Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Prijedlozi i primjedbe na prostorni plan Grada Maloga Lošinja

Korisnička ocjena:  / 0
LošeNajbolje 

ekokvarnerEKO KVARNER Ogranak Nerezine i Artatore Povjerenstvu za izradu prostornog plana

Prva osnovna konstatacija je da se i ovim planom kao i većinom prostornih planova koji su u izradi neracionalno troši prostor. Evropski obalni okoliš već je žrtva vlastite popularnosti, a učinci rastu s godišnjim preseljenjem milijuna turista na te obale, objavila je Europska agencija za okoliš.
U izvještaju Promjena lica europskih obalnih područja upozorava se da se ubrzano iskorištavanje obalnog prostora, koja uglavnom pokreću industrija zabave i turizma, prijeti uništenju osjetljive ravnoteže obalnih ekosustava.

"Naše su obale najbogatiji ekosustav u smislu broja i varijacije biljaka i životinja. Obale se koriste i kao europski ekonomski izlaz te su dio tkanja mnogih društava i ključne su za našu kvalitetu života" rekla je profesorica JaquelinMcGlade, izvršna direktorica agencije za okoliš(EEA).
"No da bi smo zaštitili naša obalna područja, moramo ih revalorizirati, ne kao igrališta ili transportne pravce s neograničenom izgradnjom za beskonačan broj stanovnika, ne kao rekreacijski i brodski potencijal, nego kao osjetljive sustave koji formiraju krajolik i nalaze se u središtu mnogih zajednica", dodala je McGlade.

U istom smislu govori i Strategija prostornog planirana RH kao i Uredba o zaštiti obalnog pojasa.

U dajnjem tekstu biti će obrađena pojedina područja Grada M.Lošinja za koja smatramo da su neodgovarajuće riješena.

Područje Nerezina:
Turističku zonu (T2) na području Lopari potrebno je smanjiti
Turističku zonu (T2) na području sadašnjeg kampa Rapoća treba smanjiti
Turističku zonu (T2) na području naselja Bučanje ne treba uopće širiti.
Osnovni razlog za gore navedene prijedloge je neodgovarajuće rješenje otpadnih voda.
Luke zatvorenog tipa ( Luka Nerezine te eventualno nova nautička marina) imaju 4. kategoriju mora. Područje oko naselja Lopari i kampa Rapoća već sada i bez povećanja kapaciteta u ljetnim mjesecima dosižu 3. kategoriju mora ( neodgovarajuće za kupanje).
Izgradnjom novih kapaciteta i nove nautičke marine more i priobalje Nerezina u potpunosti bi se uništilo.

Osim same turističke gradnje potrebno je izgraditi i stanove za brojno osoblje koje će zadovoljavati predviđenu kvalitetu od 4 zvijezdice što dodatno opterećuje prostor.

Sljedeći limitirajući faktor izgradnje svakako je i opskrba tekućom vodom koje mi nemamo beskonačno, u testualnom dijelu PPU-a to se navodi ali u tabelarnim prikazima to nije dovoljno jasno određeno.
Dakle treba jasno reći kojiu količinu stanovnika uključujući i Grad Cres može podnijeti naš sadašnji izvor vode Vransko jezero. Bez tih pokazatelja brojka od oko 13.000 novih ležajeva za područje Grada M.Lošinja, što je više od 50% postojećih kapaciteta, nije opravdana.

Trenutno je Nerezine po broju noćenja na 2. mjestu iza Maloga Lošinja. U brojkama to je kapacitet od oko 5500-6000 kreveta ako k tome dodamo novih 3400, dolazimo do brojke od oko 9000 kreveta. Samo za potrebe gostiju potrebno je dakle oko 3000 parkirnih mjesta za automobile. U PPU je navedeno da svako parkirno mjesto iznosi oko 60m ˛ što znači da je 3000x 60=180.000 m ˛ ili 18 ha prostora potrebno samo za parkirališta.
Ovim planom takvi parkirni prostori nisu predviđeni što je dodatni limitirajući faktor velikog broja novih kreveta.

Jednako tako potrebno je jasno izračunati koliki je stvarni kapacitet naših plaža jer se nastankom nove nautičke marine isti uvelike smanjuje. U PPU nigdje nije naznačen faktor površine za pojedinog kupača iz čega bi se u konačnici mogli izračunati i teoretski mogući kapaciteti smještaja. Stoga tražimo da se takav faktor, isto kao i za automobil (60m˛ po automobilu ), izračuna za jednog kupača.

