Površine javne - interesi tajni

Korisnička ocjena:  / 7
LošeNajbolje 

nojDosadašnja praksa određivanja rasporeda terasa na način da se javne površine pretvaraju u terase i na mjestima gdje se ugoržava sigurnost, ometa pješački promet, na javnim prometnicama, na način da se ne osigurava ni minimalnih 1,6 m za prolaz pješaka govori o nerazumijevanju pojma javnih površina. Javne površine su površine javne namjene čije je korištenje namjenjeno svima i pod jednakim uvjetima i sukladno njenoj namjeni, a prema praksi i shvaćanju gradske vlasti javne površine su sve one javne površine koje nisu dane u najam ili ono što ostane.


Struka ili javnost
Iz šešira stručnih službi Grada Malog Lošina izašlo nam je još jedno javno savjetovanje o izmjenama Odluke o porezu na korištenje javnih površina. Kako kažu cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je: "upoznavanje javnosti s PRIJEDLOGOM ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA I NAKNADI ZA UPORABU GRADSKIH POVRŠINA GRADA MALOG LOŠINJA te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te prihvaćanje isključivo stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga." Iako je savjetovanje sa javnošću, unaprijed se prihvaćanje primjedbi uvjetuje isključivo stručnošću primjedbi!? A što bi to bila stručno utemeljena primjedba i tko će utvrditi je li primjedba stručno utemeljena ostaje misterij. Zakon određuje obvezu javnog savjetovanja, a ne savjetovanja sa zainteresiranom ili sa stručnom javnosti. Javnost ne mora ni biti zainteresirana za savjetovanje, a ne mora biti niti stručna. A je li javnost zaintresirana stručne službe Grada će saznati tek nakon isteka roka za javnim savjetovanjem. I stručanjak i laik, nonica i učitelj, ginekolog i trgovac kao i nezaposleni imaju pravo iznositi primjedbe i davati prijedloge, pa i o javnim površinama. Zašto bi prijedloge imao pravo davati samo stručnjak koji je naručio ovu izmjenu odluke? Ograničavati usvajanje primjedbi samo na stručne, a što jest stručno tumačit će nepozanate osobe u gradu prema nepoznatim mjerilima, nepoznatih znanja, nepoznatih sposobnosti i nepoznate stručnosti može značiti samo jedno - neće biti prihvaćena ni jedna primjedba. Odluka o izmjeni pit će predložena te usvojena onakva kakva je predložena.

Ova izmjena Odluke o porezu na korištenje javne površine jest 7. po redu. Zanimljivo je da na službenoj stranici Grada Malog Lošinja na popisu akata nema Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja, a naravno da ni nakon šest izmjena Odluke nema ni pročišćenog teksta. Zašto se Odluka mijenja već sedmi put? Zašto nova gradonačelnica nije krenula iz početka?. Zašto nije predložila novu odluka kojom bi se iznova odredili uvjeti, kriteriji i ciljevi koji se žele postići raspolaganjem javnim površinama? Zašto se nije prethodno usvojila strategija upravljanja i raspolaganja gradskom imovinom unutar koje bi se odredila i strategija upravljanja javnim površinama? Zašto se nije napravila temeljita analiza dosadašnje prakse i postojećih površina koje se daju u najam? Prošlogodišnji tragični događaji su svakako razlog zbog kojeg se problemu raspolaganja javnih površina treba ozbiljnije pristupiti. Zašto Grad Mali Lošinj nije napravio analizu postojećeg stanja odnosno postojećih javnih površina koje se daju u najam i zašto nije provjereno da li su postojeće javne površine (terase) određene sukladno Odluci (čl.17.) koja govori da se lokacije (javnih površina koje se daju u najam) ne mogu određivati na mjestima gdje se ugrožava ili ometa pješački ili promet vozilima, na javno-prometnim površinama namijenjenim za parkiranje vozila, na nogostupu ukoliko nema uvjeta da nakon postavljanja naprava ili objekta ostane širina nogostupa najmanje 1,6 m za prolaz pješaka? Za takvo što se vjerojatno ne može smoći dovoljno hrabrosti. Ovakvim načinom i odnosom prema ovom problemu, nakon iskustava koje Grad Mali Lošinj ima s korištenjem javnih površina odgovornost za buduće probleme je na novoj gradonačelnici i Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja koji zabijaju - kao nojevi - glave u pijesak.

Javna ili komercijalna površina
Dosadašnja praksa određivanja rasporeda terasa na način koji je suprotan odredbama čl.17. Odluke na način da se javne površine pretvaraju u terase i na mjestima gdje se ugoržava sigurnost, ometa pješački promet, na javnim prometnicama, na način da se ne osigurava ni minimalnih 1,6 m za prolaz pješaka govori o nerazumijevanju pojma javnih površina.

Javne površine su površine javne namjene čije je korištenje namjenjeno svima i pod jednakim uvjetima i sukladno njenoj namjeni kao npr.: pješačke staze, pješačke zone, trgovi, javne prometne površine, javne ceste, parkovi, javne zelene površine i slično. Prema praksi i shvaćanju Grada Malog Lošinja javne površine su sve one javne površine koje nisu dane u najam ili ono što ostane. Javne površine su tako prvenstveno komercijalne površine i izvori prihoda a tek onda javne. Najbolja ilustracija takvog stava jest Riva Priko gdje se javna, lokalna cesta s dva prometna traka sužavala na jedan prometni trak da bi se osigurala površina za terasu. Da bi javnu prometnicu pretvorio u terasu Grad ne samo da je spreman kršiti vlasite odluke već i mijenjati vlastite projekte, ugrožavati sigurnost, a sve to samo zato da bi javnu površinu pretvorio u komercijalnu. Konceptu oduzimanja javnog prostora u korist privatnog interesa na žalosti svjedočimo i na pomorskom dobru kroz koncesije za gospodarsko korištenje, koje šakom i kapom dijeli Primorsko-goranska županija kako bi si povećala prihode.

Difuzni ili derivatni kafići
Što se ovom, sedmom po redu izmjenom Odluke o porezu na korištenje javnih površina želi postići? Želi se omogućiti postava šanka na javnim površinama. Nema niti jedne jedine rečenice, niti jednog argumenta, objektivnog i utemeljenog razloga zašto se želi omogućiti - postava šanka na javnu površinu. U obrazloženju za savjetovanje je samo konstatirano da se radi poticanja rada ugostitelja i gospodarstvenika želi dozvoliti postava šanka. Budući da nema racionalnih argumenata za takvu odluku, vjerojatno se radi o političkoj pragmi da se legalizira višegodišnja nelegalna praksa na Priku, a radi osiguranja političke stabilnosti vladajuće većine.

