Lošinj u županiji

Korisnička ocjena:  / 0
LošeNajbolje 

sl1Na sastanku čelnika otočnih mjesta s vodstvom Primorsko goranske županije i predstavnikom Ministrastva mora na Krku odlučeno je da se taj skup smatra sjednicom povjerenstva za otoke.

Pored ostalih donesena je i odluka da se za lovišta gdje sadašnji lovozakupnici pravilno gospodare, zakup za lovišta automatski produži. Jedina lovišta za koja će biti raspisani novi natječaji su Punta Križa i Belej-Osor.

 

Svi zakupnici će morati izraditi nove lovno-gospodarske osnove za uklanjanje alohtone divljači sa otoka, a zbog osiguranja ostvarenja toga cilja novi zakup neće iznositi deset godina, već će se nakon pet godina obaviti revizija i analiza provedbe.

Županijsko je poglavarstvo raspoređivalo sredstva za sanaciju divljih odlagališta otpada u osam gradova i općina i za tu nemjenu predvidjelo 570.000 kuna iz županijskog proračuna. Pritom su župan Komadina i podžupan Denona reagirajući na prigovore iz redova HDZ-a na kriterije raspodjele sredstava primijetili da državni Fond za zaštitu okoliša izdašno financira samo Mali Lošinj i Brod Moravice s ukupno preko 600.000 kuna, dok sanacija svih drugih deponija pada na tret županije i lokalnih zajednica. Župan Komadina je uz to izjavio kako ne želi vjerovati da je takva raspodjela u vezi s time što je u tim sredinama na vlasti HDZ i ustvrdio da ako se itko ravna prema političkim kriterijima onda je to državna, a ne županijska vlast.