Po iskustvu iz nama bliskih područja otoka Krka, Istre i Dalmacije dokazano je da se većina stambenih građevinskih zona u konačnici pretvori u apartmanska naselja. Napominjemo da Nerezine već sada ima dovoljan broj praznih kuća koje bi se velikim stambeno-građevnim područjem samo povećao.
Iz gore navedenog predlažemo da se smanje građevna područja za područje Nerezina.

Žičara za Osoršćicu je nepotrebna i neopravdana. Budući da našu otočku «planinu» Osoršćicu već sada u sezoni dnevno posjećuje više od 100 izletnika (podaci iz knjige utisaka u crkvici Sv.Mikul na istoimenom vrhu) ne vidimo nikakav razlog povećanja tog broja, tim više što se na Osoršćici ne predviđa izgradnja nove infrastukture i dodatnih sadržaja. Povećanjem broja posjetitelja dodatno bi se opteretio krhki eko sustav.
Zahtjevamo da se iz PPU-a izbaci žičara za Osoršćicu.

Dio uvale i rta Sonte predviđen je za sportsko rekreativnu zonu. Budući da to područje još nije dovoljno arheološki istraženo ( ostaci crkvice Sv.Platona) potrebno je predvidjeti njegovo istraživanje, a do tada ga odgovarajuće planom zaštititi, a nastanak sportsko-rereacijskih zona ograničiti na područje koje nije zaštićeno.

Nautički turizam u Nerezinama:
Postojeća je luka loše iskorištena te nezaštićena za vjetrove.
Ovim PPU-om potrebno je predvidjeti poboljšanje kvalitete u nerezinskoj luci što bi značilo produbljenje sjeverozapadnog dijela te postavljanjem valobrana ispred ulaza u luku.
Prostor do južnog liukobrana nerezinske luke predviđen je za uređenu plažu te građevinsku zonu. Kakva je to građevinska zona? U tekstualnom dijelu nije odgovarajuće definirana, a pošto se nalazi u pojasu unutar 70 m od obale ne vidimo svrhu otvaranja takve građevinske zone.
Zahtjevamo da se taj dio građevinske zone u potpunosti izbaci iz PPU-a jer uređenje plaže koje je predviđeno planom ne podrazumjeva i građevinsku zonu.

Iako u PPU za potrebe lukobrana nautičke marine nije ucrtano niti opisano nasipavanje mora, isto se podrazumjeva, a po izjavama investitora ono čini čak 60% ukupne investicije marine.
Strategijom prostornog planiranja RH te Programom prostornog planiranja RH, zabranjeno je veliko nasipavanje mora te stoga i ovim PPU-om isto mora biti definirano i ograničeno na minimalnu moguću mjeru.
Prilazni put za južni krak lukobran nautičke marine u PPU-u ucrtan je kao postojeći što ne odgovara stvarnom stanju.
Prilazni put za sjeverni lukobran nautičke marine nije ucrtan, ali zahtjevamo da se tekstualno jasno napiše da u skladu s odredbama iz Koncepta PPU ML str 146. takav prilazni put za nautičku marinu nije moguć budući da cijelom svojom dužinom prolazi kroz naselje.

Kao zaključak navodimo da je područje zahvata buduće planirane nautičke marine veće od 10 ha morske površine u sredini naselja. Županijskim planom je na tom području s jednakom površinom i jenakim gabaritima predviđena nautička marina do 400 vezova. Iz toga proizlazi da će buduća marina imati oko 40% neiskorištenog morskog prostora te stoga zahtjevamo da se površina buduće nautičke marine smanji za najmanje 40% od sada planirane površine, a u korist uređenih plaža kojih već sada nedostaje.

Zahtjevamo da se prostor u zaleđu lučice Biskupija predviđen za T1 (Hotel) izbriše budući da se nalazi u obalnom pojasu od 70 m.

Područje Ćunskog:
Područje oko zračnog pristaništa nije dovoljno dobro obrađeno te se produljenjem poletno-sletne staze ukidaju prilazi naseljima Kandija i uvali Zabodarski s oko 10-tak kuća.
Za uvalu Kandija predviđa se prilazni kolni put iz pravca Artatora dok se za Zabodarski ne predviđa nikakav kolni put.
Potrebno je predvidjeti prostor za kolni put do uvale Zabodarski. Svojevremeno, prilikom gradnje sadašnje zračne luke, put za spomenutu uvalu već je izmješten ali nije nikada ucrtan. Napominjemo da je takvog puta uvijek bilo te stoga treba predvidjeti i ovim planom.
Jedno od mogućih riješenja je da se prilikom produljenja piste predvidi i dodatnih 3-4 m širine potrebnih za lokalni prilazni put do uvale Zabodarski.

