio javni natječaj za 11 poslovnih prostora, sklopio 11 novih ugovora o zakupu.

Dao u zakup tri prostora lošinjskim udrugama.

U postupku je određivanje namjene i objava natječaja za 4 poslovna prostora, te pregovor sa Županijom o davanju dijela škole u Punta Križi na privremeno korištenje za koju nema naznaka da će u idućem periodu od 5 godina služiti u svrhu prosvjete, a zbog propadanja nekretnine predlaže se trajno ulaganje, izrada deke i saniranje vlage od strane zakupnika.

U postupku je zamjena nekretnina sa Centrom za socijalnu skrb, prije koje je trebalo prostore etažirati, procijeniti, izraditi glavne projekte uređenja.

U postupku je slanje opomena dužnicima, te eventualan otkaz ugovora.

U postupku je prijedlog izmjene Odluke o poslovnim prostorima jer se pokazalo da ista ne udovoljava u svim elementima.

Stanovi u vlasništvu Grada Malog Lošinja

Dosadašnja politika Grada se kosila sa zakonom. Grad je sa zaštićenim najmoprimcima sklapao ugovor na 10 godina sa najamninom koja je u nekim slučajevima bila ispod zakonske. Zakonski propis je da se s zaštićenim najmoprimcima treba sklopiti ugovor na neodređeno, a sklapanjem ugovora na određeno vrijeme isti su bili zakinuti.

Stoga je Grad obnovio 23 Ugovora sa zaštićenim najmoprimcima kojima je ujedno obračunata zakonska najamnina od minimalno 2, 36 kn/m2.

Prije obnove takvih ugovora uslijedila je provjera vlasništva te se kod onih kod kojih Grad nije vlasnik ugovor nije sklapao. Iz učinjenog je proizašlo da je Grad u dosta slučajeva naplačivao najamninu bez da je uopće bio vlasnik ili je bio dijelom vlasnik nekretnine.

Grad je dužan obnoviti još 5 ugovora sa zaštićenim najmoprimcima.

Grad je došao mirnim putem u posjed 4 stambena prostora. (Bočac x2, Luetić-kat, Unije- Babić.)

Grad je u postupku pregovora da mirnim putem dobije u posjed još 2 stambena prostora. (Krešo Petković i Centar za obavješćivanje)

Grad je sklopio 4 ugovora sa slobodno ugovorenom najamninom i 2 ugovora je obnovio na razdoblje od 10 godina. Od tri novo sklopljena ugovora, 2 stana su kadrovska, 1 je dodijeljen ratnom vojnom invalidu, a kuća na Unijama obitelji Babić- povećanje broja djece na otoku Unije.

U postupku je provjera vlasništva i korisnika za 65 stanova koji se ne zadužuju za najamninu. Tu treba razlikovati stanare koji su djelomično otkupili svoje stanove, neki su odbili sklopiti ugovore o najmu.

Grad je uglavnom došao do saznanja o korisnicima koji bez pravne osnove koriste stanove, a koji su već više od 10 i 15 godina u stanovima i protiv kojih nije pokrenut postupak iseljenja. Predstoji rješavanje takvih slučajeva.

U postupku je 4 sudska spora za deložaciju.

U postupku je suradnja sa sudom zbog povrata imovine.

U postupku je provjera pritužbi najmoprimaca, npr. prodor vode zbog instalacija, zamjena krovišta, zamjena vanjske stolarije i obnova fasade)

Grad je proveo Javni natječaj za Listu za najam gradskih stanova i obradio 130 podnesenih zahtjeva. Grad je uočio nepravilnosti u Odluci o davanju stanova i stambenih prostora u najam i priprema prijedlog nove Odluke.

Grad odgovara na pritužbe građana u svezi kućnog reda, propuštenih rokova otkupa stanova, i izlazi na teren na očevid u svezi podnesenih zahtjeva za kupnju dijelova nekretnina.