Plan guranja otpada pod tepih

Korisnička ocjena:  / 5
LošeNajbolje 

Komunalno poduzeće Komunalne usluge Cres – Lošinj ima oko 120 zaposlenih. Piše to u prijedlogu Plana gospodarenja otpadom za Grad Mali Lošinj. Tako izgleda i ostali sadržaj ovog plana - sav je oko i otprilike

Prvo ga je gradonačelnica razmatrala i utvrdila prijedlog za 2. sjednicu Gradskog vijeća u rujnu iz čijeg je dnevnog reda misteriozno nestao, da bi se nakon toga pojavio na javnom savjetovanju početkom prosinca. Procedura je bila otprilike jasna i razumljiva.

Iz sadržaja Plana nije moguće doznati kad će se što napraviti, kojim novcem i iz kojih će se izvora namaknuti taj novac, koji su preduvjeti stečeni, postoji li baza projekata, riješeni vlasnički odnosi, je li za koji od tih projekata aplicirano na natječaje EU. Pojedine tabele – koje bi trebale poslužiti tome da sadržaj bude što jasniji i preglednije prikazan - u svađi su s drugim tabelama, a ove pak s tekstualnim dijelom. Učinak pak brojnih tabela, nepregledno numeriranih poglavlja i česta upotreba glagola treba i procijenjeno je jest pomutnja i zametanje traga izgledima da će se malo što bitnoga dogoditi u gospodarenju otpadom slijedom ovog plana koji to nije.

plan-odlagNajvažniji ciljevi koje bi trebalo postići planiranjem i primjenom plana u gospodarenj otpadom do 2022. godine su: smanjiti za 5% ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada u odnosu na 2015. godinu; odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada; odvojeno prikupiti 40% mase biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada; odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada; odvojeno prikupiti 75% mase građevnog otpada.

U vezi s ciljevima smanjenja količine proizvedenog i količine odloženog komunalnog otpada, Grad Mali Lošinj može trljati ruke. Referentne 2015. godine, pokazuju podaci iz Plana, količine komunalnog otpada porasle su za više od 80% u odnosu prema prethodnoj 2014. godini, prvoj u kojoj je količina otpada vagana, a ne procijenjena. Znamo i zašto. Građevinski bum te godine i pretvaranje otoka u destinaciju s pet zvjezdica doveli su ga do pozicije prvog među tisuću otoka po količini otpada. Drastični pad od 27% nakon toga koji izgleda kao pobjeda divovskih razmjera nad smećem, zapravo je povratak otprilike na staro s laganim povećanjem.

Podatak koji najbolje oslikava kako naše otočne zajednice stoje u borbi sa smećem je podatak da je od ciljnih 60% odvojeno prikupljenog otpada postignuto tek 8,26%. Još gore izgleda situacija s biorazgradivim otpadom. Nitko nema pojma koliko ga se odvaja u pojedinačne kompostere podijeljene dijelu domaćinstava, pa ta činjenica dovodi u pitanje i ukupnu količinu proizvedenog otpada. Uzmemo li u obzir da dobar dio stanovništva vjeruje u to da se otpad odlaže zajedno pa se niti ne trudi odvajati ga, imamo situaciju da smo tek negdje na startu. Zato je bilo očekivano da se Plan gospodarenja otpadom smatra važnim i da će se stvarno planirati.

Međutim, za jedan od najvažnijih strateških ciljeva Plana, izgradnju kompostane, iz prijedloga dokumenta je razvidno da do 2022. godine neće biti realiziran. Zašto je to strateški najvažniji cilj, jasno je iz podatka da je procijenjena količina biootpada u miješanom komunalnom otpadu čak 65%, a u ukupnom 37%. Izgradnjom kompostane znatno bi bili smanjeni troškovi građana i cijele zajednice i smanjeno onečišćenje okoliša ne samo količinom smeća, nego i utjecaja na okoliš prevoženja na kopno lupina od krumpira, ljusaka jaja i ostataka ručkova. Uz to, svatko tko je ikad pokušao urediti komadić cvijetnjaka ili vrta, zna koliko je rezultat kompostiranja dragocjen na kamenom tlu otoka. Usprkos svemu tome, u prijedlogu Plana izgradnja kompostišta je smještena u vremenski nedefiniranu VI. fazu izgradnje, tek nakon ulazno-izlazne zone s upravnom zgradom i parkingom, odlagališta, reciklažnog dvorišta, pretovarne stanice i sortirnice, odnosno nakon utrošenih procijenjenih 33.541.202,88 kn. Tek nakon 33 i pol milijuna kuna valja namaknuti još dvanaestak milijuna za kompostanu! Cijeli taj troškovnik, kad bi ostao takav kakav jest, iznosi otprilike 45% godišnjeg proračuna Grada.