Područje Tovar:
Predlažemo da se ograniči građevinska zona za područje oko brda Tovar. Ako je za to područje predviđena nautiča luka za ribarske brodove s eventualnim potrebnim sadržajem, pitamo se za koje se stanovnike predviđa spomenuta građevinska zona.
Gotovo je sigurno da će se ta zona vrlo brzo pretvoriti u apartmansko naselje uz samu obalu.

Turističko naselje Poljana:
Na tom je području već došlo do devastacije prostora, a sadašnjim bi se prijedlozima plana za to i potvrdilo što je u najmanju ruku neprihvatljivo. Loše riješeno pitanje otpadnih voda te ostale infrastukture idu u prilog našem razmišljanju. Broj stalnih i sezonskih radnika u odnosu na prijašne razdoblje drastično je smanjen tako da opravdanost novih smješajnih kapaciteta kao izvora za zapošljavanje je upitna.
Predlažemo da se predvidi samo minimalno prostorno povećanje neophodno samo za podizanje nivoa usluge u postojećem naselju.

Brodogradilišta na području Grada u planu se uzimaju kao postojeće stanje (M.Lošinj i Nerezine) nedostatno planira njhova modernizacija i pretvaranje u ekološki prihvatljive proizvodne pogone. Osim samog načina modernizacije potrebno bi bilo predvidjeti i vremenski period do kada se određeni neodgovarajući tehnološki postupci moraju sanirati (napr.suho pjeskarenje). Potrebno bi bilo predvidjeti eventualno izmještanje pogona koji su neprimjereni za obalno područje.

Golf igrališta na području Grada M.Lošinja:
Na strani 165 u PPU-u spominje se vježbalište za golf (područje Kurila) iako je Uedbom o zaštićenom obalnom pojasu jasno rečeno da je izgradja takvih igrališta na otocima zabranjena.

Po planovina evropske golf udruge golf igralište ima 18 rupa a vježbalište za golf 9-12 rupa.

Igralište troši u prosjeku oko 2000 mł vode. Svakih 24 h jedno golf igralište popije istu količinu vode koju potroši gradić s oko 8000 stanovnika.

Golf igrališta su potpunosti umjetne tvorevine te podrazumjevaju izgradnju pratećih sadržaja.

Primjenom umjetnih gnojiva i pesticida za vrtlarsku kozmetiku golf igrališta uzrokuje se visoki stupanj kontaminacije zemljišta. Golf teren godišnje potroši 1300-1500 kg otrova i još tone umjetnog gnojiva koje se upija u tlo.

Zabrinjavajuće je da za izgradnju golf igrališta nije potrebna građevna dozvola već je dostatna samo lokacijska dozvola što znači da jednom kada se golf igralište ili vježbalište ucrta u planove njegova realizacija biti olakšana.

Usporedbe radi podaci iz EU govore da su prihodi ostvareni jenim golf igralištem znatno manji od prihoda ostvarenih uzgojem maslina za istu utrošenu površinu. U istim izvorima navodi se da je prosječna plaća spremačice i osoblja zaposlenoh na golf igralištu oko 300 EU, što je i u našoj državi ispodprosječna plaća (podaci se odnose na Portugal).

Po podacima UN glavni će problem čovječanstva u narednih 20 g. biti pitka voda, dakle ovakvi tereni u budućnosti nemaju perspektive. Kao posljedica spomenutog narasti će cijena održavanja što će često dovesti do bankrota investitora koji će prenamjenom zemljišta pokušati zaraditi uloženi novac. Nama će vjerojatno ostati samo kontaminirano zemljište i eventualno apartmani u tuđm vlasništvu.

Još jenom jasno NE za golf igrališta te vas molimo da ih izbacite iz planova.

PRIMJEDBA NA PRIJEDLOG LOKACIJE TRANSFER STANICA ZA OTPAD

Smatramo neprihvatljivim da se transfer stanica za otpad nalazi između dva naselja – naselja Ćunski kojem je novim Prostornim planom Grada Malog Lošinja predviđeno proširenje građevinske zone za cca 40%, odnosno naselja Artatore koje je definirano kao turističko naselje sa mogućnošću širenja kapaciteta do 900 kreveta.

