Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Gradonačelnica ili Super(wo)man

Korisnička ocjena:  / 4
LošeNajbolje 


swNakon ostvarenja velikog cilja reorganizacije gradske uprave provedene taktikom Blitzkriega, ali bez ikakve početne analize stanja, definiranja problema i postavljanja jasnih ciljeva te nakon 531 dana mira, tetošenja Gradskog vijeća i tepanja javnosti, vrijeme je za propitivanje rada gradonačelnice. Dobar povod za to pruža izvještaj o radu koji je podnijela Gradskom vijeću 30. ožujka 2018. godine. Podnijela ga je prema zakonskoj i statutarnoj obvezi za razdoblje od srpnja do prosinca 2017. 

Izvještaj je naizgled vrlo iscrpan jer ima 256 stranica, ali kao i većina materijala koje proizvodi ova gradska uprava i ovaj izvještaj pati od formalnih, suštinskih, zakonskih i metodoloških nedostataka te odražava razinu sposobnosti gradskih službi na čelu s gradonačelnicom. Formalni problem izvještaja pokazuje se već na počektu u tvrdnji gradonačelnice da izvještaj podnosi Gradskom vijeću temeljem odredbi Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 36/09). Pregledom Službenih novina PGŽ broj 36 ne može se naći odluku o usvajanju Statuta. Ta odluka je u Službenim novinama PGŽ zaista objavljena – ali u broju 26/09. od 15. srpnja 2009. godine. 

Samoplagiranje
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u čl. 35. b. utvrđuje se obveza gradonačelnika da predstavničkom tijelu (u našem slučaju Gradskom vijeću) podnosi izvješće o svom radu. Ista odredba nalazi se i u čl. 49. Statuta Grada Malog Lošinja koji glasi: "Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine."

Iako je podneseni izvještaj sa svojih 256 stranica preobiman, o svome radu gradonačelnica nije rekla odnosno napisala niti jednu jedinu riječ, osim šest uvodnih ispraznih rečenica bez stvarnog sadržaja, a s puno demagoških fraza. Tih šest uvodnih rečenica, do zareza, istovjetne su s uvodom u prethodni izvještaj za period siječanj - srpanj 2017. g. Citiram uvod:

"U dosadašnjim izvješćima tako i u ovom koje je pred Vama pridržavali smo se odrednica koje nastojimo većim angažmanom, kako nas osobno, tako i naših najbližih suradnika, realizirati za dobrobit naših sugrađana. Trudimo se nastaviti s realizacijom svih zacrtanih ciljeva. Prije svega onih koji se odnose na realizaciju kapitalnih projekata.
U ovom izvješću ima puno podataka, gotovo je nemoguće u njemu opisati i sav rad djelatnika koji su uključeni u realizaciju brojnih zadataka koje postavljamo pred njih. Iz svega što smo naveli moći ćete i sami zaključiti koliki je obim posla obuhvaćen u nekoliko poglavlja ovog Izvješća. Za sva pojašnjenja informacija u ovom izvješću koje vas posebno zanimaju, stojim Vam na raspolaganju."

Odrednica-ispraznica
Analizirajmo sadržaj prve rečenice. Iako se radi o izvještaju gradonačelnice za sebe samu ona upotrebljava plural – smo se; nas osobno; naših najbližih suradnika. U dosadašnjim izvještajima pa tako i ovom pridržavali smo se odrednica koje nastojimo većim angažmanom... realizirati za dobrobit naših sugrađana. "U izvještajima smo se pridržavali odrednica...". Takva formulacija je zbunjujuća; radi li se o izvještaju o sastavljanju izvještaja pa se u pisanju držalo odrednica ili o se radi o izvještaju o radu prilikom kojeg (rada) su, se ili se je, pridržavala odrednica. Riječ odrednica označava termin ili pojam koji određuje, svrstava ili katalogizira pojedinu osobu ili pojavu. Naprimjer odrednice pojedine osobe su rod i spol. Prema Hrvatskom jezičnom portalu odrednica je "riječ ili kratica u rječniku, leksikonu i sl. koja sadrži obavijest o morfološkim, sintaktičkim, stilističkim ili uporabnim svojstvima natuknice (m, ž, sr, arh., sport itd.)". Ukratko, odrednica ne opisuje sadržaj, pa formulacija "držati se odrednica prilikom pisanja izvještaja koje nastojimo većim angžmanom... realizirat za doborobit naših sugrađana" nema stvarnog sadržajnog smisla. Ne znači jednostavno ništa. Držati se odrednica, a odrednica nije program, definirani cilj, strateška odluka ili bilo kakav cilj, ne znači ništa. Iako odrednica ne znači ništa, većim angažmanom ... nastojimo realizirati naše odrednice? Jako se, dakle, angažiraju u dosadašnjim izvještajima realizirali odrednice (koje ne znače ništa) za dobrobit naših sugrađana.

"U ovom izvješću ima puno podataka, gotovo je nemoguće u njemu opisati i sav rad djelatnika koji su uključeni u realizaciju brojnih zadataka koje postavljamo pred njih. Iz svega što smo naveli moći ćete i sami zaključiti koliki je obim posla obuhvaćen u nekoliko poglavlja ovog Izvješća. Za sva pojašnjenja informacija u ovom izvješću koje vas posebno zanimaju, stojim Vam na raspolaganju."

Iako se radi o izvještaju o radu gradonačelnice (pojedinca, jedne osobe koja je dobila mandat na izborima) tvrdi se da je gotovo nemoguće opisati i sav rad djelatnika. A to nije ni potrebno. Svrha izvještaja gradonačelnice i nije prikazati sav radi i trud djelatnika (koji obavljaju svoje uobičajene radne obveze, za što su inače jako dobro plaćeni) već prikazati svoj rad, ono što kao gradonačelnica jest sama inicirala, radila ili odradila.