Stvarnom planiranju nositelja i izvora sredstava nije posvećeno puno vremena pa se uglavnom spominju i Grad i komunalno poduzeće i njihovi proračuni i EU fondovi. Tko, kad, koliko i odakle, tek će se vidjeti. Dotad, do faze VI. s neizvjesnim rokovima i financiranjem, plaćat ćemo gospodarenje otpadom po načelu „onečišćivač plaća". Mjerenje količine otpada osigurat će nam Grad postavljanjem smećomata na kontejnere i označavanjem vrećica. Tako prema Planu izgleda da će građani, kojima Grad Mali Lošinj nije omogućio kompostanu, a nemaju dvorišta, zemljišta pa čak niti terase na koje bi mogli staviti kompostere, biti prepoznati kao veći onečišćivači i masno će plaćati odvoženje otpadaka svoje hrane na Marinšćinu. Ili će komunalna tvrtka odvojeno prikupljati biorazgradivi otpad da bi ga odlagala i razgrađivala - gdje i kako?

Još je jedan važan podatak koji bi posljedično trebao imati razrađene nekakve mjere: udio turističkog otpada procijenjen je od 35,13 % u 2012. godini do čak 53,28 % u 2016. godini. U Planu gospodarenja otpadom nema mjera niti detalja kako smanjiti ukupnu količinu i kako povećati odvajanje otpada u najvećim zagađivačima, hotelima i marinama.

Građevinski otpad, česti ures sporednih cesta, čistina nastalih unutar zaštićene park šume Čikat i privatnih zemljišta, spomenut je tek u nekoliko redaka. Ali zato poseban pesimizam izaziva poglavlje 10.4. mjere sanacije lokacija onečišćenih otpadom, koje zavrjeđuje da bude citirano: „Kako na području Grada ne postoje zabilježene lokacije onečišćene otpadom odbačenim u okoliš, tzv. divlja odlagališta otpada, posebne mjere sanacije neće se propisivati." Još nakon toga nadrealni dio s preporukama da je na internetskim stranicama Grada potrebno objaviti besplatne telefonske brojeve na koje stanovnici Grada mogu prijaviti nepropisno odbačen otpad u okoliš. I na godišnjoj razini u suradnji s turističkom zajednicom, školama, vrtićima, udrugama i komunalnim društvom organizirati čišćenje okoliša od nepropisno odloženog otpada u okoliš. Kao da bi te mjere ikako utjecale na tone i tone građevinskog otpada koji se nalazi na divljim odlagalištima!

Zanimljivo je i to da je naručitelj dokumenta, Grad Mali Lošinj, pokazao tako malo povjerenja u komunalno poduzeće sa oko 120 zaposlenih da je plan dao izraditi trgovačkom društvu Eko Adria iz Pule, usprkos tomu da je više od pola sadržaja prijedloga Plana valjalo nahraniti upravo podacima komunalnog poduzeća o stanju u prostoru, količinama prikupljenog i odvojenog otpada, broju i vrsti spremnika za otpad, njihovim lokacijama i načinu prikupljanja, razvrstavanja i odlaganja, odnosno predaji koncesionarima. Možda upravo zbog tog razloga što je Plan rađen od vanjskog izrađivača, obiluje općim mjestima, nedosljednostima, rađen je po špranci i djeluje neživotan s obzirom na probleme s otpadom i realne kapacitete otočnih zajednica. Valjalo bi ga doraditi u slučaju da ovaj Plan nije samo udovoljavanju još jednoj zakonskoj obvezi, nego vitalni interes otoka koji se preuzetno naziva otokom vitalnosti.