Osim toga, transfer stanica za otpad mora biti udaljena barem 500 m od naselja što u ovom slučaju nije ispoštovano.

PRIMJEDBA NA PRIJEDLOG ISTRAŽIVANJA I ISKORIŠTAVANJA MINERALNIH SIROVINA – KAMENOLOM E1 BRDO KUŠĆ I E2 BOJNAK

Smatramo neprihvatljivim da se za KAMENOLOM BOJNAK predviđa proširenje, odnosno da se KAMENOLOMU BRDO KUŠĆ omogući daljnja eksploatacija mineralnih sirovina.


1. KAMENOLOM BOJNAK

Kamenolom Bojnak smješten je na području općine Cres, a administrativno graniči s područjem Grada Mali Lošinj, pa bi se predviđeno proširenje nalazilo na području Grada Mali Lošinj.
Radi se o LEGALNOM kamenolomu koji posjeduje verificiranu Studiju utjecaja na okoliš, odnosno na temelju nje ishodovane slijedeće dokumente nužne za ekploataciju mineralnih sirovina:

rješenje za istraživanje tehničko-građevnog kamena u istražnom prostoru «Bojnak» (Klasa: UP/I-310-34/99-01/00008; Urbroj: 2170-01-04-00-6/BK)
koncesiju za eksploataciju tehničko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju «Bojnak» na Cresu (na temelju rješenja Ureda za gospodarstvo, Primorsko-goranske županije, Klasa: UP/I-310-34/00-01/008; Urbroj: 2170-01-04/01-5/BK od 06. veljače 2001. i rješenja Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za gospodarstvo Klasa: UP/I-310-34/03-01/0009, Urbroj: 2170-76-02-04-02/BK od 28.siječnja 2004.) koja je na snazi do 25. veljače 2041.

Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina izdalo je 26. srpnja 2000. rješenje o količini i kakvoći rezervi tehničko-građevnog kamena u istražnom prostoru «Bojnak» (Klasa: UP/I-310-01/00-03/91; Urbroj: 526-04-00-05) na temelju kojega je vidljivo da EKSPLOATACIJSKE REZERVE KAMENOLOMA «BOJNAK» ZADOVOLJAVAJU POTREBE I OTOKA CRESA I OTOKA LOŠINJA ZA IDUĆIH 90-tak GODINA (klasa A+B+C1= 4 622 930 mil. metara kubičnih, sa prosječnom potrošnjom od 1% rezervi kroz 2 godine ), ŠTO NEPOTREBNIM ČINI NJEGOVO PROŠIRENJE NA PODRUČJE GRADA MALOG LOŠINJA.

Tome treba pridodati da se MO Ustrine izjasnio protiv proširenja kamenoloma «Bojnak» zbog želje za razvijanjem autohtone poljoprivredne djelatnosti (ovčarstvo).

Eko-centar Caput insulae - Beli također se oštro protivi širenju kamenoloma «Bojnak» - zaštićena kolonija bjeloglavih supova koja obitava na otoku Cresu ne samo da je posebno osjetljiva na zagađenje bukom, nego i područje predviđeno za proširenje koristi kao zonu prehrane, odnosno slijetanja.


2. KAMENOLOM BRDO KUŠĆ

«KAMENOLOM BRDO KUŠĆ», Artatore bb, Ćunski navodi se kao postojeći kamenolom kojem se novim Prostornim planom Grada Malog Lošinja omogućava nastavljanje eksploatacije mineralnih sirovina.
Međutim, ovaj kamenolom ne posjeduje verificiranu Studiju utjecaja na okoliš, odnosno prema Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (Klasa: 032-03/06-01/12; Urbroj: 2170-75-00-06-2) ne posjeduje:

- lokacijsku dozvolu za predmetni kamenolom
- odobreni rudarski projekt za izvođenje rudarskih radova
- koncesiju za eksploataciju tehničko-građevnog kamena.

Prema tome ne radi se o postojećem kamenolomu, kako to definira Prostorni plan Grada Malog Lošinja, nego o SNIMANJU POSTOJEĆE BESPRAVNE UZURPACIJE PROSTORA.