Odlukom da se na javnim površinama (terasama) legalizira postava šanka ne postiže se niti jedan strateški racionalni opći interes. Takvom odlukom zasiguno se neće povećati kvalitet ugostiteljske usluge i ponude, neće se osigurati produžetak sezone, neće se poticati ulaganje u kvalitetu i podizanje ukupne razine ugostiteljske usluge. Odluka će naprotiv doprinijeti srozavanju kvalitete usluga jer će omogućiti ljetne, periodične odnosno difuzne ili derivatne kafiće koji će zarađivati samo u periodu turističke sezone. Tako će se stimulirati kratkotrajan, sezonski rad na otvorenom, a destimulirati ulaganje u kvalitet objekata te destimulirati cjelogodišnji rad i s tim povezano povećano zapošljavanje. Ugostiteljstvo se pretvara u kratkotrajnu sezonsku berbu bez ikakvih ozbiljnijih ulaganja u objekte i ljude. U destinaciji koja pretendira na razine od pet zvjezdica moralo bi se ozbiljnije promišljati o načinu raspolagati vrijednim resursom kao što su javne površine, a ne pretvarati ih olako u komercijalne površine jeftinog sadržaja.

Opet patnja s nebitnim propisma

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja pati naravno i od pravne neutemeljenosti. Naime Odluka se temelji na Zakonu o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave te Pravilniku o minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva o prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica. Odlukom se želi omogućiti postava šanka na javnoj površini, čime se obavlja ugostiteljska djelatnost, a ne kioska ili štanda za prodaju robe što je trgovačka djelatnost. Pravilnik na kojem bi trebalo temeljiti prijedlog odluke da se omogući postava šanka je Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" koji regulira obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Stručne službe grada su opet napravile "mali propust" koji će se rješiti bahatom izjavom o mišljenju višeg tjela da je to sve u redu.

Dakle, Grad Mali Lošinj će dlukom o porezima na korištenje javne površine dozvoliti postavu šanka temeljem Pravilnika koji regulira trgovačku prodaju. Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti moraju se ispuniti minimalni tehnički uvjeti za određenu vrstu ugostiteljskog objekta. Budući da šank na javnoj površini znači da će se obavljati ugostiteljska djelatnost za ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta treba ispuniti uvjete iz Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga. Problem ove odluke je dakle da se ona ne temelji na odgovarajućem pravilniku i to što takva odluka, da se dozvoli postava šanka na javnoj površini, ne bi mogla biti uskađena sa Zakonom o pružanju ugostiteljskih usluga kao i Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga". Šank jednostavno nije osnova radi koje bi se mogu ishoditi bilo kakvi minimalni tehnički uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Dakle, predloženom odlukom Grad Mali Lošinj će dozvoliti postavu šanka, a korisnik prostora to neće moći legalizirati. Tako da će obavljati ugostiteljsku djelatnost suprotno ishođenim uvjetima – minimalnim tehničkim uvjetima. Dobiti te uvjete za šank se ne može po citiranom pravilniku. No ništa zato. Predloženom odlukom o izmjeni Odluke o porezu na korištenje javne površine Grad Mali Lošinj će dozvolit postavu šanka, a kao pravni osnov za to koristi Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica.

Sve i kad bi ispravio odluku pa ju pravno temeljio na Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" odluka ne bi bila legalna jer ni Zakon ni Pravilnik nemaju definiran šank kao funkcionalnu cjelinu koja omogućava ugostiteljsku djelatnost, već je to točionik.

Zaključno se može reći da sedma izmjena Odluke o porezu na korištenje javne površine kojom se bez jasnog obrazloženja želi omogućiti postava šanka na javnu površinu neozbiljan, nepromišljen i neutemeljen akt kojim se zadovoljavaju kratkoročni, partikularni i nejavni interesi. Kada će doći vrijeme da se konačno objektivno analizira postojeće stanje, da se odrede strateški ciljevi i izrade javne politike iz kojih bi onda izlazili kvalitetni provedbeni akti koji bi osiguravali ostvarenje usvojene javne politike i strateških ciljeva?

Komentari: 

026 # krenulo je krenuloŠkamp 2018-03-26 09:21
Ako Kamalić ima šank 15 godina, sada mora platiti 5000,00 kuna za njega onda mogu i drugi postavljati šankove na terase i prolaze.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # 1.Malo veci škamp 2018-03-27 13:20
Popuši ga ti Kamaliću, ti ćeš govorit što će on platit a što ne :)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Korupcija? 2018-04-06 13:05
Citat Škamp:
Ako Kamalić ima šank 15 godina, sada mora platiti 5000,00 kuna za njega onda mogu i drugi postavljati šankove na terase i prolaze.
Ne samo da se protuzakonito Kamaliću daje dozvola za baraku u centru grada nego se i npr ispred ugostiteljskih objekata u ulici Priko(Koralj,Ga leb,Noštromo) gdje je pločnik za pješake već mimo plana drastično sužen omogućava da postave samostojeće table širine 90 cm tako da kada oni prema običaju stanu pokraj table i počnu goste čupati i vući za rukav neće ostati ni jedan slobodan centimetar za prolaz pješaka,invalid a u kolicima i majki sa dječjim kolicima.


Ugostiteljski objekti koji na ugostiteljskoj terasi imaju ugrađenu infrastrukturu (struja i voda), mogu unutar iste postaviti šank maksimalne veličine do 3.0 m2.

III
Vlasnicima ugostiteljskih terasa se odobrava postavljanje maksimalno 2 (dvije) samostojeće tabele uz sami rub ugostiteljske terase i to jednu sa štampanim cjenikom i jednu s dnevnom ponudom (kreda i ploča), maksimalne visine do 130 cm i širine do 90 cm.
Na tendama i na tabelama nije dozvoljeno isticanje bilo kavih reklamnih obilježja.