 

Primjedbe inicijative Čovjek po mjeri otoka na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Mali Lošinj za razdoblje od 2017. do 2022. godine

 

Ilegalna odlagališta

 

Komentari: 

012 # Gost 2018-01-12 15:46
Kad bi preplaćeni uhljebi u gradu i Komunalnim uslugama imali 5% volje i interesa za svojim poslom ne bi bilo bilo ovog članka.
Svaka čast autorici članka. Gradskoj upravi i Komunalnim uslugama - sramite se.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # ....Bakterija 2018-01-12 15:57
Kladim se da je to i jedina primjedba na Plan i da neće biti nikakve reakcije a ni odgovora na primjedbu iz javne rasprave.
Preplaćeni ignoranti su Plan dali u javnu raspravu samo jer to moraju a ne zato sto žele čuti primjedbe ili prijedloge.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
62 # vejsthranitelj tuljana 2018-01-12 18:17
Dobra analiza, ali treba dodati par detalja:

Zašto Plan:

Ovaj plan napravljen je poprilično naglo, kako bi se formalno udovoljilo zahtjevima isto tako naglo usvojenog (i često mijenjanog) nacionalnog Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022., na čije usvajanje nas je prisilila EU. Taj Plan u RH uvodi PAYT način naplate. Od tuda proizlaze mnoge nedorečenosti, koje će se rješavati u hodu.

To je strateški plan. Nije čak ni idejni, a kamoli izvedbeni projekt da bi sve bilo točno definirano u detalj.

Inače, do kašnjenja izvedbe kod mnogih infrastrukturni h projekata često dolazi zbog:

- nerješenih imovinsko pravnih odnosa;
- dugotrajnih postupaka javne nabave;
- žalbi;
- sukoba interesa lokalnih čelnika;
- stečaja izvođača ili podizvođača;
- u pravilu hostilno raspoloženih raznih lokalnih aktivista općeg smjera koji su uvijek antiprotivni prema svemu.


Imam samo jednu malu primjedbu: priložene slike nazvane su "ilegalna odlagališta" (otpada, op. h.t.) međutim prikazuju iskopano kamenje i tlo, prirodni materijal od kojeg se sastoje naši otoci. Naši otoci nisu građeni od otpada.

Radi se o vrijednom resursu - materijalu koji je čuvan na očito privatnom zemljištu (ograda!) za kasniju upotrebu.

Za poravnanje neravnina, dolaca, cestogradnju... ako tim prirodnim materijalom nasipate i poravnate gradilište, te sagradite kuću, nitko neće reći da ste kuću sagradili na otpadu.

Ako je nešto ilegalan otpad, to su prije brojne automobilske krntije, npr na putu za Liski...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Liskirobinson crusoe 2018-01-13 06:10
Krntije na Ćunskom polju su u voznom stanju, te služe vlasnicima parcela da se spuste na Liski(zbog uskog prolaza na jednom dijelu), i samim time nisu otpad
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Tuljanov poučakRRR 2018-01-13 08:36
Citat robinson crusoe:
Krntije na Ćunskom polju su u voznom stanju, te služe vlasnicima parcela da se spuste na Liski(zbog uskog prolaza na jednom dijelu), i samim time nisu otpad
Čak i da jesu otpad, mjesto im ne bi bilo u privatnom dvorištu. A što se tiče otpada uopće, gotovo sav je također vrijedan resurs kao sekundarna sirovina. Ali to ne znači da je privatno zemljište mjesto gdje ga se smije čuvati. U skladu s tuljanovim poučkom pokušavam zamisliti brda skrhanog stakla, kartonske ambalaže, papira, hrpe akumulatora, baterija, katodnih cijevi, limenki, plastike, tekstila te burad s otpadnim uljem u dvorištu pored moje kuće. Ili tuljanove, na primjer :P
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
51 # nonsenshranitelj tuljana 2018-01-13 19:05
Citat RRR:
U skladu s tuljanovim poučkom pokušavam zamisliti brda skrhanog stakla, kartonske ambalaže, papira, hrpe akumulatora, baterija, katodnih cijevi, limenki, plastike, tekstila te burad s otpadnim uljem u dvorištu pored moje kuće. Ili tuljanove, na primjer :P
To ste zaista usporedili iskopano i privremeno do upotrebe odloženo čisto tlo i kamenje, sa otpadnim akumulatorima, katodnim cijevima i otpadnim uljem?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # EODRRR 2018-01-14 08:02
Citat hranitelj tuljana:
Citat RRR:
U skladu s tuljanovim poučkom pokušavam zamisliti brda skrhanog stakla, kartonske ambalaže, papira, hrpe akumulatora, baterija, katodnih cijevi, limenki, plastike, tekstila te burad s otpadnim uljem u dvorištu pored moje kuće. Ili tuljanove, na primjer :P
To ste zaista usporedili iskopano i privremeno do upotrebe odloženo čisto tlo i kamenje, sa otpadnim akumulatorima, katodnim cijevima i otpadnim uljem?
Odgovor na pitanje je da. Iskopano i privremeno do upotrebe odloženo čisto tlo i kamenje sa otpadnim akumulatorima, katodnim cijevima i otpadnim uljem ima zajedničko to što se ne smije držati u vlastitom dvorištu te da su vrijedne sirovine.
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_38_1306.html
II. GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM
Članak 4.
Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju odvojeno skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada.
Članak 5.
(1) Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene.
(2) Posjednik građevnog otpada dužan je snositi sve troškove gospodarenja građevnim otpadom.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
51 # ...hranitelj tuljana 2018-01-14 16:41
Pozivanje na zakon je jako skliski teren jer zakoni su danas ovakvi sutra onakvi...