Stoga je UVRŠTAVAJE «KAMENOLOMA BRDO KUŠĆ» U PROSTORNI PLAN GRADA MALOG LOŠINJA PRIHVATLJIVO JEDINO ZBOG IZDAVANJA LOKACIJSKE DOZVOLE ZA SANACIJU (a ne za eksploataciju). To je potrebno posebno naglasiti kada se predmenti kamenolom spominje u novom Prostornom planu Grada Maloga Lošinja. Naime, prema 53. čl. Zakona o rudarstvu – pročišćeni tekst ( NN, 114/01) onaj tko je protuzakonito izvršio eksploataciju mineralnih sirovina dužan je sanirati nelegalnim radovima devastirano zemljište.

Istovremeno «Kamenolom brdo Kušć» nije prije početka izvođenja eksploatacije riješio imovinsko-pravne odnose sa svim vlasnicima zemljišta.

S obzirom da kamenolom «Bojnak» svojim eksploatacijskim rezervama pokriva potrebe i otoka Cresa i otoka Lošinja, te da Prostorni plan Primorsko-goranske županije predviđa postojanje samo jednog kamenoloma za oba otoka, i to isključivo na otoku Cresu, «Kamenolom brdo Kušć» nema opravdanje za daljnju eksploataciju niti po tim osnovama.

Osim toga treba napomenuti kako se predmetni kamenolom djelomično nalazi unutar 1000 m od mora što se protivi Uredbi o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora ( N/N 30/94, 68/98, 61/2000, 32/2002 i 100/2004).
«Kamenolom brdo Kušć» također se nalazi između dva naselja (od svakoga je udaljen cca 600 m) – između naselja Ćunski kojem se novim Prostornim planom Grada Malog Lošinja povećava građevinska zona za cca 40 %, odnosno naselja Artatore koje je definirano kao turističko naselje.
Također se postavlja pitanje sigurnosti izgradnje vodospreme za naselje Artatore koje je planirano u neposrednoj blizi postojećeg kamenoloma.

Kamenolomi na otocima su nužno zlo, te su kao takvi poželjni jedino zbog proizvodnje tehničko-građevnog kamena u svrhu građenja na otoku.
KAMENOLOM BOJNAK na otoku Cresu posjeduje potrebne dozvole, primjereno je lociran (ne nalazi se na udaljenosti manjoj od 1000 m od mora, od naselja Ustrine udaljen je cca 1,5 – 2,0 km, a izgradnjom Prostornim planom Grada ML predviđene nove ceste još će se više smanjiti zagađenje bukom), te, što je najvažnije, količina rezervi tehničko-građevnog kamena na istražnom prostoru Bojnak dostatna je da se podmire potrebe i otoka Cresa i otoka Lošinja za idućih 90-tak godina. Time postaje nepotrebno kako širenje «Bojnaka» na područje Grada Maloga Lošinja, tako i omogućavanje daljnje eksploatacije «Kamenolomu brdo Kušć».

PRIMJEDBA NA PRIJEDLOG DA SE UVALA RUŽMARINKA (UVALA ARTATORE) OZNAČI KAO LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET SA DJELATNOSTIMA KOMUNALNE LUKE, PUTNIČKOG TERMINALA ZA MALE OTOKE I OSTALIM DJELATNOSTIMA

Smatramo neprihvatljivim širenje vrsta djelatnosti koje se mogu odvijati u uvali Lozičini (tzv. Ružmarinci) u uvali Artatore. Naime, i s ekonomskog i s ekološkog stajališta smatramo neopravdanim definiranje uvale Ružmarinka ne samo kao privezišta lokalnog značaja (komunalne luke), nego i kao putničkog terminala za male otoke, odnosno luke za ostale djelatnosti.

Uvala Ružmarinka pogodna je za privez plovila lokalnog stanovništva koje ima potrebu za organiziranim vezivanjem plovila. Zbog ograničenog kapaciteta privezište neće biti u mogućnosti ispuniti niti sve zahtjeve vlasnika nekretnina u mjestu (prema popisu od prije 2 g. postojala je potreba za cca 150 vezova, a uvala ne može pokriti niti 50 % tih zahtjeva), pa se postavlja pitanje kako se misli na tako malenom prostoru još organizirati i privez plovila nautičara. Posebno treba napomenuti da je podmorje, obala i priobalje uvale Ružmarinka teško devastirano, te da je jedini prihvatljivi način organiziranja privezišta na ovoj lokaciji onaj koji ne zahtjeva nikakvu novu devastaciju u vidu nasipavanja materijala u more ili produbljivanja dna.