Podmetanje kukavičjih izvješt(j)aja
Iako se izvještaj zove "Izvješće gradonačelnice o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31.prosinca 2017." izvještaj se ne bavi radom gradonačelnice uopće. Niti jedna jedina rečenica u izvještaju se ne odnosi na rad gradonačenice. Niti jedna. Izvještaj je u stvari kompilacija izvještaja gradskih upravnih odjela, gradskih ustanova, gradskih i komunalnih društava, muzeja i turističke zajednice pa čak javne vatrogasne postrojbe iako nije poznato da je gradonačelnica osobno gasila bilo kakav požar. Kakve veze s radom gradonačenice imaju komunalna društava, gradske tvrtke, muzeji, vatrogasci i Turistička zajednica? Sve su to samostalne pravne osobe koje imaju svoja tijela upravljanja i koji sukladno zakonima imaju odgovornost za poslovanje. Radi se o direktorima, članovima uprava, ravnateljima, kustosima i sl. Te odgovorne osobe rukovode, ravnaju i vode povjerene im institucije i društva. Svi oni su za svoj rad i plaćeni. Gradonačelnica se u svom svakodnevnom radu ne bavi poslovanjem Lošinj usluga, Vodoopskrbe i odvodnje, Dječjeg vrtića, Muzeja Apoksiomena, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice, Lošinjskog muzeja itd. Zbog toga je besmisleno da izvještaji o poslovanju tih ustanova i društva budu u izvještaju o radu gradonačelnice. Gradonačelnica nije vodila ni Lošinj usluge, ni Elektro-vodu, ni Komunane usluge, ni Vodopskrbu i odvodnju. Pa tako gradonačelnica nije ni odgovorna niti zaslužna da je Vodovod i odvodnja isporučio i naplatio 1.011.148 m3 vode i što je zbrinuto 706.303 m2 odvodnje otpadnih voda. Nije radom gradonačelnice ostvaren prihod Komunalnih usluga izvještajnom radoblju od 15.120.943 kn i rashod od 16.246.150 kn odnosno gubitak od 1.125.450. Nije gradonačelnica zaslužna ni za služebno evidentiranih 15.986 posjetitelja Muzeja Apoksiomen. Gradonačelnica nije ni zaslužna za rad s gotovo 300 djece u Dječijem vrtiću Cvrčak kao ni za provođenje programa u vrtiću. Za to su naprosto zadužene i to su odradile odgovorne osobe i tete u vrtiću, a ne gradonačelnica.

Dakle izvještaj gradonačelnice je metodološki i koncepcijski pogrešan. To nije izvještaj o radu gradonačenice već izvještaj o radu gradskih tvrki, ustanova, organizacija i upravnih odjela. U izvještaju o radu gradonačlnice ne trebaju se nalaziti niti izvještaji komunalnih društava, gradskih poduzeća i gradskih ustanova, interesnih zajednica ili muzeja.

Naravno de se u izvješću o svom radu mogla, trebala ili morala referirati na sve navedene pravne osobe i ustanove, ali na drugi način. Na primjer, kod Dječjeg vrtića Cvrčak trebala je izvijestiti Gradsko vijeće što jest poduzela, što poduzima i što će poduzimati da se prošire kapaciteti vrtića. Kod Komunalnih usluga se trebala osvrnuti na problem zbrinjavanja otpada i što jest poduzela, što poduzima i što će poduzimati da se suštinski, a ne formalistički riješi problem zbrinjavanja otpada na otoku. Kad misli pokrenuti izradu UPU 12, temeljem kojeg se jedino može na legalan način izgraditi reciklažno dvorište Kalvarija sa svim sadržajima koji su navedeni u Planu gospodarenja otpadom Grada Malog Lošinja za razdoblje od 2017. - 2022. Godine? Kako misli osigurati stvarnu primjenu ostvarenje zakonskog principa - "onečišćivać plaća"?

Izvještaji (sad već bivših) pročelnica
U izvještaju o svom radu gradonačelnica nije niti jednom jedinom riječju rekla što je ona zapravo radila u 6 mjeseci izvještajnog radzdoblja. Ali navedeni su izvještaji svih upravnih odjela, a te izvještaje napisale su pročelnice, a ne gradonačelnica. Dakle, to su izvještaji pročelnica svojoj gradonačelnici, a te izvještaje gradonačenica "prodaje" Gradskom vijeću kao svoje. No i izvještaji pročelnica također su zanimljivi jer pate od istih nedostataka kao i kompilirani, zbirni izvještaj. Zbog štetdnje prostora, ukratko samo o izvještaju jednog upravnog odjela. Tako se u izvještaju pročelnice Ureda grada i upravljanja gradskom imovinom o svom radu gradonačelnici nalazi detaljan opis svakodnevnog rada od otvaranja do zatvaranja vrata ureda:

"Poslovi uredskog poslovanja u pisarnici Grada - redovno zaprimanje zahtjeva stranaka, klasifikacija i upis istih u urudžbeni zapisnik, te ispis omota spisa i dostava nadležnom odjelu na daljnje rješavanje, - informiranje građana o natječajima, podnescima, zahtjevima i nadležnim referentima, - zaprimanje, otprema i sređivanje pošte, te vođenje interne dostavne knjige pošte, - preuzimanje pošte, dostavljanje iste na pregled gradonačelniku, klasifikacija i dostava nadležnom odjelu kroz internu dostavnu knjigu, 22 - pečatiranje dokumenata, upis računa u knjigu računa, - otpremanje akata u pisarnici putem elektroničke prijemne knjige (e-PK) i dr. poslovi vezani za uredsko poslovanje."
...

Priprema podataka i prezentacija za razna događanja koja posjećuje gradonačelnica. Pisanje pozdravnih govora za različita otvaranja i manifestacije čijih je pokrovitelj, suorganizator ili uzvanik Grad.
...
Pored navedenih poslova u Uredu Grada i upravljanja gradskom imovinom obavljali su se tijekom izvještajnog razdoblja i slijedeći redovni poslovi: - priprema za radni dan, pregled primljenih mailova te njihovo prosljeđivanje, pregled evidencije radnog vremena za djelatnike odjela 01, 02 i 03, te upisivanje u obrazac dnevne evidencije dolaska i odlaska po djelatniku, vođenje evidencije korištenja prostorije za sastanke, - obavljanje poslova telefonske centrale, evidentiranje i ugovaranje sastanaka po nalogu gradonačelnika, zamjenice gradonačelnika i ostalih pročelnika po potrebi, ispis putnih naloga za djelatnike, po novom preko programa Libusofta, 152 PN, - obavljanje uredskih poslova: slanje faxeva, preuzimanje pošte, interne dostave ugovora, dopis i sl., kuhanje kave, te na kraju radnog dana čišćenje kafe mašine, posluživanje te čišćenje sale nakon održanih sastanaka, - narudžba kancelarijskog materijala, te preuzimanje istog i raspodjela, narudžba pića za potrebe Grada.".

U sklopu izvještaja gradonačelnice o svom radu, u dijelu koji u naravi predstavlja izvještaj pročelnice Ureda grada i upravljanja gradskom imovinom se nalazi i popis svih točaka (njih 40) s 5 sjednica Gradskog vijeća. Tako da imamo zanimljivu logičku situaciju da u izvještaju o svome radu gradonačelnica Gradskom vijeću podnosi na tri stranice popis točaka dnevnog reda tog Gradskog vijeća. U izvješću o svom radu gradonačelnica navodi da je u izvještajnom periodu održano pet sjednica Gradskog vijeća te da je razmatrano 40 točaka dnevnog reda. Sudeći prema izviješću i rad gradskog vijeća gradonačelnica smatra radom radom same gradonačelnice. Taj dio izvješća ima 30 stranica od toga je 70% nabrajanje pojedinačnih upravnih akata, odluka, zaključaka, rješenja, razmatranja, prijedloga. Taj popis je mogao, a nije trebao, eventualno biti prilog izjveštaja.