...znači li to da bi ti prije 100 godina branio ženama glasovanje jer "ipak tako piše u zakonu"?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # OdyebiRRR 2018-01-14 17:38
Trolaš. Odyebi. Budala je tko s tobom raspravlja jer samo odvraćaš pozornost od teme iz naslova članka.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # liskimihujlo 2018-01-13 12:48
do liskija je javna prometnica, bez obzira što na to ne liči. A niti jedna od tih krntija nije registrirana. isto tako ima nebrojeno krntija na aerodromu i oko njegaz
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1 0 # KrntijeLujka 2018-01-14 16:49
Citat mihujlo:
do liskija je javna prometnica, bez obzira što na to ne liči. A niti jedna od tih krntija nije registrirana. isto tako ima nebrojeno krntija na aerodromu i oko njegaz

Nije potrebno ići tako daleko. Turisti redovito fotografiraju favelu pored smetlišta, prepunu krntija i drugih vrijednih stvari.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # gluhi i ćoravierazmo 2018-01-14 19:32
Citat Lujka:

Nije potrebno ići tako daleko. Turisti redovito fotografiraju favelu pored smetlišta, prepunu krntija i drugih vrijednih stvari.
Kraj smetišta je nastalo pravo naselje puno daščara, starih barki, krntija, ostataka karnevalskih alegorijskih kola i svega ostalog. Djeca se igraju u blatu, rublje se suši na konopcima, ljudi nešto voze u kariolama, a samo nekoliko stotina metara zračne linije izgrađeni su hoteli sa pet zvjezdica. Zar gradska vlast i uprava Jadranke ne vidi tu lošinjsku sramotu ? :-x
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # IznenađenjeBojana Genov 2018-01-18 16:22
Citat hranitelj tuljana:
Ovaj plan napravljen je poprilično naglo, kako bi se formalno udovoljilo zahtjevima isto tako naglo usvojenog (i često mijenjanog) nacionalnog Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022., na čije usvajanje nas je prisilila EU. Taj Plan u RH uvodi PAYT način naplate. Od tuda proizlaze mnoge nedorečenosti, koje će se rješavati u hodu.
To je strateški plan. Nije čak ni idejni, a kamoli izvedbeni projekt da bi sve bilo točno definirano u detalj.
Između strategije i plana postoji ogromna razlika. Ovaj se dokument naziva planom, upravo zato jer se od njega očekuje da se zna što će biti učinjeno, tko će to učiniti, kojim sredstvima i iz kojih izvora. Izrađivač plana je to i radio, ali bez dovoljno inputa i zato je rezultat zbrkan, proturječan i nedostatan.
O iznenađenju ne može biti ni govora. Od ulaska u EU svima je jasno da treba biti postignuta održivost gospodarenja otpadom. Da ne postoje gradovi poput Krka, Ludbrega i drugih uspješnih gradova još bismo mogli i koristiti takve izlike.
Grad Mali Lošinj nije, budimo realni, niti u jednom trenutku postavio kao svoj prioritet rješavanje ovog pitanja. Dovoljno je uzeti samo jedan financijski indikator, to je održavanje cvijetnjaka (na način na koji se to više u EU ne radi osim u povijesnim parkovima tipa Versailles ili dvorac Hofburg) u godišnjim iznosima od 2,1 milijun kuna. Godišnji iznos je tek nešto malo manji od onog Planom predviđenog za reciklažno dvorište i jasno pokazuje da je gradskoj vlasti primarni cilj vrednovanje Malog Lošinja kao destinacije, a ne mjesta za život. Servisiranje korporativnog masovnog turizma kao jedne od najviše zagađivačkih industrija, a bez plana i napora da se umanji i sanira njegov utjecaj na otok, zajednicu i u konačnici održivost turizma.