Naime, uvale je sustavno devastirani posljednje tri godine - bagerom su mrvljene stijene, kopano je dno, a napravljen je i nepropusni lukobran (50 x 5m). Radilo se o radovima izvršenim bez Studije utjecaja na okoliš, odnosno bez lokacijske i građevinske dozvole, te koncesije na uvalu. Prije tri mjeseca je temeljem rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (klasa: UP/I-362-02/03-02/7474, urbroj:531-07/3-4-2-033 i klasa: UP/I 362-02/06-02/00844, urbroj: 531-07-1-14-2-06-02) uklonjena bespravno sagrađena mini-marina u predmetnoj uvali.

Širenje djelatnosti uvale Ružmarinka na putnički terminal za male otoke čini nam se ekonomski neopravdanim pošto sadržaji luke Mali Lošinj i Čikat zadovoljavaju potrebe prometa za male otoke. Suspektnom nam se čini i činjenica da se u uvali predviđaju i «ostale djelatnosti» koje nisu specificirane. Oba ova navoda otvaraju prostor popratnim infrastrukturnim sadržajima koji će nepotrebno dodatno opteretiti ovu omanju i već teško devastiranu uvalu.

Zbog svega navedenog smatramo prihvatljivim da uvala Ružmarinka bude klasificirana kao komunalna luka u kojoj će prednost imati ograniziranje privezišta za lokalno stanovništvo.

Prostornim planom predviđena cesta Artatore - Kandija prolazi kroz područje uvale Ružmarinka. Cesta se nalazi u zaštićenom obalnom pojasu i u jednom dijelu prati bespravno sagrađeni kolni put koji su bageri Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva sanirali prije tri mjeseca kada su uklanjali nelegalne gradnje u uvali Ružmarinci.
U takvim uvjetima cesta se čini prihvatljivom jedino ukoliko se primjereno udalji od mora i ukoliko ne podrazumjeva ponovno devastiranje krajoobraza, odnosno raskapanje nedavno zatrpanog kolnog puta. Eventualne infrastrukturne sadržaje nužno je prebaciti na stranu ceste koja se nalazi dalje od mora, a prostor između ceste i mora predvidjeti za rekultivaciju.
Eko koordinacija udruga s otoka Lošinja, u suradnji s Centrom za zdravo odrastanje IDEM i ja, već je uputila prijedlog Gradu ML da joj se dodijeli devastirano zemljište zbog ozelenjavanja, te organiziranja niza događanja – izložbe, tematskog predavanja, okruglog stola – s ciljem promocije krajoobraznog identiteta i edukacije mladih za aktivno građanstvo.

Ostale prijedloge i primjedbe s točnim pokazateljima koje nismo uspjeli predati u fazi prijedloga PPU-a dostaviti ćemo tjekom javne rasprave o PPU za Grad Mali Lošinj.

Nadajući se da ćete pomno proučiti naše prijeloge te ih uvrstiti u NAŠ prostorni plan
Pozdravljamo s štovanjem


EKO KVARNER
Ogranak Nerezine i Artatore

Komentari: 