Od sad - med i mlijeko
Dakle, na 256 stranica izvještaja gradonačelnica o svom radu nije rekla ništa, ali zato njime sugerira raspolaganje nadnaravnim sposobnostima. Pridražavajući se odrednica, većim angažmanom, trudom osigurala nam je savršeno funkcioniranje gradske uprave u izvještajnom period (koju je upravo promijenila), osigurala nam je kino i kazališne predstave, koncerte, dovodila turiste, posjetitelje u muzeje, isporučivala vodu, zbirinjavala odvodnju, odvozila smeće, gradila ceste, naplaćivala parkinge i gasila požare.

Nakon gotovo dvije godine, što kao v.d. gradonačelnice, a što kao neposredno od građana izabrana gradončelnica, uz mir i poštedu koju nije imao niti jedan gradončelnik do sada, i nakon što je uspjela promijeniti organizacijsku strukturu gradske uprave, vrijeme je da sad počne raditi i na kvaliteti kako svoga rada tako i rada gradske uprave za koju je odgovorna. Ako tome bude tako, napredak će se vidjeti i prilikom idućeg izvještaja o svom radu kojeg će predati Gradskom vijeću. Sažetim dokumentom, vjerujemo, ne na više od 25 stranica, koliko ima - na primjer - izvještaj gradonačelnika Rijeke, koji će lišen fraza o nadnaravnom trudu, velikom angžamanu i floskulama o odrednicama i dobrobiti sugrađana govoriti o vlastitom radu gradonačenice. I svakako, patetiku tipa "kao mala, s vjetrom u kosi, trčala sam zelenim poljima" ostaviti za pisanje moguće ministarskog CV.

Komentari: 