Sjećam se jedne veoma prikladne: izvana gladac, a iznutra jadac.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # KonfekcijaDust 2018-01-12 18:23
"Možda upravo zbog tog razloga što je Plan rađen od vanjskog izrađivača, obiluje općim mjestima, nedosljednostim a, rađen je po špranci i djeluje neživotan s obzirom na probleme s otpadom i realne kapacitete otočnih zajednica." Gradska vlast platila kao za plan po mjeri ovog otoga a dobili smo konfekciju :lol: Na webu tvrtke koja ga je sklepala vidi se da ih štanacaju kao na tekućij vrpci:
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
JLS
Ližnjan, Medulin, Marčana, Fažana, Vodnjan, Barban, Žminj, Buje, Kaštelir Labinci, Višnjan, Crikvenica, Plitvička Jezera, Vir, Pirovac, Lovran, Matulji, Klana, Ravna Gora Moščenićka Draga, Opatija, Zdenci, Crnac, Dubrovačko primorje, Ston
ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM
AMUS d.o.o., Čisti otok d.o.o., Contrada d.o.o., EKO-MURVICA d.o.o., FERUM ET METTALLUM d.o.o., GKD Senj, Komunalac d.o.o. Korenica, Komunalac d.o.o. Delnice , Komunalac d.o.o. Jurdani, MED EKO SERVIS d.o.o., Monte giro d.o.o., Čistoća Pag d.o.o., TD Baška d.o.o., Tržnica d.o.o., VRILO d.o.o.
SAVJETOVANJE I POMOĆ U USPOSTAVLJANJU CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM
JLS
Plitvička jezera
ekoadria.hr/reference/
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Komunalno UhljebilišteGost 2018-01-16 12:12
Citat Dust:
"Možda upravo zbog tog razloga što je Plan rađen od vanjskog izrađivača, obiluje općim mjestima, nedosljednostima, rađen je po špranci i djeluje neživotan s obzirom na probleme s otpadom i realne kapacitete otočnih zajednica." Gradska vlast platila kao za plan po mjeri ovog otoga a dobili smo konfekciju :lol:
Žalosno je da ni pored 120 zaposlenih Komunalno nije imalo kapaciteta da sastavi vlastiti prijedlog Plana gospodarenja otpadom za Grad. Možda je to zato što je gradsko Komunalno poduzeće lošinjskom HDZu ono što je Zagrebački Holding Bandiću a NP Plitvice Milinoviću :cry:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # parazitinik 2018-01-18 10:34
Citat Gost:
Citat Dust:
"Možda upravo zbog tog razloga što je Plan rađen od vanjskog izrađivača, obiluje općim mjestima, nedosljednostima, rađen je po špranci i djeluje neživotan s obzirom na probleme s otpadom i realne kapacitete otočnih zajednica." Gradska vlast platila kao za plan po mjeri ovog otoga a dobili smo konfekciju :lol:
Žalosno je da ni pored 120 zaposlenih Komunalno nije imalo kapaciteta da sastavi vlastiti prijedlog Plana gospodarenja otpadom za Grad. Možda je to zato što je gradsko Komunalno poduzeće lošinjskom HDZu ono što je Zagrebački Holding Bandiću a NP Plitvice Milinoviću :cry:
Ne možda, nego je činjenica da je gradsko Komunalno poduzeće mjesto uhljebljivanja parazita iz HDZ-a,dosta je pogledati tko je i na koje "radno mjesto" uhljebljen zadnjih desetak godina,a ne samo u Komunalno poduzeće, ima još tu i Grad, TZ,.....
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # Pusa sposobnoj oporbiBato 2018-01-18 10:45
To je dio ogromnog klijentelističk og bazena, primjerenije ipak močvare, HDZ koji mu osigurava ostanak na vlasti godinama iako je redovni gubitnik lokalnih izbora.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # OBAVIJEST O PROMJENI DATUMA Javni uvid -savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadamali-losinj.hr 2018-01-19 21:01
Prvotni rok za podnošenje prigovora je bio 05. veljače 2018. godine.