IV
Ovlašćuje se gradonačelnica da za ugostiteljske objekte koji se nalaze u zoni u kojoj su u tijeku građevinski ili drugi radovi ili događanja od interesa za Grad Mali Lošinj, a gdje se ne može unaprijed predvidjeti dinamika i trajanje radova ili događanja nakon donošenja ovog Plana, može izvršiti određene korekcije u veličini gabarita ili poslovanju terasa, s tim da se izvršene izmjene dostave naknadno Gradskom vijeću na potvrđivanje.
Ugovori će se za te objekte sklapati sukladno ispunjenju uvjeta za stvarno korištenje.

V
S korisnicima javne površine koji su podmirili sve svoje dospjele obveze po osnovi korištenja javne površine sklopit će se ugovor o privremenoj uporabi javne površine za postavljanje stolova i stolica za potrebe ugostiteljskog objekta za 2018. godinu, na jedan od slijedećih načina:
(A) plaćanje poreza na korištenje javne površine u cjelosti s danom potpisa ugovora za 2018.godinu uz 10% popusta, ili
(B) uz obročno plaćanje 30 % poreza za korištenje javne površine s danom potpisa ugovora, 30 % poreza do 31. srpnja tekuće godine i 40 % poreza do 31.kolovoza tekuće godine.
(C) Korisnicima javne površine koji su imali otvoren ugostiteljski objekt najmanje 10 mjeseci u protekloj 2017.godini, odobrava se popust u iznosu od 5 %, a ako su imali otvoren ugostiteljski objekt u vremenu od od 24.prosinca 2017.g. do 01.siječnja 2018.g., odobrava se 5 % popusta na iznos poreza za korištenje javne površine za tekuću godinu.

VI
Obveznicima koji nisu podmirili svoje dospjele obveze po osnovi korištenja javne površine, te korisnici koji ne sklope ugovor o korištenju javne površine u roku 8 dana od dana poziva na potpisivanje istog, neće se dozvoliti postavljanje stolova i stolica u 2018.godini, a ukoliko ih postave bez odobrenja, iste će se ukloniti putem trećih osoba o trošku vlasnika.