1825 # HamArs 2018-04-02 15:07
Arsen šta ti mala nije dala a Gery je . Bivši gradonačelnik je pisao ista izvješća kao i Ana, ali njega nikad nisi kritizirao !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
2114 # Gay is okayPe derko 2018-04-02 17:58
Citat Ars:
Arsen šta ti mala nije dala a Gery je . Bivši gradonačelnik je pisao ista izvješća kao i Ana, ali njega nikad nisi kritizirao !!!
Što si se zapjenio? Kakve veze tko je kome dao,a tko nije ima veze s ovim člankom? Gradonačelnica ne podnosi privatni izvještaj, niti Arsen piše o njenom privatnom životu.
Izgleda bi ti prcno, a ne diže ti se ;)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1921 # Alkar Mujagić u ništaFenomen 2018-04-02 15:18
Na početku bih odmah izrazio razočaranje ovim uradkom jer je autor do sada na ovom portalu imao puno dobrih osvrta na aktualna zbivanje u našem Gradu. Dosta nepovezanih dijelova pokušao je sastaviti u cijelnu i mišljenja sam da mu to nije uspjelo. Gradonačelnica sigurno ne prodaje vodu ili parkirne karta ali je zasigurno odgovorna za svaki loš potez svojih podređenih i silno nabrajanje djelova je potpuno bespotrebno. Nadalje kao "čovjek od procedure" spominje izvješća po njemu već bivših pročelnica, te se osvrnuo na ono njemu najdraže pročelnice zaboravljajući da su one pročelnice do objave donešenih odluku Službenim novinama i izbora VD pročelnika/ce, a još važnije da su one pročelnice u izvještajnom razdoblju. Imam osjećaj da je autor imao potrebu izazvati reakcije na ovom portalu u ovo blagdansko vrijeme kada pozornost javnosti fokusirana druge stvari.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1522 # Nevjerujem svoji očimaRH brzotrz 2018-04-02 15:46
Autor bi trebao znati da najveći broj točaka ako ne i sve Gradskom vijeću jepredlažila Gradonačelnica a Vijjeće ih samo potvrđuje što i mene dovodi do zaključka" Alkar Mujagić u ništa"
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
313 # RH preberzotrzGost 2018-04-02 16:57
Treba čitati i ono što se piše i ono o čemu se piše. U "izvještaju gradončelnice" u dijelu/poglavlj u izvještaja Ureda grada i upravljanja gradskom imovinom piše slijedeće:IZVJE ŠĆE O ODRŽANIM SJEDNICAMA GRADSKOG VIJEĆA OD 01. SRPNJA DO 31.
PROSINCA 2017. GODINE
- Održano je 5 sjednica Gradskog vijeća te je razmatrano 40 točaka dnevnog reda.
U izvještaju o svom radu gradonačelnice, a koji izvještaj piše Ured grada (opet o svom radu) stoji izvještaj o održanim sjednicama GV i točkama. Dakle nije gradonačelnica pisala da je bila na 5 GV nego Ured grada izvještava svoju gradonačelnicu da je održano 5 sjednica GV, a gradonačelnica podnoseći izvještaj GV kaže društvo imali ste 5 sjednica i to dakle prikazuje kao svoj rad.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
26 # Tko to tamo predlaže točke gradskom vijeću?Gost 2018-04-04 12:20
Citat RH brzotrz:
Autor bi trebao znati da najveći broj točaka ako ne i sve Gradskom vijeću jepredlažila Gradonačelnica a Vijjeće ih samo potvrđuje što i mene dovodi do zaključka" Alkar Mujagić u ništa"
Na stranu ova tvoja promašena alkarska prispodoba, jedno si dobro rekao: "najveći broj točaka ako ne i sve Gradskom vijeću je predlažila Gradonačelnica a Vijjeće ih samo potvrđuje". Prijedlogi koji stižu pred Vijeće samo se potvrđuje. O njima se ne raspravlja, nikada se ne odbacuju, a ni ne proučavaju se. Da si nam uz ovu vrijednu informaciju rekao i tko to još Gradskom vijeću predlaže točke na usvajanje kad kažeš da "najveći broj točaka ako ne i sve Gradskom vijeću je predlažila Gradonačelnica" dobio bi od mene plac gore za komentar.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Šta ono lud radi zbunjenom ?Gost 2018-04-20 18:48
Citat RH brzotrz:
Autor bi trebao znati da najveći broj točaka ako ne i sve Gradskom vijeću jepredlažila Gradonačelnica a Vijjeće ih samo potvrđuje što i mene dovodi do zaključka" Alkar Mujagić u ništa"
A bi li ti nama konačno dojavio tko to još osim gradonačelnice Gradskom vijeću predlaže točke na usvajanje? To sam pitao prije 16 dana ali od tebe glasa čuti nije. Pa sad možemo misliti šta god hoćemo. Na pr. da još neko mimo nje Vijeću predlaže točke na usvajanje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
117 # Kvalifikacija za ministricuBarišić 2018-04-02 17:10
Kakve veze ima "pročelnica u izvještajnom razdoblju" sa izvještajem gradonačelnice o SVOM radu?
Statut GML i zakon ne traže izvještaje o radu počelnica nego o radu gradonačelnice. Pročelnice odgovaraju i po potrebi daju izvještaj gradonačelnici o svemu što ova zatraži, o pojendinačnom predmetu o ukupno radu. A gradonačelnica o svom radu daje izvjetaj GV. Što je to tako teško prihvati.
Radije objasnite gradonačlelnici radi radi svoj posao a ne da prepisuje i kompilira.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
419 # Bacanje magle kvantitetomgost 2018-04-02 19:24
Citat Fenomen:
Na početku bih odmah izrazio razočaranje ovim uradkom jer je autor do sada na ovom portalu imao puno dobrih osvrta na aktualna zbivanje u našem Gradu. Dosta nepovezanih dijelova pokušao je sastaviti u cijelnu i mišljenja sam da mu to nije uspjelo.
A ja pak mislim da je ovim kratkim uradkom autor uspio skicirati vjeran "portret" malološinjske izvršne vlasti skriven pod teretom 256 stranica epskom opširnošću pisanih izvještaja svih gradskih službi, ustanova, poduzeća. Fascinantan je podatak da je gradonačelnica 8.000 građana o svome radu izvijestila na 256 stranica, a gradonačelnik 128.000, dakle šesnaest puta više građana, na samo 25 stranica ili na jednoj desetini stranica izvještaja za Mali Lošinj. Pa da autor članka nije napisao ništa drugo do ovih podataka, svi nepovezani dijelovi izvještaja bili bi povezani zaključkom da kvantitet nije jamstvo kvaliteta, nego sredstvo za "bacanje magle". A kad znamo da su najviši gradski dužnosnici javno priznali da ne čitaju ni prijedloge planova prostora, s pravom možemo sumnjati da su pročitali 256 stranica izvješća gradonačelnice. Pitanje je da li ga je pročitala i ona sama :P
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # Sta reći,koju poruku poratiLutalica 2018-04-02 23:12
Citat gost:
Citat Fenomen:
Na početku bih odmah izrazio razočaranje ovim uradkom jer je autor do sada na ovom portalu imao puno dobrih osvrta na aktualna zbivanje u našem Gradu. Dosta nepovezanih dijelova pokušao je sastaviti u cijelnu i mišljenja sam da mu to nije uspjelo.
A ja pak mislim da je ovim kratkim uradkom autor uspio skicirati vjeran "portret" malološinjske izvršne vlasti skriven pod teretom 256 stranica epskom opširnošću pisanih izvještaja svih gradskih službi, ustanova, poduzeća. Fascinantan je podatak da je gradonačelnica 8.000 građana o svome radu izvijestila na 256 stranica, a gradonačelnik 128.000, dakle šesnaest puta više građana, na samo 25 stranica ili na jednoj desetini stranica izvještaja za Mali Lošinj. Pa da autor članka nije napisao ništa drugo do ovih podataka, svi nepovezani dijelovi izvještaja bili bi povezani zaključkom da kvantitet nije jamstvo kvaliteta, nego sredstvo za "bacanje magle". A kad znamo da su najviši gradski dužnosnici javno priznali da ne čitaju ni prijedloge planova prostora, s pravom možemo sumnjati da su pročitali 256 stranica izvješća gradonačelnice. Pitanje je da li ga je pročitala i ona sama :P
-preuzimanje pošte, dostavljanje iste na pregled gradonačelniku, -
Niti je draga nam gradonačelnica pročitala izvještaj,a ni pročelnice nisu napravile ništa drugo nego copy-paste. Jeli isti slučaj i s ostalim izvještajima?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