mali-losinj.hr/.../...

Ovo skraćenje roka od 12 dana, i to samo šest dana prije istekaa novog roka, novi rok je skraćen do 24.siječnja 2018. godine.

mali-losinj.hr/.../...

Tako to radi HDZ, pa se vi građani, yebite.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # ???watafak 2018-01-19 21:48
Citat mali-losinj.hr:
Prvotni rok za podnošenje prigovora je bio 05. veljače 2018. godine.
mali-losinj.hr/.../...Ovo skraćenje roka od 12 dana, i to samo šest dana prije istekaa novog roka, novi rok je skraćen do 24. siječnja 2018. godine.
mali-losinj.hr/.../...
Tako to radi HDZ, pa se vi građani, yebite.
Kaže:
Promjena datuma je uslijedila zbog zakonske obveze usvajanja Odluke do 01. veljače 2018.godine.
U tekstu Odluke se kao relevantni zakonski propisi navode Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17) i članak 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017). Sve debelo iz prošle godine.
Sabor je tek počeo sa radom, a ja ne vidim nikakvih zakonskih izmjena u ovoj godini, pa bi bilo dobro da Grad Mali Lošinj pojasni o čemu se ovdje konkretno radi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
23 # Prvi među 1000Chuck N. 2018-01-20 08:16
Grad Mali Losinj ima stučne službe koje će ući u legendu...nema toga što oni ne mogu...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # karnevalbb 2018-01-20 11:41
Citat Chuck N.:
Grad Mali Losinj ima stučne službe koje će ući u legendu...nema toga što oni ne mogu...
Misliš na "nestručne službe" iz Grada ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # AhaChuck N. 2018-01-20 13:26
Da. Oni mogu stvarno sve. Mogu u tri dana usvojiti prostorne planove nakon proteka svih zakonskih rokova. Mogu napuhati proračun koliko žele s donacijama bez novaca. Mogu ukidati ceste na račun stolova. Mogu odobravati samo sebi koncesije. Mogu davati koncesije i za koje nemaju ovlasti. Mogu kroz razvojne programe ulagati u projekte koji koji nisu planom predviđeni. Mogu sve. zato je jesno prvi od 1.000...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Gost 2018-01-20 08:28
Majstori tvrde da će u 6 dana od završetka javne rasprave odraditi:
-referirati se na sve primjedbe
-donijeti odluke o primjedbama
-napraviti izvještaj i javno ga objaviti
-usvojiti na GV odluku
-objaviti ju u Službenim novinama PGŽ
-8 dana od dana objave ce odluka stupiti na snagu.
Sve to dakle u tjedan dana.
Svaka čast na sposobnostima ...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Kako vrijeme letiGost 2018-01-20 13:51
Inače zakon radi kojeg naglo skraćuju javnu raspravu je usvojen 2013. god. Ovi kao da su iz Alan Forda...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
17 # Uhljeba, uhljeba, gospodaru...građanin 2018-01-20 15:58
Citat Gost:
Inače zakon radi kojeg naglo skraćuju javnu raspravu je usvojen 2013. god. Ovi kao da su iz Alan Forda...
Gomila nesposobnih uhljeba, ništa drugo, ukoliko gradonačelnica nije u stanju dovesti u red gradske službe, neka makar iz moralnih razloga podnese ostavku.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # nema mira među maslinamabarba 2018-01-21 20:20
Citat građanin:
Gomila nesposobnih uhljeba, ništa drugo, ukoliko gradonačelnica nije u stanju dovesti u red gradske službe, neka makar iz moralnih razloga podnese ostavku.
Ostavku bi trebali podnijeti prije svega predsjednik gradskog vijeća i dogradonačelnik koji rade protiv legalno izabrane gradonačelnice.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Kako biti nevidljivaBoFrost 2018-01-21 21:03
A šta to majke ti radi gradonačelnica. ..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1 0 # od fešte do fešteotoci.net 2018-01-22 10:09
Citat BoFrost:
A šta to majke ti radi gradonačelnica...
uglavnom otvara fešte, kao da na Lošinju nema važnijih problema
otoci.net/index.php/u-zabava/7473-kljuc-u-rukama-maskara
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
11 # -Nčelnica 2018-01-22 10:19
Da, a za rješavanje problema zadužila je stručne službe...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # živio pustjure 2018-01-22 11:03
Citat Nčelnica:
Da, a za rješavanje problema zadužila je stručne službe...
Glavno da je predala maškarama ključeve Grada, sada može mjesec dana na godišnji odmor.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # mama, i ja znam raditi ovohostesa 2018-01-22 11:53
Citat jure:
Glavno da je predala maškarama ključeve Grada, sada može mjesec dana na godišnji odmor.
i ja bih htjela biti gradonačelnica
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom uz koju su uneseni bit će premješteni u "škovacu" ili uklonjeni. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