KLASA: 944-05/18-01/
URBROJ: 2213/01-01-18-
Mali Lošinj, _____ 2018.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA MALOG LOŠINJA
Predsjednik
Elvis Živković.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
121 # Savjetovanje s javnosti bez javnostiTris 2018-03-26 10:48
Ma ovo bi bilo smiješno da nije bezobrazno, glupo i pokvareno: Savjetovanje s javnošću radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te prihvaćanje isključivo stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. Znači, javnost može laprdati što god želi, ali prihvaćat će se isključivo stručno utemeljena mišljenja, primjedbe i prijedloge. Drugim riječima tobože savjetovanje sa zainteresiranom javnosti. Stvarno će biti onako kako je netko već zamislio. Još jedno bezobrazno fingiranje učešća građana u odlučivanju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
228 # nesposobnostPetar Pan 2018-03-26 22:33
Nesposobnost gradskih službi udružena s visokom razinom bahatosti rezultira ovakvim idiotskim pozivima. Grad je zakrčen da bi se izgradila klijentelističk a mreža, nakon vađenja palmi, smanjivanja površine nasada, sužavanje ceste za potrebe pajdaša, sad još i šankovi na ulice.
Vidljivo je da Ana Kučić nema sposobnosti niti muda da bi upravljala gradom i da je vrijeme da to prizna.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
210 # Gradom upravljaju princezeMonk 2018-03-27 09:22
Citat Petar Pan:
Vidljivo je da Ana Kučić nema sposobnosti niti muda da bi upravljala gradom i da je vrijeme da to prizna.
Prvo prozoveš nesposobnost i bahatost gradskih službi, a onda presuđuješ Ani Kučić da nema sposobnosti ni muda da upravlja gradom. No ako je istina da je pokušala razvlastiti razbahaćene pročelnice koje su se toliko osilile da jedna od njih provodi i savjetovanje s javnosti bez javnosti i preuzeti ono za što je dobila povjerenje većine građana, tj. upravljanje gradom, a da se HDZ tome usprotivio, pokazala je da ima muda, ali ne i podršku stranke. Netko je već napisao da su "princeze" pobijedile jer na dnevnom redu sjednice GV nema reorganizacije uprave.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
116 # Lex šerifBob Rok 2018-03-27 13:16
Citat Monk:
Netko je već napisao da su "princeze" pobijedile jer na dnevnom redu sjednice GV nema reorganizacije uprave.
A netko čak smatra da Ana treba dati ostavku. Ne znam da li je to nečiji mokri san o ponavljanju izbora ili plan za uskakanje u gradonačelničku fotelju, ali mislim da Ana može mirno spavati. Ako nema neki osobni razlog, ostavku ne treba davati jer pogreške u upravljanju gradom nisu njene. Pogreške treba tražiti u vođenju poslova gradske uprave na način opisan u ovom članku, a radi se zapravo o nastavku politike bivšeg gradonačelnika. Anu štite dvije činjenice. Jedna je tzv. Lex šerif koji joj jamči nesmjenjivost, a druga je njen izborni legitimitet. Izabrana u prvom krugu s neznatnom većinom ali ipak većinom može se pozivati na veće povjerenje birača nego što ga ima stranka. Jer HDZ skupa s partnerima okupljenim s koca i konopca nije osvojio ni 40 % glasova, a većinu u GV je kupio mjestima predsjednika i dopredsjednika GV iz drugih tobože oporbenih stranaka.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
12 # a iskustvo?linijaš 2018-03-27 12:20
Volio bih kada bi netko na ovim stranicama razgovarao o rezultatima, referencama, odrađenim poslovima i izvan otoka. Ne samo za pročelnice, nego i za gradonačelnicu, njenog zamjenika, predsjednika gradskog vijeća i td.
Pisanje hvalospjeva bez argumenata su samo dimne zavjese i ništa više.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
130 # Mito ikorupcija 2018-03-27 13:18
Grad Mali Lošinj je savršen primjer mita korupcije,nepot izma i kriminala .Gradonačelnica je nesposobna upravljati gradom pa to po svojoj volji provode korumpirani pročelnici i ostali djelatnici gradske uprave.Ako namjeravaju protuzakonito dopustiti postavljanje točionika neka to omoguće i svim drugim građanima.Zašto bi uopće netko investirao u ugostiteljske objekte kad je lakše sklepati bilo kakvu daščaru na javnoj površini i raditi.Pokraj Koralja i Galeba je nakon što je netko dobio u džep sužena cesta i pločnik tako da se pješaci jedva mogu provući pokraj napadnih "ugostitelja" koji ljude doslovce vuku za rukav a ako im to ne uspije bez problema će se uhvatiti i za pištolje.Ali to je način turizma koji podržava gradska uprava.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
124 # Pravi gospodingost 2018-03-27 13:30
Citat korupcija:
Grad Mali Lošinj je savršen primjer mita korupcije,nepotizma i kriminala .Gradonačelnica je nesposobna upravljati gradom pa to po svojoj volji provode korumpirani pročelnici i ostali djelatnici gradske uprave. Ako namjeravaju protuzakonito dopustiti postavljanje točionika neka to omoguće i svim drugim građanima.Zašto bi uopće netko investirao u ugostiteljske objekte kad je lakše sklepati bilo kakvu daščaru na javnoj površini i raditi.Pokraj Koralja i Galeba je nakon što je netko dobio u džep sužena cesta i pločnik tako da se pješaci jedva mogu provući pokraj napadnih "ugostitelja" koji ljude doslovce vuku za rukav a ako im to ne uspije bez problema će se uhvatiti i za pištolje.Ali to je način turizma koji podržava gradska uprava.
Čini mi se da si smetnuo s uma da je pročelnike i ostale djelatnike gradske uprave gradonačelnica naslijedila od prethodnika kojem neki na ovom portalu s nostalgijom tepaju da je bio pravi gospodin. A taj pravi gospodin je 12 godina tolerirao točionik svog prijatelja i političkog partnera iz HSS-a da bi ga ostavio u Ani u naslijeđe zajedno sa suženjem ceste i pločnika pred Koraljom i Galebom. A u naslijeđe joj je ostavio i tri princeze da nastave njegovu politiku.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
113 # Promjene svakako trebajuEsperanza Š. 2018-03-27 14:19
Anu svakako treba podražati u nastojanju da napravi reda odnosno da proba popraviti sitauciju. Prvi i osnovni uvjet da se nešto popravi jest da smjeni nesposobne i bahate pročelnice. Tek kad to napravi moći ćemo ocjenjivati što je Ana, koliko je sposobna i koliko može promijeniti način funkcioniranja. Kad odonsno ako makne pročelnice tada ćemo moći ocjenjivati Anu. Tada ćemo znati što je stvarno Ana i kakav je njen odnos prema gradu. U ovim uvjetima ju je teško procjenjivati.J eli ovaj prijedlog odluke npr. njen ili od pročelnica. U ovim uvjetima se može reći da je ova odluka nastala u gradskoj kuhinji i iz odnosa koji je naslijedila od prethodnika. Novim ustojme pokazuje da želi minejati stanje. Njeno pravo. Teka kad izabere i posloži svoju upravu moći ćemo je objktivno ocjenjivati i uspoređivati s prethodnikom. Do tada ostaje nada da će bitibolja, drukčija...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # Mito ikorupcija 2018-03-28 10:03
Citat Esperanza Š.:
Anu svakako treba podražati u nastojanju da napravi reda odnosno da proba popraviti sitauciju. Prvi i osnovni uvjet da se nešto popravi jest da smjeni nesposobne i bahate pročelnice. Tek kad to napravi moći ćemo ocjenjivati što je Ana, koliko je sposobna i koliko može promijeniti način funkcioniranja. Kad odonsno ako makne pročelnice tada ćemo moći ocjenjivati Anu. Tada ćemo znati što je stvarno Ana i kakav je njen odnos prema gradu. U ovim uvjetima ju je teško procjenjivati.Jeli ovaj prijedlog odluke npr. njen ili od pročelnica. U ovim uvjetima se može reći da je ova odluka nastala u gradskoj kuhinji i iz odnosa koji je naslijedila od prethodnika. Novim ustojme pokazuje da želi minejati stanje. Njeno pravo. Teka kad izabere i posloži svoju upravu moći ćemo je objktivno ocjenjivati i uspoređivati s prethodnikom. Do tada ostaje nada da će bitibolja, drukčija...
Podršku građana je dobila na izborima ali s obzirom da nije ništa promijenila i da je nastavila kriminalnu politiku svog prethodnika ta podrška će na slijedećim izborima biti puno,puno tanja
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # poslije kiše dolazi suncežudija 2018-03-29 11:25
Citat korupcija:
Podršku građana je dobila na izborima ali s obzirom da nije ništa promijenila i da je nastavila kriminalnu politiku svog prethodnika ta podrška će na slijedećim izborima biti puno,puno tanja
...može biti tanja ali može biti i veća ako se riješi balasta koji se nakupio u gradskoj upravi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
115 # Promjena bez promjene?Rambo 2018-03-29 16:05
Citat gost:
Citat korupcija:
Grad Mali Lošinj je savršen primjer mita korupcije,nepotizma i kriminala .Gradonačelnica je nesposobna upravljati gradom pa to po svojoj volji provode korumpirani pročelnici i ostali djelatnici gradske uprave. Ako namjeravaju protuzakonito dopustiti postavljanje točionika neka to omoguće i svim drugim građanima.Zašto bi uopće netko investirao u ugostiteljske objekte kad je lakše sklepati bilo kakvu daščaru na javnoj površini i raditi.Pokraj Koralja i Galeba je nakon što je netko dobio u džep sužena cesta i pločnik tako da se pješaci jedva mogu provući pokraj napadnih "ugostitelja" koji ljude doslovce vuku za rukav a ako im to ne uspije bez problema će se uhvatiti i za pištolje.Ali to je način turizma koji podržava gradska uprava.
Čini mi se da si smetnuo s uma da je pročelnike i ostale djelatnike gradske uprave gradonačelnica naslijedila od prethodnika kojem neki na ovom portalu s nostalgijom tepaju da je bio pravi gospodin. A taj pravi gospodin je 12 godina tolerirao točionik svog prijatelja i političkog partnera iz HSS-a da bi ga ostavio u Ani u naslijeđe zajedno sa suženjem ceste i pločnika pred Koraljom i Galebom. A u naslijeđe joj je ostavio i tri princeze da nastave njegovu politiku.
Na ovom portalu je prije tri godine objavljena vijest pod naslovom Uvođenja reda na lošinjske ugostiteljske terase
s fotografijama koje su prikazivale rješenje jednog uskog grla na glavnom gradskom trgu. Prikazano rješenje bilo je šašavo, vijest je objavljena 1. travnja, ali bilo je posjetitelja koji su ovu prvoaprilsku šalu shvatili ozbiljno. To nesumnjivo govori o očekivanjima koja su Lošinjani imali od tadašnje gradske vlasti, a ozbiljnija očekivanja neće imati ni od sadašnje. Jer ako se ne dogode neke promjene u zatečenoj gradskoj birokraciji i promjene u odnosu izabrane vlasti prema građanima imat ćemo promjenu bez promjene, ili poslije Kapelija Kapeli. .volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Usko grlogost 2018-04-06 14:11
Citat Rambo:
Na ovom portalu je prije tri godine objavljena vijest pod naslovom Uvođenja reda na lošinjske ugostiteljske terase
s fotografijama koje su prikazivale rješenje jednog uskog grla na glavnom gradskom trgu. Prikazano rješenje bilo je šašavo, vijest je objavljena 1. travnja, ali bilo je posjetitelja koji su ovu prvoaprilsku šalu shvatili ozbiljno. To nesumnjivo govori o očekivanjima koja su Lošinjani imali od tadašnje gradske vlasti, a ozbiljnija očekivanja neće imati ni od sadašnje. Jer ako se ne dogode neke promjene u zatečenoj gradskoj birokraciji i promjene u odnosu izabrane vlasti prema građanima imat ćemo promjenu bez promjene, ili poslije Kapelija Kapeli. .volim-losinj.org/.../...
Hoće li ovo usko grlo na trgu Republike Hrvatske ostati kao nasljeđe ranijih političkih veza ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # GVgrađanin 2018-04-06 14:25
Citat gost:
Hoće li ovo usko grlo na trgu Republike Hrvatske ostati kao nasljeđe ranijih političkih veza ?
mislim da nisu u pitanju samo bivše, nego i današnje političke veze
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # kaptol d.o.o.mihovil 2018-04-06 15:26
Citat građanin:
mislim da nisu u pitanju samo bivše, nego i današnje političke veze
nisu to samo političke nego i crkvene veze
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # UmreženiO|O 2018-04-06 18:13
Citat građanin:
Citat gost:
Hoće li ovo usko grlo na trgu Republike Hrvatske ostati kao nasljeđe ranijih političkih veza ?
mislim da nisu u pitanju samo bivše, nego i današnje političke veze
Točno. U tom kafiću je sjedište HDZ-ove gradske vijećnice kćerke bivšeg dogradonačelnik ovog poslodavca.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
110 # Hm hmKalimero 2018-03-29 19:14
Dakle javnost mora biti zainteresirana i stručna a gradske službe i pročelnice smiju biti nezainteresiran e i nestručne...to je prava pravcata nepravda...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
19 # Škola za za struku o javnim površinamagost 2018-03-29 21:23
Citat Kalimero:
Dakle javnost mora biti zainteresirana i stručna a gradske službe i pročelnice smiju biti nezainteresirane i nestručne...to je prava pravcata nepravda...
Zanima me koja škola osposobljava za davanje stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga za izmjene i dopune odluka o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradski površina. Je li takvu školu završila Ana Kučić? Ili Tanja Jović? Možda Anto Nedić? Ili Kamalić? Ili se ta stručnost stječe na neki drugi način, a ne školovanjem?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Ima i prijemni ...PROFesionalac 2018-03-30 13:24
To ti je HDZ-ova škola...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # Pametna vlast gradi pametan GradBolji Lošinj 2018-03-30 10:17
Uz današnju sjednicu Gradskoog vijeća poruka s fejsa Bolji Lošinj: "Participativno budžetiranje, e-parking, uključivanje građana u odlučivanje.... ... kaskamo za ostalima koliko god si tepali da smo prvi od 1000."