118 # Fenomenova teorija zavjerePROFesionalac 2018-04-03 09:52
Citat Fenomen:
Dosta nepovezanih dijelova pokušao je sastaviti u cijelnu i mišljenja sam da mu to nije uspjelo.
Ja mislim da se ta tvrdnja može odnositi samo na izvještaj gradonačelnice koji je kompilacija nepovezanih izvještaja i o čemu je Arsen pisao.
I naravno da mu je to uspjelo.Citat Fenomen:
Imam osjećaj da je autor imao potrebu izazvati reakcije na ovom portalu u ovo blagdansko vrijeme kada pozornost javnosti fokusirana druge stvari.
Da li se tu možda radi o nekoj diverziji autora na blagdanski ugođaj? I odgovori na koje druge stvari je "pozornost javnosti fokusirana" u ovo blagdansko vrijeme.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
214 # Blagdanski ugođajBing 2018-04-03 11:26
Da li se tu možda radi o nekoj diverziji autora na blagdanski ugođaj? I odgovori na koje druge stvari je "pozornost javnosti fokusirana" u ovo blagdansko vrijeme.Ovo je najjadniji komentar ikan na ovim stranicama. Što, kad je blagdanski ugođaj zabranjeno je misliti, pisati, komentirati?! Blagdanski ugođaj je subjektivni osjećaj spokoja, radosti, zadovoljstva i za vjernike valjda prigoda za promišljanje i manifestaciju vjere. Ne možeš to propisati. Ni ja nemam osjećaj mira i sigurnosti uz ovakvu gradsku upravu, niti jedan dan u tjednu niti na blagdan.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
94 # Ni luk jeo ni luk mirisaoavdo 2018-04-04 08:05
O kojem vi to blagdanu?
ja znam za novu godinu i 1. maj
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
35 # Dan RepublikeMS 2018-04-04 13:00
Citat avdo:
O kojem vi to blagdanu?
ja znam za novu godinu i 1. maj
Ja znam još i za Dan Republike. To je dan kad su Hrvati po prvi put u svojoj povijesti "od stoljeća sedmog" prestali biti podanici prvo vlastitih kneževa i kraljeva, a potom stranim kraljevima i carevima, te postali građani. Na taj dan predstavnici naroda u AVNOJ-u donijeli su odluku o poništavanju svih odluka kraljevske vlade u izgnanstvu i odluku da se kralju Petar II. Karađorđeviću zabrani povratak u zemlju dok se na referendumu na odluči status monarhije. Zbog te odluke sovjetski diktator Staljin je dobio napadaj bijesa baš kao i četnički vojvoda Mihajlović te kralj i njegova vlada koja je izbjegla iz okupirane zemlje i sve vrijeme rata hladila muda u Londonu. Staljina je naljutilo što nije bio obaviješten o formiranju privremene vlade, niti je zatražena njegova dozvola, ali zapadni saveznici su je priznali pa je morao i on. Saveznici su znali da su partizani bili jedini jugoslavenski pokret otpora protiv fašista. A Draža Mihajlović je četnicima razočarano poručio "Ovaj nasilni teroristički pokret ne odgovara ni u čemu demokratskim i socijalnim shvatanjima našeg naroda niti njegovom narodnom duhu. Ovakvi pokreti unose samo konfuziju u redove jugoslovenskoga naroda i mrve njegov ujedinjeni otpor protiv okupatora".
Žalosno je što se u državi koja se službeno zove Republika Hrvatska dan kada je to postala ne slavi niti se obilježava.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # :::Pavao 2018-04-03 16:00
Da razmišljanje i pisanje, postaje na Lošinju, kao nekad subverzivna djelatnost. A još ako misliš u blagdansko vrijeme dok je "pozornost javnosti fokusirana na druge stvari" onda je to i diverzija... Sramotno i puno govori o osobi koja zna a ne želi reći na što je pozornost javnosti fokusirana u blagdansko vrijeme.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Muka po namaNjima sigurna plaća za nerad? 2018-04-03 16:15
Citat Pavao:
Da razmišljanje i pisanje, postaje na Lošinju, kao nekad subverzivna djelatnost. A još ako misliš u blagdansko vrijeme dok je "pozornost javnosti fokusirana na druge stvari" onda je to i diverzija... Sramotno i puno govori o osobi koja zna a ne želi reći na što je pozornost javnosti fokusirana u blagdansko vrijeme.
Možda da se razmisli zašto baš za velike blagdane?
Baš na te dane kada se čuje samo o idili pada ljudima napamet sve što je nepravda i što niti jedna propovjed ne može izbrisati.
Bez obzira što nas prave ovcama preostalo nam je ono malo mozga s kojim razmišljamo.
Problemi ne nestaju ta dva dana, voda u S.Brodu nije došla i pomogla ljudima nego je neki debil ili više njih koji neće odgovarati za to zagadio i vodu.
Pa i onako im je zrak zagađen pa što će im dobra voda?
Recite tim ljudima da ne misle na problem ta dva dana već nek se vesele i odmaraju??????? ??
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1916 # Uzbuđeni duhoviGost 2018-04-02 16:39
Dakle Mujagić se nije potpisao kao alkar koji kritizirao svoga Vojvodu, pa figura "alkar Mujagić u ništa" nije posebno duhovita. Ona naravno ima funkciju stvaranja dojma da se radi o promašenoj temi odnosno sadržaju. Anina pretorijanska garda ima zanimljive načine da realtivizira odličan članak o besmislenom izvještaju gradončelnice. To što ga je i netko drugi tako pisao ne mijenja na stvari. Spočitavati mu, kao pogrešku, to što je bivše pročelnice nazavo bivšim (iako su stvarno bivše) jer još nije objavljena odluka o novoj organizacije gradske uprave u Služebnim novinama, treba relativizirati obrazloženo samoplagiranje, kompiliranje, pisanje ispraznih floskula, što je još gore pri tome ne reći ništa odnosno ni riječi o onom što zakon i statut traže-o svom radu.
A i baš me zanima na šta je u ovo blagdansko vrijeme "pozornost javnosti fokusirana"?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
217 # EstradaModni mačak 2018-04-02 17:48
Citat Gost:
A i baš me zanima na šta je u ovo blagdansko vrijeme "pozornost javnosti fokusirana"?
Pozornost javnosti je fokusirana kakve će krpice,cipelice i torbicu gospođa Ana nositi ovih dana, hoce li djeliti šunkicu, pince ili pisanice. Tko će biti zec, a tko kokica..
A to sto ne razumiju sto piše u članku je tako nebitno jer prvi smo od tisuću.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
116 # Nekad podrepice danas podsuknjePROFesionalac 2018-04-02 17:19
"U dosadašnjim izvješćima tako i u ovom koje je pred Vama pridržavali smo se odrednica koje nastojimo većim angažmanom, kako nas osobno, tako i naših najbližih suradnika, realizirati za dobrobit naših sugrađana."
Nakon ove rečenice iz izvješća o "svom" radu, Fenomen na radnom mjestu podsuknje gradonačelnice, picajzlira kad su bivše pročelnice i formalno bivše. Samo u takvim glavama mi smo "Prvi od 1.000".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Odrednice? WTF?Liber 2018-04-07 09:40
Citat PROFesionalac:
"U dosadašnjim izvješćima tako i u ovom koje je pred Vama pridržavali smo se odrednica koje nastojimo većim angažmanom, kako nas osobno, tako i naših najbližih suradnika, realizirati za dobrobit naših sugrađana."
A kojih to odrednica su se pridržavali ako riječ odrednica znači riječ ili kratica u rječniku, leksikonu i sl. koja sadrži obavijest o morfološkim, sintaktičkim, stilističkim ili uporabnim svojstvima natuknice, odnosno u bibliotekarstvu , riječ koja u abecednom katalogu određuje mjesto pojedine kataložne jedinice. Ispisuje se na njezinu vrhu; tvori ime individualnog autora ili naziv korporativnog tijela; karakterizira vrstu djela sadržanog u popisanoj publikaciji (npr. zakon, statut); sastoji se od određenih riječi uzetih iz stvarnog naslova publikacije ili druge jedinice knjižnične građe. I to za dobrobit "naših sugrađana" :lol: :lol: :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
217 # Laconica brevitasMad Max 2018-04-02 19:12
Pa ne možeš na 256 stranica napisati da si po Jadranka hotelima držao govore prilikom otvaranja raznih skupova, pozirao po televiziji ili po štandovima radio kao hostesa.