0 0 # Artatore-Ćunskionly thruth 2006-10-15 15:39
U prijedlozima i primjedbama na prostorni plan Grada Maloga Lošinja EKO KVARNER na str. 4 izmeðu ostaloga navodi :"... izmeðu naselja Ćunski kojem se novim Prostornim planom Grada Maloga Lošinja povećava graðevinska zona cca 4o%,odnosno naselja Artatore koje je definirano kao turističko naselje." Nije točna informacija. Vidjet ćemo , ali prije se radi o velikom, velikom smanjenju graðevinskog područja naselja Artatore, a ne o povećanju. Provjerite navedeno u PPO Cres-Lošinj, SN 8/91.
ARTATORE
Prema PPO Cres-Lošinj planirana je značajnija nova izgradnja u naselju Artatore i naselju Ćunski. Prostornim planom Općine Cres-Lošinj utvrðeno je graðevinsko područje novokonstituira nog naselja Artatore za stambeno naselje od 3o ha (VIDI str.194 PPO Cres Lošinj)i za turističke zone naselja Artatore kao naselja u zaštitnom obalnom području. Utvrðene turističke zone naselja od 37 ha se nalaze prema PPO Cres - Lošinj izvan graðevinskog područja naselja Artatore. ( VIDI str. 195 PPO Cres-Lošinj.Uku pno je predviðeno 67 ha graðevinskog područja.
ĆUNSKI
Ćunski je naselječija graðevinska područja nisu uključena u zaštitni obalni pojas. Prema PPO Cres- Lošinj predviðeno je 15 ha graðevinskog područja naselja Ćunski.
Izgraðenost graðevinskog područja naselja Artatore manja je od % i prema Uredbi potrebno je smanjiti 3o% graðevinskih područja naselja Artatore. Vidjet ćemo koliko ha od utvrðenih 67 ,prema PPO Cres Lošinj dobiva naselje Artatore i od utvrðenih ha naselje Ćunski. Da li se radi o povećanju od 40% kao što navodi EKO KVARNER ili o veliko, velikom smanjenju graðevinskih površina naselja Artatore vidjet ćemo za 7 dana. :-?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # N A F T Arobby 2006-12-02 21:57
Toliko priče o svemu a ne vidite največu opasnost i eko katastrofu a to je benzinska stanica obala na Priku.Pobrinite se da ona nestane jer kad ona pukne nećemo više ni trebati vas ekostručnjake koji brinu samo da drugima zagorčaju život a bojite se uhvatit u koštac sa malo većim igračima.
Pozdrav sa sunčanog Lošinja (doðite kod mene da se nasnifate benzina badava a poslje može i malo i zelenjave od nafte i na kraju kupanje u nafti te izležavanje u naftnom blatu živjela NAFTA) :cry: :-x :-? :sad:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # heylara 2008-05-18 23:44
obožavam delfine!!!!!
to su divne životinje!!!
nikad nisam vidjela u živo delfine ali ću uskoro!!!
jedva čekam!!!
ajde pozdrav svima!!!
pusa!!! :D :-) ;-) 8) :P :roll: :eek: :zzz :-x
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # marija šarlija 2010-05-27 17:55
kako je nama u zabodarskom koji tamo živimo pogledajte nememo ni vode ni struje a nitko nas ne želi ni saslušat
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Re RobyINA 2010-05-27 20:25
Koliko znam Inina pumpa na priku odavno je trebala biti zatvorena. Nema nikakve uvjete da bude otvorena , prava je ekološka bomba u centru grada koja će svakog trenutka exsplodirati!
Na žalost nikad nismo imali gradonačelnika s mudima da to rješi !!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


Članak 69. Ustava RH

Volim LošinjSvatko ima pravo na zdrav život.
Volim LošinjDržava osigurava uvjete za zdrav okoliš.
Volim LošinjSvatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

setnja

ubojstvoborocid

ZADNJI KOMENTARI

 • Vlada šumom Grad Mali Lošinj drumom

  Licemjer 13.07.2020 23:15
  ...
  A da, prije Hajduk na Lošinju bio sve, a sad je nula. Kao sve neki obožavatelji Rijeke i ...
   
 • Vlada šumom Grad Mali Lošinj drumom

  HŽV 13.07.2020 20:26
  1911
  Aaa vi znate da su to pošarali članovi Društva?
   
 • Vlada šumom Grad Mali Lošinj drumom

  Dumbo 13.07.2020 18:15
  Vandalizam prijatelja Hajduka
  Mala Ana K. odnedavno porezna službenica Grada ML u slobodno vrijeme tajnica Torcide, odnosno ...
   
 • Pobjeda klijentelizma na hrvatskim izborima 2020.

  hranitelj tuljana 13.07.2020 06:33
  Nacija smo uhljeba.
  Citat: "To znači da je među građanima prevladao klijentelističk i mentalitet, stanje duha u ...
   
 • Gradonačelnica pod šljemom

  gost 12.07.2020 16:49
  Ovo je sve samo ne pošten posao
  Dakle ovo je upravo nevjerojatno. Od deset ustanova od kojih je zatraženo očitovanje četiri ...
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  Rg 12.07.2020 13:30
  Faca za fuj
  Ja mislim da snimljena kad je facu složila za fuj kad joj je netko spomenuo demokraciju.
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  sluga pokorny 12.07.2020 11:10
  la voće del povrće
  Nikad Ana ne kupuje voće u Marketu nego joj direktor Džebić dostavlja na kućni prag !
   
 • Pobjeda klijentelizma na hrvatskim izborima 2020.