gradonacelnik.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
55 # Privid ili stvarna promjena?gost 2018-03-30 10:28
Citat Bolji Lošinj:
Uz današnju sjednicu Gradskoog vijeća poruka s fejsa Bolji Lošinj: "Participativno budžetiranje, e-parking, uključivanje građana u odlučivanje....... kaskamo za ostalima koliko god si tepali da smo prvi od 1000."
Purić javlja Na dnevnom redu i reorganizacija gradske uprave
Uoči sutrašnje (petak) sjednice Gradskog vijeća Malog Lošinja, objavljena je dopuna prijedloga dnevnog reda, a među tri dodatne točke je i prijedlog da se dosadašnja tri upravna odjela u gradskoj upravi zamijene jedinstvenim.

Predlagateljica je gradonačelnica Ana Kučić, a prijedlog sadrži mogućnost da se unutar jedinstvenog upravnog odjela uvedu odsjeci za pojedine skupine područja rada. Procedurom je predviđeno da pročelnika/cu jedinstvenog odjela imenuje gradonačelnica, na temelju javnog natječaja.

Sada su na pročelničkim pozicijama Mirta Lozančić (financije, gospodarstvo i turizam), Tanja Jović (komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša) i Ružica Baumgarten (Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom). Odluka je na članovima Gradskog vijeća.