P.S.
Evo je malo prije opet na HRT Dnevniku.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # 1 od 1000Mad Max 2018-04-02 19:42
Prebacim na NovuTV, kad tamo na dnevniku bivši gradonačelnik izvještava sa Prika.

Zaključio sam da osim zagađene vode u Slavonskm brodu i bolesne djece po cijeloj državi, jedino pozitivno je kupovina borbenih aviona i turizam koji će spasiti cijelu državu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Redovi za pitku vodugost 2018-04-03 16:35
Citat Mad Max:
Prebacim na NovuTV, kad tamo na dnevniku bivši gradonačelnik izvještava sa Prika.
Zaključio sam da osim zagađene vode u Slavonskm brodu i bolesne djece po cijeloj državi, jedino pozitivno je kupovina borbenih aviona i turizam koji će spasiti cijelu državu.
Nisam gledao ali čujem da je otkrio održivi turizam pa se hvali.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Polako!Vrag odnio i prešu! 2018-04-02 23:25
Ma daj Arsene trebalo je napisati tih 250 stranica.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
117 # KavaMajstor 2018-04-02 23:52
A pisalo se za vrijeme čišćenja caffe aparata.
A nemam u izvješću ništa o sukobu interesa, o tome kako su se obračunale ukradene karte iz muzeja, kako nestaju dokumenti iz arhiva.. kako drzavni službenik koji treba štiti grad od kriminala otuđi veći novčani iznos i dobije promaknuće u drugu firmu. Kako stvari stoje, sto veća šteta za naš grad to bolji posao. Samo što ćemo kad u Jadranci d.o.o., općini, muzeju,komunaln om, vodovodu... više ne bude praznih fotelja za takva promaknuća?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # ...Licemjer 2018-04-03 03:18
Jao Mujagiću, pH ljestvica ti nije ravna.
Umjesto da tu cjepidlačite o tome što,gdje, kako i zašto je Ana pisala u zadaćnici javne uprave, dajte vi lijepo te izvještaje stavite na net kao civilizirani ljudi.
I onda 2 od Cappellija radi komparacije.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # na netu su ti, samo treba malo više tražitimaterijali 2018-04-03 12:04
Moja primjedba je da najava 7. sjednice GV nije najavljena kao prijašnje sjednice i druge važne vijesti na stranici mali-losinj.hr/.../... i putem RSS-a, nego samo na stranici GV, tako da svaki dan moraš glavinjati po cijelom sajtu ne bi našao nešto novo i eventualno korisno. Objaviš najavu, pa je sakriješ da se što teže nađe, vrlo transparentno. A znaš da sjednice GV zanimaju većinu građana.

evo linkovi na materijale sa 7. sjednice:
mali-losinj.hr/.../...
mali-losinj.hr/.../...

izvješće gradonačelnice o radu svih institucija koje postoje se nalazi na prvom linku, počevši tamo negdje od stranice 254 pa do kraja, a izvještaj očito ima nešto više od 256 stranica.

TOČKA 18. DNEVNOG REDA
IZVJEŠĆE GRADONAČELNICE O RADU ZA RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA – 31. PROSINCA 2017. GODINE

Sadržaj:
Uvodna riječ Gradonačelnice ……….……..…………......…….............. ..................................3
I. Izvješće Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom.....................................4
II. Izvješće Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i turizam ….............. ........ 34
III. Izvješće Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno
planiranje i zaštitu okoliša……………………………………….............. ...............47
IV. Izvješće Elektro-vode d.o.o................................................................................112
V. Izvješće Lošinj usluga d.o.o................................................................................121
VI. Izvješće Javne vatrogasne postrojbe ………….............. ......................................127
VII. Izvješće Pučkog otvorenog učilišta.....................................................................136
VIII. Izvješće Gradske knjižnice i čitaonice.................................................................159
IX. Izvješće Lošinjskog muzeja...............................................................................170
X. Izvješće Muzeja Apoksiomena...........................................................................187
XI. Izvješće Dječjeg vrtića Cvrčak.............................................................................196
XII. Izvješće Turističke zajednice Grada Malog Lošinja.............................................205
XIII. Izvješće Komunalnih usluga Cres Lošinj……………………………………………253
XIV. Izvješće Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj……………………… …………..….258
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
118 # dodatakmaterijali 2018-04-03 12:11
I da, Kapelijeva izvješća teško da ćeš vidjeti. On je bio još transparentniji , točka dnevnog reda sa njegovim izvješćima je po mojim saznanjima uvijek dolazila u zadnji čas, pred samu sjednicu GV i naknadno je ubacivana u dnevni red, tako da materijali nikada nisu ni bili objavljeni na netu.