Članak 69. Ustava RH

Volim LošinjSvatko ima pravo na zdrav život.
Volim LošinjDržava osigurava uvjete za zdrav okoliš.
Volim LošinjSvatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

setnja

ubojstvoborocid

ZADNJI KOMENTARI

 • Gradsko vijeće s ograničenom odgovornošću

  rambo 22.01.2018 15:33
  čudo neviđeno
  Jadranka bi gradila golf a ne može popraviti nogometno igralište koje je oštećeno na Danima ...
   
 • Gradsko vijeće s ograničenom odgovornošću

  Denga 22.01.2018 15:19
  Pametnome dosta
  Vidjela žaba da se konj potkiva, pa i ona digla nogu.
   
 • Gradsko vijeće s ograničenom odgovornošću

  Matalda 22.01.2018 14:30
  golf
  Slažem se s zadnjim postovima. Španjolska ima više od 600 terena, Njemačka i više od toga..
   
 • Gradsko vijeće s ograničenom odgovornošću

  dobra stvat 22.01.2018 14:27
  rupa 7
  Gdje god je golf napravljen, lokalna zajednica je profitirala. Bila sam u više golf destinacija ...
   
 • Gradsko vijeće s ograničenom odgovornošću

  golf 22.01.2018 14:25
  golf
  Na tom području caruju divlje svinje i jeleni, a o čemu nikog nije briga. Za razliku od ...
   
 • Gradsko vijeće s ograničenom odgovornošću

  Gost 22.01.2018 14:11
  -
  Kao Šolić u praksi provodi tvrdnju da ce u gradnju golfa ici samo u suradnji s gradom a ...
   
 • Gradsko vijeće s ograničenom odgovornošću

  Simba 22.01.2018 13:27
  His master's voice
  Pročelnica Jović bi zato trebala predložiti da kao simbol cjelokupne gradske vlasti koja ...
   
 • Gradsko vijeće s ograničenom odgovornošću

  građanin 22.01.2018 12:10
  marionete u službi nepoznatog investitora
  Lijepo sročeno i obrazloženo. Jedini problem je u tome što se ne samo planovi za golf, nego ...
   
 • Gradsko vijeće s ograničenom odgovornošću

  otto 22.01.2018 12:09
  akcija Matalda
  Golf na Mataldi biti će vječna sramota prošlog saziva gradskog vijeća, gradonačelnika i ...
   