Još su u dnevni red ubačene dvije točke; prijedlog za sklapanje nagodbe između Grada, Republike Hrvatske i tvrtke "Uvale Poljana" o zemljištu, te suglasnost za etažiranje novoizgrađenih nekretnina na Rukaviću.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Reorganizacija pod "možda "VD 2018-03-30 17:55
Purić javlja da je prije sjednice Ana rekla da postoji potreba za drastičnijom reorganizacijom , da nitko ne ostaje bez posla, da nema dodatnih zapošljavanja, a možda se dogodi i ušteda. A šta je drastično u reorganizaciji u kojoj će sve ostati isto, a uštede su pod "možda"?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # ?Ghost 2018-03-30 19:21
Ništa od te reorganizacije. Neće biti otpuštanja ni novog zapošljavanja a raspisat će javni natječaj za zapošljavanje nove pročelnice!? Svi koji se jave na taj namješteni javni natječaj su budale jer novog zapošljavanja neće biti ,mjesto je izgleda već predodređeno za nekoga.Drastičn a reorganizacija bi bila kada bi sve tri pročelnice dobile otkaz.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
410 # Tresla se brda rodio se mišgost 2018-03-30 19:38
Iz izvješća na otoci.net proizlazi da je sjednica GV bila natjecanje u ulizvanju. Piše "Andrino Maglievaz iz IDS-a je prijedlog gradonačelnice ocijenio mudrim, dodajući da ga "može dati samo odgovorna osoba koja je sigurna u sebe i koja je uvidjela da ju je postojeće ustrojstvo sputavalo u efikasnijem vođenju Grada". Mario Kamalić (HSS) mišljenja je da onaj tko odgovara za rad Grada, treba urediti i sustav u kojemu radi, a sličnog je stava i Branko Domac (PGS) koji uporište za to nalazi u potpori od preko 50 posto koju je Kučić dobila na izborima." A Elvis Živković (HNS) je, uz podršku, kazao da bi svakome trebala biti čast da ubuduće, i na sličnom radnom mjestu drugačijeg naziva, doprinese svojim iskustvom.
otoci.net/index.php/u-politici/7754-uvodenje-jedinstvenog-upravnog-odjela-dobilo-jednoglasnu-podrsku
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # veliki petakpotjeh 2018-03-30 19:48
Citat Ghost:
Ništa od te reorganizacije.Neće biti otpuštanja ni novog zapošljavanja a raspisat će javni natječaj za zapošljavanje nove pročelnice!? Svi koji se jave na taj namješteni javni natječaj su budale jer novog zapošljavanja neće biti ,mjesto je izgleda već predodređeno za nekoga.Drastična reorganizacija bi bila kada bi sve tri pročelnice dobile otkaz.
Sve će ostati isto kao do sada samo će dobiti drugi naziv a umjesto troje pročelnika/ca imati ćemo ih četiri.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # ......WD 41 2018-03-30 20:31
Citat Ghost:
Ništa od te reorganizacije. Neće biti otpuštanja ni novog zapošljavanja a raspisat će javni natječaj za zapošljavanje nove pročelnice!?
Prave budale od nas. Čine fintu da nešto mijenjaju a pročelnice će i nadalje raditi kao i do sada samo pod nekim drugim nazivom radnog mjesta a sa istom plaćom. Za vd pročelnika postaviti će privremeno B.Badurinu a po natječaju će izabrati jednu od već zaposlenih Martina. Tako da ne bude novog zapošljavanja(B arem ne odmah ;-) )
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # O Lošinju nema ko da pišegost 2018-03-31 18:34
Citat WD 41:
Citat Ghost:
Ništa od te reorganizacije. Neće biti otpuštanja ni novog zapošljavanja a raspisat će javni natječaj za zapošljavanje nove pročelnice!?
Prave budale od nas. Čine fintu da nešto mijenjaju a pročelnice će i nadalje raditi kao i do sada samo pod nekim drugim nazivom radnog mjesta a sa istom plaćom. Za vd pročelnika postaviti će privremeno B.Badurinu a po natječaju će izabrati jednu od već zaposlenih Martina. Tako da ne bude novog zapošljavanja(Barem ne odmah ;-) )
Listam danas Novi List da vidim ima li na otočkoj stranici o jučerašnjem GV, ali ništa. Samo o nekakvom izletu TZ njih 1o u Francusku radi pokazivanja jedne pasare , jako "važno". A članak bez potpisa. Bombarduju nas samo propagandom. O bitnim stvarima nema tko da piše na novinarski način i da postavi koje pitanje. Lako je biti političar na Lošinju kraj takvih novina i radio Jadranka :cry:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # Pasaraasd 2018-03-31 19:00
Citat gost:
Prave budale od nas. Čine fintu da nešto mijenjaju a pročelnice će i nadalje raditi kao i do sada samo pod nekim drugim nazivom radnog mjesta a sa istom plaćom. Za vd pročelnika postaviti će privremeno B.Badurinu a po natječaju će izabrati jednu od već zaposlenih Martina. Tako da ne bude novog zapošljavanja(Barem ne odmah ;-) )
Citat:
Listam danas Novi List da vidim ima li na otočkoj stranici o jučerašnjem GV, ali ništa. Samo o nekakvom izletu TZ njih 1o u Francusku radi pokazivanja jedne pasare , jako "važno". A članak bez potpisa. Bombarduju nas samo propagandom. O bitnim stvarima nema tko da piše na novinarski način i da postavi koje pitanje. Lako je biti političar na Lošinju kraj takvih novina i radio Jadranka :cry:
Misliš na ovo izvješće o senzacionalnom izlaganju lošinjske regatne pasare koje će zasigurno dovesti bujicu francuskih turista na Lošinj i pridonjeti prepoznatljivos ti destinacije u svjetskim razmjerima