Tako se postaje ministar u HDZ-ovoj vladi
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # Stopama prethodnikaPimp 2018-04-04 17:38
Citat materijali:
I da, Kapelijeva izvješća teško da ćeš vidjeti. On je bio još transparentniji, točka dnevnog reda sa njegovim izvješćima je po mojim saznanjima uvijek dolazila u zadnji čas, pred samu sjednicu GV i naknadno je ubacivana u dnevni red, tako da materijali nikada nisu ni bili objavljeni na netu.
Tako se postaje ministar u HDZ-ovoj vladi
Kapeli nije bio sposoban napisati ni dvije suvisle rečenice na istu temu pa je zato rado držao kastrovske govore vrteći temu stalno u krug dok slušateljstvo ne padne u san. Vjerojatno je pod svoje davao izvještaje sa spiska od I do XIV, a Ana ide njegovim stopama. Ipak je dodala nekoliko svojih pisanih rečenica o odrednicama, angažmanu, zacrtanim ciljvima, dobrobiti naših sugrađana itd da se vidi kako je ona ipak završila fakultet, a Kapeli samo višu školu :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
219 # MarljivciMrav 2018-04-03 08:24
Odlično uočeno... napokon netko o ispraznim i uvijek istim izvještajima koje nitko ne čita, a pogotovo ne gradski vijećnici pa ni sam autor-ica izvještaja!!!!B ijedno i porazno!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
319 # IzvještajBojana Genov 2018-04-03 12:00
Ono što u izvještaju jest, pa još tako u detalje i na puno stranica zamagljuje činjenicu da mnogo toga u izvještaju nema. Doznali smo niz zanimljivih detalja o radnom učinku zaposlenih, ali nismo dobili niti naznaku kamo plovi ovaj brod.
Grad Mali Lošinj ima nekoliko strateških dokumenta, u kojima malo što ima veze sa stvarnošću. Plan ukupnog razvoja i Plan razvoja održivog turizma valjalo bi dobrano pretresti i preispitati pa uskladiti s onim što se radi. Grad Mali Lošinj nema plan upravljanja imovinom i nije samo dojam nego bi se dalo argumentirati da je upravljanje gradskom imovinom ad hoc servisiranje potreba. Ako se ne varam ne postoji niti detaljan i aktualan popis gradske imovine. Grad Mali Lošinj nema niti bazu projekata za apliciranje u europskim fondovima, a čini se niti plan kako postati uspješniji u namicanju bespovratnih sredstava umjesto za svaki deficit dirati neobnovljivo, rasprodavati imovinu. Grad Mali Lošinj ima nevjerojatno nefunkcionalnu web stranicu. Grad Mali Lošinj ima manjkavo proaktivno izvješćivanje građane i savjetovanje s njima (čak i u slučaju reorganizacije uprave). Mislim da je gradonačelnica ta koja bi trebala biti glavni strateg ili bar inicijatorica vrednovanja postojećeg stanja, strateškog planiranja i traženja stručnih i održivih rješenja. To je ono što građane zanima i što trebaju znati i što bi trebali dobiti u izvješću gradonačelnice, jer izvješće se piše i građanima, ne samo Gradskom vijeću.
Napadati na autora kritike je besmisleno i komično. Kritika treba biti dobrodošla kao element za vrednovanje i nije način poništavanja osobe kojoj je upućena. Kritika stvara temelj za pozitivne promjene, koje gradonačelnica - očito - priželjkuje i planira.
I napokon, ovaj je test kao sažetak obavezne lektire: tko bi to pogledao, pročitao ili razmišljao o tome, da nije ovog teksta? Stoga ovo ne bi trebalo biti platforma za pro i contra obračune bez argumenata ili umjesto njih argumentima ad hominem (niti autora teksta niti gradonačelnice) , nego mjesto za raspravu o temi članka. Ta rasprava u tom je slučaju dobrovoljan, besplatan i dragocjen putokaz kako mijenjati stvari na bolje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
023 # Kamo plovi ovaj brodRoRo 2018-04-03 20:11
Citat Bojana Genov:
Ono što u izvještaju jest, pa još tako u detalje i na puno stranica zamagljuje činjenicu da mnogo toga u izvještaju nema. Doznali smo niz zanimljivih detalja o radnom učinku zaposlenih, ali nismo dobili niti naznaku kamo plovi ovaj brod.
Pravac u kojem plovi ovaj brod određen je kad je gradska vlast pokorno prihvatila tajni master plan Jadranke DD kao plan ukupnog razvoja Grada. Provodio se i provodi uz ritualno zaklinjanje u održivi razvoj turizma koji - kao - ne smije ići na štetu domaćeg stanovništva. Pa je tako Čikat već ispražnjen od barki domaćeg stanovništva.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # titanicnick 2018-04-03 21:43
Citat RoRo:
Pravac u kojem plovi ovaj brod određen je kad je gradska vlast pokorno prihvatila tajni master plan Jadranke DD kao plan ukupnog razvoja Grada. Provodio se i provodi uz ritualno zaklinjanje u održivi razvoj turizma koji - kao - ne smije ići na štetu domaćeg stanovništva. Pa je tako Čikat već ispražnjen od barki domaćeg stanovništva.
Zna se kamo plovi već je to svima jasno osim vijećnicima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # Koncesija za pražnjenje ČikataDomorodac 2018-04-07 09:19
Citat RoRo:
Citat Bojana Genov:
Ono što u izvještaju jest, pa još tako u detalje i na puno stranica zamagljuje činjenicu da mnogo toga u izvještaju nema. Doznali smo niz zanimljivih detalja o radnom učinku zaposlenih, ali nismo dobili niti naznaku kamo plovi ovaj brod.
Pravac u kojem plovi ovaj brod određen je kad je gradska vlast pokorno prihvatila tajni master plan Jadranke DD kao plan ukupnog razvoja Grada. Provodio se i provodi uz ritualno zaklinjanje u održivi razvoj turizma koji - kao - ne smije ići na štetu domaćeg stanovništva. Pa je tako Čikat već ispražnjen od barki domaćeg stanovništva.
Betoniranje obale u tijeku. Humano iseljavanje domorodaca sa Čikata također.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # NeimariMrav 2018-04-07 10:24
Što su ovo sarkofazi!!? Razlomljene betonjare...uža s i strava. A dozvola je izdana, naravno???!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # -Gost 2018-04-07 11:10
Za dozvole je zadužen dvojac Terco-Hofmanica
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
12 # tempus fugithranitelj tuljana 2018-04-07 13:35
I tim instalacijama će se netko za 100 godina diviti i koristiti ih za validaciju svog političkog i "društveno koristnog" djelovanja ukoliko bude postojala "opasnost" da ih netko sruši ili rekonstruira.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Tutan-kamon 2018-04-08 10:32
Citat Mrav:
Što su ovo sarkofazi!!? Razlomljene betonjare...užas i strava. A dozvola je izdana, naravno???!
A sad mi je jasno što je to "održivi turizam", ako funkcionira u Egiptu i zarađuju na piramidama onda je taj model dobar i za nas...Faraon je svima poznat?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
116 # A i svi spavajuSpavao 2018-04-07 13:24
A ispred Bellevuea je šetnica zatvorena...pom alo se ostvaruje pakleni plan otimanja Čikata
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Otimanje Čikata za dobrobit građanagost 2018-04-07 13:32
Citat Spavao:
A ispred Bellevuea je šetnica zatvorena...pomalo se ostvaruje pakleni plan otimanja Čikata
Ove betonske konstrukcije će vjerojatno biti privatne plaže vlasnika vila ispred kojih su sagrađene. I za to je Grad dao koncesiju :sad: Za dobrobit građana :cry:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # zona A i zona BDron 2018-04-07 16:47
Citat Spavao:
A ispred Bellevuea je šetnica zatvorena...pomalo se ostvaruje pakleni plan otimanja Čikata
vidi komentare od prije 4 godine_
volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # Zona okupacijeZoot 2018-04-07 17:50
Citat Dron:
Citat Spavao:
A ispred Bellevuea je šetnica zatvorena...pomalo se ostvaruje pakleni plan otimanja Čikata
vidi komentare od prije 4 godine_
volim-losinj.org/.../...
Komentar je vrlo aktuelan jer radovi na dijelu Čikata s privatnim vilama ukazuje na nastavak strategije okupacije cijele zone A. Uz objavljene video snimke ima i drugih vrijednih komentara, a danas kad je cijela Jadranka preuzeta aktualan je ovaj komentar od prije četiri godine:
Citat:
Znam da je cjena 700 kuna za dionicu čista prevara ali ipak sam prodao. Ostati sa ekipom koja laže i mulja mi ne izgleda pametno. Ustvari, to ekipa i kaže u pismu dioničarima. Dividenda njet, profit ide u reinvestiranje, a stara uprava ostaje. Znači ono što bi išlo u dividendu ide u reinvestiranje, otplatu kredita i bonuse, nagrade i menađerske plate Šoliću i njegovoj ekipi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # PrivateŽidov 2018-04-07 17:07
Citat Spavao:
A ispred Bellevuea je šetnica zatvorena...pomalo se ostvaruje pakleni plan otimanja Čikata
Da se uvuku Židovima u pakšu zatvorili su šetnicu. Svi normalni hoteli u ovoj ludoj državi su ih odbili. Samo "naši" pametnjakovići i mudraci naguziše se na pet godina gostima koji ne troše ništa van hotela, a hotel demoliraju svojim nemarom i pravštinom. Palac gore za Harija i održivi turizam.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # prljavi HariA.N.T.E. 2018-04-07 19:49
Citat Židov:
Da se uvuku Židovima u pakšu zatvorili su šetnicu. Svi normalni hoteli u ovoj ludoj državi su ih odbili. Samo "naši" pametnjakovići i mudraci naguziše se na pet godina gostima koji ne troše ništa van hotela, a hotel demoliraju svojim nemarom i pravštinom. Palac gore za Harija i održivi turizam.
Netko iz uprave Jadranke je dobro "podmazan" za ovaj posao.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
222 # meni dobronik 2018-04-06 19:48
Je...,viječnike ,korumpirane pročelnike,čeln ike,stranačke kumove itd,ako svi već sve znaju zašto ti svi ne iskažu svoje nezadovoljstvo, postoji puno načina,ili tim svima sve skupa odgovara,pa šute,a moguće je i da smo totalno glup narod kako su nas već nazvali. :-*
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # KalenDario 2018-04-17 13:41
Aaaaaaaaaaaa nedaj se, svi smo uz tebe. Pusti što pričaju, quelli che sapimo chi sobno.Sei sulla buona strada.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


ZADNJI KOMENTARI

 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  Tavalon 28.11.2021 22:53
  pauk
  Iz Varaždina pauka donesti u prijevodu povedi frendića da radi nezakonite radnje. Pauk ...
   