 • Plan guranja otpada pod tepih

  hostesa 22.01.2018 11:53
  mama, i ja znam raditi ovo
  i ja bih htjela biti gradonačelnica
   
 • Gradsko vijeće s ograničenom odgovornošću

  Pino 22.01.2018 11:49
  sve je rečeno
  pun pogodak
   
 • Plan guranja otpada pod tepih

  jure 22.01.2018 11:03
  živio pust
  Glavno da je predala maškarama ključeve Grada, sada može mjesec dana na godišnji odmor.
   
 • Plan guranja otpada pod tepih

  Nčelnica 22.01.2018 10:19
  -
  Da, a za rješavanje problema zadužila je stručne službe...
   
 • Plan guranja otpada pod tepih

  otoci.net 22.01.2018 10:09
  od fešte do fešte
  uglavnom otvara fešte, kao da na Lošinju nema važnijih problema otoci.net/.../...
   
 • Plan guranja otpada pod tepih

  BoFrost 21.01.2018 21:03
  Kako biti nevidljiva
  A šta to majke ti radi gradonačelnica. ..
   
 • Plan guranja otpada pod tepih

  barba 21.01.2018 20:20
  nema mira među maslinama
  Ostavku bi trebali podnijeti prije svega predsjednik gradskog vijeća i dogradonačelnik koji ...
   
 • »Svaštara«

  gost 21.01.2018 16:26
  Priziv savjesti
  Ne rade ih na odjelu gdje primaju plaću, nego na crno za honorar. Unosan priziv savjesti.
   
 • »Svaštara«

  Sivi 21.01.2018 16:05
  Dilanje pornografije
  Šta sad nas počinješ daviti i dilanjem Markićkine katolibanske pornografije?
   
 • »Svaštara«

  hranitelj tuljana 21.01.2018 15:35
  Tko spasi jedan život, spasio je cijeli svijet
  "Od osam ginekologa na odjelu, njih šestorica se pozivaju na priziv savjesti i ne rade ...
   
 • Plan guranja otpada pod tepih

  građanin 20.01.2018 15:58
  Uhljeba, uhljeba, gospodaru...
  Gomila nesposobnih uhljeba, ništa drugo, ukoliko gradonačelnica nije u stanju dovesti u red ...
   
 • »Svaštara«

  Dino 20.01.2018 15:46
  još jedno mrtvo slovo na papiru
  evo, vlada već duže vrijeme proprema novi Zakon o otocima, čim se usvoji sve će biti u ...
   
 • »Svaštara«

  katar 20.01.2018 15:14
  vitality destinacija
  ...ali zato mi imamo ministra turizma kakvog nema ni Austrija ni Italija. :-)
   
 • Plan guranja otpada pod tepih

  Gost 20.01.2018 13:51
  Kako vrijeme leti
  Inače zakon radi kojeg naglo skraćuju javnu raspravu je usvojen 2013. god. Ovi kao da su ...
   
 • »Svaštara«

  KJ 20.01.2018 13:46
  Traži se vijećnik
  Saznali bi i bez Novog Lista da imamo ovakvog gradskog vijećenika: Zbog čestog otkazivanja ...
   
 • Plan guranja otpada pod tepih

  Chuck N. 20.01.2018 13:26
  Aha
  Da. Oni mogu stvarno sve. Mogu u tri dana usvojiti prostorne planove nakon proteka svih ...
   
 • »Svaštara«

  24sata.hr 20.01.2018 13:04
  Nije sve u moru: Švicarska i Belgija zarađuju više od nas
  Vlada se hvali rekordnim zaradom od turizma u 2017., ali i dalje zaostajemo. Austrija samo ...
   
 • »Svaštara«

  24sata.hr 20.01.2018 13:01  
 • Plan guranja otpada pod tepih

  bb 20.01.2018 11:41
  karneval
  Misliš na "nestručne službe" iz Grada ?
   
 • »Svaštara«

  Marinero 20.01.2018 10:55
  Krupnim koracima idemo unazad
  Novi koncesionar na brzobrodskoj liniji Lošinj-Cres-Rij eka: Kapetan Luka istisnuo Jadrolinijinu ...
   
 • »Svaštara«

  Sir Oliver 20.01.2018 10:41
  Halo Bing
  www.index.hr/.../1019696.aspx ...