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
211 # ..Marco Polo 2018-03-31 20:15
Dobra prilika da "guzica vidi puta"
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # Uhljebi na službenom putuVT 2018-03-31 21:15
Citat Marco Polo:
Dobra prilika da "guzica vidi puta"
A dnevnice? Šoping? Provod?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
10 0 # TradicijaFenomen 2018-03-31 21:47
Sigurno da Gost nerazumije tradiciju ovog otoka, nije živio od mora i na moru jer zasigurno nebi reagirao na ovakav način. Njemu bi sigurno bilo draže vijesti o blatu iz Mrđuše Donje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Beskorisni izletVT 2018-04-01 07:55
A ne misliš li da je novac ulupan u taj beskorisni izlet mogao biti bolje iskorišten nego da guzice vide puta?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Jer vi to zaslužujeteEro s onoga svijeta 2018-03-31 08:58
Citat gost:
Citat Bolji Lošinj:
Uz današnju sjednicu Gradskoog vijeća poruka s fejsa Bolji Lošinj: "Participativno budžetiranje, e-parking, uključivanje građana u odlučivanje....... kaskamo za ostalima koliko god si tepali da smo prvi od 1000."
Purić javlja Na dnevnom redu i reorganizacija gradske uprave
Palac gore za naslov komentara # Privid ili stvarna promjena? Meni najava reorganizacije zvuči šuplje, prazno i lažno kao i ono #prviod1000: Puder, šminka, maskara i korektor za nepotizam, korupciju, pogodovanje, kupovinu potpore i.t.d. :sad:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # "Što je to dobro upravljanje?"Bolji Lošinj 2018-03-31 10:17
Citat Ero s onoga svijeta:
Citat gost:
Citat Bolji Lošinj:
Uz današnju sjednicu Gradskoog vijeća poruka s fejsa Bolji Lošinj: "Participativno budžetiranje, e-parking, uključivanje građana u odlučivanje....... kaskamo za ostalima koliko god si tepali da smo prvi od 1000."
Purić javlja Na dnevnom redu i reorganizacija gradske uprave
Palac gore za naslov komentara # Privid ili stvarna promjena? Meni najava reorganizacije zvuči šuplje, prazno i lažno kao i ono #prviod1000: Puder, šminka, maskara i korektor za nepotizam, korupciju, pogodovanje, kupovinu potpore i.t.d. :sad:
Novi status na Bolji Lošinj: "Što je to dobro upravljanje? Upravo kad se u Malom Lošinju dešava reorganizacija uprave, pogledajmo što bi trebale biti posljedice te reorganizacije."
gradonacelnik.hr/.../...
Citat:
Principi dobrog upravljanja, ponajprije nulta stopa tolerancije prema korupciji, se često nalaze samo u predizbornim programima, dok izostaju u stvarnim političkim programima osoba koje nakon izbora preuzimaju dužnosničke funkcije. Osjetljivi građani, već na korak do potpune političke alijenacije, očekuju da se antikorupcijsko opredjeljenje i moralni habitus pojedinca, konačno počne jasno prepoznavati i u promjenama u načinu upravljanja lokalnom zajednicom. Cilj je ovog bloga ponuditi konkretne ideje kako principe dobrog upravljanja ozbiljiti kroz konkretne pomake u radu lokalnih javnih tijela.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # maskenbal u korizmigaleb 2018-03-31 11:49
Citat Ero s onoga svijeta:
Meni najava reorganizacije zvuči šuplje, prazno i lažno kao i ono #prviod1000: Puder, šminka, maskara i korektor za nepotizam, korupciju, pogodovanje, kupovinu potpore i.t.d. :sad:
Ništa od promjene, sve je to dogovoreno unutar vladajuće koalicije HDZ, HSS, IDS, HNS i Hrast !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # Ima li oporbe u ovom Gradu?Frodo 2018-03-31 14:07
Citat galeb:
Citat Ero s onoga svijeta:
Meni najava reorganizacije zvuči šuplje, prazno i lažno kao i ono #prviod1000: Puder, šminka, maskara i korektor za nepotizam, korupciju, pogodovanje, kupovinu potpore i.t.d. :sad:
Ništa od promjene, sve je to dogovoreno unutar vladajuće koalicije HDZ, HSS, IDS, HNS i Hrast !!!
A kako onda tumačiš naslov na otoci.net Uvođenje Jedinstvenog upravnog odjela dobilo jednoglasnu podršku? Ako vetovi pajdaši nisu dobili bolje obrazloženje za reorganizaciju od ovog kojeg se potura nama građanima u dogovoru vladajuće koalicije sudjeluje i oporba. Domac (PGS) samo što nije kleknuo pred Anom. Za njega je to što je na izborima dobila onih desetak glasova preko 50 posto dovoljan argument za promjene i ništa drugo mu ne treba. Ako je vjerovati Purićevom izvješću Devčić (neovisna lista) je zatražio parametre za predložene promjene, navodeći da su dosad redovno predstavljani izvještaji prema kojima su ocjene djelatnika gradske uprave bile vrhunske. "Sada odjednom niste zadovoljni time?", upitao je. Primjedba i pitanje dostojni oporbenog vijećnka, a glasovanje - jednoglasno. Purić nije izvijestio da li je Ana odgovorila na vetovu primjedbu o ukidanju pročelničkih fotelje premda se one koji su u njima sjedili naveliko hvalilo. Možda grješim, ali ovakvo glumljenje oporbe me podsjeća na iznenadni zaokret vrlo oporbenog Rudija u hvaljenje Garijeve potpore ruskim investitorima. Posljedice tog zaokreta snosio je na zadnjim izborima ;-)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 0 # FrodoFenomen 2018-03-31 15:59
Frodo cijelo vrijeme ističe mantru o nelegitimnosti izabrane gradonačelnice koja je dobila samo 10-tak
glasova više od 50% . Istu stvar spotiče i koaliciji na vlasti. Ana bi imala legitimitet da je dobila svog protukandidata u drugom krugu za 1 glas, a isto vrijedi za svaku dogovorenu većinu od8 ili više vijećnika u GV GML-a. Iz tog legitimiteta proistoče i njeno pravo za drugačijem ustroju gradske uprave. Upravo jednoglasnim dizanjem ruku vijećnici su potvrdili taj isti legitimitet.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Mutavost oporbeLegolas 2018-03-31 17:27
Citat Fenomen:
Frodo cijelo vrijeme ističe mantru o nelegitimnosti izabrane gradonačelnice koja je dobila samo 10-tak glasova više od 50%.
Ne znam za cijelo vrijeme, ali ovdje i sada ne ističe neligitimnost izabrane gradonačelnice. Kritizira Domca (PGS) što mu je njena tanka pobjeda sasma dostatna da ništa ne pita o ovoj čudnoj reorganizaciji. Ukidaju se upravni odjeli i funkcije pročelnika o čijem radu se 12 godina čulo samo pohvale, a on čak ni ne glumi oporbu kao Veterinar. I još nešto (ponovno sam pročitao komentar) Frodo uopće ne osporava njeno pravo za drugačiji ustroj gradske uprave nego ističe mutavost oporbe. Jednoglasnim dizanjem ruku vijećnici oporbe nisu potvrdili njezin legitimitet, nego svoju nedoraslost zadaćama koje stoje pred oporbom.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # svi za jednogajedan za sve 2018-03-31 18:20
Citat Legolas:
Frodo uopće ne osporava njeno pravo za drugačiji ustroj gradske uprave nego ističe mutavost oporbe. Jednoglasnim dizanjem ruku vijećnici oporbe nisu potvrdili njezin legitimitet, nego svoju nedoraslost zadaćama koje stoje pred oporbom.
Mutavost i nesposobnost oporbe već su legendarni u Lošinju. Tu su samo interesi u pitanju a stranke kao da ne postoje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
19 # La nonaDel Corsaro Nero Mi 2018-03-30 21:57
Mi piaciono queste discusioni sulla propusta di reformare la gradska uprava. Credo che la sinovima Ana Kučić e capace di face queto lavovo come Dio comanda senza ascoltare i dirigenti di Zagabria.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom uz koju su uneseni bit će premješteni u "škovacu" ili uklonjeni. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


Članak 69. Ustava RH

Volim LošinjSvatko ima pravo na zdrav život.
Volim LošinjDržava osigurava uvjete za zdrav okoliš.
Volim LošinjSvatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

setnja

ubojstvoborocid

ZADNJI KOMENTARI

 • Parapsihologija kao politika

  maloselac 21.04.2018 11:40
  kriv sam časni sude
  Da li je i Milutin pokušao obuzdati napadača?
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  LUSSIGNANO 20.04.2018 23:27
  .....
  kada bi gradonačelnica i podnjela ostavku, pa se ponovno kandidirala, narod bi glasao upravo ...
   