 • Agresivna rasprodaja gradske imovine se nastavlja

  Tako kaže Ana 28.11.2021 18:55
  Vandali
  TEK U PREGOVORE KADA VRATE BROD NA MRTVAŠKU!! IZDRŽATI ĆEMO DO OLAFA!!
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  oOo 28.11.2021 18:23
  Moze ih svih skupa biti sram!
  Komentar na fejsu uz ovu objavu: Ma neka se svi navedeni pametnjakovici ukrcaju na brodic i ...
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  gost 28.11.2021 18:17
  Džon obraz
  Računaju na umor pogođenih građana. Pored toga vlast podebljava obraze da su tvrdi kao džon ...
   
 • Agresivna rasprodaja gradske imovine se nastavlja

  ........ 28.11.2021 17:58
  ........
  Poslali su još kapetaniju iz Rijeke na nas!!Jučer!! 11.08.2021.Blokada Ilovika od strane ...
   
 • Agresivna rasprodaja gradske imovine se nastavlja

  ........ 28.11.2021 17:51
  ........
  Već 7 dana čuvamo mol da nam ga nesrušite!! IZDAJNICI!!KAKO VAS NIJE SRAM???? ILOVIK NIJE NA ...
   
 • Agresivna rasprodaja gradske imovine se nastavlja

  ........ 28.11.2021 17:47
  ........
  Misliš da su Ilovčani veslo sisali. Izdali ste nas VA BOHU. NEMA PREDAJE!! Ništa se ...
   
 • Agresivna rasprodaja gradske imovine se nastavlja

  VA BOHU 28.11.2021 17:02
  TOHU
  Vidjeh danas da Ilovčani normalno dolaze u Mrtvašku, pristaju barkama i prevoze se sa Ilovika ...
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  Oličenje inteligencije 28.11.2021 15:14
  Vijećnik
  Izgleda da neće moći na Pag, ni kad rivu naprave!!!
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  Gizmo 28.11.2021 15:03
  "Vandali" tri dan odsječeni od svijeta
  Ilovik je već treći dan odsječen od svijeta, jer zbog jakog jugozapadnog vjetra brod ne ...
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  Gost 28.11.2021 14:49
  Stručna ekspertiza A. Nedića
  Sigurno su za stručno mišljenje pitali Antu Nedića koji je na neformalnom sastanku vijećnika ...
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  Samostalni za?ebant 28.11.2021 13:54
  Da nahranim trola...
  Sumnjiva mi je borba protiv prisile, podjele i diskriminacije udruženih skinsa i časnih ...
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  ....... 28.11.2021 13:12
  Ilovači biser
  Pusti sada potvrde.Mi se borimo protiv Ruskog lobija,vidiš šta je gost napisao gost.Jer ako ...
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  hranitelj tuljana 28.11.2021 12:40
  Baš ..
  Da...jedna strana je za prisilu diskriminaciju i podjelu a druga je protiv prisile ...
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  gost 28.11.2021 10:44
  Podrška Ilovčanima
  APEL STANOVNIKA ILOVIKA: Mi, Ilovčani, borimo se već tjedan dana za opstanak, za život.
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  DiDiTi 28.11.2021 10:35
  Mrtvaška Lošinjanima, ne Ilovčanima
  Ovako izgleda iskrcaj u Mrtvaški kad je more mirno. Ako je oseka, iz barke je teško izaći i ...
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  Gost 28.11.2021 08:40
  Nakazno savezništvo
  Od struke su gori skinsi i časne sestre koji mašu Gospinim slikama u borbi protiv Covid ...
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  Tako kaže Ana 27.11.2021 18:17
  Vandali
  Struka je pokazala znanje na Susku i Unijama.A lučka uprava(ljudi od mora),ko da nikad nisu ...
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  hranitelj tuljana 27.11.2021 17:50
  Da...
  Tako je...za više informacija vidjeti "Stožer" i epidemiološku "struku" koja naočigled ...
   
 • Agresivna rasprodaja gradske imovine se nastavlja

  Liječeni HDZ-ovac 27.11.2021 14:06
  Odglumljena oporba
  Pitanje je toliko zakučasto da je svaki odgovor na njega i točan i pogrešan. Nije slučajno ...
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  Tako kaže Ana 27.11.2021 14:01
  Vandali
  Zašto se nije oglasio projektant RIJEKA PROJEKT?? Ajde va BOHU traži očitovanje od ...
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  Tako kaže Ana 27.11.2021 13:52
  Vandali
  A koju foru će OLAFU prodati??
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  fd 27.11.2021 13:46
  Vrhunac podlosti
  Mislio sam da je prijava podnesena pravobranitelji ci za djecu kako su Ilovčani zloupotrebili ...
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  gost 27.11.2021 13:37
  pravila struke
  Čim mi netko spomene pravila struke stajem leđima uza zid. Jer znam da me hoće naguziti.
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  ....... 27.11.2021 12:52
  ......
  Ma na kojoj televiziji???Do bro nek ti bude od 2 metra. Di će Ilovčani pristajati??? Na ...
   
 • Agresivna rasprodaja gradske imovine se nastavlja

  gost 27.11.2021 12:31
  Učenje liderstva
  Kod oca je bila zadužena i za sanitarije a tamo je sigurno dizala teže stvari od čaše. U ...
   
 • Agresivna rasprodaja gradske imovine se nastavlja

  ...... 27.11.2021 12:14
  ......
  Ani i Devčiću Djedovi vam se u grobu okreću radi rasprodaje!!!!
   
 • Agresivna rasprodaja gradske imovine se nastavlja

  Kalkulus 27.11.2021 12:02
  Donacije javne, troškovi promidžbe tajni
  Trećina priznatih donacija Kučićki je kapnula od tvrtke Bistra d.o.o. iz Đurđevca. Koja je ...
   
 • Agresivna rasprodaja gradske imovine se nastavlja

  hranitelj tuljana 27.11.2021 09:55
  Mudrome
  Već dugo neuspješno pokušavam saznati, a vidim da si rjećit, mudar i elokventiran (imam ...
   
 • Agresivna rasprodaja gradske imovine se nastavlja

  Gulanfer 27.11.2021 09:37
  Djedovina Ane Kučić
  Rasprodaju otoka Ana Kučić je proglasila svojim nasljednim pravom. Istaknula ga je na samom ...