  Espumisan 12.07.2020 10:44
  Churchilov poučak za Anu
  Predlažem gradonačelnici da formira tim PR eksperata koji će uoči narednih izbora predložiti ...
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  DD 12.07.2020 10:06
  Nedemokratska srodnost
  Da su politički srodne duše pokazalo se uoči zadnjih lokalnih izbora. Ni Ana Kučić ni dotični ...
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  Grozno 12.07.2020 09:47
  Market centar
  Palo mi je na pamet da je shoping kraljica kupovala voće u Jadranka trgovini, i kao da kaže ...
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  gost 12.07.2020 09:07
  Snažna potpora
  Fotka govori nešto drugo. Prezriv osmijeh i odmahivanje.Por uka glasi: kritičari, nevažni ste.
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  Kmet 12.07.2020 07:09
  Prijezir i omaložavanje
  Fotka govori nešto drugo. Prezriv osmijeh i odmahivanje.
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  Sivac 11.07.2020 21:14
  Ana pijaruša
  Nije otišla radi sebe službenim autom na trošak građana ovoga grada nego radi nas građana.
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  Raspikuća 11.07.2020 20:45
  ...
  Kako god ju nazvali, influenserica, šoping kraljica, posvudaša, gradonačelnica je opet ...
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  Amigo 11.07.2020 19:54
  after korona party
  i.imgur.com/kwieWSF.jpg (http://i.imgur.com/kwieWSF.jpg)
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  Sivac 11.07.2020 19:52
  eventuša
  Po čemu bi gradonačelnica i šoping kraljica bila i influenserica? Meni više baca na posvudušu ...
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  CUO 11.07.2020 18:21
  pravi poziv
  Igra asocijacija Osoba na fotografiji je: a) gradonačelnica b) influenserica c) HDZ-ova ...
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  gost 11.07.2020 17:54
  Zdravstveni turizam
  Kažu da govna sa Čikata koja se sljevaju kod Kijca djeluju kao prevencija. Bolje nego maske ...
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  Otok Vitalnosti 11.07.2020 17:18
  Što te ne ubije, to te ojača
  Otokom kruži urbana legenda koja kaže da je dovoljno preventivno se okupati u moru na potezu ...
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  Zimogrozni 11.07.2020 17:06
  37,1 u hladu
  Bojim se da će predsjednica lokalnog stožera, nakon što napravi pobjednički đir po Korzu, opet ...
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  Vjerodostojno kao HDZ 11.07.2020 15:44
  Dodiri, poljupci, zagrljaji: Korona party u HDZ-u zasjenio sve partyje dosad
  Ovako je izgledao pobjednički party HDZ-a u dvorištu Arheološkog muzeja u Zagrebu nakon ...
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  Tin 11.07.2020 15:16
  Smile...tomorrow will be worse
  Jučer 116, danas 140, sutra preko 170, dolazi na naplatu HDZova bahatost. Plenković je radi ...
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  Joker 11.07.2020 15:03
  Glasači HDZ-a nema da brinu
  Ako je to točno onih 20% koji su nam opet izabrali vlast korumpiranog HDZ-a nema šta da ...
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  siguran seks 11.07.2020 13:42
  nikamo bez maskice i gumice
  novi simptomi korone su da napada mozak
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  Fan 11.07.2020 11:37
  Anin pravi poziv
  To je njen pravi poziv. Politikom se bavi iz nužde i radi poziranja. S redovitog nastupa ...
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  gost 10.07.2020 19:15
  Ne šamarajte govno
  Nevjerojatno je kako vas taj dripac uvijek navuče na raspravu i samoga sebe nametne kao ...
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  Ljubopitljivi 10.07.2020 17:35
  Luj, Lujo, tuljan
  Tuljan svoju važnost izjednačava s važnosti države. Omalovažavanje jedne države izjednačava ...
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  Licemjer 10.07.2020 16:18
  ...
  To Si BuDeM zApAmTiO kada bude nešto za NDH i derivate istoga.
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  Rambo 10.07.2020 15:25
  To je nama naša borba dala
  A zašto bi trebao reagirati? U tom nazivu nema ništa uvredljivo. Jer naziv Domovinski rat je ...
   
 • Naličje izbornog trijumfa

  hranitelj tuljana 10.07.2020 14:20
  Licemjerje ljevičara
  Zašto pokvareni Patolog i za ovo iskrivljavanje imena nije reagirao kad netko vrijeđa ...