 • Parapsihologija kao politika

  Ravnatelj plaže 20.04.2018 23:24
  Nitko ne halucinira od vode iz Vranskog jezera
  Naravno da se dogodilo, nije bilo zaštitara pa su prisutni građani morali obuzdavati ...
   
 • Parapsihologija kao politika

  Rio Mare 20.04.2018 22:22
  lubrikant
  Džebo se trudi svima na vlasti uvući u šupak, i za sada mu dobro ide.
   
 • Parapsihologija kao politika

  rip kirby 20.04.2018 22:16
  mali od fešte
  Bome ovaj Milutin rasturio Jadranka trgovinu ko beba zvečku. :cry:
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  Monty biker 20.04.2018 21:44
  Raspravi je kraj
  Citiram iz kobase od teksta: Dokazao sam što sam htio, i za mene je time rasprava ...
   
 • Parapsihologija kao politika

  odvjetnik 20.04.2018 21:39
  market
  Nisu napisali da će i protiv organizatora podnijeti prijavu radi loše organizacije i ...
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  hranitelj tuljana 20.04.2018 21:15
  šuvarica
  Gle, ne da mi se... pa i u onoj kobasi od teksta koju si zalijepio piše tko je organizator...p ...
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  Robinzon 20.04.2018 21:10
  Koncesija sebi
  Možda se vama svima čini da je koncesija data sebi glupost, ali to je samo privid. kad ...
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  Monty biker 20.04.2018 21:00
  Ponos minusima
  To i jeste isto. Ne možeš reći da suorganizator nije organizator, jer organizator je zajedno ...
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  hranitelj tuljana 20.04.2018 20:51
  trauma misli
  Organizator, suorganizator.. . vidim da je nekima to isto i stoga malo zbunjujuće... trebao ...
   
 • Parapsihologija kao politika

  gost 20.04.2018 20:21
  Nije za sve
  Kako je bivši gradonačelnik rekao ~ mjesto ugodno za život. Nije precizirao za koga.
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  Indiana Jones 20.04.2018 20:12
  morbidno
  Ja tu ne bih legao ni da me lancima okivaju.
   
 • Parapsihologija kao politika

  veloselac 20.04.2018 20:06
  market
  nedostaje samo Butković, Kapeli se sa Milutinom ispred marketa uslikao dan ranije
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  Gost 20.04.2018 19:54
  HT-mentol
  Hranitelj tuljana je mentol...objekt ivno je zaostao u mentalnom razvoju a subjektivno ima ...
   
 • Parapsihologija kao politika

  Homo balcanikus 20.04.2018 19:33
  Pjesma, piće, batine, prava fešta
  Ovo je moguće samo u Malom Lošinju. Otvara se mala trgovina koja je radila 50 godina, pravi ...
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  Monty biker 20.04.2018 19:16
  Uloga Jadranke u organizaciji Downhila
  Ja mislim da si ti trebaš naći život umjesto što pišeš gluposti na ovom portalu i skupljaš ...
   
 • Gradonačelnica ili Super(wo)man

  Gost 20.04.2018 18:48
  Šta ono lud radi zbunjenom ?
  A bi li ti nama konačno dojavio tko to još osim gradonačelnice Gradskom vijeću predlaže ...
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  gost 20.04.2018 18:25
  Grobnica za morsku sirenu
  Dobio je i ovaj prekrasni antički sarkofag i.imgur.com/QF1zIQq.jpg ...
   
 • Parapsihologija kao politika

  baksuz 20.04.2018 15:40
  imam lud da sam papir
  Šofer završio u reštu pa drugi put neće dirati Velikog direktora !
   
 • Parapsihologija kao politika

  Snob 20.04.2018 10:23
  Sponzorirane vijesti
  Nisi pogodio :lol: Otvorenje marketa u Velom je u sponzoriranim medijima prešućeno. Vjerojatno ...
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  Frodo 20.04.2018 09:41
  Neki kažu ...
  Ja na primjer mislim da si to što kobajagi "neki kažu" podmetnuo uz ovaj članak da odvučeš ...
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  Kurvar 20.04.2018 09:37
  Mala je pala...
  Na simboličkoj razini bi možda bilo prikladnije kazati da se ne radi o vjenčanju već o ...
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  mrtvaška 19.04.2018 18:39
  ima li kraja nesposobnosti
  Eto, to je naša nepogrešiva gradonačelnica. Nesposobna i bahata. Ona i njen zamjenik da ...
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  Fiat lux 19.04.2018 18:26
  Ciljani šlamperaj gradske vlasti
  O razbarušenom koncesioniranju , a u svezi koncesije za javnu rasvjetu na Čikatu pisala je ...
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  La Bicicletta 19.04.2018 18:23
  Foresta
  Hranitelju tuljana, Kažu da je nekad bolje šutjeti nego otvoriti usta. Šuma je odavno ...
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  hranitelj tuljana 19.04.2018 17:24
  Idem i ja na Downhill
  Neki kažu da je sreća što Downhill ne organizira Jadranka jer bismo u protivnom imali desetke ...
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  Bumblebee 19.04.2018 13:35
  najljepša plaža je prirodna plaža
  volim-losinj.org/.../... (http://www.volim-losinj.org/razno/2709-svastara#comment-52515)
   
 • Kad ne znaš što bi, traži koncesiju

  Zumba 19.04.2018 13:10
  Ravnanje reljefa
  Ali dobio je i ravno dno umjetničkim uklanjanjem prirodnih stijena u obalnom podmorju uvale ...
   
 • Parapsihologija kao politika

  Tiramisu 19.04.2018 12:54
  a vidi ti ovo
  skupili su se kao da otvaraju Pelješki most, nedostaju samo Kapeli i Butković